Petter Nilsson(SD)

Välfärdsmål istället för befolkningsmål!

Av , , 19 kommentarer 23

Har länge vart skeptisk till befolkningsmålen som karakteriserar Umeå kommun, likväl som Region Västerbotten.

För det första rör det sig om ”mål”. Man har för avsikt att växa till en viss storlek. I Umeås fall är målsättningen orealistisk, vilket jag skrivit om tidigare här.
Jag fattar att tanken är att vara väldigt visionär för att locka väljare. Men jag vidhåller att det är betydligt viktigare att sörja för goda välfärdsmål i stället för visionära låtsasmål.

Om man förutsätter att kommunen ska växa med tiotusentals invånare, så kräver det kostsamma nyinvesteringar. Det behövs för att kommunens nyttigheter ska räcka till de kommande invånarna. Umeå har också investerat omfattande för att nå de målsättningarna. Exempelvis Rådhustorget och Vasaplan.
De investeringarna kostar förstås medel. Medel som skulle kunnat gå till välfärd.

Umeå kommun har som bekant en folkminskning om -541 för första halvåret 2021.
Den nettoinflyttning som skett från inlandet börjar någonstans kulminera, vilket jag påtalat tidigare. Glesbygden har inte ändlösa mängder invånare att ta av.
Samtidigt framstår norra ändan Västerbotten som alltmer attraktiv för människor att flytta till, med industrietableringar.

Det är fortfarande min förhoppning att övriga partier också är redo att ifrågasätta befolkningsmålen i sig. Istället för att populistiskt jaga väljare genom en alltför verklighetsfrämmande målbild, varför inte inse att en ökande befolkning inte per automatik innebär ytterligare arbetstillfällen och en bättre bostadsmarknad.

Förhoppningsvis inser övriga partier att vi också måste utmana bosättningslagen.
Ytterst är politikernas ansvar den församling vars väljare valt in dem.

Polisen backar om kyrkobrand – blixtnedslag var inte orsaken…

Av , , 4 kommentarer 21

Har tidigare skrivit ett inlägg särskilt om branden i Ansgariikyrkan i Jönköping, vilket tyvärr varit ett inlägg av ett flertal i ämnet sedan början av året.
Tyvärr har många kyrkor brunnit.

Polisen gick ut tidigare och förklarade att branden i Ansgariikyrkan uppstått på grund av blixtnedslag, trots att SMHI inte noterat någon blixt.
Utredningen lades ned efter endast tio dagar. Detta efter en film man tagit del av där ett blixtnedslag synts. Men klippet visar ingen blixt. Igår backade polisen från det tidigare uttalandet.

Förundersökningsledaren vill inte kommentera den nya uppgiften innan han träffat församlingsmedlemmarna. Han menar emellertid att det fortfarande inte finns något som tyder på att branden var anlagd.

Nya sjuklöver-migrationsvågen?

Av , , 9 kommentarer 34

Jag måste medge att jag någonstans hade förhoppningar om att endast fåtalet vänsteraktivister fortfarande avsåg att fortsätta en ansvarslös invandringspolitik till Sverige.
Afghanistan har absolut blivit en mer otrygg plats för det landets invånare att bo i. Talibanerna har tagit över. Absolut.
Internationell rätt föreslår att medborgare därifrån kan söka asyl i närmast säkra land.

Sverige är inte det närmaste säkra landet från Afghanistan sett.
Afghanistan är inte geografiskt jämförbart med Finland.

Samtidigt försöker media tillsammans med MP driva linjen att man ska sörja för ytterligare en migrationsvåg till Sverige.

Samtidigt sviktar till och med Lars Adaktusson (KD) när det kommer till att bromsa migrationen till Sverige. Han säger att det vore ”skamligt att slå igen dörren”.
Frågan är ju om vi nu återgår till ett läge där Sjuklövern öppnar upp för ytterligare ansvarslös migrationspolitik.

Adaktusson (KD) vill ge 7000 afghanska män utan asylskäl amnesti. Ni kommer ihåg gymnasielagen av Annie Lööf (C).

Utlandsfödda vaccinerar sig i avsevärt mindre utsträckning!

Av , , 10 kommentarer 17

I Västerbotten har 86% av de födda i Sverige tagit en vaccindos i åldersgruppen 20+. För ytterligare information.

För de födda i övriga EU ligger motsvarande siffra endast på 68%. För de födda i andra delar av världen är motsvarande siffra endast 59%.

10 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Begick våldtäkt – fick 840 000 kr i skadestånd!

Av , , 15 kommentarer 29

Damir fälldes för bland annat grov våldtäkt. Domen medförde fängelse och utvisning. Fängelse i fyra år och sex månader i domen från hovrätten.

Såväl tingsrätten som hovrätten fann dock, mot bakgrund av resultatet av en åldersundersökning genomförd i juli 2017, att det var mest sannolikt att sökanden vid den tidpunkten var 18 år eller äldre.

Själv hade han gjort gällande att han var född i februari 2001, vilket skulle ha inneburit att han var 15 respektive 16 år gammal vid tiden för gärningarna (december 2016 – april 2017). De handlingar han lyft saknade emellertid referensmaterial att jämföra med, det fanns inget tillgängligt, vilket medförde att rätten menade att bevisvärdet av de handlingar han lyft som lågt.

Högsta domstolen menade att Damir gjort det sannolikt i resningsbestämmelsens mening att åldersbedömningen skulle fått ett annat utfall, utan försteg för den högre åldern, om bedömningen hade kunnat grundas på hela det nu tillgängliga materialet.

Hovrätten fick tillbaka ärendet på sitt bord. De sänkte straffet till två års fängelse.

Justitiekanslern anser att Damir har utsatts för ett för hårt straff sett till sin ålder och överskjutande strafftid om 14 månader. JK finner att 840 000 kronor är ett skäligt belopp för lidandet.

15 kommentarer

Regeringens Afghanistan-idioti!

Av , , 8 kommentarer 28

Jag kliver upp på morgonen, brygger mitt kaffe. Brukar rulla gårdagens nyheter medan man styr upp kaffe. Lyssnar in gårdagens nyheter och märker då att Linde utlovar fortsatt bistånd till Afghanistan – indirekt innebär det bistånd till Talibanregimen.

Hon snurrar runt lite kring förhoppning om fredsförhandlingar, men Talibanerna har ett klart övertag, så svårligen ser man det ske. Även ifall det inte vore så, skulle det vara svårt även av andra skäl, exempelvis opinionen. Vilket av huvudspåren Linde, feministregeringens minister skulle föredra avseende fredsförhandlingarna skulle förvisso vara intressant få veta. Förstår att samtliga huvudlinjer innebär omfattande förtryck av kvinnor.
Roughly 65.0% say they probably or definitely would not vote for (a) a president who would accept a peace agreement with the Taliban even if women were no longer allowed to go to school (65.6%), (b) a president who would accept a peace agreement with the Taliban even if women could no longer work outside the home (65.0%), or (c) a president who would accept a peace agreement with the Taliban even if the central government lost territory (65.8%).

Det är väl kanske inte väldigt förvånande att man vill ge medel till en talibanregim. Sverige har en lång historia att ge svenska skattemedel till diktaturer och islamism. Samtidigt känns det allvarligt talat som att regeringen tappat greppet.

Mig veterligen var endast SD och V emot Sveriges fortsatta insats i Afghanistan.
Att S sedan får samvetskval – eller vad det nu kan vara – som leder till att man vill ta emot alla asylsökanden i Afghanistan, och dessutom möjliggöra ett skuggsamhälle genom att se till att Sverige får så många illegala som möjligt. Ptja. Det gör det ju jäkla svårt för Sossarna att ändra inställning nu när Afghanistan på allvar är otryggt.

Men hur kommer det sig att just Afghanistan ska få detta omfattande fokus. Afghanistan av alla länder?
Enligt exempelvis ledaren i Dagens Arena så har Afghanistans sak har blivit Sveriges. Mångkulturalism som på något vis präglat Sverige att bli mångnationalistiskt: Det vill säga att Sverige ska sörja för en rad olika nationers intressen, i stället för endast Sveriges.

Helt fullkomligt absurt. Jag har en nationalistisk grundsyn. Jag bryr mig om Sveriges väl och ve. Låt vara att jag prioriterar Västerbotten över övriga regioner, även om jag har respekt för systemperspektivet.
Men inte fasen kan politikerna i Sverige på allvar börja prioritera andra länder än Sverige?

Jag fattar att det här inlägget är kontroversiellt. Kanske skriver jag det mindre för opinionen och mer för min egen sinnesfrids skull. Man blir bara för förbannad.

8 kommentarer
Etiketter: , ,

Välkommen till SD!

Av , , 3 kommentarer 18

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?
Välkommen till gemenskapen!

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Självklart måste BB i Lycksele vara kvar!

Av , , 2 kommentarer 20

I ett debattinlägg ställs frågan huruvida en nedläggning av BB i Lycksele hotar.

Har tidigare påtalat de viktiga bitarna som Region Västerbotten behövt ta ställning till kring BB i Lycksele.

Det ena är ett viktigt och långsiktigt perspektiv som rör hela sjukvården. Det handlar om att ge tillräckliga medel till sjukvård under lång tid. Att dessa anslag finns i budget.
Det är inom den ram som tilldelas Hälso- och sjukvårdsnämnden(HSN) som nämnden kan prioritera sjukvården i regionen.

Sverigedemokraterna lägger mest medel till sjukvård.

Sverigedemokraterna har alltid prioriterat sjukvården. Klart är att vi också måste säkra förlossningsvården och det kräver som sagt att tillräckliga resurser ges till HSN.

Den andra biten vi behövt hantera under våren är en fråga om snabba lösningar. När man ser att bemanning inte fungerar så har man som regel som politiker kontakt med profession likväl som tjänstemän och intressenter. Utifrån den problembeskrivningen man blir delgiven försöker man också lösa problemen.

Sverigedemokraterna har, som enda parti, lämnat in initiativ till regionstyrelsen i våras i syfte att lösa problemet. Detta inför budgetfullmäktige.
SD vill säkerställa att förlossningsvården fungerar väl i hela länet, och i alla länets tre sjukhus.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Ej rån när 14-åring fråntogs skor av gäng.

Av , , 21 kommentarer 35

14-åringen uppgav att han och en jämnårig kamrat stod och väntade på bussen i Kalmar den 24 oktober 2020 när det kom fram tre okända äldre killar. En av killarna sa åt honom att han skulle sätta sig ned och frågade sedan vilken skostorlek han hade. Därefter ombads pojken att ta av sig skorna, vilket han gjorde. Han lämnade sedan över skorna till killen som frågat. Samma kille tog kort på målsägandens bankkort och uttalade att någon skulle komma hem till honom om han kontaktade polisen.

Den åtalade 16-åringen vidgick att han befunnit sig på platsen och bekräftade i stort det händelseförlopp som målsäganden beskrivit.

Hovrätten noterar inledningsvis att åklagaren inte ens påstått att något våld eller hot förekommit. De tilltalades påstådda handlande – att omringa pojken samt uppmana honom att ta av sig skorna – har enligt domstolen inte utgjort ett sådant hot som omfattas av straffbestämmelsen.

Inte heller åklagarens försök att hänvisa till utpressning som tillämplig gillades.

Med avseende på åtalet om övergrepp i rättssak anmärker hovrätten att målsäganden pekat ut 16-åringen medan målsägandens vän pekat ut 17-åringen. Mot bakgrund av detta är det inte ställt bortom rimligt tvivel att 16-åringen begått gärningen. Båda gärningsmän, ska sägas, är av utländsk härkomst.

Mer i ämnet går att läsa i Dagens Juridik.

Det här är ändå väldigt anmärkningsvärt. Hovrätten gör alltså bedömningen att det inte är tillräckligt hotfullt.
Frågan är ju om man verkligen har så verklighetsfrånskild bild av det som inträffat. Du som förälder har köpt in ett par fina skor åt ditt barn. Barnet berövas av skorna av ett gäng, tvingas gå hem i strumplästen.

Rättssystemet anser det inte vara ett rån i lagens mening. Då gäller det klargöra lagstiftningen så att den inte lämnar så pass stort utrymme för tolkning.

21 kommentarer

Klimatet, transporter och ekonomi!

Av , , 25 kommentarer 26

Först och främst vill jag ha sagt att Sverigedemokraterna lägger mest medel för att minska regionens koldioxidutsläpp, detta genom våra satsningar på reinvesteringar för regionens fastigheter. Det är något som också sänker driftkostnader för fastigheter.

Det sagt.

FN och IPCC har flera gånger skrivit att katastrofen varit förestående. I utvalda bilden, 1972.
Någon katastrof har emellertid inte infunnit sig.

Det finns ytterst få kortsiktiga åtgärder man kan göra för att dra ned miljöutsläppen. Man måste ha en långsiktig strategi. Sverigedemokraterna har lyft en långsiktighet med omfattande byggnadsreinvesteringar i budgeten, men också fokus på närodlat istället för ekologiskt. Målsättningen att gynna lokala producenter för att få ned koldioxidutsläpp. Det finns även andra satsningar i budget, exempelvis på flergångsverktyg m m.

Problemet är emellertid att kortsiktig plakatpolitik är åtgärder som allt-som-oftast föreslås när politiker ”på riktigt ska lösa klimatutmaningar”. Ytterst blir det då främst glesbygd, landsbygd och bönder som får ta de kostnaderna. Bränsleskatt, inblandning av biodrivmedel från Asien utan miljönytta etc.

Politikerna hoppas på att vinna ytterligare röster inne i Sveriges största centralorter. Låt dem inte göra det.

Sverigedemokraterna vill sänka priset på bensin och diesel med mer än en krona per liter genom sänkta skatter och stramare biodrivmedelspolitik.

 

25 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,