Petter Nilsson(SD)

Greta, kyrkan och gruvan


Nej. Jag läser inte högt ur en barnbok – även om titeln för inlägget kan ge en skäl att tro det. Jag tänkte snacka om Kallak, en malmfyndighet  i Jokkmokk som på Luleåsamiska har namnet Gállok.

Som de flesta av er säkert har hört så pågår en kamp om en gruva i Kallak.

Svenska kyrkan har gett sig in i striden, där Luleå stifts biskop tillsammans med Ärkebiskopen förklarat att en gruvetablering inte är andligt hållbar.

Därtill har aktivister förkunnat etableringen i strid med samiska intressen. 

Som ni sett är greta på plats. Greta snackar om nykolonialism.
Det vill säga hur rika i-länder genom kapitalism utövar fortsatt kontroll över – vad vi få förmoda är Kallak.


Jag har – i vanlig ordning – åsikter.

Mina tankar om regional utveckling i Västerbotten är att vi behöver satsa på att få till stånd satsningar i glesbygd. Jättebra om näringar etablerar sig – jättebra om övriga partier också är redo att på riktigt satsa på infrastruktur och service i glesbygd.

För när näringar etablerar sig, exempelvis gruvnäring, så öppnar det upp för stärkta välfärdstjänster. Vård och skola med mer.
Man bör även hålla i minne att det ger bättre möjligheter för inlandsbanan – med eventuella synergieffekter – oavsett gynnar det tågtrafik.
Ni, vet, den där miljövänliga trafiken som ofta talas väl om av miljörörelsen.

Jag har ytterst svårt att se att samer i gemen far illa av Stärkt infrastruktur, stärkt välfärd, och så vidare.
Ytterst svårt att se hur stärkta välfärdstjänster, och att service börjar närma sig nivåerna vi ser i centralorterna – inte skulle vara andligt hållbara.

Det finns säkerligen några samer som kommer få bekymmer att bedriva rennäring, men långt ifrån alla samer bedriver rennäring. Samtidigt får även samer som bedriver rennäring bättre tillgång till välfärdstjänster och service.

Visst kan man argumentera för att de samerna som bedriver rennäring och berörs av gruvnäringens ekonomiska intressen väger tyngre än deras välfärdsintressen övriga samers, ortsinnevånares och Norrlands intressen över huvud.
Men man måste förstå att ens argument haltar.

Ytterst måste man se till vad som är bäst för folket över huvud.

Att svenska kyrkan ger sig in i politik, och knappast någon nyhet.
Minns hur jag själv blivit bemött i Kyrkomötet när jag påtalat att Svenska kyrkan inte ska ge sig in i politiken – samt att man inte bör använda sig av det gamla 68-vänsterteoremet att allt är politik (vilket knappast är en grundpelare inom kristemdomen) så har jag fått repliker som istället försöker rikta om min problemställning och avsikt.
Exempelvis Åke Bonnier försökte under kyrkomötet i höstas få det till att jag skulle ha invändningar endast mot politiska ställningstaganden som jag själv är emot.
Har varit tydlig med att kyrkan inte ska driva politik, oavsett avsikt. Allt är inte politik.

Det sagt har jag absolut förståelse för att Greta är på plats. Det ger henne en chans att synas mer i media, och fortsätta vara relevant.
Men nog var hennes insats i SVT… i bästa fall… virrig.

På frågan vad hennes medverkan kan leda till i frågan, svarar Greta att: ”vi är bara aktivister bland andra, och jag anser att det är alla vår moraliska skyldighet att ta upp de problem som uppstår”.

Vilket kanske säger mer om hennes bevekelsegrunder inom Fridays for Future än hennes engagemang i gruvfrågan.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 kommentarer

 1. Jonsson

  Nej, Gretas rörelse erbjuder inget alternativ.
  En skolstrejkande tonåring med motsatt åsikt skulle aldrig ens ha uppmärksammats av statsmedia, msm… kyrkan.
  Var inte ärkebiskopen på plats i Kallak, som en riktig moralisk aktivist? Kyrkan äger kolonial skog där?
  Det blev säkert klirr i ”Fridays för futures” kassa. Är det ett aktiebolag, som Norrlandsoperan AB?Då skulle de ju kunna gå ihop om en performanceturné för klimatet, subventionerad med skattepengar!
  Svenska kyrkan är avkristnad, men behåller de yttre attributen samt tillgångarna, och godhetssignalerar. Godhetssignalering och uppoffring, är tecken på att man själv ropar på hjälp. Utan att förstå det.

 2. Mique

  Hej Petter! Ditt inlägg, visar endast på ditt storsvenska förakt, för Nordkalottens ursprungsbefolkning. Och du Petter, ta ditt ansvar för klimatförändringarna, två inte dina händer och skjut inte över klimatproblemen till kommande generationer. Greta har alltid varit ett tacksamt mål för ditt parti, hon är ung och tjej och ska därför, enligt er, veta sin plats. Inte undra på, att så få ungdomar röstar på ditt parti. Att du censurerade mitt gemäl till Herr Broson, angående hans spekulationer om min person och mina politiska åsikter, visar med all tydlighet, din och ditt partis inställning till demokrati och alla människors lika värde. En av demokratins grundbultar, är att en individ ska kunna bemöta spekulativa och osakliga påhopp. För övrigt, så är det Samefolkets Dag idag!

  • Henrik Agerhäll

   Greta är en galjonsfigur. En grupp som verkligen borde gynnas av ett varmare klimat är rimligen renägare i norra Sverige, mer växtlighet för renarna att äta och mildare vintrar att klara sig igenom.

   • brorson

    Vad jag har hört smälter snön under varma vinterdagar och fryser sedan till is, så att renarna inte kommer åt växtligheten under, vilket till ganska nyligen var ytterst ovanligt. Till detta kommer att renhjordarna splittras och drivs iväg av de för både människor och djur plågsamma infraljuden från vindkraften. En lösning kan vara stödutfodring med hö, men då måste ju renägaren ha rätt att ta höskörd någonstans, där marken är tillräckligt bördig för att det ska betala sig. Jo. i princip bör höskörden bli något bättre till följd av den s.k. klimatförsämringen, vartill foderåtgången minskar, när djuren inte behöver så mycket foder för att hålla kroppsvärmen.

    Kan en annan lösning vara att fräsa bort isen maskinellt? Om klimatförändringarna blir bestående, krävs sannolikt stora förändringar av renskötseln, som samerna måste hjälpas med i stället för att stjälpas Anledningen till att samer bedriver extensiv boskapsskötsel, som det heter, i stället för konventionellt jordbruk, beror inte på att samer är dumma i huvet, som jag tycker att näringsministern är, eller att de är bakåtsträvande kulturbevarare, utan på att det är svårt att få lönsamhet på konventionellt jordbruk i dessa trakter.

    Jordbrukande samer har också funnits, men hr osynliggjorts av de statliga regleringarna av markanvändningen i norr, som i stort sett har inneburit att bara renskötarna har erkänts som samer. Ett tredje sätt att rädda rennäringen kan kanske vara att kombinera renskötseln med andra näringar, som samer historiskt har bedrivit. Men då krävs förändringar av de statliga regelverken, men till det duger inte en hjärndöd näringsminister, som har misslyckats på sitt tidigare jobb som LO-ordförande.

    Jag ser Karl-Petters utspel om att sossar älskar gruvor, som ett försök att göra sig populär genom att jäklas med folk, som förväntas lida och tiga. Kritisera massimporten av billig arbetskraft, som syftade till att pressa ner lönerna för LO-medlemmarna vågade han inte ens som LO-ordförande.

 3. Marko

  Ett tydligt tecken på att pandemin är över när Greta dyker upp igen och frontar ultrakommunistisk aktivism.
  Vänstern har ju inga betänkligheter att utnyttja barn för att få fram sina åsikter och skjuta ned kritik med att det är att attackera barn.
  Undrar om det funkar nu fortsatt när hon hunnit bli myndig under pandemin.

  • Bättre förr

   Jag uppfattar Greta som ett oskyldigt redskap de personer som planerar hennes deltagande i olika sammanhang och hjälper till med råd om vad som helst bör sägas för att alt ska bli så PK och aktivistiskt som möjligt på samma gång…

 4. Jonsson

  Thunbergs har tydligen placerat Gretas prispengar, 10 miljoner, från Gulbenkian-fonden i en stiftelse, som styrs av föräldrarna. Gulbenkian själv var oljemagnat och hans företag verkar finnas kvar. FFF-aktivisten och studenten, har skaffat egen bostad centralt. Eftersom hon är kändis så ställer ingen några frågor, enligt en intervju.
  Sagan kan heta *Greta, kyrkan, gruvan och det svarta guldet*?

 5. brorson

  Har Gretas pengar placerats i en stiftelse, som styrs av föräldrarna? Har hon inte fyllt 18, och därmed är myndig och har rätt att själv bestämma över sin egendom? Är hon satt under förvaltare, d.v.s. omyndigförklarad, p.g.a. sin diagnos, som föräldrarna har spridit över hela världen (vilket är grovt förtal)? Är hon en ny Britney Spears?

  Detta är f.ö. den sämsta tjänst samerna kunde få i kampen till rätten till sin egen mark. Inte nog med att samernas mark exploateras, utan nu exploateras kampen för denna rätt. Regeringen är i färd med att sälja ut inte bara samernas rätt till sin mark utan också alla svenskars rätt till sitt eget land till utländska profitörer. Petter är helt fel ute.

  Petter har inte bara missat förhållandet mellan Sverige som nation och de nationella minoriteterna och alla svenskar som individer. Som jämförelse är uppländska bönders mark en del av mitt land, Sverige. Men de har rättigheter att bruka sin mark, som jag inte har, exempelvis att använda marken som betesmark för sina djur. Att bönderna har fler rättigheter att använda sin mark som de vill, innebär inte att samerna är ockupanter som ska köras iväg, för att andra vill använda samma mark för gruvdrift och vindkraft.

  Petter har också missat frågan om ekonomisk nytta och ekonomisk tillväxt. Behöver Sverige fler gruvor? Svaret är nej. Men med en regering, och näringsminister, som säljer ut vårt Sverige till utländska exploatörer, ser näringsministern bara till exploatörernas företagsekonomiska vinster, och inte till det nationalekonomiska resultatet för Sverige som land. Den nya gruvan ger alltså ingen ökad nationalinkomst, utan snarare en minskad nationalinkomst, genom minskad produktion av renkött.

  Vad beträffar ekonomisk tillväxt i Norrlands inland, kan sådan åstadkommas på andra sätt än att förstöra för landsdelens urbefolkning och andra som redan bor, på andra sätt än genom storskalig naturförstörelse. Men det är så många socialdemokrater tror att ekonomisk tillväxt åstadkoms, att det finns ett linjärt samband mellan ekonomisk tillväxt och förbrukning av råvaror.

  Varför inte bygga fängelser i Norrlands inland? Vad säger att fängelserna måste finnas i samma landsdelar, där de flesta brotten begås? Och varför inte utlokalisera Statistiska Centralbyrån från Örebro till Vilhelmina? Och varför lägger man ner sågverken i inlandet och kör timret på lastbil till nya anläggningar vid Norrlandskusten?

  Det ät ju genom ökad och inte genom minskad förädling av råvarorna i samma landsdel, som ekonomisk tillväxt i den landsdelen åstadkoms.

  • Bättre förr

   Det finns ju ett dilemma med proportioner här! Samer har rätt till renbete på en mycket stor yta. Visst, i enskilda fall kan kan någon påverkas, men i stort sett hela Norra Norrland och även delar av Södra Norrland är tillgängliga för renbete, utom tätorterna som av praktiska skäl saknar ytor där renbete växer. En gruva upptar i detta sammanhang en liten yta, det handlar kanske om mindre än en tusendelar av den totalt tillgängliga betesytan, så en tillräcklig ekonomisk kompensation borde inte vara svår att nå med tanke på rennäringens måttliga ekonomiska omsättning.

   • Brorson

    Det är inget dilemma alls, eftersom svaren finns i mina båda utredande kommentarer här ovanför.’

    1. Anledningen till att samer bedriver extensiv boskapsskötsel i dessa trakter är att det inte går att få lönsamhet i konventionellt jordbruk. Och, ja, extensiv boskapsskötsel är mer utrymmeskrävande än konventionellt jordbruk.

    2. Sverige behöver inte fler gruvor. Den nya gruvan kommer bara att ge företagsekonomiska vinster åt de utländska profitörerna och ingen ökad nationalinkomst , utn anarare minskas nationalinkomst till landet Sverige. Och det handlar inte bara om minskad produktion av renkött, utan också om minskad lönsamhet hos de svenskägda gruvorna,

 6. Henrik Agerhäll

  Som nationalist är det något problematiskt att ge bort malmfyndigheter till diverse privata utländska gruvbolag. Jag vet inte hur ägarstrukturen ser ut i bolaget som vill driva gruvverksamhet i Kallak, vet du? Ska vi verkligen ge bort våra malmfyndigheter i stort sett gratis och vara tacksamma för att vi får en del jobb i retur? Malmfyndigheterna finns ju dessutom kvar så länge vi inte plockar upp dem så det finns ingen direkt brådska, det är inte direkt så att malmen likt bär ruttnar bort om vi inte plockar upp den snabbt. Ett annat problem i dagsläget är dessutom att ökade exportintäkter från gruvnäringen riskerar höja kronans värde och riskera att driva bidragssugna till Sverige. Tills vi fått bort strömmen av bidragssugna kanske vi ska vara restriktiva med nyetableringar på gruvområdet?

  • Brorson

   Varför ska vi fortsätta att rea ut Sverige till utländska kapitalister, som bara ser till sina egna vinster? Det är dags att sätta stopp nu.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.