Sanningen kommer alltid fram för eller senare

Av , , 1 kommentar 5

För ett tag sen skrev jag på min blogg att det inte är de sista avslöjanden och tidningsrubriker, vi kommer att få se från Sverigedemokraterna. Nu har nya avslöjande kommit enligt Aftonbladet att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth är aktiv i utformningen av hatsajten Avpixlat.

Tidigare har SD hävdat att man inte hade något att göra med hatsajten Avpixlat att göra. Jag väntar med spänning vad Jimmie Åkesson kommer att säga om Kent Ekeroths aktiviteter på Sveriges värsta hatsajt. Tidigare har Jimmie uttalat att SD har nolltolerans mot rasism och så verkar fallet inte vara i partiet

Vennskapsbybesøk

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det avfärd mot Harstad i Norge och vänortsbesök (Vennskapsbybesøk). Umeå kommun har sex vänorter: Vasa i Finland, Harstad i Norge, Helsingör i Danmark, Würzburg i Tyskland, Petrozavodsk i Ryssland och Saskatoon i Kanada. I Harstad kommer Vasa och Helsingör närvara förutom Umeå.

Jag tycker att det är bra att vi i kommunen har ett internationellt samarbete och det är även en del av den övergripande utvecklingsstrategin för Umeå kommun. Det är även viktigt för att stärka Umeåregionens attraktionskraft.

Igår fick jag fortsatt förtroende på årsmöte att vara Ordförande för Tegs SK.

Att få vara ordförande för föreningen där man växte upp, är jag oerhört stolt och hedrad över.

Skrota TV-licensen

Av , , 2 kommentarer 12

Idag har förvaltningsrätten i Luleå i ett 20-tal domar, meddelat att man måste betala TV-licens för dator. Vad som gäller för surfplattor och mobiler är inte klart än, även om Radiotjänst redan börjat kräva in tv-avgifter för surfplattor och smartphones.

Jag tycker att det är dags att skrota den nuvarande tv – licensen och hitta ett modernare sätt att finansera public service

Det är bara synd att man inte gick vidare i den public service utredningen, där en av de viktigaste punkterna i utredningen var att en skatt skulle ersätta tv – licensen.

Förslaget att flytta DAUM ska arkiveras i en papperskorg

Av , , 1 kommentar 4

DAUM dialekt, ortsnamn och folkminnesarkivet kan enligt ett förslag flyttas från Umeå till Uppsala och upp till åtta personer riskerar att mista sitt jobb.

DAUMS uppgift är att samla och bevara uppgifter om språk och dialekter från både Västerbotten och Norrbottens län.

Att flytta DAUM från Umeå är ett verkligt dåligt förslag och Mattias Larsson C beskriver det bra i sin blogg. Mattias skriver att skall man jobba med språkforskning i norra Sverige och det görs givetvis bäst i norra Sverige, på samma sätt som den forskning som handlar om skånskan givetvis görs bäst i Lund på DAUM där!

DAUM är viktigt för vårt kulturarv och det är viktigt att det finns en närhet till arkivet. Med tanke på att Umeå 2014 är Europas kulturhuvudstad och där Europas enda urbefolkning Samerna, skulle lyftas fram kommer förslaget verkligen dålig tajmat.

Nu är det bara ett förslag om att flytta DAUM, men det ska man ta på allvar.

Mitt förslag är att förslaget på flytt ska arkiveras i en papperskorg

 

Kusten viktig för Umeås attraktionskraft

Av , , 2 kommentarer 5

Idag har vi på kommunfullmäktige antagit den fördjupade översiktsplanen för kusten. Vår kust i kommunen är oerhört viktig för kommunen och den kan bidra starkt till att stärka Umeås attraktionskraft.

Allmänhetens tillgång till kustremsan är även viktigt och tanken på att binda ihop de tio havsbaden i ett gång och cykelstråk är oerhört intressant. Att få bo vid havet är det många som vill och då är det bra att vi skapar förutsättningar för det.

Vi får inte heller glömma besöksnäringen som det är viktigt att vi skapar förutsättningar för

Lång lista av ärenden!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag på kommunfullmäktige är det en lång lista av ärenden. Från Folkpartiets sida har vi en mycket intressant motion skriven av Peter Sedlacek, som handlar att göra om befintliga F till 5 skolor till F till 6 skolor, samt att man vid framtida nybyggnationer utgår från denna struktur.

I vanliga fall skulle vi haft budgetfullmäktige idag,  men (V)+ (S) har valt att skjuta upp budgetbeslutet från juni till oktober. Genom att styra problemet framför sig ger man våra verksamheter sämre förutsättningar gällande de stora besparingarna. Om vi hade tagit budgetbeslutet i juni istället för oktober, så hade nödvändiga besparingar redan kunnat träda i kraft snabbt efter årsskiftet.
Jag tycker att som ansvarig politiker i Umeå kommun måste man ta ansvar och inte skjuta problemen framför sig. 
Nu är läget som det är och då är det viktigt att vi sänder signaler till våra verksamheter att man redan nu ser över vilka besparingar som måste göras

Vi står inför stora utmaningar i skolan i framtiden

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi står inför stora utmaningar i skolan i framtiden och för att få en likvärdig skola runt om i landet måste skolan förstatligas. Det finns även andra faktorer som är viktiga för skolans välbefinnande och då tänker jag främst på våra lärare, som har den mest avgörande rollen för resultaten i skolan. Vi får inte glömma att all skolpersonal har stor betydelse för eleverna.

Jag vet att det fortfarande finns mycket att göra inom skolan och därför är det glädjande att Jan Björklund (FP) utbildningsminister, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund samlats kring tio förändringar som ska stärka den Svenska skolan.
 
I bred enighet skriver man i en gemensam debattartikel i DN, om de tio förändringarna som behövs för att förändra skolan
 
1.   Höjda lärarlöner och karriärtjänster
 
2.   Minskad administration
 
3.   Legitimation och behörighet
 
4.   Högre antagningskrav
 
5.   Lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen
 
6.   Didatiken som handlar om hur undervisningen ska läggas upp måste stärkas
 
7.   Övningsskolor inrättas för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
 
8.   VFU bör utvecklas i uppföljning, bedömning och prövning av lärarstudenter
 
9.   Introduktionsåret utvecklas
 
10. Ett skolforskningsinstitut inrättas
 
Länk till debattartikeln i sin helhet.
 
 
 

Inför karriärtjänster också för förskolelärare

Av , , Bli först att kommentera 3

Tidigare har Regeringen har infört karriärtjänster för lärare, förstelärare och lektor och nu vill även Förskoleminister Maria Arnholm (FP) införa samma system för förskollärare.

Genom att införa karriärtjänster för förskolelärare gör man yrket mera attraktivt och det är även bra i ett jämställdhetsperspektiv
 
Jag tycker Marias förslag att införa karriärtjänster för förskolelärare är mycket bra och det är bara att hoppas att det går att genomföra så fort som möjligt.

http://www.aftonbladet.se/incoming/article16952582.ab

Avfärd mot Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag blir det avfärd mot Lycksele och Regionfullmäktige. Efter fullmäktige kommer jag att delta i Mötesplats Lycksele där bland annat allmänhet, politiker och näringsliv samlas i en kraftsamling för att stärka och lyfta fram Västerbotten.

(Arrangemanget är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Kompetensforum, Företagarna, Innovationsslussen, Dohi Sweden, PwC, Swedbank, Almi, Handelskammaren, Umeå universitet, LRF, VK, Öviks Kommun och Umeå Energi med flera)
Jag tycker att det är bra att man hittar nya samarbetsformer i länet och jag ser verkligen fram emot mitt deltagande i Mötesplats Lycksele

Utlokalisera nya myndigheter till Norrland

Av , , 2 kommentarer 6

Igår skrev integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i en debattartikel att Regeringen utlokaliserar Diskrimineringsombudsmannen (DO) med cirka 100 anställda till Tensta/Rinkeby”

Tanken med utlokalisering är att bryta negativa utflyttningsspiraler i ett område där det finns ett utbrett utanförskap
Här finns debattartikeln att läsa i sin helhet.
Jag tycker att tanken med utlokaliseringen är bra till områden med utanförskap, men den borde gälla främst kommunal förvaltning och befintliga myndigheter. 
Ett viktigt mål med utlokaliseringar av statliga institutioner ut i landet har varit att få den högutbildade personalen i att flytta med och det har visat sig svårt att uppnå. Många har valt att stanna kvar i Stockholm och söka nytt jobb.
Men om man ser till de senaste åren har ca 55 nya myndigheter inrättats och 75 % av dem har förlagts till Stockholm och behöver de myndigheterna verkligen vara placerade i Stockholm. Det som ska nämnas är att sedan maktskiftet 2006 har antalet statliga myndigheter minskat från 468 till 376 och att en stor del av minskningen beror på sammanslagningar av myndigheter.
Att flytta befintliga myndigheter ut i landet tror jag kan bli svårt, men när man inrättar nya myndigheter borde de förläggas utanför Stockholm och dyra hyreskostnader. Att förlägga nya myndigheter i Norrland borde inte vara några problem med dagens teknik.