Nazister utanför Tegs centralskola

Av , , 6 kommentarer 10

Jag blir så ledsen och arg när jag får höra, att nazister demonstrerade utanför min gamla skola Tegs centralskola. Nu vet jag inte om man hade tillstånd att demonstrera, men jag är mycket tveksam att man hade det.

För några veckor sedan var jag också och besökte Tegs centralskola tillsammans med några partikamrater och vår partiledare Jan Björklund. Då blev vi filmade och det lades ut på Nordiska motståndsrörelsens hemsida. Nu tror jag nazisterna kommer få det oerhört svårt att få fotfäste i Umeå. I Umeå och även i hela norra Norrland, har vi också varit relativt förskonade från operativa nynazistiska grupper och jag tror och hoppas att det ska fortsätta på det viset

En sorglig nyhet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Ola Ullsten som var statsminister och även Folkpartiets partiledare har avlidit. Han betydde mycket för partiet och för oss Liberaler i Umeå, var vi oerhört stolta över att han var från Umeå och var en ”Tegare” Det är en otroligt sorglig nyhet och mina tankar går till den närmaste familjen.

Kommer dieselbilar förbjudas i centrala Umeå?

Av , , 1 kommentar 2

Idag på kommunfullmäktige fick jag svar på min interpellation som hade frågeställningen ”Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum?”
Vad jag kan tolka av svaret från Hans Lindberg (S) på min interpellation så finns det ingen tanke från majoriteten att förbjuda äldre dieselbilar i centrum. Men svaret öppnade även upp för ett framtida förbud när Västra länken byggs. Min tolkning av det kluvna budskapet, är att det tyvärr finns stora möjligheter till ett förbund.

Jag håller med i svaret på min interpellation att det är viktigt att försöka leda ut den tunga trafiken från centrala Umeå och Västra länken kommer att betyda mycket om den nu blir klar. Sen håller jag med att det är viktigt att vi försöker minska bilkörandet men vi måste vara realistiska och inse att antalet bilar kommer att öka i Umeå oavsett vad politiken vill. Så länge staden växer i den takt som den gör kommer vi att få se mera bilar i Umeå. Det vi kan göra är att få ned bilkörandet per person.

Som jag har sagt tidigare så är det en orealistiskt att förbjuda äldre dieselbilar i centrum och det finns olika skäl till det. Dels handlar det om ekonomi och det är ganska självklart att alla inte har råd att köpa en elbil. För mig är det en klassfråga
Sen om man ser till naturvårdsverkets statistik över vägtrafikens utsläpp av koldioxid så visar den stadigt minskade halter under den senaste tioårsperioden, till stor del tack vare ökad andel dieselbilar. Dieselbilarna är inte bara bränslesnålare, de har dessutom en betydligt större andel biobränsle i tanken. Många dieselmotorer kan redan i dag köras på i stort sett rent biobränsle.

Det finns också många forskare som har synpunkter när det gäller dieselbilar och det går knappt att hänga med i alla turer. Det finns även forskare som hävdar att bensinbilar är värre än dieselbilar. Det finns också dom som hävdar att elbilar inte är framtiden. Därför tycker jag att vi inte ska förhasta oss när det gäller ett förbud av dieselbilar i centrum

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Från Liberalernas sida så har vi följande på dagordningen.

134/18 Interpellation: Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum? – Peder Westerberg (L)

145/18 Interpellation: Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning; Peder Westerberg (L)

148/18 Fråga: Västra länken – Peder Westerberg (L)

151/18 Fråga: får gymnasieeleverna i Umeå kommun den undervisning d.v.s. det antal timmar de har rätt till; Peter Sedlacek (L)

När det gäller min första interpellation så har jag ställt den för att få ett klargörande i frågan om miljözoner. Det med tanke på att det är kommunerna som själva får avgöra den frågan.

Från 1 januari 2020 har regeringen beslutat att kommuner ska ha möjlighet att införa tre typer av så kallade ”miljözoner”. Det innebär att Umeå kommun kan införa ett förbud mot dieselbilar äldre än årsmodell 2014 i centrala Umeå. Givetvis tycker jag det är bra att man tänker på miljön, men ibland måste man vara realistisk och se verkligheten.

Den som har försökt att agera miljövänligt kan straffas av socialdemokraterna och miljöpartiet om förbudet blir verklighet i Umeå. Värt att tillägga är att detta inte kommer att drabba någon förmögen person, utan det kommer att slå som allra värst mot de som kämpar på utan någon större inkomst – men ändå satsat på ett miljövänligt fordon.

Verkligheten är också att alla, inte har råd att köpa en ny bil och elbilar är inte billiga i dagsläget. Sen kan man också ställa sig frågan om det är miljövänligt att byta ut fungerande bilar. Inte nog med detta införs i sommar den nya fordonsskatten, som drabbar just den grupp som vill byta bort sin gamla dieselbil mot en nyare.

Vänsterpartiet verkar glömma fort!

Av , , 2 kommentarer 12

Vänsterpartiet går ut och kritiserar handläggningen kring de avstängda cheferna på ekonomikontoret och försöker göra billiga politiska poäng. Nu är det en utredning och då ska politiken avvakta tills den är klar. Det är inte heller politikens ansvar att leda en utredning gällande personal i kommunen, det är högsta ansvariga chefs uppgift.

Det blir också pinsamt när Vänsterpartiet går ut i en debattartikel och pratar om en värdig personalpolitik. Man nämner också att arbetsmiljön är viktig för kommunens personal. Ett parti som tidigare har kränkt kommunens personal och orsakat en försämrad arbetsmiljö bland kommunens personal.

Är det så att man har glömt när två kvinnliga tjänstemän i kommunen blev kränkta av en politiker från vänsterpartiet och då tillsattes en utredning som visade att kränkning hade förekommit. På grund av kränkningen var vi politiker också tvungna att ha en obligatorisk utbildning om förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. Det enda parti som inte närvarade på utbildningen var vänsterpartiet, trots att en av deras politiker man var orsaken till kränkningen. Deras försvar att man inte närvarade på utbildningen, var att man inte har någon arbetsgivarroll i kommunen. När det passar så är man arbetsgivare och när man själva kränker personalen så är man inte arbetsgivare.

FI vill undvika dryckesfrakt i centrum!

Av , , 1 kommentar 4

Idag har vi kommunstyrelsens näringslivs och planeringsutskott godkänt godstrafikprogrammet för Umeå centrum. Slutligen kommer det att tas på kommunfullmäktige. Jag tycker att det är bra att man tar ett sånt här program, som är till för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som finns.

Programmet har också varit ute på samråd och även politiska partier har haft synpunkter. Feministiskt Initiativ (FI) är ett av partierna som har haft synpunkter och ett av deras förslag är att man ska undvika att bevilja alkoholtillstånd i centrum, så att dryckesfrakt undvikes. Jag tror inte det är det stora problemet med dryckesfrakterna och att torrlägga centrum. Jag tror däremot det är framtiden att vi får flera mötesplatser och restauranger i centrum. Då behövs det alkoholtillstånd för att få dessa verksamheter att gå runt ekonomiskt. Med ett alkoholtillstånd så får kommunen också kontroll. Om FI får igenom sin politik så kommer vi istället att få ett dött centrum.

Vilket ansvar har kommunen?

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr har rehabiliteringsresurserna i Västerbotten minskat och det slår mycket hårt på personer som har en funktionsnedsättning. Många hamnar också i kläm mellan landstinget och kommunen. Om personer med funktionsnedsättning har bra träningsmöjligheter, så kommer det att betyda mycket för individen. Jag har också ställt en interpellation om det till kommunfullmäktige!

Här kommer interpellationen!

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning?

I den Nationella Folkhälsorapporten ”Hälsa på lika villkor”, framkommer det att personer med funktionsnedsättning uppger att de har sämre hälsa än övrig befolkning. En betydande del av den försämrade hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig utan på välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till livsvillkor.

En av de mest betydande riskfaktorerna är minskad möjlighet till fysisk aktivitet främst för att tillgodose den träning som rekommenderats från hälso- och sjukvården och som nu i ökad omfattning förväntas skötas av individen själv som egenvård.
Enligt folkhälsomyndighetens rapport skall samhället ansvara för att informationen om hur viktigt det är med att fysisk aktivitet utformas så att alla kan ta del av den. Minst lika viktigt är att idrottsklubbar gör olika aktiviteter tillgängliga och även erbjuder anpassade former av aktiviteter.
Exempelvis måste idrottshallar och publika gym vara tillgängliga liksom informationen om dem.

Det finns många funktionsnedsättningar som gör att man inte kan motionera på samma sätt som andra. Rörelsehinder, synskador, astma, hjärt- och lungsjukdomar är några exempel. Många hittar egna sätt att hålla sig igång fysiskt, andra Samhället måste ansvara för att informationen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet utformas så att alla kan ta del av den.

Med hänvisning till att rehabiliteringsresurserna i Västerbotten har minskat och Västerbottens Landsting har som mål ”Världens bästa Hälsa 2020” och att kommunen har övertagit ett rehabiliteringsuppdrag ställer jag mig följande frågor;

Frågor till Andreas Lundgren (S) ordförande i IFN – nämnden:

1.Har kommunen ett ansvar att skapa träningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning?

2. Finns det anpassade gym för personer med funktionsnedsättning?

3. Finns det kompetens för att bistå och assistera personer med funktionsnedsättning under träningen?

Smygskattehöjningen på drivmedel fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 11

”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är. Vi ser inget behov av att höja bensinskatten” så sa nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) före valet. Det blev istället tvärtemot och nu har bensinpriset passerat 16-kronorsnivån. Det innebär också att ca 10 kronor är skatt av dagens bensinpris. För mig är det också en smygskattehöjning med den indexuppräkning man har på drivmedel.

Socialdemokraterna skyller också höjning av bensinskatten att man samarbetar med miljöpartiet och det är att göra det lätt för sig. Dessa partier pratar sig varmt om satsningar på landsbygden och det man gör är att man satsar på järnvägar i södra Sverige och elcyklar i storstäderna.

Man förstår inte heller att den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjda drivmedelskostnader, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Magdalena Andersson

Nu måste regeringen agera!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nextjets konkurs är ett stort dråpslag för norra Sverige och nu måste regeringen göra allt för att lösa det här. Det här är något som regeringen måste prioritera och då behövs det tillföra ekonomiska medel om hela landet ska leva. Om man ser till Norrland så är fungerande flygförbindelser livsviktigt och vi har inte heller ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Det går inte heller att skylla på att Nextjet inte skulle ha vunnit upphandlingen, som vissa socialdemokrater gör. För mig handlar det om prioriteringar och det satsas mera på elcyklar i storstäderna än på kollektivtrafik i norra Sverige. Det visar vad man prioriterar.

Tyvärr har regeringen med miljöpartiet i spetsen också visat en norrlandsfientlig politik och det enda man har gjort är att införa straffskatter för Norrland. Nu har regeringen chansen att visa att Norrland finns på deras karta, men då måste man agera omgående och lösa flygkommunikationerna som försvunnit med Nextjets konkurs.

Förskolan står inför stora utmaningar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår kväll var det öppet möte med Liberalerna i Umeå, som hade temat ”Förskolans utmaningar nu och i framtiden” Det var ett oerhört intressant möte och många bra föreläsare.

När det gäller förskolan så står man inför stora utmaningar och där är barngruppernas storlek en fråga som har diskuterats under många år. Trots att medel har tillskjutits så har det nästan inte heller hänt något de sista tio åren. Det känns också som majoriteten har styrt frågan framför sig och inte har tagit den på allvar.

Jag förstår också att många föräldrar och förskollärare är oroliga över barngruppernas storlek och vi får heller inte glömma det viktigaste, som är barnens behov. När det gäller små barn ska de inte behöva knyta an till alltför många andra individer och det handlar om att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg start i livet.

Jag har sagt det förut men från Liberalernas sida i Umeå, kommer vi aldrig att backa från max 15 barn i förskolegrupperna

32545693_10156253395638150_1301279738119061504_n