Varför ville man inte stötta det då?

Av , , Bli först att kommentera 4

Tyvärr var det bara två partier som tog upp frågan om en fast förbindelse till Vasa i sitt budgetförslag. Det var Liberalerna och Moderaterna som hade egna förslag till uppdrag, att man skulle verka för en fast förbindelse till Vasa. Uppdraget blev också nedröstat av de styrande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men nu några veckor efter budgetfullmäktige så börjar det diskuteras om att utreda en fast förbindelse. Tyvärr är det inte första gången Socialdemokraterna gör så här. Man kan ställa sig frågan, varför ville man inte stötta det då?

När det gäller en fast förbindelse så behövs det en långsiktig planering och därför är det bra att frågan lyfts upp på bordet. Det ska nämnas att Maria Lundqvist Brömster (L) redan för tio år sedan skrev en motion till riksdagen om att det skulle byggas en bro över kvarken. Liberalerna är också det enda parti på riks som har sagt ja till att stötta en fast förbindelse över kvarken efter två liknande motioner från mig och Maria Lundqvist Brömster. Ett beslut som togs på ett av våra landsmöten

I Liberalernas budgetförslag kan man också läsa vårt förslag till uppdrag:

”Fast förbindelse till Vasa Utvecklingen av samverkan och kommunikationer med vår närmaste stad Vasa ska fortsätta och möjligheterna till en fast förbindelse bör utredas seriöst.”

Äldreomsorgen måste prioriteras

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt inspektionen för vård och omsorg (IVO) så har en av fem patienter på äldreboenden som haft misstänkt eller konstaterad covid-19, inte fått individuell läkarbedömning. Det här är skrämmande siffror och tyvärr gäller det alla regioner i Sverige. Ytterst ansvariga är regeringen i den här frågan och nu måste man agera omedelbart. Det handlar också om en viljeriktning hos politiken att prioritera äldreomsorgen och sätta den högt på den politiska agendan. När det gäller Liberalerna, är vi ett parti som alltid satt äldreomsorgen högt på vår dagordning och det märks också i våra politiska prioriteringar

Den lokala demokratin måste fungera

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr måste kommunfullmäktige ställas in november och det är bara att acceptera att det är ett fortsatt svårt läge när det gäller pandemin. Men det som inte går att acceptera är att det inte kommit en digital lösning på plats, så att alla kan vara med digitalt. Med tanke på att pandemin har pågått under en ganska lång tid och att ett flertal kommuner och regioner har redan löst sina fullmäktigemöten digitalt, så är det otroligt dåligt att kommunfullmäktige i november måste ställas in. Nu är det en lösning på gång och den ska vara på plats till decemberfullmäktige, men den borde redan ha varit på plats. Sen är det skrämmande att det finns socialdemokratiska politiker som inte ser problemet och tycker det är helt ok att ställa in demokratiska möten. Det visar samtidigt vilken syn man har på demokrati. Sen har det heller aldrig varit någon kritik att mötena har varit online. Kritiken har varit att folkvalda ledamöter inte kunnat vara med digitalt.

Socialdemokraterna fortsätter att kritisera lokala företag

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är oerhört illa att Socialdemokraterna fortsätter att misstänkliggöra och kritisera lokala företag i en debattartikel. Det är också oerhört dåligt att man slirar på sanningen. Med tanke på det så är det inte konstigt, att Umeå kommun fortsätter att ligga långt ner i rankingen när det gäller företagsklimatet bland Sveriges kommuner. Tillsammans med övriga gruppledare i alliansen så har vi därför skrivit en replik på deras debattartikel.

Här kommer repliken på deras artikel som är publicerad i VK

Replik: Kommunledningen i Umeå slirar på sanningen

Med rubriken och påståendet Kriminella ska inte kunna sko sig på skattemedel (16/11) går Socialdemokraterna Hans Lindberg, Janet Ågren och Andreas Lundgren ut i en debattartikel. Rubriken kan tyckas självklar, men när man läser artikeln är det lätt att ifrågasätta vad som är syftet.

Det uppdrag som Socialdemokraterna hänvisar till väckte varken någon större debatt eller kritik under budgetfullmäktige eftersom vi är absolut överens om att skattemedel inte ska försörja kriminalitet. Det verkliga syftet med debattartikeln menar vi är att misstänkliggöra och försvåra företagande inom välfärdssektorn. Detta gör Umeås kommunledning genom att slira på sanningen och efterhandskonstruera argumenten för att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) januari 2019.

Umeå har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och har betydligt längre erfarenhet av valfrihet jämfört med andra kommuner som införde LOV efter 2010. I Södertälje, som lyfts upp som ett avskräckande exempel, införde LOV inte förrän 2012. Södertälje som länge styrts av Socialdemokraterna var inte rustad för att följa upp de beslut som togs. Ersättningen till företagen betalades för utförd tid och inte som här i Umeå för beviljad tid.

Socialnämnden i Umeå avfärdade redan 2014 Södertäljes erfarenheter för varken 2014 eller fem år senare fanns det några belägg för att avskaffad valfrihet skulle vara det bästa för Umeå. Debatten om att ersätta Lagen om valfrihet med offentlig upphandling handlade inte om att förhindra kriminalitet utan endast om att värna den egna kommunala verksamheten.

Det är en sorglig efterhandskonstruktion av Socialdemokraterna som sagt sig vilja respektera kommunfullmäktiges beslut, men som fortsätter att misstänkliggöra och kritisera lokala företag.

Kravet på kontroll av privata utförare har skärpts både nationellt och i kommunen. Sedan drygt ett år tillbaka är det lag på att alla företag som driver hemtjänst ska vara godkända av Inspektionen för vård och omsorg och enligt kommunallagen ska varje kommunfullmäktige anta ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Lagen började gälla redan 2015, men ännu snart sex år senare finns inget sådant program i Umeå. Det vore på sin plats att Socialdemokraterna följde lagstiftningen i stället för att peka på oegentligheter som inte finns.

Uppdraget finns i Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budget, men med tanke på att även Miljöpartiet röstade för att LOV ska vara kvar konstaterar vi att här finns en splittring. Det är tydligt att Socialdemokraterna både har lätt att glömma och svårt att sopa rent framför egen dörr.

Anders Ågren, kommunalråd (M) i Umeå

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Peder Vesterberg, gruppledare (L)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Umeå har brist på bostäder och det måste visas handlingskraft

Av , , 1 kommentar 6

När det gäller Umeå så står vi inför en stor utmaning, när det gäller bristen på bostäder. Det Umeå skulle behöva är mera hyresrätter, för att alla ska få en möjlighet att få ett eget boende. När det gäller bristen på hyresbostäder i Umeå så är det också ett stort hot mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål för bostadsbyggandet. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt, behövs fler hyresrätter och då måste nyproduktionen av hyresrätter öka. Nu har bostadsbyggandet ökat senaste året, men det räcker ändå inte och det går heller inte bara, att låta den privata marknaden ta hela ansvaret. Kommunen måste också ta sitt ansvar. AB Bostaden skulle behöva sälja delar av sitt bestånd för att finansiera nyproduktionen och därmed bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter.

Den senaste försäljningen av Bostaden AB:s fastighetsbestånd har också gått alldeles utmärkt och de farhågor som lyftes i debatten har inte heller besannats. Det är inte heller en kommunal angelägenhet att äga bostäder, annat än sociala bostäder. En viss allmännytta är bra, men det finns ingen anledning att ett kommunalt bolag sitter på så mycket kapital när kommunens välfärd är i kris. Det är också bara att blicka norrut till Skellefteå, där man är helt eniga politiskt att avyttra 900 lägenheter från det kommunala bostadsbolaget till en privat aktör. Det kommer att innebära 1,3 miljarder för underhåll och nyproduktion. Med det kan man också få en ny stor bostadsaktör som vill investera kapital i kommunen.

Varför löser andra det, men inte Umeå kommun?

Av , , Bli först att kommentera 2

När det gäller coronapandemin så är den tyvärr långt ifrån över och det är fortfarande ett mycket svårt läge. Självklart ska vi politiska partier hjälpas åt under coronapandemin och även ta ansvar. Men det är viktigt att demokratin inte försvagas och den måste även få ha sin gång. När det gäller tex kommunfullmäktige så måste det gå att lösa genom att ha digitala möten och något som också sker runt om landet. Något som vi Liberaler också påpekat under en längre tid och det känns också otroligt konstigt att andra kommuner och regioner har hittat tekniska lösningar. Man kan ställa sig frågan varför det inte går Umeå.

Det får inte heller bli så att styrande partier kan driva igenom beslut, utan politisk majoritet eller förankring. Om corona pandemin fortsätter under en längre tid, så måste det också hittas lösningar så att alla ledamöter kan delta via distans i nämnder och kommunfullmäktige. Något som också går enligt kommunallagen. Det måste också få finnas utrymme för alla politiska partier att få driva politik under corona pandemin och även kritisera åtgärder som tas i krisen. Men jag förstår att den styrande minoriteten vill ha mindre möten och slippa oppositionen

Det är inte över än

Av , , Bli först att kommentera 2

Pandemin är definitivt inte över och man måste ta den ökade smittspridningen på allvar. Idag kom också skärpta coronarestriktioner i tre regioner och en region är Västerbotten. I Västerbotten har också smittan ökat den senaste tiden och det vårdas även fler på sjukhusen i länet. Jag tycker det är bra att man vidtar snabba åtgärder för att förhindra smittspridningen i länet. Tror också att det kommer att ta en lång tid innan pandemin är över och nu får vi också hoppas att vaccinet kommer så fort som möjligt.

Vi får aldrig glömma vad som hände

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi får aldrig glömma kristallnatten som ägde rum den 9 november 1938, då drygt 7. 500 judiska butiker och ca 1. 400 synagogor och bönehus i Tyskland förstördes. Det som skedde i Tyskland, skedde inte heller över en natt utan växte fram under en lång tid och det fanns också många tydliga tecken på vad som var att väg och hända. Över 1500 judar miste också sitt liv och kristallnatten blev också inledningen till förintelsen, som blev ett av historiens största folkmord. När det gäller Kristallnatten så är den symboliskt viktigt för att den är en konkret historisk händelse. Den kan också användas för att hjälpa folk att minnas och aldrig glömma vad som hände.

Tyvärr finns också hotet från nazister fortfarande kvar och vi har även sett nazistiska aktiviteterna i Västerbotten. Det känns också overkligt och obehagligt, att vi har haft nazister som öppet visar sig i centrala Umeå. Detta visar att det finns ett stort behov att arbeta mot antisemitism och här har vi alla ett stort ansvar.

Kommer bli mera rättvist!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu föreslår regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet att kursbetyg ska ersättas av ämnesbetyg. Jag tycker det är helt rätt väg att gå och det kommer bli mera rättvist för eleverna. Det har också varit kritik på det nuvarande systemet både från lärare och elever. Man har tyckt det har varit orättvist och att det inte har visat vad eleven verkligen kan.
I en DN-intervju presenterar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ett uppdrag till Skolverket att förbereda ett införande av ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet. Uppdraget är också en del av Januariavtalet.
https://www.dn.se/sverige/sabuni-kursbetyg-ska-ersattas-av-amnesbetyg-mer-rattvist/

Dålig förlorare

Av , , Bli först att kommentera 3

Valet i USA är inte över, men det skulle varit mycket överraskande om Biden inte blir USA:s nya president. Som väntat blev det en rysare och det man kan konstatera är att opinionsmätningar före valet inte har stämt. Tror också att det är som i Sverige, att det är en stor andel som bestämmer sig i sista stunden. När det gäller valresultatet i USA, så hoppas jag att det inte blir en långdragen process som kanske hamnar i domstol. Men jag skulle inte bli överraskad. Sen finns det inte på min karta att det har varit valfusk, utan det handlar mera om att någon är en dålig förlorare. Sen känns det lite konstigt, att man redan bortförklarar en förlust innan rösträkningen är klar.