Självklart fick han sparken!

Av , , Bli först att kommentera 9

Till slut fick rikspolischefen Dan Eliasson sparken och det var heller ingen överraskning att han fick ett nytt toppjobb. De som kommer att hävda något annat kommer jag inte att tro på. Socialdemokraterna insåg till slut att han kommer att bli en för stor belastning i valrörelsen och det ville man slippa. Lag och ordning kommer också att bli en stor fråga i valet. Från Liberalernas sida så har man också som enda parti krävt hans avgång.

Pendlarparkeringar!

Av , , 1 kommentar 4

Idag har jag lämnat in en motion som handlar om att det behövs pendlarparkeringar i Umeå kommun. Många tar idag bilen till centrala Umeå och hade vi bra pendlarparkeringar ute på landsbygden och kommundelarna, så skulle vi kunna få fler att åka kollektivt. Jag har även lyft frågan om pendlarparkeringar i regionens kollektivtrafikutskott.

Här kommer motionen i sin helhet!

Pendlarparkeringar!

Många kommuner erbjuder särskilda parkeringar för den som pendlar med kollektivtrafiken. Bland annat erbjuds det i Vännäs kommun för den som pendlar till exempelvis Umeå. I Stockholm är pendlarparkering inte belagt med någon avgift. Detta underlättar för att resa kollektivt, vilket ligger helt i linje med Umeå kommuns mål.

I Umeå kommun är det högst troligt att pendlarparkeringar skulle kunna minska trafiken inne i centrum och underlätta för många som pendlar till och från sin dagliga sysselsättning. Exempelvis skulle det vara praktiskt för den som reser från kommundelarna med Länstrafiken att kunna köra bil till busshållplatsen i kommundelen och ta sig vidare med buss, eller att det finns en parkeringsplats utanför centrum men med direkt anslutning till lokaltrafiken.

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun utreder behov av och lämpliga placeringar av pendlarparkeringar med anslutning till kollektivtrafiken i kommunen.

Umeå den 30 januari 2018
Peder Westerberg
Liberalerna

Vänsterpartiet väljer alliansens linje!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag på kommunfullmäktige har vänsterpartiet haft en interpellation som handlade om Umeå kommuns hälsofarliga skollokalerna. Jag tycker det var en bra interpellation och det var bra att man även lyfte frågan om arbetsmiljön för kommunens personal.

Men det är ändå lite lyteskomik när man ställer en sån här interpellation. Det med tanke på att vänsterpartiet tidigare har förnekat sitt arbetsgivaransvar, när kommunens tjänstemän blev utsatta av förtroendevalda från vänsterpartiet. Sen har man också varit med och bidragit till att skjuta upp och minska på underhållet till kommunens fastigheter. Men jag är glad att man nu har ändrat sig och går på alliansens linje att våra skolor ska hållas i ett bra skick. Man vill även ta ett arbetsmiljöansvar och det är bra att man även har ändrat sig i den frågan.

Han förtjänar att hyllas!

Av , , Bli först att kommentera 4

Många verkar ha problem med att det har blivit en stor sak av att IKEA:s grundare Ingvar Kamprad har dött. För mig var han en fantastisk entreprenör som har betytt mycket för Sverige och även starkt bidragit till att sätta Sverige på kartan. Han förtjänar verkligen att hyllas!
Det finns även dom som försöker göra billiga politiska poäng på Ingvar Kamprads död och det är så fruktansvärt lågt och dåligt. Att det just är vänsterpartister är heller ingen överraskning.

Vad händer med musikscenen?

Av , , Bli först att kommentera 2

På måndag är det kommunfullmäktige och jag har en interpellation som handlar om att musikscenen försvinner från Vasaskolan. När musikscenen försvann från Scharinska villa så var det viktigt att säkerställa att man hittade en ny plats för den. Placering blev Vasaskolan och alla var nöjda. Men nu kommer den att försvinna och den stora frågan är vad som händer med musikscenen. Därför har jag ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande.

INTERPELLATION

Färre musikscener i Umeå!

Antalet musikscener i Umeå har minskat de senaste åren, vilket orsakat viss stagnation inom det lokala musiklivet. Minskningen blir ännu större med anledning av att gamla Vasaskolan ska återställas – från just en musikscen till skola efter bara några års verksamhet. Vasaskolan skulle ju användas som ersättning för Scharinska villan, men nu är alltså även den scenen helt borta. Detta är djupt allvarligt i en kreativ kulturstad som Umeå, då det riskerar minska intresset.
Fråga till kulturnämndens ordförande Thomas Wennström (S):
1. Hur ser du på den minskade tillgången till scener i Umeå?
2. Är du beredd att vidta några åtgärder för att öka antalet scener?
3. Varför valde den politiska majoriteten i kommunen att avveckla verksamheten som funnits i gamla Vasaskolan och för dyra pengar återställa lokalen till skola?

Umeå den 11 januari 2018

Peder Westerberg Liberalerna

Regeringens hårda linje mot personer med funktionsnedsättning!

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag tror inte det är många som har missat Kalla faktas granskning av försäkringskassans och regeringens nya hårda linje mot de funktionsnedsatta. Enligt kalla fakta så är det 1200 personer i landet under mandatperioden som har blivit av med sin personliga assistans. Enligt uppgifter i Kalla fakta så får också 8 av 10 personer idag avslag av Försäkringskassan på sina ansökningar om personlig assistans.
Tyvärr är det också så att assistansbranschen utsätts för fusk och bedrägerier. Men det ska inte behöva drabba de som behöver personlig assistans. Tyvärr använder många politiker fusket som försvar till neddragningar och det är att göra det enkelt för sig.

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar man inte Regeringen ha förstått. Jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform. I sin vårbudget avsatt Liberalerna en miljard mer än regeringen, för att värna den personliga assistansen.

Slut på Stockholmsfixeringen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det ska bli slut på Stockholmsfixeringen när det gäller svensk statsförvaltning säger statsminister Stefan Löfven (S) tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi (S). Man säger också att man ska se till att staten tar del av den fantastiska kompetens som finns utanför Stockholmsområdet.

Med tanke på deras uttalande känns det som ett skämt när man flyttar SIDA från gärdet i Stockholm till Botkyrka. Ett avstånd på 3,4 mil från T-centralen i Stockholm!
Jag har tidigare påpekat att staten ska ta ett mera regionalpolitiskt ansvar och utlokalisera sina myndigheter till mindre orter. Jag har också tyckt det har varit ett bra initiativ av regeringen att utlokalisera myndigheter. Men att flytta en myndighet några mil från Stockholm är lyteskomik. Tänk om man istället hade kunnat flyttat en sån här myndighet till Norrlands inland.

sidaflytt (002)

Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena!

Av , , 2 kommentarer 6

I helgen var det många elitmatcher vid Umeå energi arena. Matcherna var välbesökta och det kunde ha varit ännu större publik om det inte rått parkeringskaos. Det fanns helt enkelt inga parkeringar att uppbringa runt arenan och i närområdet. Är det stora matcharrangemang på alla arenor, så finns det tyvärr inte i dagsläget tillräckligt med parkeringar. Med tanke att många matcher läggs på helger och kvällar, så är det också oerhört svårt att ta sig dit med kollektivtrafik. På grund av detta har jag ställt en enkel fråga till kommunfullmäktige på måndag.

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena
Söndagen den 21 januari hölls många elitmatcher på Umeå energi arena. Dessa matcher var välbesökta och det kunde ha varit ännu större publik om det inte rått parkeringskaos. Det fanns helt enkelt inga parkeringar att uppbringa i närområdet. Många valde istället att åka hem och därmed tappade klubbarna välbehövliga publikintäkter. Redan innan delar av parkeringen byggdes om till sportpark, fanns det stora parkeringsproblem. Därför kan man undra hur planen ser ut för områdets framtid, eftersom det är en mycket viktig fråga för idrottsföreningarna.

Fråga till Ari Leinonen fritidsnämndens ordförande (S):
Kommer parkeringsproblematiken kring Umeå energi arena att åtgärdas?
Umeå den 2018-01-22

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Allvarliga brister i skolskjutsarna!

Av , , 2 kommentarer 5

Det är mycket alarmerande när det gäller bristerna i Umeå kommuns skolskjutsar. Från Liberalernas sida så har vi nyligen också lyft frågan i kommunfullmäktige. Efter debatten i kommunfullmäktige så verkar läget ha förvärrats avsevärt och det är inte acceptabelt det som händer. Därför lyfter vi frågan i kommunfullmäktige igen!
Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Allvarliga brister när det gäller skolskjutsar!

Den senaste tiden har man kunnat läsa i media att det är allvarliga brister i kommunens skolskjutsar. Från Liberalernas sida så har vi även nyligen lyft frågan i kommunfullmäktige. Efter debatten i kommunfullmäktige så verkar läget ha förvärrats avsevärt och det är inte acceptabelt det som händer.
Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.
Fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)
Har för- och grundskolenämnden vidtagit några åtgärder åt dessa allvarliga brister?

Umeå den 19 januari 2018
Peder Westerberg gruppledare Liberalerna Umeå

Behövs ett starkt alternativ!

Av , , 1 kommentar 4

Idag har vi allianspartierna i Umeå lagt upp strategin inför valet och vi kommer också lägga en gemensam budget. Vi är överens om att Umeå behöver en allians som samarbetar och att det finns ett starkt alternativ mot socialdemokraterna.
Det är också viktigt med tanke på att socialdemokraterna närmar sig vänsterpartiet. Som det ser ut nu så kommer en röst på socialdemokraterna att bli en röst på vänsterpartiet i valet. Det skulle också vara ett hårt slag mot Umeås utveckling om vänsterpartiet får ett starkt inflytande i kommunen. Deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.