Petter Nilsson(SD)

Lösningar på tandvårdsproblematiken!

Av , , 12 kommentarer 19

Hörde i lokalnyheterna, SVT:s. Att tandvårdschefen ville se samma förändringar som Sverigedemokraterna föreslagit inom tandvården för att lösa problemen långsiktigt. Vi budgeterade mer till tandvården än majoriteten för att ha råd med förändringarna, att sörja för tillräcklig ersättning för att göra det attraktivt för privata aktörer att ge tandvård för barn.
Det gjorde SD inför budgetåret 2022.

Ingen ny företeelse egentligen. Bland annat tydliggjorde Lövångers tandvård att de slutar ta emot barn, med undantag av asylbarn och akutfall redan ifjol.

Fick höra på en lösningsfattig debatt mellan S och M på SVT, där S kritiserade vårdvalet man själva ställt sig positiva till.
Jag har förståelse för att man kan vara nervös, och kanske inte varit redo för att ta intervju vid en given tidpunkt. Men är inte vidare imponerad över varken S eller M:s insatser i debatten.

Samtidigt tycker jag att SVT kunde bjudit in SD för att debattera saken. Vi har vårt budgetförslag också. Visa på att det finns lösningsorienterade partier, där man faktiskt prioriterar rätt. Eller åtminstone annorlunda än övriga.

Ska väl tydliggöra återigen att Sverigedemokraterna bortprioriterar onödig administration, finkultur, champagneprojekt, en överflödig politikerorganisation med mer för att just kunna göra satsningar där medborgarna behöver det – inom vård (inklusive tandvård).

Sen instämmer jag helt och fullt med några av kommentarerna som lämnats på SVT. Inte minst behöver tandvården ses som sjukvård.

Skillnad mellan pensionsförslagen!

Av , , 12 kommentarer 19

Ingen större skillnad på pensionsförslagen som sådana. S V MP och C gynnar emellertid de som aldrig arbetat i Sverige mer, medan oppositionsförslaget innebär att man gynnar de som arbetat mer.

Nu har jag samtidigt vant mig vid metadebatter. Vissa partier tenderar att vilja säga att de minsann satsar mer på ”garantipensionen”, och med det kan låtsas som att övriga bitar spelar mindre roll.

Personligen tycker jag det är vanvett att pensionärer ska behöva betala skatt på pensionen man inarbetat, samtidigt som man fått betala skatt på samtliga löner under alla år.

S V MP och C
1000 kr garantipension
100 kr bostadstillägg

SD M KD L
600 kr garantipension
350 kr bostadstillägg
sänkt skatt för pensionärer

Det är tydligt att det hela är mer metapolitiskt. Centerpartiet stärker sina band med Socialdemokraterna. Man samarbetar indirekt med Vänsterpartiet.

Men i ljuset av att Centerpartiet verkat mer för storstadsfrågor, såsom godhetssignalering kring reduktionsplikt och annat – där man tillsammans med Miljöpartiet har valt en mer glesbygdsskadlig hållning – kommer de ha ha främliggjort än fler av deras gamla väljare.

Centern blir med det ett väldigt nischat parti. Men kanske kan det komma att gynna några enstaka av deras politiker i den absoluta partitoppen.

EU försvårar kärnkraftsinvesteringar?

Av , , 14 kommentarer 20

Miljö- och finansutskottet i EU röstade ned förslaget att klassa kärnkraft och naturgas som miljömässigt hållbart.
Det är förstås fullständigt verklighetsfrånvänt.

En påtaglig inflation(7,2% i maj enligt SCB) som till stor del beror av elpriser kräver förstås krafttag.
Det kräver också långsiktiga lösningar och stabilitet.

Men med röstsiffrorna 76-62 valde utskottet att fälla förslaget att klassa kärnkraft och naturgas som klimatmässigt hållbart.
Utskottet menar alltså att man ska styra investeringar till annat.

Självklart finns det länder som kan tänkas ha intressen av fortsatt koldrift, och fortsatta vindkraftsubventioner.
Men svårligen ligger det i medborgarnas intressen att ha en fortsatt situation med svag och nyckfull elproduktion.

Saken ska prövas av parlamentet i juli, men förhandsvisningen som redogjord för ovan är mycket oroande.

Bloggkommentarer – värdighet och vänlighet

Av , , 6 kommentarer 17

Om man formulerar sig illa i debatter, i kommentarsfält eller i blogginlägg är det ett tecken på att argumenten tryter.
Vill ändå ägna ett inlägg för att just lyfta värdet av att bemöta sina meningsmotståndare med respekt och förståelse.

När jag var ny politiker var det tydligen rasism att tydliggöra att den fullständigt ansvarslösa invandringspolitiken inte var en ekonomisk vinst.
Att den politik som de partier man sökte ge skulden för illa förd politik helt enkelt inte var att ta till vara på Sveriges medborgares intressen.

Idag är saken inte bestridd. Övriga partier är bara lite ”snällare” i frågan. Minns debattskiften under nuvarande mandatperioden där vissa partier, lokalt, valt att mer eller mindre verka för fri invandring.
Nåväl. Förr saknades argument att bemöta kritiken mot den förda invandringspolitiken som sagt. Ofta kom invektiv som syftade till att stämpla kritiken som rasistisk. Att kritiken skulle ha avsett de som kom hit och nyttjade de generösa regler som övriga partier infört (och inte politikerna som infört dem).
Det var just för att argumenten saknades.

Jag vill tro att de som väljer att kommentera blogginlägg också har för avsikt att bidra till dialog och diskussion för att föra samhället framåt. Då kan man kosta på sig att vara trevlig med de som också har synpunkter å det ena – eller det andra hållet.

Rekordstöd för SD inom LO!

Av , , 17 kommentarer 23

Fyra av tio män som är LO-anslutna sympatiserar med SD. Tre av tio röstar S.

Bland samtliga LO-medlemmar går det enligt SCB inte se huruvida S eller SD är störst inom LO.

Samtidigt ser jag att Lennart Holmlund(S) skrivit ett inlägg med en titel som föreslår att han tycker att det är märkligt att arbetstagare inte röstar på S…

Putin medger vilja att återta landområden likt Peter den store!

Av , , 9 kommentarer 14

Putin har bekänt att hans anfallskrig mot Ukraina, tillika expansiva strategi, görs med ambitionen att återta landområden likt Peter den store.

Vid ett möte med unga entreprenörer och vetenskapsmän sa den ryske diktatorn: ”Peter den store ledde Nordkriget i 21 år. Det verkar som att han kämpade med Sverige, erövrade land … han erövrade det inte, han lämnade tillbaka det.”

Herr Putin verkade dra en direkt koppling mellan sitt eget försök att erövra Ukraina och Peter den stores krig mot Sverige.

Han fortsatte med att antyda att han trodde att ukrainska landområden snart skulle förklaras ryskt och så småningom erkännas som sådant, i hänvisningar till Peter den stores erövringar.

”Varför invaderade den? Att återta (våra länder) och stärka (staten). Det är vad han gjorde. Det verkar som att det är vår tur nu att återvända (landområden) och stärka (staten.)”

Putin tillade: ”När Peter den store lade den nya huvudstaden i St Petersburg erkände inget av de europeiska länderna detta territorium som ryskt, alla erkände det som svenskt.”

Självklart är det djupt oroande.

Har tidigare skrivit om att Putins allvarliga sjukdom fullt bekräftats av underrättelsetjänst.

Lennart (S) må ta sig en funderare…

Av , , 5 kommentarer 25

Socialdemokraterna tillhör den sjuklöver som aktivt monterat ned det svenska försvaret. Ett företag man drivit med gemensam iver – under väldigt lång tid.
Något hot från Ryssland var för de övriga partierna verklighetsfrånvänt.

Sverigedemokraterna har konsekvent sagt tvärtom.

Såg att Socialdemokratiske Lennart Holmlund återigen försökt ge sig i kast med att förklara Sverigedemokraterna som ”ryssvänliga”.

Rimligen bör Lennart också fundera över huruvida Ryssland möjligen varit positivt inställt till Socialdemokraternas ansvarslösa ambition att montera ned det svenska försvaret?
Återigen. Endast SD har konsekvent satsat på försvaret.