Året som varit!

Av , , Bli först att kommentera 7

Året börjar närma sig sitt slut och det ska bli skönt med lite julledighet. Det har varit ett kul och intensivt år med många intressanta debatter i kommunfullmäktige. Det är också dags att göra en kort summering av det politiska året som varit.

Om man ser till kommunen i sin helhet så står man inför stora ekonomiska utmaningar och det är bara att konstatera att de styrande i Umeå inte har lyckats. Politik handlar om att prioritera och de har de styrande partierna inte lyckats med under året. För Umeås bästa så behöver vi ett nytt styre och Umeå har inte heller råd att fortsätta med nuvarande styre.

Jag har skrivit om kommunens ekonomi förut i min blogg men det tåls att upprepas. När det gäller Umeå som kommun, så får vi ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat med bättre kvalité, och det är ett stort bekymmer. Trots att vi tar ut högre skatt än de flesta kommunerna i landet så räcker inte pengarna till i Umeå kommun. Vi får inte heller glömma att vi får ut nästan 100 miljoner per år från vattenkraften. Kommunens ekonomiska läge är i dagsläget mycket allvarligt och bland annat växer kommunens låneskuld rekordsnabbt. Den ökade 2018 med över 400 miljoner. 2009 var låneskulden 0 kronor och nu är den uppe i långt över 2 miljarder. Tyvärr tror också vissa partier att skattehöjningar är lösningen på alla problem och för mig är det ett sätt att ge upp det verkliga problemet. Man borde istället ta tag i problemet att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner. Här har vi politiker ett ansvar som vi måste ta och för röda politiker tycks det då finnas en enda lösning på alla problem och denna stavas skattehöjning. Men om verksamheterna inte sköts förståndigt, ska politikerna verkligen få mer att slarva bort.

När det gäller kommunen så styrs man av socialdemokraterna och har miljöpartiet som sitt stödparti. Men man har ingen politisk majoritet i kommunfullmäktige och vid ett flertal tillfällen under året har också miljöpartiet röstat emot socialdemokraterna. Bland annat har man haft kraftigt skilda åsikter hur Umeå ska utvecklas. Nyligen var det detaljplanen på Sandbäcken som miljöpartiet var emot och tidigare var det detaljplanen gällande Västra Brinkvägen. Miljöpartiet röstade också mot socialdemokraterna när det gällde ett förändrat valfrihetssystem för hemtjänst i Umeå kommun. Det som var intressant i den frågan var att Arbetarpartiet som fick vågmästarrollen, som i sin tur innebar att hemtjänsten även i fortsättningen kommer att drivas enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Vänsterpartiet röstade självklart emot och man är också socialdemokraternas stora stödparti.

Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte heller bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

Under året har också miljöpartiet haft starka åsikter på vad andra partier tar upp i fullmäktige. Man har bland annat tyckt att det har varit för många frågor, som har handlat om extremism. Att försöka censurera andra partier och ha åsikter på vilken politik dom vill föra i kommunfullmäktige tyder på en okunskap, om vad demokrati handlar om. En annan anledning kan vara att man själva inte är så aktiva i kommunfullmäktige.

När det gäller Sverigedemokraterna så fortsätter man att agera konstigt i kommunen. Under det här året i kommunfullmäktige så har man haft en massa synpunkter på satsningar som gjorts i kommunen. Man skjuter på alla partier, men själva har man inga ekonomiska förslag, på hur vår välfärd ska finansieras i kommunen. Man hade inte ens ett eget budgetförslag när kommunens budget togs i juni, utan man valde istället att lägga sina röster på arbetarpartiets budget. Om man inte har egna ekonomiska förslag, så tycker jag också man ska vara försiktiga och kritisera andra.

När det gäller vi Liberaler så går listan att göra lång på de frågor som vi har drivit i kommunfullmäktige och vi har haft ett starkt fokus på välfärds och skolnämnderna. Det syns också i våra enkla frågor och interpellationer som vi har lagt i kommunfullmäktige. Vi Liberaler har även i vår budget prioriterat våra välfärdsnämnder och vi har satsat 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ- och familjenämnden satsade vi 42,5 miljoner mer än de styrande. Vi satsade också 10 miljoner på skolsköterskor för att möta den psykiska ohälsan tidigt hos barn och unga. Vi har även varit mycket aktiva i debatterna i kommunfullmäktige och en stor fråga under året har varit guitars the museum och där har vi Liberaler varit mycket frågande till att kommunen ska driva ett gitarrmuseum. Vi var även varit drivande i frågan om bygget av Lundabron, men har starkt ifrågasatt att kostnaderna för bron skenat iväg. Vi har också ifrågasatt de stora kostnaderna för kvinnohistoriskt museum och velat samordna museet med Västerbottens museum för att få en effektivisering.

Liberalernas enkla frågor, interpellationer och motioner under året som varit.

Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)

Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)

Fråga: Kommer Äldrenämnden att få kompensation för heltidsarbete? Marianne Normark (L)

Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)

Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)

Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Fråga: Kommer det tillskapas nya parkeringar vid Umeå energi arena? Peder Westerberg (L)

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)

Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli när det gäller gitarrmuseet? Peder Westerberg (L)

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)

Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Nordqvist (L)

Interpellation: När får Äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)

Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning, delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur genomförs utbildningen om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)

Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)

Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar; Anders Norqvist (L)

Interpellation; På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? Peder Westerberg (L)

Motion: Regnbågsboenden Björn Kjellsson (L) Marianne Normark (L)

Motion: Namnändring av ceremonirummet Björn Kjellsson (L)

Tyvärr skjuts reformen upp

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen hade inget val än att skjuta upp reformeringen av arbetsförmedlingen. Dels för att man inte hade stöd för den och det har även varit hård kritik. Nu kommer det bli en ny tidplan och inriktning för reformeringen av arbetsförmedling. Tyvärr kan det här dra ut på tiden och det är olyckligt. Jag tror att en reform är nödvändig och arbetsförmedlingen är också den myndighet som har lägst förtroende bland alla i dag. Att reformen skjuts upp visar också svårigheterna inom svensk politik. Sen handlar politik om att ha majoritet för sina förslag och det fanns det inte i det här läget. I en demokrati bestämmer också majoriteten.

Dålig tajming av SD

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är glädjande att Sveriges Pisa-resultat går fortsatt uppåt. (Pisa visar hur svenska 15-åringars kunskapsnivåer står sig internationellt.) Många försöker ta åt sig äran, men en stor anledning är nog Liberalernas reformpaket inom skolan 2011 som har fått stort genomslag. Självklart är det lärarna inom skolan som ska störst beröm, det är dom som har dragit det största lasset.
Några som fortsätter att svartmåla Sverige är sverigedemokraterna och det måste vara otroligt dålig tajming att släppa en debattartikel om hur skolan misslyckats, dagen före resultatet för Pisa-mätningarna släpptes.