Låneskulden måste minskas!

Av , , 2 kommentarer 8

På senaste kommunfullmäktige tog vi delårsrapporten för januari-augusti 2018. I den kan man läsa att Umeå kommuns låneskuld har passerat 2 miljarder och att den har byggts upp under nio år.När det gäller Umeå kommun så har vi också en alldeles för stor kostym och då går det inte bara att gasa på som ingenting har hänt. Vi har också fortsatta stora behov av investeringar, men det gäller att göra rätt avvägningar och prioriteringar när det gäller nya investeringar. Oavsett ränteläget så har vi redan idag dyra lånekostnader. Om vi också ska nå det finansiella målet att finansiera investeringar med egna medel, måste vi istället minska det årliga investeringsutrymmet.

Man måste ta kommunens företagsklimatet på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår på kommunfullmäktige hade Anders Ågren (M) en viktig interpellation om företagsklimatet i Umeå. Med tanke på näringslivets betydelse för kommunen så är det inte bra, att Umeå ligger så dåligt i rankningen bland landets kommuner. Det som är mer oroande är svaret från kommunstyrelsen ordförande Hans L (S) på interpellationen. Enligt han har Umeå ett bra företagsklimat och det visar att han inte tar företagens synpunkter på allvar. Det är ju också dom som är experter och kan berätta vad de har för behov. Gång på gång har man också pekat ut områden som man vill att kommunen ska prioritera och det är det som Hans borde fokusera på, istället för att lyssna på sig själv.

Mandatperiodens första!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det kommunfullmäktige och det är också mandatperiodens första fullmäktige. Den här mandatperioden kommer Liberalerna att representeras av jag, Marianne Normark, Dorothea Liebel och Björn Kjellsson. Ersättare kommer att vara Anders Norqvist och Ulrica Westerlund. Vi har en oerhört kompetent fullmäktigegrupp, med stor erfarenhet och det känns oerhört bra. Om man ser till hela kommunfullmäktige så är det många nya ledamöter. Det känns också skönt att den politiska vardagen är igång efter valet!

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade vi Liberaler vår nomineringsstämma och jag är otroligt glad att jag har förtroendet av våra medlemmar, att få fortsätta vara gruppledare för Liberalerna i Umeå kommande mandatperiod. Har också fått förtroendet att vara ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivsutskott! Jag är också otroligt glad att Björn Kjellsson blev vald som vice ordförande i Individ och familjenämnden. Björn blir även ersättare i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott. Han kommer att göra ett fantastiskt jobb!

LSS-utredningen har havererat!

Av , , 1 kommentar 4

När det gäller LSS-utredningen så ska den presenteras i sin helhet först i december. Men flera förslagen har redan kommit ut och det är tyvärr stora försämringar som är föreslagna. Tyvärr verkar man inte heller lyssnat på funktionshinderrörelsens synpunkter och allt verkar bara handla om att begränsa den personlig assistansen. Funktionshinderrörelsen är också mycket kritisk och varnar också om att det här är slutet på personlig assistans.

Det pratas också om fusket inom LSS och det gör mig irriterad. Under 2017 var det mindre än 10 stycken som blev fällda för fusk i landet och för mig är det inte ett utbrett fusk. Men tyvärr verkar många politiker använda det som ett argument för att göra besparingar inom LSS. När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar man inte ha förstått. Jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform.

Tredje rundan!

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag inleds den tredje talmansrunda och det mest troliga är att Stefan Löfven får uppdraget, att försöka bilda en ny regering. Om han skulle få uppdraget så har jag svårt att se, att han skulle lyckas. Efter att Löfven har misslyckats, så tror jag bollen går tillbaka till Ulf Kristersson. Totalt kan det också bara bli fyra talmansrundor och om alla förslag från talmannen röstas ner, måste ett nyval hållas inom tre månader.

Umeå stadskärna står sig starkt!

Av , , 2 kommentarer 4

Det har varit många synpunkter om Umeås centrum och nu har fastighetsägarna Mittnord presenterat mätningen cityklimatet, som är en årlig mätning av svenska stadskärnors utveckling under året.
Mätningen visar att handeln står sig bra i centrum och bilden av att centrum håller på att dö ut stämmer inte. Omsättning för stadskärnan har ett tapp på 0,1 procent jämfört med 2016 och det är mycket marginellt. Något som ökade stort är hotellnäringen, som ökade med 12,5 procent.

Förhandlingarna är klara!

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har vi i alliansen förhandlat färdigt mellan varandra, när det gäller fördelningen av de politiska uppdragen som ingick i vår valkartell. Nu kommer vår interna nomineringsprocess starta och i slutet av oktober ska det vara klart hur uppdragen fördelas inom partiet. Jag kommer att återkomma senare om det. Jag har också fått många frågor kring andra partiers nomineringar och det är något som jag inte tänker svara på. Jag tycker det är deras angelägenhet. Innan årets slut så kommer också alla pusselbitar vara på plats, när det gäller de politiska uppdragen i kommunen och då startar den politiska vardagen igen.

Talmansrunda två!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu vill vänsterpartiets partiledare, att Socialdemokraterna ska bilda en egen minoritetsregering. Socialdemokraterna fortsätter i sin tur vidhålla, att man vill ha en blocköverskridande regering. Utspelen visar bara att vänstern och socialdemokraterna inte är överens om en framtida regeringsbildning.

Jag tror inte heller vi får se några förändringar efter dagens talmansrunda och jag tror att partierna fortsätter hålla sin linje. När det gäller vänsterpartiets utspel, så kommer det inte att förändra något. Totalt kan det också bara bli fyra talmansrundor och om alla förslag från talmannen röstas ner, måste ett nyval hållas inom tre månader.

Följetongen fortsätter!

Av , , Bli först att kommentera 2

Imorgon träffar talmannen åter partiledarna för en ny samtalsrunda och som det ser ut nu så är läget fortfarande låst. Men jag hoppas att det blir öppningar efter samtalsrundan. Självklart vill jag ha en alliansregering och då måste den få stöd av socialdemokraterna. När det gäller SD så har man också tagit på sig offerkoftan och många verkar ha glömt, att det historiskt har funnits många partier som haft 20 procent och inte fått något inflytande politiskt. Sen kommer jag fortsätta vidhålla, att man inte ska samarbeta med partier som inte har det egna partiets värderingar.

Det är inte heller bara upp till alliansen att lösa det här och socialdemokraterna har också ett stort ansvar. Man får inte heller glömma att riksdagen har röstat bort Löfven som statsminister. Det är också glädjande att ledande socialdemokraterna börjar tycka att socialdemokraterna, också måste ta sitt ansvar. Följetongen lär fortsätta och jag skulle bli mycket överraskad om talmannen hittar en lösning efter tisdagens samtalsrunda med partiledarna