Etikett: skatt

Välfärd kostar och betalas via skatter

Av , , 5 kommentarer 8

 

Välfärd kostar pengar och välfärd betalas via skatter. Tar man ut mindre skatt får man mindre välfärd och det har väl visat sig i länder där man haft för mycket välfärd i förhållande till skatterna då blir det kraftiga underskott och till slut tvingas man skära i välfärden.
Vår politik, den generella välfärden bygger på att alla bidrar och att man får ut efter behov och fördelar över generationer.
De allra flesta har redan tagit ut mycket innan man börjar jobba då en barnomsorgsplats kostar strax under 100 000 per år, en grundskoleplats över 80 000. En gymnasieplats 92 000. Det skiljer självklart lite mellan kommunerna men det skiljer mycket på olika utbildningar.
Nöjer jag med att gå ut i jobb efter gymnasiet så har andra skattebetalare betalt ut över en och en halv miljon bara i barnomsorg och skola och jag börjar ju kosta den dag jag föds för även mödravården och platsen på BB har någon betalat skatt för och har jag blivit född med kejsarsnitt så kostar det 50 000
Går man vidare i utbildningen så kostar en plats på universitetet runt 80 000 om jag inte blir läkare för den utbildningen kostar 230 000 per år.
Blir jag sjuk så kostar en höftled 100 000 och det finns mediciner som kostar mer än 100 000 per år, ja listan ska kunna göras hur lång som helst men i livets slutskede kostar jag också och bara en plats i ett särskilt boende kostar över 500 000 per år.
Det är den här välfärden som jag slåss för att alla ska få samma utbildning oavsett plånbokens storlek och man alla ska få samma sjukvård oavsett hur mycket man tjänar och man alla ska få samma omsorg i livets slutskede. Dessutom finns det andra saker som vägar, järnvägar, polis, idrottsanläggningar med mera med mera som finansieras via skatter. Det här var bara några exempel och till detta räcker inte inkomstskatterna till för
För oss socialdemokrater går välfärd före skattesänkningar men med rätt uttag
 
 

(S) värnar välfärd (M) alliansen slaktar

Av , , 1 kommentar 13

Regeringen tar bort 12 miljarder kr för kommunerna och landstingen för nästa år 2011 och lika mycket för åren därpå. Det innebär 12 miljarder mindre till välfärd. Stora summor som omräknat i välfärdsarbetare, lärare, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal osv. innebär hela 35 000 personer.

Finansminister Anders Borg argumenterar för att konjunkturläget kommer att bli bättre för kommunerna under nästa år och att de därför kan ta bort dessa stora summor. Men om det är något som Anders Borg har hittat på eller om han allvarligt har felbedömt konjunkturen är svårt att sia om. Enligt konjunkturinstitutets prognos för kommunernas ekonomiska utveckling för nästa år så bygger detta på att kommunerna tillförs medel om 13,5 miljarder. Regeringens resursreducering innebär därför nedskärningar inom offentlig sektor.

Jag tycker regeringen gör ett stort feltänk när de inte ger kommunerna ett tillskott för nästa år. För oss socialdemokrater är välfärden viktigare än skattesänkningar för de välbeställda. Regeringen borde därför prioritera ett riktat tillskott till kommunerna för t.ex. skolan och vården för att förhindra stora besparingar. Bara under det senaste året bedöms 25 000 jobb ha försvunnit från kommunerna och landstingen och nu vill regeringen ta bort ytterligare 35 000 välfärdsarbetare. För Umeå skulle nästa års minskade tillskott i runda tal komma att innebära 147 miljoner mindre till kommunen och i jobb skulle det kunna innebära 427 personer färre i välfärden.

Som om det inte är nog vill regeringen under kommande mandatperiod genomföra ännu fler skattesänkningar om närmare 100 miljarder. Det skulle alltså innebära ännu fler nedskärningar och försämringar i välfärden. Regeringen fortsätter därmed sin systematiska nedmontering av välfärden och sitt systemskifte. Vi får hoppas att väljarna är så kloka att de genomskådar Reinfeldt och Anders Borg och att vi får en rödgrön regering efter höstens val. Nuvarande högerregering har helat tiden sagt en sak men gjort en annan. De värnar inte välfärden, de nedmonterar den istället bit för bit.

Vi kan inte fortsätta ha en regering som kontinuerligt prioriterar skattesänkning före välfärden. Vi får därför hoppas att socialdemokraterna gör en tydlig markering och kommer med mer pengar till kommunerna och landstingen i sitt budgetförslag. De mesta av välfärden genomförs och finns ju i kommunerna och landstingen samt att sociademokraterna tillsammans med de rödgröna får förtroende att genomföra detta under nästa mandatperiod.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Vilseled inte svenska folket Fredrik Reinfeldt

Av , , 7 kommentarer 16

I morse var det debatt mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som handlade om pensionärerna och skatterna och det är väl ingen hemlighet att vi vill ha samma skattesats för samma inkomst då pension är uppskjuten lön.

Jag blir både ledsen och förbannad när jag hör Fredrik Reinfeldt säga att arbetsgivaravgifter är skatt. Det är helt fel. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring vars avgift har betalats av att löntagarna avstått löneutrymme till den försäkringen, dessutom så finns också egenavgifter som den som är med betalar till.
Sjukförsäkringen är också en försäkring där löntagarna avstått löneutrymme för att få en försäkring som täcker inkomstförlusten då man blir sjuk och det finns också kvalifikationsregler för den. Den har regeringen naggat i kanten och stulit pengar som löntagarna avstått ur löneutrymmet för att sänka skatterna för de som tjänar mest.
Arbetsgivaravgifterna är ingen skatt utan en finansieringsväg av reformer som löntagarna avstått löneutrymme för att få en större trygghet.
Jag tycker Reinfeldt ska lära sig skillnaden mellan skatter och försäkringsavgifter som visserligen betalas kollektivt, men det är försäkringspremier. Jag är besviken att inte Mona tog tid och talade om hur det i verkligheten är.

Länets Socialdemokrater vill ha samma skatt på lön och pension

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Bort med pensionärsskatten
För oss socialdemokrater har det alltid varit självklar princip att alla inkomster oavsett om det är lön eller pension skall beskattas på samma sätt. Pensionärerna betalar idag mer skatt än löntagarna med samma inkomst. Det är inte rimligt.
 
Vi socialdemokrater säger nej till att sätta miljonärerna framför pensionärerna. Skatt ska betalas efter bärkraft. Klyftan mellan pensionär och löntagare ska bort. Pensionärerna har jobbat ett helt yrkesliv och byggt välstånd och välfärd för de yngre. Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön. För oss är det självklart att det ska löna sig att arbeta. Lika självklart ska det löna sig att ha arbetat. Pensionärer betalar idag upp emot en månadspension mer i skatt per år jämfört med vad en löntagare gör. Det är orättvist och oanständigt.
 
Att ställa grupper mot grupper och öka orättvisorna i skattesystemet är en medveten del av det moderata högerexperimentet, som vi aldrig kommer att ställa upp på. Häromdagen kom så vallöftet från Reinfeldt – sänkt skatt för pensionärer nästa år. Det är upprörande hur moderaterna har mage att ägna fyra år åt att straffbeskatta pensionärer för att sedan lova skattesänkningar efter valet. Samtidigt är statsministern tydlig på att klyftan ska bestå, att det är riktigt att pensionärer ska betala högre skatt för samma inkomst jämfört med en löntagare med samma inkomst.
 
Det enda anständiga är att pension beskattas på samma sätt som lön. De rödgrönas besked är tydligt: klyftan ska tas bort steg för steg.
 

Slå vakt om en välfärdsmodell som finanseras via skatter

Av , , Bli först att kommentera 7

Välfärden finansieras via skatter. Jag är Thailand och försöker få reda på hur deras välfärd finansieras och om det överhuvudtaget finns. Det är inte så lätt att få reda på hur samhället fungerar. De som servar turisterna tjänar 7000 Bath, en Bath kostar 23 öre att köpa vilket betyder att de inte kommer upp i 2000 kr i månaden genom att jobba alla dagar då det finns jobb från tidig morgon till sen kväll i månaden. De säger också att de inte har skatt. De köper istället olika försäkringar eller betalar själva när de blir sjuka och har därför inte råd att gå till läkare så ofta. Det finns någon form av obligatorisk skola men det kostar liksom all högre utbildning. Men det är klart att har man inte skatter så ska det betalas kontant eller via försäkringar.

 
I Sverige håller vi snart på att vara på väg bort från den generella välfärden där man får skaffa sig privata lösningar för att säkra upp för bl.a. inkomstförluster om man blir sjuk eller arbetslös. Det är den väg regeringen har gått när man har valt att använt de pengar löntagarna tidigare har avstått ur sitt löneutrymme för att ha bra försäkringar för alla. Försäkringarna som nu har naggats i kanten genom kraftiga försämringar vilket har gjort att många fack har känt sig tvingade till att skapa tilläggsförsäkringar. Samtidigt har skatten sänkts för de som tjänar mest.
 
Jag tycker att vi ska vara rädda om den välfärdsmodell som vi har, välfärden syns också på den tandstatus som vi har. Det är viktigt att se till så att vi har rimliga nivåer på de allmänna sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, att alla får en bra utbildning och vi i framtiden lever på jobb med hög kunskapsnivå. Detta även om vi självklart ska arbeta för att turister kommer till Sverige och besöker vårt land. Slå vakt om välfärdsmodellen som finansieras gemensamt och efter bärkraft.

Politik som givit permafrost

Av , , 9 kommentarer 19

Det har blivit kallare i vinter och då menar jag inte enbart temperaturen ute utan att det har blivit ett kallare klimat för de människor som har det jobbigast i samhället.

 
Skatterna har sänkts för de som har jobb och mest för de som har det bäst ställt ekonomiskt, det gäller inte bara jobbskatteavdraget utan även de som haft de dyraste bostäderna har fått de största skattesänkningarna på sina bostäder. Idag är skatten på bostäder lika stor oavsett hur dyrt hus man har och var man bor. Den är alltså lika före hus i Sorsele som kanske inte går att sälja och ett 20 miljonershus i Täby. Sänkningen blev störst för de som bor i storstadsområdena. Det fanns avigsidor i det gamla systemet men de har gått att rätta till.
 
För att sänka skatterna och mest för de som har det bäst ställt har man varit tvungen att låna pengar för att finansiera detta vilket inneburit stora försämringar för många.
 
Några exempel är att man har tagit bort avdragsrätten för fackavgifterna, att man kraftigt har höjt avgifterna till A-kassan och mest för de områden där man har sämst betalt, att man har infört olika skatt på jobb och pension (pension är uppskjuten lön), att man har försämrat arbetslöshetsförsäkringen på massor av områden och att man har lagt ytterligare bördor på de som är sjuka.
 
Det är de arbetslösa, de sjuka, ungdomarna och pensionärerna som fått det betydligt sämre under högerregeringen och för dem är det rena rama permafrosten.
 
De nämnda exemplen är bara några få av många som visar att högerpolitiken är sig lik och över tiden oavsett om man heter de nya moderaterna eller de gamla moderaterna, det handlar bara om en ny fasad.
 
Centerns förändring
Centerns värdeförskjutning har gjort att de numera är ett högerextremt parti långt borta från det folkrörelseparti som man var tills Maud Olofsson blev partiledare och tillkomsten av Stureplanscentern där Ursula förlåt Federley har en framträdande roll.

9 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Utan skatt ingen välfärd

Av , , 1 kommentar 8

 

Den ständiga skattedebatten
Debatten om skatt och skattens storlek är evig och kommer så att förbli av den orsaken att alltid ska något finansieras gemensamt. Skatter kan självklart vara av olika slag men inkomstskatt och moms är de som inbringar mest pengar till staten, som också ger bidrag till kommunerna. Kommuner och landsting har inkomstskatt som sin huvudsakliga inkomst förutom en fastighetsavgift, därtill kommer en del verksamheter som till liten del har avgifter av olika slag. Ibland kallas också en del avgifter som finns för sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, dessa avgifter som löntagarna avstått löneökningar för att få förmåner.
 
Högeralliansen kör en ständig diskussion om sänkta skatter som en viktig politiskt målsättning och det kan man ha respekt för. Problemet är att om skatterna sänks så får det effekter på välfärden. Vi har sett förändringar i sjukförsäkringen (som ändå inte är skatt) där sjuka får sjukpenningen indragen och vi ser hur många som utförsäkras, samma sak inom arbetslöshetskassan och trots att dessa är försäkringar betalts ur lönepotter.
 
På grund av pengabrist så har den generella välfärdspolitiken till vissa delar raderats ut och idag gäller inte inkomstbortfallsprincipen och många har inte en ersättning som är större än drygt 50 % av tidigare lön vid sjukdom och arbetslöshet som gör att många tvingas ta privata försäkringar för att slippa gå från hus och hem vid sjukdom eller arbetslöshet.
 
Vad som är klart är att sänks skatterna blir det mindre pengar till välfärd, det blir mindrepengar till vägar och järnvägar, det blir mindre pengar till polis och det blir mindre pengar till kommuner, skola och äldreomsorg, landsting och rättsväsende, det blir mindrepengar till sjuk och tandvård, det blir mindre pengar till att hjälpa fattiga och utsatta länder. Det finns mindre pengar helt enkelt.
 
Jag tror däremot inte på skattehöjningar i kommunerna, för kommunalskatten slår rakt över och hårdast för de som har det sämst ställt, men man kanske inte ska sänka men de som jobbar och är pensionärer ska ha samma skatt
 
Betalar man mindre för en sak får man mindre och vi ser nu hur människorna Grekland agerar när det måste till kraftiga nedskärningar för att man har lånat till skattesänkningar och även i Sverige har högerregeringen lånat till skattesänkningar, lån som ska betalas
 

Bildt kunde inte lura staten på skatt.

Av , , 4 kommentarer 3

 

Skattefuskar Carl Bildt? Ja så är det då han och hans fru varken betalt skatt eller arbetsgivareavgifter för sin barnflicka i Sverige. Det här kom Aftonbladet på förra året och Carl slog ifrån sig.
De har haft hjälp av en kvinna från Ukraina som skött en son. För ett år sedan uppdagade att de inte betalade skatt och arbetsgivareavgifter och Carl Bildt sade att det skedde i Italien Nu har skatteverket gett familjen Bildt bakläxa och sagt att kvinnan ska beskattas i Sverige och då ska även arbetsgivareavgifterna betalas här.
 
Så är det i Sverige, ganska tyst om du tillhör högerfalangen och som tror att de har egna skattelagar. En utrikesminister och en EU parlamentariker från ett annat parti skulle ha blivit förföljd och av media om de gjort på samma sätt.
 
När regeringen bildades då hade moderaterna flera fall av svart arbetskraft och obetalda TV licenser och får se hur Reinfeldt nu hanterar detta
 
De här fanns att läsa i gårdagens Aftonblad.

Enda sättet att ge alla en bra välfärd är genom skatt efter bärkraft

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Välfärd kan enbart finansieras via skatter. I USA har man världens dyraste sjukvård och den omfattar långt ifrån alla utan i stort sett 48 miljoner saknar sjukvård. Obama vill införa ett system med en sjukvårdsreform som omfattar alla men det möter motstånd kanske till och med i de egna leden om han måste höja vissa skatter för att klara av detta.
 
Det är självklart för mig att ska det finnas en sjukvård så ska den också betalas via skatt och den måste belasta företag och medborgare. Amerikanerna kan inte fortsätt på den inslagna vägen att bara öka underskotten och sedan tro att någon annan ska betala detta.
 
 
De som är oroliga om införandet hänvisar till att det är omöjligt just under en lågkonjunktur att höja skatterna och det skulle bromsa tillväxten. Det är nog snarare så att om folk är friska och kan jobba då finns det bättre möjligheter att få fart på ekonomin för på något sätt ska ju folk tillbaka.
 
Jag tycker också det visat sig att det privata systemet som man har i USA är mycket dyrare och ger inte vård till alla. Det finns många människor och familjer som får mista allt de har då de inte har råd att betala de sjukhusräkningar man fått vid besök.
 
Jag tycker mig se att vi även i Sverige är så smått på väg bort från en sjukvård lika för alla och gemensamt finansierad av alla. Det kommer fler och flera försäkringar som ska garantera vård snabbare och bättre enligt marknadsföringen och ju fler och fler som går genvägar då minskar lusten att finansiera sjukvården via skatt.
 
Det är av den orsaken regeringen inte tillför mera pengar både till kommuner och landsting för att de vill slå sönder den svenska gemensamt finansierade sjukvården och välfärden där det är behovet av vård och omsorg som ska styra och inte plånbokens storlek. Hoppas Obama har kraft och ork att förändra det amerikanska sjukvårdssystemet och skapa en sjukvårdsreform som kommer alla till del
Bli först att kommentera
Etiketter: ,