Glädjande besked!

Av , , Bli först att kommentera 1

Västra länken är en viktig förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och det är även en viktig förutsättning, för det växande Umeå. Därför är det mycket glädjande, att Trafikverket har fattat beslutet om fastställelse för Västra länken. Det kommer att innebära att länken kommer att stå färdig 2021!

Region Västerbotten läggs ned!

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det kommunfullmäktige och jag har en enkel fråga som handlar om det finns några planer från majoriteten, att bidra till en nedläggning av Region Västerbotten” Nu verkar jag redan ha fått svar på min fråga, som kom lägligt till dagens debatt i fullmäktige. Via ett pressmeddelande har socialdemokraterna, nämligen bestämt sig för att slå ihop region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

Från Liberalernas sida så har vi under en längre tid varit starkt kritiska mot Region Västerbotten och kostnaderna för dess verksamhet. Umeå kommun är även en stor finansiär och det innebär stora kostnader för kommunen. Därför är det ett glädjande besked som kom idag! 

 

Miljöpartiet vill straffa Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 6

När det gäller miljöpartiet så vill man inför skatter på allt som rör sig och nyligen kom också förslaget att införa skatt på flygresor. Det skall även nämnas, att Miljöpartiet jobbar aktivt för att lägga ned Bromma flygplats.

När det gäller Umeå och Västerbotten, så är flygförbindelserna till Stockholm så oerhört viktiga och det är även en viktig överlevnadsfråga för vårt näringsliv. Därför känns det oerhört konstigt när miljöpartister från Norrland, som jublar över en flygskatt. Förslagen om en flygskatt och att lägga ned Bromma är en norrlandsfientlig politik. All heder till Hans Lindberg (S) som säger nej till en flygskatt och jag hoppas också att han får upp ögonen när det gäller kilometerskatten.

Vi får inte heller glömma att bensinskatten har höjts nyligen och att miljöpartiet ytterligare vill ha en höjning av bensinskatten. Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden.

Vi får inte heller glömma kilometerskatten som både S och MP vill införa. Ännu en straffskatt som slår hårt, både mot åkeribranschen och näringslivet i länet.

Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometerskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter för oss i Norrland känns inte rätt. Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Här kommer några länkar gällande kilometerskatten. Hoppas att det är någon miljöpartist som läser dessa inlägg om kilometerskatten eller gör man som vanligt och skriver en blogg, där man vet bäst själv och skriver något som ingen förstår.

http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-en-kilometerskatt-slar-hart-mot-norrlandsforetag

http://norran.se/affarsliv/handelskammaren-arrangerar-hett-seminarium-om-vagslitageskatten-748890

http://norran.se/asikter/debatt/vagslitageavgiften-blir-forodande-for-lanet-736925

http://norran.se/nyheter/kilometerskatten-kan-sla-hart-i-norr-transporter-drabbas-680136

 

Korten måste upp på bordet!

Av , , Bli först att kommentera 7

När det gäller gamla Vasaskolan så har jag hört att det finns intressenter som vill köpa fastigheten och utveckla den.  Från Liberalerna tycker vi det är viktigt korten måste upp på bordet, åtminstone för de som är högst ansvariga för kommunens verksamheter. På måndagens kommunfullmäktige har jag därför ställt följande fråga ”Finns det planer på att sälja fastigheten och finns det några intressenter?”

När det gäller tomma lokaler så är det också en oerhört stor kostnad för kommunen och jag tycker också att vi ska avyttra fastigheter som vi inte har behov av. En ev försäljning av Vasaskolan skulle innebära att vi slipper en nästan tom lokal med dyra hyreskostnader.

Här kommer frågan i sin helhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsatt en arbetsgrupp som skulle jobba med fastighetens utveckling och framtid. Vad jag har hört, finns det också intressenter, som är intresserad av att köpa fastigheten och även utveckla den.

Fråga till Hans Lindberg (S):

Finns det planer på att sälja fastigheten och finns det några intressenter?

 

Nedläggning av Region Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 12

Från Liberalernas sida så har vi varit starkt kritiska mot Region Västerbotten och kostnaderna för dess verksamhet. Umeå kommun är även en stor finansiär och det innebär stora kostnader för kommunen.  Därför har jag ställt följande enkla fråga till Hans Lindberg (S) på måndagens kommunfullmäktige ” Finns det några planer från majoriteten att bidra till en nedläggning av Region Västerbotten”

Miljöpartiet visar än en gång okunskap om verkligheten!

Av , , 1 kommentar 6

Nu har jag äntligen förstått vart vår utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) tagit vägen. Han har nog troligtvis tagit ett friår, med tanke på att det är alldeles tyst.

När det gäller frågan om friår så lanserar också miljöpartiets Isabella Lövin det i ett utspel. Än en gång visa miljöpartiet på dålig tajming och verklighetsförankring. Man lyfter frågan om friår när många arbetsgivare har svårt att hitta kvalificerad personal. Sen visar också offentliga studier att små sänkningar av arbetstiden innebär stora bortfall i samhällsekonomin. Inom välfärden skulle det också vara ett oerhört slag, med tanke på den svårighet som det är med personalrekrytering. Än en gång visar miljöpartiet sin okunskap om verkligheten och den här gången är det hur dagens arbetsmarknad ser ut.

Jag är glad att man stänger alla dörrar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har SD-ledaren Jimmie Åkesson uttalat sig om Moderaternas utspel. Det var ingen överraskning att han vill ha något tillbaka, om han stödjer en alliansregering. Jag är otroligt glad att Liberalerna och Jan Björklund stänger alla dörrar när det gäller ett samarbete med SD.

Precis som jag skrev i min blogg tidigare, så står SD oerhört långt från mina värderingar. När det gäller politik, så måste man förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det också partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta. Politik är inte heller bara en kortsiktig lösning. Jag har också svårt att förstå, att ett parti som har mellan 15 och 20 procent ska få sätta agendan för svensk politik.

 

Kritisk mot Region Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 12

Jag tycker det är bra att Liberalerna i landstinget är kritiska mot Region Västerbotten. Från Liberalernas sida så har vi länge varit starkt kritiska mot Region Västerbotten och kostnaderna för dess verksamhet. Det ska också nämnas att Umeå kommun är en stor finansiär och det innebär stora kostnader för kommunen. Som kommunpolitiker har vi också ett stort ansvar att inte slösa med skattepengar.

I en tidigare statlig utredning säger man också att Region Västerbotten i nuvarande form inte är bra. Samtidigt säger man att vi redan har landsting och länsstyrelse som kan sköta regionförbundets uppgifter idag.

Mars 2013 skrev jag en blogg om min syn på Region Västerbotten

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2013/03/22/region-vasterbottens-framtid

Ännu ett vallöfte som sviks!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu backar regeringen från vallöftet att utöka antalet lektionstimmar i idrott och hälsa. Stefan Löfven sa även i valrörelsen att han ville utöka antalet timmar. Om man ser till norden, så har vi i Sverige också lägst antal idrottstimmar. Det finns även forskning som visar på fördelarna med idrott i skolan. Trots det så väljer regeringen att inte utöka timmarna. Som tur är finns det en riksdagsmajoritet för att öka idrottstimmarna och jag hoppas majoriteten kör över regeringen i den här frågan

Tas inte på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 4

När det gäller bristande tillgänglighet så är det en fråga som måste tas på allvar. Tyvärr verkar inte fallet vara så. Om man ser till diskrimineringsombudsmannen (DO), så har man de sista två åren fått in 500 anmälningar om bristande tillgänglighet. Men endast tre har tagits till domstol. Det är svårt att uttala sig om enskilda ärenden, men det känns ändå konstigt att så fall drivs vidare till domstol.

Det är också en fråga som berör många och minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi diskuterar tillgänglighetsfrågor är det ingen liten grupp det handlar om

När det gäller Umeå så har vi målet, att vi ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020. Jag tycker det är bra att vi satt ribban så högt, för det här en oerhört viktig fråga. Från Liberalernas sida så sätter vi också frågan om tillgänglighet högt på vår dagordning