Ett stort hot mot demokratin

Av , , 3 kommentarer 7

Jag blir rent förbannad när jag läser dagens VK, om att Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nordmaling Liza Jonsson (S) misshandlades i sitt hem i natt. Enligt VK ska att motivet ha varit skolnedläggningar i Nordmalings kommun.

Nu är det bara att hoppas att polisen får tag i den person som utförde misshandeln och att Liza får komma hem från sjukhuset.

Vi har nog svårt att rekrytera förtroendevalda till politiken och det blir inte lättare när aktiva politiker hotas, förföljs eller misshandlas. Det är ett stort hot mot demokratin att politiker förföljs, hotas eller misshandlas för sitt engagemang.

Vem vill bli politiker i framtiden när man själv och ens familj blir hotade och får påhälsningar hemma.

http://www.vk.se/1021865/skolpolitiker-misshandlades-i-sitt-hem-i-natt

 

Ett hot mot Umeås tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagen VK kan man läsa en artikel av Alliansen i Umeå om att Bostadbristen är ett hot mot tillväxten i Umeå.

Bristen på bostäder i Umeå är det största hotet mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller befolkningstillväxten. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt behövs fler hyresrätter och då måste nyproduktionen av hyresrätter öka. Det går inte bara att låta den privata marknaden ta hela ansvaret.

Bostadsbristen ett hot mot Umeås tillväxt

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norr, men de senaste åren har vi hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. Enligt prognosen kommer vi inte heller under kommande år uppnå målet för bostadsbyggandet.

Det är nu viktigt att såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget bidrar för att öka nyproduktionen av bostäder. Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker bl.a. genom en god planberedskap.

Samtidigt måste kommunen via AB Bostaden dra sitt strå till stacken. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet kan vi skapa ett större utrymme för bl.a. nyproduktion. Tyvärr har de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet sagt nej till vårt förslag, nu senaste i samband med budgetfullmäktige.

Det måste byggas fler bostäder i Umeå! Alliansen är beredd att låta AB Bostaden få en tongivande roll, tillsammans med de privata aktörerna, för att bostadsbyggandet inte ska fortsätta vara en hämsko för Umeå.

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD

 

Vi står inför stora utmaningar

Av , , 2 kommentarer 5

Umeå är Norrlands huvudstad och tillväxtmotor. Men vi står inför stora utmaningar i framtiden och då tänker jag först och främst på tillgången till arbeten och bostäder. Det är en självklarhet att när en stad växer behövs bostäder, förskolor, skolor och äldreomsorg.

Att vi just nu måste dra i bromsen något, innebär inte att vi står på ruinens brant. Trots en lågkonjunktur i världen har Sverige i kommunsektorn klarat sig bra. Umeå är en kommun som har gjort överskott under många år och trots en hög skattesats i kommunen får vi ut mindre av vår verksamhet med jämförbara kommuner. Trots den höga kommunalskatten i Umeå ser vi ingen möjlighet från Alliansen att sänka den under de tre närmsta åren. Den tuffa ekonomiska situationen gör det inte möjligt utan det är välfärden som måste vara i fokus. Sen att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem som den styrande majoriteten gör, det håller faktiskt inte. Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider

Det man kan konstatera är att utvecklingen de senaste åren har försämrats för vår kommun. Sämre befolkningsökning, sämre takt på bostadsbyggandet, högre sjukfrånvaro bland kommunens personal. Det finns även ett stort ogillande av valfrihet inom skola och omsorg, och jag tror även att förhindrandet av ökat inflytande bland den kommunanställda personalen, ute i verksamheterna är skadligt för Umeå kommun.

Budgetfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Idag är det budgetfullmäktige och det kommer att bli en spännande dag. Det ekonomiska läget innebär att vi just nu måste dra i bromsen något, men det innebär inte att vi står på ruinens brant.

I dagens VK kan du läsa Alliansens gemensamma debattartikel.

Välfärden måste prioriteras

I dag tar fullmäktige beslut om budgeten för år 2014. För åttonde året i rad presenterar alliansen i Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Det är en återhållsam budget där vi värnar välfärdens kärna.

Umeå står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet och mindre intäkter från vattenkraften är några andra av de faktorer som påverkar ekonomin.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Vi påtalade redan då att det var ett tveksamt upplägg.

De kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten. Med den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför måste politiken prioritera. Det är viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten.

När det ekonomiska läget ljusnar, så är vi beredda att ta en förnyad diskussion kring skattenivån. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum kommande år och därför stryks detta i budgeten.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen föreslår i likhet med S och V en ramökning till skolans område, samt nyttjande av ”projektmedel” för att mildra annars mycket kännbara besparingskrav. På så vis fortsätter alliansen att prioritera frågan om mindre barngrupper. Ett antal skolrenoveringar tidigareläggs jämfört med S/V-budgeten.

Tack vare regeringens stöd kommer lokala värdighetsgarantier i Umeå snart att införas. Värdighetsgarantin syftar till att ge äldre mer inflytande över sin vardag och både de äldre och deras anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen till Umeåborna. Därför bör LOV införas även inom särskilt boende och handikappomsorg.

Umeå kommun har höga sjuktal. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka i stället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av så kallade intraprenader.

De styrande väljer i sin budget att minska årets pensionsavsättning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-års extrareservering av pensionsmedel i anspråk.

Partierna i alliansen anser inte att detta är lyckat och väljer att inte minska i motsvarande grad.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen i Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet.

Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan i stället om en attityd i beslutsfattandet. S/V har sedan två år tillbaka strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har återkommit i bland annat socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå.

I vårt budgetförslag föreslås införande av så kallade utmaningsrätt för att nämna ett förslag. Målsättningen är att innan utgången av 2016 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Peder Westerberg
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

Vilket lyft för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår öppnad Umeås nya galleria Utopia och vilket lyft för centrala Umeå. När jag gick runt i gallerian kände jag en form av storstadspuls och det kändes otroligt bra. Med öppningen av gallerian har Rådhustorget fått sig ett otroligt lyft och det var på tiden. Nu är det viktigt att vi tänker till ordentligt i politiken, när det gäller den sista utformningen av Rådhustorget

En reflektion från gårdagen var att Riksdagen lite överraskande beslutade, att inte begära att regeringen drar tillbaka förslaget om att höja brytpunkten för när statlig skatt ska betalas.

Regeringens förslag Vann med en röst och anledningen var att tre toppnamn i oppositionen– Jonas Sjöstedt (V), Mikael Damberg (S) och Carina Hägg (S) – saknades i kammaren

Det var otroligt klumpigt att missa en viktig omröstning, men det jag är frågande till är Riksdagens utkvittningssystem. Är inte tanken att alla ledamöter ska vara närvarande i Riksdagen?

Det verkliga hotet!

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens VK på ordet fritt kan man läsa att Alliansen vill stoppa tillväxten i Umeå. Är det någonting som är det verkliga hotet mot tillväxten i Umeå, så är det socialdemokraternas samarbete med vänstern.

Det som man verkligen kan konstatera är att utvecklingen har försämrats för vår kommun de senaste åren. Sämre befolkningsökning, sämre takt på bostadsbyggandet, högre sjukfrånvaro bland kommunens personal. Det som även är bekymrande är att Vänsterpartiet i Umeå, tillåts påverka den praktiska politiken.

Att Vänsterpartiet dessutom förhindrar att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden, ökar nyproduktionen av hyresrätter är heller inte bra. När man såg vänstern och socialdemokraternas budgetutspel så verkade den röda tråden vara, att allt är regeringens fel.

Sanningen är att Umeå kommun har gjort överskott under många år, och trots en hög skattesats i kommunen, så får vi ut mindre av vår verksamhet med jämförbara kommuner. Att då sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem är då inte trovärdigt

 

Inget ekonomiskt utrymme för kvinnohistoriskt museum

Av , , 1 kommentar 5

Igår presenterade vi Alliansens förslag till budget för 2014!  I vårt förslag tror vi att det inte går att skjuta upp renoveringar av skolor hur långt som helst. Om man ser till Sofiehemsskolan så har den redan akuta fuktproblem och källaren är avstängd. Tegs centralskola är en skola som har i många år väntat på renovering. Skolbyggnaden är mer än 50 år gammal och aldrig grundligt renoverad.

När det gäller Tegs centralskola, Rödängsskolan och Sofiehemsskolan, vill därför utföra renoveringar ett år tidigare än Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

När det gäller kvinnohistoriskt museum finns det inget ekonomiskt utrymme för det kommande år. Det sparar 2,5 miljoner kronor för 2014 och 8 miljoner kronor för kommande år. Som skattebetalare i Umeå skulle jag även vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå

 

Överläggningar med Alliansen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Åter måndag och en vecka full med möten! Veckan startas med överläggningar med Alliansen gällande Umeå kommuns budget 2014. Som Anders Ågren (M) skriver i sin blogg kommer vi förhoppningsvis presentera vårt förslag i samband med morgondagens kommunstyrelsesammanträde. Sen på måndag den 28 oktober kommer vi att ha budgetfullmäktige och det blir nog en lång dag med många intressanta debatter.

Igår var jag som vanligt och tittade live på sport. Tyvärr bommade jag Tegs hockeylags segermatch mot Sollefteå. Jag valde att spendera min dag på Udominate arena där jag hann se två basketmatcher. Den första matchen blev Udominates damer som spelade returmatch mot Tim – Scuf från Ukraina i Baltiska ligan och där blev det en solklar seger med 78-59. (I lördags vann med 80-62) Man har verkligen ett starkt lag i år och jag skulle inte bli överraskad om man vinner SM.

Den andra matchen blev KFUM Umeås herrar som mötte gamla stjärnlaget Alvik och vann stort med 105-82. Stjärnguarden Omar Krayem som ska spela 4 matcher med KFUM Umeå levererade stort med 33 poäng och ett fantastiskt spel. Tyvärr kommer det nog bara att bli fyra matcher i basket ettan, Omar är alldeles för bra för den serien. Skulle KFUM lyckas behålla han, så är det årets värvning i Sverige.

Efter basketen hann jag se sista perioden mellan Dalen och Växjö i innebandy, tyvärr blev det en onödig förlust med 4-8.

Ett stort grattis till mitt gamla fotbollslag Sandvik som lyckades kvala sig upp till div 2!

 

Framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagarna kommer jag att närvara på Folkpartiets Höstkonferens på Lidingö. Fokus på denna konferens är det framtida valet och Folkpartiets politiska plattform. Från Folkpartiets sida så kommer skolan och den framtida välfärden, att vara i fokus den kommande valrörelsen .

Vår framtida äldreomsorg är en oerhört viktig fråga Många känner idag oro över den vård, man kommer få när man blir gammal. En bra äldreomsorg är en rättighet som har betalts genom skatten under den yrkesverksamma perioden av livet och därför har man rätt att kräva en bra äldreomsorg. Makten skall också flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga och ingen skall tvingas att bo där politikerna tycker.