Regeringen måste skärpa sig!

Regeringens uppdrag till Försäkringskassan har varit att spara och budgeten skall minskas med 300miljoner fram till 2013. Det är inte klokt vilka effekter det får för dig, mig och framförallt för de allra ”svagaste” i samhället.

 
När jag säger svagaste menar jag dom underbara och fantastiska människor jag möter dagligen. Dom som behöver lite hjälp för att klara ”pappers Sverige” . De är dom som inte kan läsa, skriva, ta till sig information, som inte törs öppna brev, dom som har skyddad identitet, dom som har olika former av handikapp som gör det svårt att hantera ”pappers Sveriges” krav på förmåga. Att stänga servicekontoren för dessa människor är lika korkat som att be alla synsvaga lämna igen linser eller glasögon.
 
Att lägga ner Servicekontoren är helt enkelt inte humant!

Rädda Servicekontoren

Tisdag och gårdagens nyhet, ”Försäkringskassan skall ta bort servicekontoren” har tack och lov fått många att reagera. Jag hoppas nu att alla, oavsett politisk färg kan gå ihop och kräva att vi fortsätter värna socialförsäkringen och ett öppet Försäkringskassan med en ökad tillgänglighet för alla. En bättre service och en ökad rättsäkerhet bygger på en myndighet för alla oavsett färdighet och den måste få kosta. 

Lennart Holmlund passar på att kritisera handläggningen och sjukförsäkringen, kritiken kanske är korrekt i det fall som beskrivs i hans blogg. Men verkligheten kanske är den att handläggarna jobbar på så gott de förmår men att arbetsbelastningen och arbetsmiljön gör att dom inte mäktar med sitt uppdrag. Verkligheten kanske också är den att Försäkringen är så mycket större än bara sjukförsäkringen. Verkligheten kan också vara att det finns de som får bra hjälp men att det inte finns något värde att skriva om de i media.

Vi som jobbar på Försäkringskassan vet att besparingarna och omorganisationen pågått oavsett Regering. Vi vet också att det hela tiden betytt ökade IT kostnader och minskat anslag till personal. Vi vet också att Försäkringskassan kontinuerligt minskat på personalen sedan 2002.    
 
Vissa förändringar har varit bra andra sämre. IT-lösningar är nödvändiga och både tids- och kostnadseffektiva samtidigt som förändringen innebär bättre service till folket. För de som inte haft möjlighet eller förmåga att klara av att använda IT-lösningen har Servicekontoret funnits som en hjälpandehand för att klara av att nyttja socialförsäkringen.   
 
Jag uppmanar er, säg vad ni tycker direkt till Försäkringskassan  Och uppmana våra politiker att agera, varför inte skicka några rader till Ulf Kristersson