Regionkommun?

Av , , Bli först att kommentera 5

Från Liberalernas sida så har vi varit starkt kritiska mot Region Västerbotten och kostnaderna för dess verksamhet. Umeå kommun är även en stor finansiär och det har inneburit stora kostnader för kommunen.

Som det ser ut nu så kommer också Region Västerbotten försvinna, eftersom de politiska partierna är överens, om att slå ihop Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Tanken är att det ska kallas för Regionkommun.

Det finns också många frågetecken kring en Regionkommun och det förs också förhandlingar mellan de politiska partierna. Jag hoppas också, att förhandlingarna leder till kostnadsminskningar, när det gäller administrationen och lokalkostnaderna

 

Välkomna Örnsköldsvik!

Av , , 1 kommentar 5

Liberalerna I Örnsköldsvik har lämnat in en motion, där man vill utreda ett byte från Västernorrland till Västerbotten. Från Liberalernas sida i Umeå så välkomnar vi deras initiativ och vi håller med att länsgränserna är en bromskloss.

Vi kommer också lämna in en motion till Umeå kommunfullmäktige, där vi vill att Umeå kommun välkomnar Örnsköldsvik.

Här kommer motionen i sin helhet!

Motion

Välkomna Örnsköldsvik

Liberalerna i Örnsköldsvik har idag genom en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar

1.att utreda konsekvenser och möjligheter för kommunens invånare, näringsliv och arbetsliv om kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten,

2.att utreda demokratiska och demografiska aspekter av att kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten, samt

3.att utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.

Redan 2013 föreslog dåvarande Folkpartiet (Liberalerna) att Örnsköldsvik kommun skulle ansöka om att få tillhöra Västerbotten istället för Västernorrland. Bakgrunden var den ömsesidiga samhörighet Örnsköldsviksborna länge känt med Umeåregionen och Västerbotten, vad gäller sjukvård, utbildning, handel, arbetsmarknad med mera.

Då den så kallade ”storregionen” i Norrland knappast kommer att bli av, är det viktigt att istället söka sig till de naturliga tillhörigheterna och glömma de gamla landskapsindelningarna. Framöver kommer alla projekt som vi vill genomföra med hela Umeåregionen, alltså med Örnsköldsvik inkluderat, kräva två regionfullmäktiges godkännande, eller två regionstyrelse och så vidare – det oavsett om det gäller turism, näringsliv, kultur eller infrastruktur. Gränser är inte önskvärda för oss liberaler och de gamla landskaps- och länsgränserna kan inte fortfarande få sätta käppar i hjulen för goda samarbeten.

 Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

att Umeå kommun i en formell skrivelse ger sitt stöd och välkomnar Örnsköldsvik att byta regiontillhörighet.

att Umeå kommun aktivt deltar i ovan nämnda utredningar för att besvara samma frågor ur Umeå kommuns perspektiv.

Peder Westerberg gruppledare Liberalerna Umeå

http://www.vk.se/1967767/vill-byta-till-vasterbotten

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Jag själv har tre interpellationer och fem enkla frågor på dagordningen. Interpellationernas frågeställningar är: Är sjukfrånvaron rekordhög, Kris inom räddningstjänst i beredskap och återvändande IS-krigare till Umeå. Enkla frågornas frågeställning är: Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten, Försäljning av gamla ”Vasaskolan”, Nedläggning av Region Västerbotten, Har Thorengruppen fått markanvisning för en fotbollshall och Krav på vaccination i förskolan.

Vänsterpartiet har även en intressant interpellation som har frågeställningen ”Varför vill S sälja Scharinska?

När det gäller försäljningen av Scharinska så är den klar klar och det känns bra. Det kändes också bra att kommunen fick bra betalt för fastigheten. Jag vet också att vänsterpartiet har överklagat försäljning och det är deras fulla rätt. Men jag har oerhört svårt att förstå, att Vänsterpartiet vill behålla Scharinska villan i kommunens regi.

När det gäller Umeå kommun så har man sedan länge, också haft en policy, att lokaler som inte används eller kan utnyttjas på något sätt, ska säljas. När det gäller Scharinska så har kommunen inte heller, haft något uppenbart behov av fastigheten.

Politik handlar också om prioriteringar och 32 miljoner kronor är pengar som kommunen behöver till kärnverksamheten. Man får inte heller glömma driftskostnaden och den är inte billig. Därför känns det oerhört konstigt att vänsterpartiet vill stoppa en försäljning, det med tanke på att man ofta säger att man vill satsa på kärnverksamheterna. Jag får inte ihop den ekvationen

 

 

Brännbollsyran är viktig för Umeå!

Av , , 1 kommentar 11

Brännbollsyran är en stor en succé och är det något Umeå behöver, så är det en stor festival. Trots det så motarbetas man av Umeå kommun och det är för mig helt obegripligt. Nu har det också kommit ett förslag att man ska nekas serveringstillstånd.

Polisen var även positiv till yran förra året och man skrev bland annat på sin hemsida, att Brännbollsyran var positiv ur polisiär synvinkel. Det är för mig en tydlig signal att yran har fungerat ur polisens synvinkel.

http://www.vk.se/plus/1963607/politiker-vill-stoppa-alkohol-pa-yran

Scharinska!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu är försäljningen av Scharinska klar och det känns bra. När det gäller Umeå kommun så har man sedan länge, också haft en policy, att lokaler som inte används eller kan utnyttjas på något sätt, ska säljas. När det gäller Scharinska så har kommunen inte heller, haft något uppenbart behov av fastigheten. Det kändes också bra att kommunen fick bra betalt för fastigheten!

Valet kommer att avgöras i valrörelsen!

Av , , 1 kommentar 5

I helgen är jag på Liberalernas riksmöte och det är alltid lika kul att få träffa alla andra Liberaler ute i landet. Det märks också på mötet att valet närmar sig och det är livliga diskussioner i korridorerna. Under helgen har det också släppts en opinionsundersökning från Svd/Sifo och där har Liberalerna 5,7 procent. Det parti som går bäst i den mätningen är Centern och man närmar sig Moderaterna med stormsteg. Moderaternas tillbakagång tror jag beror på att man har rört sig mot SD och det har man blivit straffade för.

När det gäller SD, så står man så oerhört långt från mina värderingar. När det gäller SD:s politik så går den inte heller hem hos andra partier och sen får man inte heller glömma att SD, inte heller är så villiga att samarbeta. När det gäller politik, så måste man förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det också partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta.

Majoriteten av alliansens väljare vill inte heller ha ett samarbete med SD. Jag är också oerhört glad att Jan Björklund i sitt tal på riksmötet, betonade att Liberalerna inte kommer att bidra till att SD kommer in i värmen

När det gäller valet 2018 så är det en lång tid dit och mycket kan hända. Men jag tycker att man ska ta opinionsundersökningar på allvar.  När det gäller valet så tror jag också det kommer att avgöras på valdagen och i valrörelsen. Men självklart hade jag varit oerhört glad om vi hade legat bättre till i opinionsundersökningarna. I höst kommer vi också att ha vårt landsmöte och där ska vår politiska väg fastställas. Självklart hoppas jag att landsmötet ska lyfta partiet, men alla i partiet måste ta sitt ansvar, för att få ut vår politik till väljarna.

Ingen överraskning att det blir fel, när miljöpartiet är inblandat!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu har Regeringen lämnat beskedet att man går vidare med flygskatten och om skatten kommer att införas, så kommer det att drabba oss i Norrland. När det gäller Umeå och Västerbotten, så är flygförbindelserna till Stockholm så oerhört viktiga och det är även en viktig överlevnadsfråga för vårt näringsliv.

Jag är oerhört glad att många politiker i länet säger ifrån och all heder åt Hans Lindberg (S) som tar strid mot sin egen regering. Men det som känns oerhört konstigt är att miljöpartister från Norrland jublar över en flygskatt, som kommer att drabba näringslivet. Det visar att man inte förstår det samhällsekonomiska kretsloppet och man tror att lösningen är att sätta skatt på allt som rör sig. Men som sagt var, ibland kan det bli fel och det har miljöpartiet visat åtskilliga gånger. Senast i raden var det demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) som hade fel.

 

Återvändande IS-krigare till Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 11

I en intervju i media framhåller vår demokratiminister att Umeå har tagit emot hemvändande IS-krigare. Uppgifterna dementeras från kommunen och man undrar vad som är sant. Men ett uttalandet från högsta ansvarig minister, om att det finns hemvändande IS-krigare i Umeå känns mycket oroande. Det kan vara så att vi har en minister från miljöpartiet som saknar verklighetsförankring och för att klargöra det har jag ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Här kommer interpellationen i sin helhet!

Återvändande IS-krigare till Umeå

I en intervju i media framhåller vår demokratiminister att Umeå har tagit emot återvändande IS-krigare. En företrädare från kommunen förnekar att det skulle vara så. Demokratiministern nämner också att Umeå har ett bra förebyggande arbete mot extremism och det stämmer. Men ett uttalande från högsta ansvarig minister, om att det finns hemvändande IS-krigare i Umeå känns mycket oroande. Därför ställer jag följande frågor.

Frågor till Hans Lindberg (S):

1.                         Vart kan demokratiministern ha fått uppgifterna från?

2.                         Stämmer uppgifterna?

3.                         Har vi någon planering för det här?

Oordning på fullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag håller helt med att fullmäktiges arbetsformer inte fungerar. Det är också ett stort problem för oss som sitter i oppositionen, att våra enkla frågor och interpellationer inte hinns med på fullmäktige. När man skriver in interpellation eller enkel fråga, så är den också ofta dagsaktuell och då blir det oerhört konstigt när den dyker upp en månad senare. Sen har jag inga problem att antalet interpellationer och enkla frågor har ökat i kommunfullmäktige. Men alla partier har ett ansvar att man håller sig till ämnet och man behöver inte heller skicka upp alla ledamöter i debatten. Sen har jag inget problem med korta talartider. Det gör debatterna spänstigare. Vänsterpartiet pratar också om härskarteknik och det är väl det parti, som är bäst på det.