Det kan aldrig accepteras!

Av , , Bli först att kommentera 7

Våld eller hot som medel för att uppnå politiska mål kan aldrig accepteras i en demokrati. Nazisternas intrång i vår vardag känns därför mycket oroande.

I Göteborgmorgon kommer nazisterna att genomföra sin marsch genom centrala Göteborg och det förväntas bli stökigt. Nu har det beslutas att deras demonstrationstillstånd ska begränsas och det känns bra. Det finns även en stor risk för konfrontationer mot motdemonstranter på yttersta vänsterkanten, som mobiliserar sig och förbereder sig för bråk.

Jag förstår att många blir arga och besvikna över att nazisterna får genomföra sin marsch, men att använda våld gör inte saken bättre. Jag är också mycket bekymrad över nazisternas intrång i vår vardag.   

Över 10 000 motdemonstranter har också anmält sig. Det som händer innebär att polisen måste ha stora resurser på plats och jag hoppas polisen har läts sig av det som hände i Kärrtorp. Där satte man inte in några extra resurser trots förvarningar.

Behövs Miljöpartiet?

Av , , 2 kommentarer 7

Miljöpartiets gruppledare i Umeå angriper alliansen för sin miljöpolitik och det är som att kasta sten i glashus. Ett parti som lovar mycket, men när man väl kommer till beslut så sviker man sina löften.

Länge har man också varit väljarnas val när det gäller miljöfrågor och det stödet har man inte längre. Man får till och med fått kritik av sin egen revisor, för att man har svikit sina egna vallöften.

Det har till och med gått så långt att man kör över sina egna kongressbeslut, för att vara kvar i regeringsställning. Sen är det precis som Lena Melin skriver i Aftonbladet att miljöpartiet kommer att gå till historien, som partiet som sålde sin själ för att ta plats i regeringen.

Den stora frågan är om miljöpartiet behövs mera i svensk politik, det är nog så att man har spelat ut sin roll

Oseriöst Hans Lindberg(S)!

Av , , 4 kommentarer 6

Umeå tappar bland rankingen av Svenska kommuners företagsklimat och Hans Lindberg kommunstyrelsens ordförande tar det med ro. Han hänvisar också till en debatt artikel som sitt försvar och tycker det är en politisk agenda. Jag tycker det är mycket oseriöst av Hans.

Han målar också upp en bild hur han ser på företagsklimatet och skriver i sin blogg att vi har ett bra företagsklimat i Umeå. Han kanske borde istället ta åt sig vad företagarna tycker och det är ju de som är experter på sina områden och kan berätta vad de har för behov.

Från företagarna i Umeå har man också pekat ut 5 områden som man vill att kommunen ska prioritera. Det är snabbare handläggning, ökad förståelse, fler bostäder, bättre dialog med kommunen och lägre avgifter och skatter.  Det är det som Hans borde fokusera på, istället för att lyssna på sig själv.

Fruktansvärda konsekvenser!

Av , , Bli först att kommentera 5

Än en gång får man läsa i media om de fruktansvärda konsekvenser, som åtstramningen inom personlig assistans innebär. Den här gången är den svårt hjärnskadad treåring som nekas assistans för att en kommun anser att det är för dyrt.

När det gäller regeringen så vill man strama åt ytterligare inom personlig assistans och man vill minska assistanstimmarna oavsett hur behoven ser ut. Det kommer i sin tur innebära att Sverige tar ett stort kliv tillbaka, när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots påtryckningar så verkar inte heller regeringen backa ur sitt ställningstagande

Den här åtstramningen kommer också att slå mot de svagaste och det kommer att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder har tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller, för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda. Om regeringen får som man vill kommer den inte att vara lika unik längre och jag håller med när man säger att det är ett knivhugg i assistansreformens hjärta.

När det gäller LSS så är det heller ingen förmån eller lyxreform. Det är en rättighet och en stor bidragande orsak till att funktionshindrade får leva ett anständigt liv.

 

Lång dagordning!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning, med många enkla frågor och interpellationer. Från Liberalernas sida så har vi en interpellation och några enkla frågor på dagordningen. En viktig fråga som vi har ställt i Liberalerna är om arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning. Nu är det inte säkert att den kommer upp, eftersom kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) inte är närvarande på dagens fullmäktige.

Det som har hänt är att Vänsterpartiet har bidragit till en kraftigt försämrad arbetsmiljö för flera av våra anställda Det är inte heller första gången man angriper kommunens tjänstemän och den här gången har man på sin egen webbplats, kritiserat kommunikationsavdelningen och specifika kommunikatörer.

Återigen har också ett av kommunfullmäktiges partier visat sin okunnighet kring kommunens organisation och genom dess ageranden på ett allvarligt sätt orsakat en kraftigt försämrad arbetsmiljö för flera av våra anställda.

Det viktigast nu är vidta åtgärder för att se till att detta inte händer igen och att vår personal i Umeå kommun ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Det är därför vi från Liberalerna har ställt denna fråga.

Viktiga frågor!

Av , , Bli först att kommentera 4

På måndag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Från Liberalernas sida så har vi tre enkla frågor och en interpellation på dagordning.

 Nu är det inte säkert att alla kommer upp på grund av att kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är ute och reser. Men jag hoppas att den enkla frågan om Astridgården kommer upp. Med tanke på den oro som är så måste det bli tydliga besked och att man inte får information bara via media. Det är också kommunen som är ytterst ansvarig för de boendes situation och den oro som skapats på senare tid.

När det gäller den enkla frågan om problemen med skolskjutsar, så tror jag den kommer med eftersom den är ställd till för och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)

Det var inte heller länge sedan jag stod i talarstolen och hade en enkel fråga som också gällde skolskjutsar. Det känns allvarligt att det verkar som hatt problem med skolskjutsarna fortsätter Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor och jag förstår också att många föräldrar är oroliga över de allvarliga brister som framkommit

Vad kommer att hända?

Av , , Bli först att kommentera 5

Som jag skrivit tidigare i min blogg så verkar det ha blivit en prestigefråga, för de styrande i Umeå när det gäller Astridgården och därmed tar man inte hänsyn till vad de äldre vill. Kommunen har tidigare sagt upp avtalet med äldreboendet och det är mycket bekymmersamt.

När det gäller valfrihet så är det oerhört viktigt och det innebär att det inte är politiken som ska styra livet, utan individen måste ha frihet att välja sitt liv själv. Makten måste därför flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga.

Med tanke på allt som har hänt kring Astridgården, så har jag ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg(S)

Här kommer min enkla fråga till måndagens kommunfullmäktige!

ENKEL FRÅGA

Astridgårdens framtid

Många boende och anhöriga är djupt oroade över framtiden för boendet Astridgården i Hörnefors. Kommunen är ytterst ansvarig för de boendes situation och den oro som skapats på senare tid. Därför är vi många som är angelägna om en snar lösning och tydliga besked.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Kan du idag ge ett klart besked kring Astridgårdens och dess boendes framtid?

Är det realistiska satsningar?

Av , , 1 kommentar 4

Nu har regeringen presenterat sin höstbudget och det var otroligt mycket valfläsk. Den stora frågan är, om det är realistiska satsningar som har lovat. Jag har oerhört svårt att se att alla satsningar går att genomföra. Sen kan man också konstatera att vänsterpartiet har fått stort inflytande i höstbudgeten. Jag tolkar det också som en signal till en framtida regeringsbildning.

Det känns också oerhört konstigt, att 2,7 miljarder av skattebetalarnas pengar ska gå till att subventionera fackförbunden. Pengar som verkligen hade behövts, för att stärka upp LSS. Det är något som jag verkligen saknar i höstbudgeten

Jag tycker också att det är en bra vision från regeringen och att man gör en ordentlig satsning på miljöbilar, men är det rätt att kalla en bil för miljöbil? Jag har alltid ställt mig frågande till begreppet miljöbil, jag skulle heller vilja säga mera miljövänlig. Och hur räknar man ut hur en bil är miljövänlig. I dagsläget baseras allt på utsläpp och är det något som det borde baseras på så är det hela produktionskedjan.

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2017/09/20/ar-det-realistiskta-satsningar/

Skrota TV-licensen!

Av , , 1 kommentar 5

Äntligen verkar det som att den nuvarande tv – licensen kommer att skrotas. Som det verkar så kommer det att hamna på skattsedeln istället. Förslaget kommer att presenteras den 16 oktober av public Service-kommittén, som bland annat fick i uppdrag att utreda licensfrågan.

Hur som helst så känns dagens tv avgift föråldrad och det är dags att skrota den nuvarande tv – licensen.

 

En oerhört stor förlust!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det kommer att ta ett bra tag att smälta, att Birgitta Ohlsson lämnar politiken. Hon har betytt oerhört mycket för partiet och det är en oerhört stor förlust. Jag har också haft förmånen att få lära känna Birgitta under mina år i Liberalerna och jag har haft ett stort förtroende för henne. Hon har också kämpat för en socialliberal linje och där skulle jag också vilja att partiet syntes mera.

Nu är det inte första gången en ledande politiker lämnar ett parti och det politiska livet går vidare. Men jag hoppas verkligen att hon gör comeback i framtiden.