Hur ska vi kunna föra en debatt med vänstern i framtiden?

Av , , 2 kommentarer 11

Igår på kommunfullmäktige, hade vi en interpellationsdebatt vars rubrik var, Byt ut ordföranden i styrgruppen för kvinnohistoriskt museum. Vänsterns gruppledare Tamara Spiric tillika ordförande i styrgruppen valde att i början av debatten, att inte vara inne i salen.

Lasse Jacobson (V) försvarade även Tamara med att säga att interpellationen är ett lågvattenmärke. Vidare sa Lasse, att när kvinnor vill synas så är det vissa män som på olika sätt försöker. Folkpartiet var först, sedan kom Kristdemokraterna och sedan Moderaterna. I en tidigare debattartikel i VK anklagades vi i Alliansen för att bedriva en "smutskastningskampanj mot en ung kvinna med invandrarbakgrund
Som politiker måste man kunna ta kritik och bli ifrågasatt. För mig är det helt obegripligt hur vi i framtiden ska kunna föra en debatt med vänstern, utan att vi ska bli angripa för smutskastning mot en ung kvinna med invandrarbakgrund
 
 
 

Dags att tänka om gällande vårt försvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Enligt en undersökning av Novus tror 6 % av Svenskarna att försvaret är bra, men hela 83 % tvivlar på att Sverige kan försvara sig vid ett anfall från en främmande makt. Tidigare har SVD avslöjat att Ryssland övat anfall mot Svenska mål och de enda som agerade var NATO plan: De Svenska planen stod kvar i hangaren.

Beroendet av Nato och USA är nu redan så stort att i väsentliga delar kan de svenska stridskrafterna inte längre användas självständigt. Redan under 90-talets socialdemokratiska regeringar beslutades att våra stridsflygplan skulle utrustas med Natos kommunikationssystem.
 
Jag tror nu att det är dags att vi omprövar vårt beslut att inte vara med NATO och ansöker om ett fullvärdigt medlemskap. Ett medlemskap i NATO skulle göra att, vi kan försvara vårt land och även få en möjlighet att bygga upp ett bra försvar.
 
Allan Widman, försvarspolitisk talesman i Folkpartiet har en intressant debattartikel i DN
 

http://www.dn.se/debatt/svenska-stridskrafter-helt-beroende-av-nato

En satsning på föreningslivet är inte en kostnad, utan en investering för framtiden

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag på kommunfullmäktige har vi beslutat att anta nya regler för kommunens stöd till föreningslivet. Jag vet att föreningslivet är oerhört värdefullt för Umeå Kommun och det även är viktigt att man från kommunens sida satsar på föreningslivet genom olika former av stöd. I min blogg har jag tidigare nämnt om föreningslivets betydelse, men det är värt att upprepa igen.

Från Folkpartiets sida tycker vi att det är viktigt att stödja föreningslivet. Det är mycket viktigt med ett fungerande föreningsliv, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. I Umeå finns idag ca 730 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsföreningar.
I dag står tyvärr många ungdomar och barn utanför föreningslivet på grund av att många föräldrar inte har råd ekonomiskt och det blir inte lättare för dessa ungdomar och barn när avgifterna höjs i föreningarna.
 
Många föreningar har idag det jobbigt ekonomiskt och måste därför höja avgifter för att klara av sina kostnader.
 
Föreningslivet har även stor betydelse för att integrera människor från olika samhällsgrupper. Trots att man har gjort stora satsningar från regeringen, så finns det mycket kvar att göra.
 
Föreningslivet i Umeå kommun får stöd, i form av både kontant föreningsstöd och tillgång till idrottsanläggningar.
Därför är det viktigt att vi i kommunen tänker långsiktigt och inser att föreningslivet inte är en kostnad utan en investering för framtiden. En höjning av det lokala aktivitetsstödet skulle vara en bra lösning.
 
 

Umeå kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och Folkpartiet är som vanligt aktiva på dagordningen. Jag som ny gruppledare är oerhört glad, över att vi har så många duktiga politiker i vår kommunfullmäktigegrupp.

På dagens kommunfullmäktige har vi några interpellationer på dagordningen. Lennart Degerliden har en som handlar om upphandlingskompetensen i kommunen och Lotta Holmberg har en interpellation som handlar om papperskorgar. Ulrica Westerlund har två enkla frågor på dagordningen, den första handlar om att heltid och tillsvidareanställning ska vara norm, men hur ser verkligheteten ut . Den andra handlar om ansvar för placerade barns skolgång. Peter Sedlacek kommer också att vara aktiv som vanligt i debatten idag.

 

Viktigaste jobbet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är glädjande att andelen som söker lärarutbildningen som förstaval ökar. Det är andra året på rad som antalet sökande ökar och i år är det 17 400 st sökande Ökningen bara i år är 15 procent jämfört med förra året. Genomsnittet för landets högskoleutbildningar är 6 procent, så ökningen på lärarutbildningarna är stor och signifikant. Men det som är mest glädjande är att förskollärarutbildningen, ökar med 30 procent fler sökande än i fjol.

Som jag har skrivit tidigare i min blogg så är lärare det viktigaste jobbet i Sverige, vi vet även att lärare är den avgörande faktorn för resultaten i skolan och därför har Regeringen bland annat infört särskilda karriärsmöjligheterför lärare Förslaget går ut på att legitimerade lärare ska kunna avancera till förstelärare eller lektor. På så sätt får man ett lönetillskott som förstelärare med ca 5000 kronor per månad och som lektor ca 10 000 kr per månad.
 
 
Vi tror även att genom ge lärare karriärmöjligheter stärker vi den pedagogiska utvecklingen inom skolan. För läraren är den avgörande faktorn för resultaten i skolan och vi måste ge dem möjligheter att utvecklas i sitt arbete.
 
 
Det är även viktigt att vi från kommunens sida satsar långsiktigt på fortbildning och kompetensutveckling för lärare. Vi får inte heller glömma att all skolpersonal har betydelse för eleverna och att det även där behövs en satsning. En satsning på tex elevhälsopersonal skulle även vara viktigt för att stärka skolan.

Miljöpartiet vill döda centrumhandeln

Av , , 4 kommentarer 6

Om handeln ska överleva i centrum behövs kunder och därför behövs besöksparkeringar. Om vi inte bygger parkeringshus, kommer vi att slå ut besöksnäringen i centrala Umeå. Det vi inte ska ha i centrum är arbetsplatsparkeringar och de som finns ska helst omvandlas till besöksparkeringar. Om vi bygger fler arbetsplatsparkeringar, blir det även svårt att förtäta staden.

Alla vet att luftkvaliten inte är bra i centrala Umeå och att den överskrids. I kommunen har vi därför gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. Satsningar har blivit bra och antalet resande har ökat markant inom kollektivtrafiken.
Det ska även vara lätt att ta sig till centrum till fots eller på cykel och därför måste vi även prioritera gång och cykelstråk i och utanför centrum. En satsning på cykelparkeringar skulle även gynna handeln.
Från Folkpartiet liberalerna ser vi positivt på att parkeringsmöjligheter/svårigheter belyses och att en strategi för framtiden utarbetas. Det presenterade förslaget till parkeringsprogram har många fördelar.
 
Vi vill främst peka på dessa delar i parkeringsprogrammet:
  • Inga eller få arbetsplatsparkeringar i Centrum. Detta ser vi som en av de strategiska nycklarna till att öka tillgängligheten för besökande utan att för del skull behov finns att väsentligt öka parkeringskapaciteten.
  • Parkeringsförbudszoner i bostadsområden: detta får inte införas innan erforderlig alternativ parkering anordnats. Viktigt också med mycket tydlig skyltning om var parkeringsplats finns.
  • Parkering på tomtmark i bostadsområde – även centralt – får inte förhindras av en ny parkeringsstrategi. Parkering t ex under jord skulle avsevärt fördyra hyror i bostadshus vilket strider mot översiktsplanens mål om fler bostäder för alla kategorier inom centrala Umeå.
  • Cykelparkeringar inom Centrum samt vid resecentra måste lösas på ett tillfredsställande sätt. Att ta sig fram med cykel är för många ett snabbt och effektivt sätt att färdas och självklart är önskemålet att nå så nära målpunkten som möjligt. Man kan också konstatera att många av dem som idag använder cykelparkeringsplatserna inte väljer att parkera i framhjulsstället utan i stället använder cykelns parkeringsstöd vilket innebär en avsevärd kapacitetsförlust vad gäller utnyttjandegrad.
  • En god tillgång till handikapparkeringar är en förutsättning för ett centrum tillgängligt och välkomnande för alla.
  • Positivt med fler parkeringshus.
  • Positivt med såväl Park and Ride som Park and Bike.
 

En förbättring, men det är inte bra.

Av , , Bli först att kommentera 5

I den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv gällande kommuners företagsklimat klättrar Umeå från plats 190 till 161 av landets 290 kommuner. Det är en förbättring och det är bra. Men placering är inte acceptabelt för en kommun som Umeå. Socialdemokraternas politik tillsammans med vänstern har verkligen inte fått gehör bland företagarna. Mycket hör ihop med kommunpolitikers insikter och vilja till förändringar och där har tyvärr det röda laget inga ambitioner.

Ett bra företagsklimat är summan av alla de regler och attityder som möter företagaren i dennes vardag. Om man har ett bra företagsklimat i kommunen växer företagen och anställer, kommunen blir även attraktiv för nya företagsetableringar. Det leder i sin tur till att inflyttningen i kommunen ökar, och skattebasen och intäkterna till kommunen ökar
 
I Västerbotten är det glädjande att flertalet kommuner klättrar i rankingen. Här kommer länets placeringar i mätningen

 

                        2013                 2012   
Bjurholm
69
49
Sorsele
103
163
Norsjö
157
244
Umeå
161
190
Vännäs
175
115
Malå
182
120
Vindeln
185
124
Storuman
189
238
Robertsfors
199
225
Dorotea
205
169
Skellefteå
211
261
Lycksele
213
242
Åsele
260
269
Vilhelmina
262
285
Nordmaling
278
252
 

Viktigt att vi politiker är ute i verkligheten

Av , , Bli först att kommentera 7

Folkpartiet har en stark historia i socialliberal politik och vem minns inte Bengt Westerberg som under 1985 års val gjorde en stor framgång för Folkpartiet med socialliberal politik på agendan.

Hans arbete un­­der re­geringsåren, som resul­te­ra­de ibland annat LSS och LASS som var den stora sociala reformen i vårt land, som gav landets förstånds­han­di­kap­­pa­de radikalt förbättrade livsvillkor
LSS reformen är än i dag unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. För Folkpartiet är det av högsta prioritet att fortsättningsvis värna LSS och de möjligheter som denna rättighetslagstiftning inneburit och innebär för personer med funktionsnedsättning.
Igår var därför jag och mina kollegor i Folkpartiet Marianne Normark Gruppledare i Landstinget, Maria Lundqvist Brömstér Riksdagsledamot och besökte ett LSS boende, där vi träffade föräldrar till en boende. (Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar)
Det var ett otroligt givande och intressant möte på boendet med föräldrarna, som gav mig värdefulla kunskaper i mitt politiska arbete
 
 
 

En trevlig helg och en bra start på veckan!

Av , , 1 kommentar 6

Idag har jag och några kollegor från Folkpartiet varit och besökt ett LSS boende. Vi träffade några föräldrar till en boende. Ett otroligt bra och givande möte, men mera om det återkommer jag i morgondagens blogg.

I helgen blev jag avtackad på den årliga basketbanketten, efter 5 år som Ordförande i Västerbottens Basketförbund. Basketen betyder oerhört mycket för mig och det känns oerhört tråkigt att sluta i styrelsen, men tyvärr räcker inte tiden till. Det är oerhört glädjande att basketen har lyfts fram senast året, med framgångar för damlaget Udominate och herrlaget KFUM Umeå. (Jag tror att inom några år så har vi två starka ligalag i basket.)  Basketen har stora förutsättningar i länet, på grund av att det finns så många eldsjälar som verkligen brinner för sporten.
Jag är oerhört hedrad och tacksam över min avtackning på basketbanketten. Avtackningsgåvan i form av en basketboll med lyckönskningar på, uppskattade jag verkligen!

Regeringen och EU måste medfinansiera färjetrafiken

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vår EU parlamentariker i Folkpartiet Cecilia Wikström, en debattartikel i VK. Debattartikeln handlar om att Regeringen och EU måste medfinansiera färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Det är mycket glädjande att en EU-parlamentariker engagerar sig i frågan. Det är otroligt viktigt att vi har en pålitlig och stabil färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, så att invånare, turister och godstransportörer kan lita på den och bygga upp sin verksamhet kring. Här kommer debattartikeln i sin helhet

Regeringen och EU måste medfinansiera färjetrafiken
Situationen i dag är ohållbar. Ett stöd som motsvarar den gamla taxfree-subventionen krävs för att kunna bibehålla och förbättra trafiken mellan Umeå och Vasa. Det är orimligt att regionen ensamt står för det stödet när det är regeringen och EU som bestämmer konkurrensvillkoren. Endast så kan den den potential som finns i den nordligaste delen av Östersjöregionen nyttjas.
Det skriver EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP).
Att ta färjan mellan Umeå och finska Vasa tar knappt fyra timmar. Att köra runt Bottenviken mellan städerna tar ungefär tre gånger så lång tid. Förbindelserna mellan Umeå och Vasa är inte en regional fråga, utan nationell och europeisk.
Därför är det viktigt att både regeringen och EU-kommissionen inser värdet av en hållbar färjetrafik och följaktligen skjuter till det investeringsstöd som behövs. På så sätt kan regionen skapa maximal ekonomisk tillväxt. Detta möjliggörs genom ökad handel och turism.
Historiskt har förbindelserna i öst-västlig led varit av avgörande betydelse. Under andra världskrigets kalla vintrar hjälptes människor från Finland över till Sverige och lastbilstransporter med förnödenheter gick från Sverige till Finland över isen.
Människorna i de norra delarna av EU-länderna, Sverige och Finland känner att man hör ihop och en pålitlig förbindelse mellan länderna är därför oumbärlig.
Finansieringen från Finlands sida är klar sedan länge. Men för några veckor sedan meddelade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) att regeringen i vart fall inte tänker medfinansiera den första fasen av färjeprojektet.
Det motiverades med att färjetrafiken ska drivas på kommersiella grunder och att Kvarkenförbindelsen är ett regionalt ansvar. Detta är ett mycket ologiskt, eftersom det förutsätter att regeringen anser att färjan har likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Finlandsfärjor.
Så är alls inte fallet. År 2000 förlorade linjen sitt taxfreetillstånd, vilket ledde till en successiv strypning av passagerartrafiken och i slutänden till konkurs för de privata företag som försökt driva linjen.
Det är omöjligt att driva linjen på kommersiella grunder när färjorna till Åland och Helsingfors tack vare undantaget i regelverket kan locka med såväl taxfreeshopping som förmånliga rabatter för anslutningstrafik.
Därför behövs ett stöd som motsvarar taxfree-subventionen för att kunna utveckla trafiken mellan Umeå och Vasa och det är orimligt att regionen ensamt står för det stödet när det är regeringen och EU som bestämmer konkurrensvillkoren.
Situationen i dag är ohållbar. De öst-västliga förbindelserna är av stor betydelse för näringsliv, kultur och samhälle. Finländarna säljer sina fjällstugor i Norrland och företag väljer att förlägga sin verksamhet på annat håll eftersom färjetrafiken är opålitlig och instabil.
Ska den nordligaste delen av Östersjöregionen kunna utvecklas och dess potential utnyttjas till fullo inom turism, student- och arbetskraftsutbyten och näringsliv, så måste det finnas en färja som länkar samman Europaväg 12 – i Västerbotten ofta benämnd Blå vägen – som sträcker sig från Træna vid norska kusten till Petrozavodsk i Ryssland i öst.
Transportlänken måste vara pålitlig och stabil så att invånare, turister och godstransportörer kan lita på den och bygga upp sin verksamhet kring den.
Projektplanen som tagits fram, och som skickats både till regeringen och till EU-kommissionen, innehåller innovativa lösningar som leder till ett europeiskt mervärde inom sjöfart och industri.
Här finns idéer om ett nytt hållbart transportsystem över Kvarken med nya stålkonstruktioner för fartygsskrov som ger säkrare drift och lägre kostnader, isbrytningskapacitet och lastbärarsystem som förenklar på- och avlastningen av gods mellan järnväg, sjöfart och lastbil.
Utmed Blå vägen från Norge till Ryssland bor cirka en miljon människor. Lägger man till E12 från Vasa ner mot Tammerfors och Helsingfors, där Finlands mest expansiva och innovativa näringsliv finns, och Sankt Petersburg i Ryssland, så mångdubblas antalet potentiella möjligheter att utnyttja regionen på bästa sätt och förvandla den till en av Europas hetaste turism- och näringslivsområden.
Den 29 maj möts företrädare från Vasa och den finska regeringen för att på nytt diskutera Kvarken Link. Jag hoppas verkligen att företrädare från både Umeå och svenska regeringen tar färjan över för att tillsammans med våra finska grannar hitta en gemensam lösning för en hållbar färjetrafik mellan våra båda länder.
Om regeringen och EU-kommissionen inte går in och medfinansierar Kvarken Link så blir prislappen dyr. Inte bara för plånboken utan även i tid och för miljön. Det vore ett stort misstag som vi helt enkelt inte har råd att göra.
Cecila Wikström