Petter Nilsson(SD)

Etikett: NATO

Ska Sverige skämmas över vår yttrandefrihet?

Av , , 43 kommentarer 32

Jahapp, så gnälls det utomlands. Vi invånare i Sverige ska tydligen skämmas för vår yttrandefrihet.
Yttrandefriheten. En av de centrala friheter som utgör grunden för en fungerande demokrati och möjliggör att vi kan diskutera idéer och tankar på ett djupare plan.

Tydligen möjliggör denna skamliga frihet att en enskild individ kan bränna en bok. Yttrandefriheten innebär även en begränsad kränkthet hos människor som inte är tillräckligt kulturellt utvecklade att kunna föra dialog även kring frågor där man inte är ense. En möjlighet för vissa individer att mogna kan man tycka.

För detta ska tydligen Sverige skämmas samt hållas utanför ett försvarssamarbete där länders totalförsvar stärks av ytterligare en medlem.

Mja. Är nog inte orimligt anta att det ligger i vissa länders ledares intressen, kanske för att säkra sin plats fortsättningsvis. En ledares intressen behöver inte heller sammanfalla med ett lands – eller dess befolknings – väl.

NATO och övriga partiers nedrustande av försvaret

Av , , 2 kommentarer 24

Morgonens livesändning:

Nu när det finska beskedet kommit kring NATO ser jag skäl att återigen återkomma till mina tankar kring NATO.
Jag skrev i ämnet senast för ganska precis två månader sedan. I inlägget lyfte jag att jag själv motionerat för Sverigedemokraternas landsdagar så sent som i november förra året.

En motion som hade till syfte att tydliggöra Sverigedemokraternas inställning – i klartext lyfte motionen att Sverigedemokraterna inte ska verka för NATO-anslutning.
Motionen besvarades utav partistyrelsen med en motivering som tydliggjorde att partistyrelsen också delade uppfattningarna kring förslag till beslut.

Sverigedemokraterna har med det historiskt vart negativt inställda till en NATO-anslutning.

Sverigedemokraterna har emellertid alltid varit för ett försvarssamarbete med Finland.
Främst har SD konsekvent – och ofta ensamma – varit för att stärka Sveriges försvar.

Radikalt förändrat säkerhetsläge.
Samtidigt har säkerhetsläget dramatiskt påverkats. Och även om jag – säkerligen tillsammans med många er som följer – är en vetgirig person, så inser jag att man svårligen får en fullgod insyn i de avväganden som en eventuell anslutning bygger på som enkom regionpolitiker.

Försvarspolitiken är ett politiskt område där jag har full förståelse för att det finns behov av ett stort mått sekretess.
När jag skrev inlägget i mars, var det också grundat en viss frustration efter att Magdalena Andersson (S) valt att uttala sig särskilt plumpt.

Alla tecken pekar på NATO-anslutning
Jag tror vi alla ser att tecknen pekar mot NATO-anslutning.
Övriga partier har aktivt nedmonterat det svenska försvaret. Ni känner alla till exempelvis moderaternas före detta statsminister Reinfeldts mening att försvaret är ett ”särintresse”.
Att påstå att den långsiktiga finansieringen av Sveriges försvar inte skulle spela en roll i ställningstagandet kring NATO är naivt som bäst.

Övriga partiers konsekventa bortprioriterande av Sveriges försvar kommer absolut spela en roll.
Vi får väl se hur partierna tänkt rättfärdiga det hela.

Mina fem om NATO

Av , , 5 kommentarer 17

Morgonens livesändning:

Säkerhetsläget har klart förändrats efter att Ryssland invaderat Ukraina. Samt att man sett vilket stöd Ukraina fått av omvärlden.

Har själv motionerat för att Sverigedemokraterna behöver tydliggöra vår inställning (att inte verka för NATO-anslutning) i höstas. En motion som då besvarades av partistyrelsen.
Jag är fortfarande av uppfattningen att alliansfriheten har tjänat Sverige väl.

Och menar absolut är att föredra att vara alliansfria, i en ideal värld. Bland annat Turkiet ingår i NATO.

Även om jag principiellt tror på alliansfriheten, så måste vi ha ett visst utrymme att parera såvida Finland går med i NATO, eller att säkerhetsläget blir radikalt sämre.
Sverigedemokraternas valkonferens har i helgen beslutat en del ikring NATO.

Dels har vi öppnat upp för att Sverige ska kunna ha möjligheten att gå med i Nato om det skulle krävas för att trygga vår säkerhet.
Därtill att det bör tillsättas en expertutredning så att vi kan få en tydlig redogörelse för de för- och nackdelar som ett eventuellt medlemskap skulle innebära.
Samt tydliggjort att det som skulle kunna få oss att överväga ett eventuellt Nato-medlemskap är om säkerhetsläget snabbt förvärras eller att Finland väljer att gå med i Nato.

Ryssland har bland annat påpekat att om Sverige och Finland ansluter sig till NATO får det militärpolitiska följder. Om Finland bestämmer sig för att gå vidare med ett NATO-medlemskap så måste vi också ha den dörren öppen, annars riskerar vi hamna i en väldigt farlig situation.

Ett bekymret med Socialdemokraternas och Magdalena Anderssons besynnerliga utspel avseende NATO. Något som kritiserats häftigt av Finland.

Det är förstås lättare att nå ut till väljare med klara ”Ja”, eller ”Nej”. Problemet är emellertid att det verkligheten inte alltid är svart eller vit.

S har inte värnat försvaret!

Av , , 5 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

Noterar att sossar försöker vilseleda väljarna avseende försvaret. Diverse inspel, även här i Västerbotten om att de ”andra partierna inte förstått vikten av att satsa på försvaret”.

Man försöker väl rädda ansiktet efter Magdalena Anderssons minst sagt märkliga utspel i NATO-frågan.

Samtidigt ska man ha klart för sig att Sossarna så tidigt som 1968 beslutade tillsammans med Vänsterpartiet kommunisterna – att dra ned på försvaret. Det i det så kallade försvarsbeslutet 1968.

Försvarsbeslutet 2004, där ytterligare avsmalningar gjordes – då satt sossarnas Göran Persson på statsministerposten.

Bekymret är att det finns ett korn av sanning i Socialdemokraternas kritik. Moderaterna har i högsta grad bidragit till nedmonteringen av det svenska försvaret.
Det finns bara ett parti som ständigt förklarat vikten av försvaret. Och problemet med att använda försvaret som en budgetregulator. Det är Sverigedemokraterna.

Samtidigt vettetusan hur sossarna försvarar partiets ambition,exempelvis Juholts kommentar. När han tidigare sagt att ”Ryssland utgör inte på något sätt ett militärt hot mot Sverige och kommer sannerligen heller inte att göra det i framtiden. Att påstå något annat är bara tramsigheter.”: