Kvinna, var god dröj

Forskning sker fortfarande på män medan forskning på kvinnor och hur de påverkas av sjukdomar länge varit eftersatt, vi vill därför se ökad forskning på kvinnosjukdomar.

Att kvinnor och män reagerar olika på medicinsk behandling vet vi. trots den vetskapen fortsätter den experimentell forskningen i huvudsak på handjur och hanceller.

Även när det gäller prioriteringar inom vården så har studier visat att läkare tenderar att nedprioritera sjukdomar som främst drabbar kvinnor, såsom endometrios eller PMDS. Därför vill vi att forskning och tester av nya läkemedel skall göras på kvinnor i lika stor utsträckning som på män, samt att behandling av kvinnor skall bygga på forskning av kvinnor.

Vi vill också se mer resurser till forskning som fokuserar på klimakteriet och symptomlindring av övergångsbesvär. Kunskapen inom vården är idag bristfällig och kvinnor ges ofta motsägelsefulla råd.

Idag lider alltför många kvinnor i tysthet och i onödan och därför kämpar Centerkvinnorna för en jämställd hälsa och vi vill att framtiden ska erbjuda

En jämställd vård

En jämlik vård


En Förebyggande Folkhälsa

mobilbilder 2016 941

50 miljoner för en mobil

Centerpartiet vill ge landstinget i uppdrag att utveckla mobila ungdomsmottagningar och till det får dom 50miljoner. Med en mobil ungdomsmottagning kommer vården närmre alla ungdomar oavsett vart de bor och det är helt i linje med Centerpartiets vision om att landsbygden ska utvecklas i stället för att avvecklas.

Som mamma, medmänniska och rektor har jag sett ungdomarnas behov av att ställa frågor. Frågor om sex, den egna kroppen, preventivmedel, tobak, alkohol, droger och det egna varandet. Frågor som har stor betydelse för deras livssituation och hälsa. Ungdomarnas behov av en enkel väg in är påtaglig. Genom att utveckla mobila ungdomsmottagningar finns det en lösning på dagens problem, att du som ung boende på landsbygden riskerar att köa i den redan välfyllda kön inom psykiatrin eller att inte ta dig in till ungdomsmottagningen i närmaste stad.

En mobil ungdomsmottagning med barnmorska, läkare, kurator, psykolog som möter upp ungdomars behov är att flytta välfärden närmre människan istället för att förvänta sig att människan ska flytta närmre välfärden.

När Centerpartiet lägger 50 miljoner på en mobil ungdomsmottagning är det en klok investering i unga människors välmående och livshälsa.

923362_1200_673

Hej syster! Du förtjänar Din barnmorska

Trots att vi i Sverige kommit långt när det gäller den reproduktiva hälsan så finns det arbete som kvarstår. Centerkvinnorna vill att förlossningsvården prioriteras högre och att mer resurser läggs på vården för att vården ska blir kvalitativ, trygg och stressfri.

Antalet allvarliga bristningar i samband med förlossning har ökat markant sedan och Sverige är ett av de OECD-länder med högst procent av så kallade sfinkterskador, det vill säga sprickor mellan slidan och ändtarmsöppningen. Denna ökning tros bl.a. bero på allt fler påskyndade förlossningar. Att inte få adekvat eftervård leder till onödigt och utdraget lidande något som vi ser som helt oacceptabelt.

De måste finnas fler vårdformer inom förlossningsvården genom att landsting även erbjuder ”caseload-metoden” som ett komplement till traditionell förlossningsvård i syfte att skapa trygghet. Metoden innebär att en eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården – en metod som förordas av såväl gravida som barnmorskor. Metoden leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning, oftast utan ökade kostnader för landstinget. Dessutom bidrar den till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna.

Det behövs en nära förlossningsvård som skapar trygghet och bästa möjliga förutsättningar för en säker förlossning, inte minst för kvinnor på landsbygden. För detta krävs kontinuitet och trygghet med sin barnmorska. Hej syster, du förtjänar din barnmorska!

image

Rätt att vara ledig med äldre barn

Enligt föräldraledighetslagen (1995:584) har du som är förälder rätt att vara ledig från din anställning fram till dess att barnen fyllt ett och ett halvt år. Den som är förälder till ett barn under 12 år har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet blir sjukt. Tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till en annan person som väljer att avstå från arbete för att ta hand om barnet.

Idag kan du som förälder ta VAB från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år, vilket innebär att du som förälder har rätt att vara ledig för att följa ditt barn till tandläkaren om barnet är 11år och 364dagar men inte har samma möjlighet när barnet är 12år.

För att kompensera och göra det möjligt för föräldrar att följa med barn till tandläkare, delta på utvecklingssamtal och liknande vill Centerkvinnorna se att föräldrar med barn mellan 3-15 år skall ha rätt att vara ledig fem arbetsdagar per år och barn.

skola (2)

Oacceptabelt med sexuellt våld och trakasserier

Arbetsrätten behöver stärkas för de som utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp på arbetsplatsen. För att motverka sexuella trakasserier och andra oönskade beteenden i arbetslivet vill Centerkvinnorna att det ska bli enklare att avskeda en person som trakasserat. Efter en skriftlig varning och möjlighet att bättra sig skall arbetsgivaren inte behöva undersöka möjlighet till omplacering om trakasserierna fortgår utan då är det uppsägning eller avsked nästa steg.

Bli medlem i Centerkvinnorna
Swish; Skriv CK, ditt personnummer, din e-post och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.

hämta