Svensk mat riskerar att ta slut!

Sommar och sol är för många sköna lata dagar, samtidigt finns det de som upplever panik för att deras djur riskerar nödslakt, deras grödor torkar bort och deras verksamhet riskerar konkurs till följd av den extrema torkan. Svensk mat riskerar att ta slut!

En torks som hotar den svenska livsmedelsindustrin, bönderna som företagare och deras djur som måste nödslaktas då dom annars skulle svälta ihjäl för att foder torkat bort. När det svenska lantbruket är hotat är även möjligheten att köpa svenska livsmedel hotat så extremtorkan är ett reellt hot för oss alla. Extremtorkan kommer att kosta mångmiljardbelopp och ett krispaket måste snabbt presenteras för bönderna. Jordbruksverket borde redan ha fått i uppdrag att GENAST betala ut den tredjedel del av gårdsersättning som dom frusit inne 2015, 2016 och 2017.

Att Centerpartiet genom Kristina Yngwe efterlyst en kriskommission för att stötta svensk livsmedelsproduktion och kallar in Sven-Erik Bucht till utskottet till följd av den ihållande torkan är direkt nödvändigt.

Centerpartiets krav är att kriskommission ska ha mandat att föreslå omedelbara åtgärder. Det handlar om att säkerställa undantag från Eu-regelverket, att se till att EU-kommissionen öppnar Eus Krisfonder och få det ej utbetalda jordbruksstöden utbetalt.

Maria Kristoffersson frågar, borde vi ha en kriskommission i länet och vår ansvarfulla och engagerade landshövding, Magdalena Andersson svarar att hon har planer på ett samverkansmöte. Mycket bra!

Det är nu dags att betala ut Jordbruksstödet, berätta vad krispaketet innehåller och ha en plan för att stärka lantbrukets konkurrenskraft och lönsamhet så vi kan fortsätta välja svenska råvaror på matbordet.

bondens-egen-pclogga

Bli först att kommentera

Är du beredd att ge upp?

Är du är beredda att ge upp: jämställdhet, pappadagar, demokrati, glesbygd, tryckfrihet, aborträtt, miljön, EU, yttrandefrihet, sunt förnuft, allas lika värde och allt det som gör Sverige till en demokratisk plats?

En del analyser säger att den som lägger sin röst på SD gör det av missnöje och då undrar jag om den som missnöjesröstar verkligen är beredd att ge upp den svenska demokratin?

Alla med slutledningsförmåga skulle svara nej, vi är inte beredd att ge upp Sverige till en grupp elitistiska män och kvinnor som ser sig Guds gåva till mänskligheten och som vill utveckla Sverige genom hot,hat och rasism.

Senaste mätningen som redovisades på val.digital och SCB visar att ungefär var femte person tänker rösta på SD.

Vill verkligen var femte person ge upp den demokrati och jämställdhet som uppnåtts sedan 1922 när Sverige fick sin könsneutrala rösträtt?

Jag har svårt att tro det, samtidigt är jag 100% säker på att SD gör allt som står i deras makt att komma åt makten att rasera det som utgör grunden till vår demokrati. En demokrati du inte ska ta för givet.

Siffrorna visar också att fyra av fem lägger sin röst på ett demokratiskt parti som vill fortsätta bygga ett samhälle för alla, så än finns det hopp.

Än har ingen röstat, därför vädjar jag till dig som vill bevara det som gör Sverige till en unik och demokratisk plats på jorden, lägg din röst på ett demokratiskt parti.

Tror du på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv, vill du ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön, tycker du det är viktigt att hela Sverige ska leva samtidigt som du vill bevara den Svenska demokratin, den könsneutrala rösträtten, en fri press, aborträtt, tryckfrihet, jämställdhet, välfärd, EU, alla människors lika värde, yttrandefrihet och vill att Sverige ska gå framåt med omtanke och frihet rösta på Centerpartiet.

IMG_2153

Bli först att kommentera

Tjejer äger

Vi Centerkvinnor har sagt det förut och vi säger det igen tjejer äger rätten till sin egen kropp!

Kvinnor och tjejer utsätts för sexualbrott i hemmet, på jobbet, på festivaler. Fler anmäler, men låg straffskala och knappa resurser gör att förundersökningar läggs ner.

Centerkvinnorna vill därför införa sexualbrottsenheter inom Polisen.

Sexualbrott ska inte läggas på hög eller glömmas bort, de ska utredas och förövare ska dömas. I höstens metoo-rörelse blev en tystnadskultur synlig, i vilken många ryckte på axlarna, och såg förövare förflyttas uppåt i organisationshierarkin istället för att sparkas. Det måste bli enklare att avskeda en person som trakasserat sin kollega.

IMG_2104

Hederskulturen växer sig starkare och omöjliggör för många kvinnor och flickor ett självbestämmande liv. Under sommarmånaderna antas problemet med barn som förs utomlands för att giftas bort öka. Barn ska inte vara gifta! Vi vill därför se ett införande av en ”Forced Marriage Unit” var syfte är att få hem de barn som fört ut ur landet för att giftas bort.

Sommaren är här med allt vad det innebär, låt det bli en sommar där tjejer äger rätten till sin egen kropp.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Anna-Karin Sjölander, Umeå CK-avdelning

Bli först att kommentera

Framåt för omtanke och frihet

Framåt för omtanke och frihet innebär att ha människan i fokus när besluten ska fattas men också att bjuda Sverigedemokraternas motstånd.

Ett motstånd för att jag vill hejda det hot SD utgör om dom får mer inflytande och makt att förändra dom grundvärden som många av oss ser som självklara. Grundvärden som tolerans, öppenhet, omtanke, frihet och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ

Ett motstånd mot grundinställningen ”judar och samer tillhör inte nationen” som vi hört Björn Söder ge uttryck för. En djupt rotad värdegrund och SDs grundsyn på Svenskhet och hur de förhåller sig till enskilda människor utifrån hur dom klassar individens identitet. Det framgår inte bara av Söders uttalande utan går också tydligt att se i deras partiprogram. Människors lika värde och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ.

Ett motstånd för att jag vill rädda Sverige med omtanke och frihet, att lägga sin röst på ett mer demokratiskt parti borde vara en självklarhet för alla som vill bevara våra grundvärden när SD är ett valbart alternativ.

thH4AX0V5O

Jag är allt annat än en politisk broiler…Trädgårdsarbetare i kommunen, Tidningsbud, vårdarinna inom Handikappomsorg, Hemsamarit och vårdbiträde inom åldringsvården, förskollärare på förskola och i förskoleklass, servitris bartender och egenföretagare i restaurangbranschen, Rehabiliteringssamordnare och ledare på försäkringskassan, Projektledare, lärare och rektor inom utbildningsförvaltningen, är de yrken jag haft under mitt 30-åriga yrkesliv. Det mest centrala och viktiga har varit en kombination av mänskliga möten och att sätta människan i fokus och göra något gott, att göra morgondagen lite bättre. Kanske inte när jag var tidningsbud, men som 15-åring ansåg jag att det var en heroisk insatts att kliva upp vid halv fyra varje morgon för att springa ut med tidningen så den fanns i alla prenumeranters brevinkast före klockan sju.

En yrkeserfarenhet som gjort mig tacksam över det som fungerar väl och fått mig att vilja vara en aktiv kraft att påverka sånt som inte fungerat lika bra.

Första gången jag vart riktigt upprörd det var när barngruppernas storlek på dagis(numer förskolan) skulle utökas, här är min inställning fortfarande att 15barn per barngrupp är en hanterbar volym om du vill uppnå den bästa kvalitén på det pedagogiska arbetet.

Ett annat exempel är hur regeringen hanterat människor i behov av vårt trygghetssystem och då framförallt socialförsäkringen. Otaliga historier (inte bara de som går att läsa i tidningen utan också där jag haft full inblick) av personligt lidande till följd av indragna assistanstimmar och de som mist sin sjukpenning eller nollklassats och den grundinställning i regleringsbreven som lett till dessa försämringar. Det är den typen av försämringar eller skav som triggar mig och det som fick mig att vilja kliva upp från tyckandet vid köksbordet till att aktivt delta och bidra till en förbättring.

Ett engagemang på kommunal- och Riks-nivå så därför kandiderar jag till kommunvalet här i Umeå och till Riksdagsval.

IMG_0306

Nr2 på Centerpartiets kommunlista och nr4 på Riksdagslistan
Vice ordförande i Individ och familjenämnden under den senaste mandatperioden, tidigare mandatperioder har jag varit ledamot i socialnämnden. Viktiga frågor för att vi ska lyckas förbli trygg i en växande stad. De arbete vi gjort tillsammans med frivilligsamhållet så som AREZO, RSFL och kyrkan är ovärderligt
Ledamot i Kommunfullmäktige de senaste fyra åren. Lärorikt uppdrag och ansvarfullt då min ambition alltid är att se den bästa lösningen för Umeborna men också svårt eftersom kommunen har en erbarmlig ekonomi och det inte alltid varit lätt att få tillräckligt med insyn. Jag har ingen riksdagsvana men flera års erfarenhet av att arbeta statligt med de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten) som min arbetsplats och har förstått vikten av att lyfta våra kvalitéer och vår verklighet så den snuttifiering av helhetsperspektiv som Stockholmifieringen innebär.

IMG_21501.png

Jag vill att vi tar oss framåt för omtanke och Frihet därför vill jag

- Bjuda SD motstånd
- Samarbeta med frivilligsamhället för att hitta nya framgångsrika arbetsmodeller
- Skapa ytor för statsodling och mötesplatser för mänskliga möten
- Utveckla ett socialt skyddsnät som är modernt och ändamålsenlig, förebyggande och ger människor hållbara, trygga valmöjligheter

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Företagsamhet bygger & berikar

Ett starkt näringsliv med en bra blandning av branscher är viktigt i en stad som Umeå. Företag och företagande är till stor del de som skapar arbete och sysselsättning i kommunen som i sin tur genererar resurser för att betala vår gemensamma välfärd. Utöver att vara jobbskapande är det många företag som tar ett ansvar för att skapa opinion och förändra beteendemönster världen över. Ett exempel på det är Sigr som förutom att sälja bra cykelkläder har en vision av att göra världen mer jämställd.
thJNB5Q70O

Ett annat är TACK! ett företag som har en vision att fler ska välja lokalproducerat, vill lära oss laga mat efter årstid i syfte att ta miljöansvar samtidigt som dom gör det lättare för konsumenten att göra ett miljöval varje dag när maten ska lagas.

30079927_1664300993684034_2708251955603439616_n

Genom ett bra företagsklimat kan vi få fler ansvarsfulla och innovativa företag att växa fram och bli lönsamma företag som skapar fler jobb.

Tyvärr återkommer även här den tudelning av de politiska besluten där de typiskt manliga branscherna gynnas, så som anläggning, bygg och fastighet och de kvinnodominerade branscherna så som barn- och äldreomsorg motarbetas, ett exempel är hur illa Visionens företagare, föräldrar och barn behandlades av Umeå kommun.

Varför anser Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att handen som håller hammaren har värd att driva sin egen firma samtidigt som de anser att handen som håller trasan inte ska få utveckla och driva sin verksamhet?

Ett effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp företag i Umeå kommun är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler får vi en ökad företagsamhet som bygger och berikar vår kommun.

Centerpartiet i Umeå vill:
• underlätta för alternativa driftsformer inom bland annat skola, vård och omsorg
• utveckla upphandlingsförfarandet så att lokala mindre aktörer ges bättre möjligheter att delta
• införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande
• att kommunen stödjer och stimulerar aktörer som vill engagera sig i att tillgodose alla basala servicebehov från bostäder till barnomsorg och äldreomsorg

Centerpartiet för ett företagsamt Umeå

Bli först att kommentera

Att Umeå vuxit är positivt men det finns negativa effekter som kan planeras bort

Umeå växer så det knakar och många tycker det är det bästa som hänt.
Visst är det bra att Umeå växer men samtidigt ökar ansvaret att vi bygger ut hela Umeå kommun med omsorg och att det förebyggande arbetet intensifieras.
Den stadiga befolkningsutveckling gör att vi gått från att Umeå varit en medelstor kommun till rikets elfte största kommun, sett till befolkning.

Att Umeå vuxit är som sagt positivt men det finns negativa effekter som kan planeras bort
Det handlar om en ökad social utslagning, fler med behov av försörjningsstöd, ökad barnfattigdom, en ökad risk för kriminalitet och det allt mer utbredda ensamheten som orsakar ett enormt lidande och psykisk ohälsa.
Det handlar om att det kommunägda bostadsbolaget inför Huskurage för att rädda liv.

Därför vill Centerpartiet i Umeå att
• all fysisk planering ska utgå från ett trygghetstänk
• det förebyggande arbetet stärks genom att flera familjecentraler startas
• polisen blir mera tillgänglig i hela kommunen
• hänsyn tas till ensamhet när biståndsbedömningar görs
• utveckla den biståndsbedömda dagverksamheten för att motverka ensamhet
• se till att det finns god möjlighet till utevistelse och fritid utifrån den enskildes behov
• införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken där bussen stannar

IMG_1790

Bli först att kommentera

Det svenska ledarskap visar sig passivt i pågående krissituation

Vi är många som glatt åt oss sommarens varma och soliga väder men nu visar myntets baksida sitt fula tryne genom torkan och bränder.

Torkan som driver bönderna till att nödslakta sina djur då de annars skulle svälter ihjäl. Torkan som gör att skogsbränderna rasar i våra svenska skogar och förstör betydande värden. Med drygt 80 stycken bränder som pågår samtidigt gör Sveriges Blåljuspersonal en heroisk insatts för att rädda liv och skog. Frivilliga strömmar till för att bidra samtidigt blir räddningskårens resursbrist (personal, materia och den nermonterade deltidsbrandkåren) allt tydligare. Det Svenska ledarskapet visar sig väldigt passivt i pågående krissituation och pratar om senare utvärderingar istället för konkreta förslag här och nu.

Den svenska skogen står för klimatnytta, biologiskt mångfald och sysselsättning förutsatt att det inte brinner upp eller att nyplanterade träd tokar ut.
Ansvariga ministrar ger inget förslag på åtgärder. Sorry fel av mig, vår Äldreminister har förstått att värmen riskerar problem och kallar till möte.

Centerpartiets talesperson, Daniel Bäckström har tidigare efterlyst både en strategi för det akuta läget och en långsiktig plan. Sverige behöver stärka upp beredskapen för storbränder och Centerpartiets har föreslagit.

Införskaffa brandflyg

Stärk Livräddarna

Skapa en strategi för att klara skogsbränderna

Sverige behöver nytt ledarskap

Nordmalingsbrand_LE_09-vkwp-1280

Bli först att kommentera

Demokrati är inget du kan ta för givet så följ med mig i värderingskampen

Den demokratiska rättigheten och skyldigheten är inte självklar, inget du kan ta för givet och under de kommande 50 dagarna fram till valdagen vill jag ge dig femtio anledningar att gå till valurnan med din röst. Jag kommer att ge dig som läsare en bild av mig som kandidat, varför jag engagerade mig i Centerpartiet och vilka frågor som nu är högst upp på agendan. Tänker varje dag att det aldrig varit viktigare att alla tar sitt ansvar och röstar i höstens val.

En av alla anledningar är SDs frammarsch och återkommande rapporter som vittnar om den tillväxt nationalisterna fått och deras allt större plats i det offentliga rummet.
Det går inte att blunda eller hoppas att det går över med tystnad, nej nu måste vi gemensamt säga, det räcker nu!
Ni ska inte få ta mitt Sverige ifrån mig, antasta inte våra folkdräkter och ge tusan i att smutsa ner Svenskaflaggan!

Sverige ett land som vilar på grundvärden av demokrati, öppenhet och jämlikhet, något vi inte kan ta för givet, utan något vi väljer.
När ni påstår er agerar för Sverige säger jag att ni har fel. För hat, hot och våld är allt annat än demokratiskt.

När antalet antisemiter, rasister, islamister och nazister ökar och blir allt mer synlig på gator och torg då vet vi att omtanke, demokrati och öppenhet är hotat.

Demokrati är inget vi kan ta för givet, utan vi måste hjälpas åt att vinna värderingskampen

IMG_2138.png

Bli först att kommentera

Giftfri vardag

Ingen ska behöva bli utsatt för giftiga ämnen i vardagen. Du ska kunna känna dig trygg, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial. Som förälder ska du känna dig säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig. En vardag fri från farliga ämnen har länge varit en hjärtefråga för oss, och är något som vi kommer att fortsätta arbeta för.

Centerpartiet vill:
Snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemiska ämnen
Införa skatt på farliga ämnen i flera varor
Införa krav på innehållsförteckning av kemiska ämnen i textilier

Bli först att kommentera

73 DAGAR 08 TIMMAR 21 MINUTER kvar tills du kan välja nytt ledarskap för Sverige

När andra bara ser problem, ser vi potential.
När andra sprider oro, skapar vi trygghet.
När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet.
När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb.

Du är den som bestämmer hur Sverige ska gå framåt

Bli först att kommentera