Etikett: servicekontor

Ett första drag!

Genom att stänga Försäkringskassans Servicekontor får vi sakta men säkert en försämrad service till medborgarna. Det får mig att bli orolig och fundersam.

Är den långsiktiga politiska tanken att vi skall skrota socialförsäkringen?
Den försäkring som faktiskt omfattar alla som bor och arbetar i Sverige? Vem ska då försäkra de som redan idag är sjuk? Vem ska hjälpa och stötta de svaga i samhället? Har ni i Regeringen ingen verklighetsförankring?
 
Vart tog det välfärdspolitikens kärna vägen, den politik som värnar om sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkringar för alla människor som bor och verkar i Sverige. Vart tog frågorna som rör människors ekonomiska trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av en god hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter vägen?  
 
De känns som det första draget att urholka försäkringen är taget genom att ni i ledningen beslutat er för att lägga ner Servicekontoren.  
 
Jag önskar att ni som sitter med börsen tänker om!
 
Jag uppmanar alla Politiker och ledningen på Försäkringskassan, bygga en modern Försäkringskassa som erbjuder tillgänglighet byggt på IT-lösningar och mänskliga möten.

Rädda Servicekontoren

Tisdag och gårdagens nyhet, ”Försäkringskassan skall ta bort servicekontoren” har tack och lov fått många att reagera. Jag hoppas nu att alla, oavsett politisk färg kan gå ihop och kräva att vi fortsätter värna socialförsäkringen och ett öppet Försäkringskassan med en ökad tillgänglighet för alla. En bättre service och en ökad rättsäkerhet bygger på en myndighet för alla oavsett färdighet och den måste få kosta. 

Lennart Holmlund passar på att kritisera handläggningen och sjukförsäkringen, kritiken kanske är korrekt i det fall som beskrivs i hans blogg. Men verkligheten kanske är den att handläggarna jobbar på så gott de förmår men att arbetsbelastningen och arbetsmiljön gör att dom inte mäktar med sitt uppdrag. Verkligheten kanske också är den att Försäkringen är så mycket större än bara sjukförsäkringen. Verkligheten kan också vara att det finns de som får bra hjälp men att det inte finns något värde att skriva om de i media.

Vi som jobbar på Försäkringskassan vet att besparingarna och omorganisationen pågått oavsett Regering. Vi vet också att det hela tiden betytt ökade IT kostnader och minskat anslag till personal. Vi vet också att Försäkringskassan kontinuerligt minskat på personalen sedan 2002.    
 
Vissa förändringar har varit bra andra sämre. IT-lösningar är nödvändiga och både tids- och kostnadseffektiva samtidigt som förändringen innebär bättre service till folket. För de som inte haft möjlighet eller förmåga att klara av att använda IT-lösningen har Servicekontoret funnits som en hjälpandehand för att klara av att nyttja socialförsäkringen.   
 
Jag uppmanar er, säg vad ni tycker direkt till Försäkringskassan  Och uppmana våra politiker att agera, varför inte skicka några rader till Ulf Kristersson