Dags att lämna över!

Av , , 2 kommentarer 43

Kommer börja trappa ned mitt politiska engagemang och därför lämnar jag nu min roll som gruppledare för Liberalerna i Umeå. Jag har redan tidigare aviserat att jag avsåg att ägna mig åt något annat efter innevarande mandatperiod, men jag känner att det redan nu är en bra tidpunkt för mig att kliva av som gruppledare så att min ersättare får en chans att etablera sig i god tid före nästa val. Det har varit otroligt lärorikt att vara gruppledare och jag har också fått träffa så många duktiga förtroendevalda inom Liberalerna under åren. Har även haft ett gott samarbete under åren med andra gruppledare från andra partier. Vill också önska min efterträdare lycka till. Jag vill avsluta med att berömma alla som engagerar sig politiskt, oavsett vilket ni parti ni är verksamma i. Det är sällsynt att ni får beröm för det fantastiska arbete ni utför till gagn för demokratin.

 

 

 

Viktigt att krisstöden fortsätter

Av , , 1 kommentar 4

Trots en ljusning i svensk ekonomi så fortsätter pandemin påverka flera branscher hårt. Därför är det viktigt att krisstöden till fortsätter tills vidare. Det kommer även behövas fortsatt stöd till vissa branscher en lång tid framöver. Efter krav från Liberalerna förlängs nu också omställningsstödet till företag som tappat i omsättning under pandemin och omsättningsstödet till enskilda firmor och handelsbolag. Det är också viktigt att krisstöden betalas ut omgående, innan det är för sent. Tyvärr verkar det fortfarande vara problem för många företag att få ut sina stöd. Sen måste kommunen också ta sitt ansvar för att stötta våra lokala företag och det kommer även en tid efter pandemin som det behövs stöd från kommunen

 

Behövs ett brett politiskt stöd

Av , , 2 kommentarer 7

Det är bra om vi får en migrationspolitik i Sverige som har ett brett politiskt stöd. Tycker det är bra att flera partier sluter upp bakom Liberalernas linje. Liberalernas motion om migrationspolitiken har fått stöd av M, KD och SD på sju områden Skulle vara bra om även Socialdemokraterna ansluter sig till ett antal av våra förslag. Så var nämligen fallet i den parlamentariska migrationskommittén.