Viktigt att fortsätta med det brottsförebyggande arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Enligt polismyndigheten så är Umeå Sveriges största stad utan utsatta områden och Umeå har också en låg brottslighet jämfört med jämförbara kommuner. För att bibehålla det, så är det viktigt att fortsätta med det brottsförebyggande arbetet och här har vi politiska partier ett stort ansvar. Bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter och sviktande resultat i skolan är något som måste satsas på. Det brottsförebyggande arbetet ska också ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och därför är det viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper. Nu på måndag lyfter vi liberaler också frågan i kommunfullmäktige, där vi har ställt en interpellation som har frågeställningen, hur Umeå kommun jobbar med det brottsförebyggande arbetet.

Bli först att kommentera

Stor satsning!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har höstbudgeten presenterats och det är glädjande att Liberalerna har fått så starkt utfall i den. Det är också en budget som har grunden i januariöverenskommelsen och pandemin. Den stora vinnaren är pensionärerna som får ett nytt tillägg och man gynnas även av skattesänkningarna. Liberalerna har lyckats otroligt bra i förhandlingarna och man har fått igenom skattesänkningarna på sammanslaget 30,7 miljarder avsett för jobb och företagande. En annan stor framgång är att LSS äntligen kommer att återställas. I sin helhet är budgeten en stor satsning på att få igång Sverige efter pandemin. Man får inte heller glömma att höstbudgeten är en kompromiss mellan fyra partier och då går det inte att få igenom allt som partierna vill.

Bli först att kommentera

Vi måste vara rädda om den oberoende journalistiken!

Av , , Bli först att kommentera 4

Oberoende journalistik är något som vi måste vara rädda om att det är bra att den frågan lyfts upp i debatten. Mediernas oberoende roll och kritiska granskning är en viktig grund för en demokrati och vi ska vara oerhört rädda om den. Public service har också en oerhört viktig roll i Sverige och det är viktigt att politiken värnar om dess oberoende och kvalitet. Sen måste vi självklart värna om den lokala journalistiken och det är mycket alarmerande att journalistiken mer och mer koncentreras till Stockholm. Tyvärr kan vi också se hur medias oberoende roll hotas i flera europeiska länder och det borde vara en stark varningssignal.

Bli först att kommentera

Glädjande att fler partier ställer sig bakom Liberalernas krav!

Av , , 1 kommentar 4

Det är mycket glädjande att fler partier ställer sig bakom Liberalernas krav att förstatliga den personliga assistansen. Det är en bra början, men det behövs mycket mera. LSS måste också återupprättas och vi får hoppas att man kommer driva den frågan också.

När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar inte alla ha förstått. Jag är oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform och vill satsa en miljard på att återupprätta LSS.

1 kommentar

Politik handlar om att få igenom sin politik!

Av , , Bli först att kommentera 3

På måndag läggs höstbudgeten fram i sin helhet på måndag och det är glädjande att Liberalerna har fått så starkt utfall i den. Politik handlar om att förändra och få igenom sina förslag och sin politik. Något som liberalerna verkligen har lyckats i förhandlingarna kring höstbudgeten. Listan går att göra lång på det som man har fått igenom i budgeten. Skattesänkningarna på sammanslaget 30,7 miljarder avsett för jobb och företagande är ett exempel. En annan stor framgång är att LSS äntligen kommer att återställas.

Bli först att kommentera

Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet?

Av , , 1 kommentar 2

Det brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt och Umeå kommun har ett stort ansvar att jobba med det. Kommunen har även en stor samordningsroll mellan olika aktörer i den här frågan. Föreningslivet har också en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och behöver stöd från kommunen. För att få ett klargörande hur Umeå kommun jobbar med det brottsförebyggande arbetet, så har jag ställt en interpellation till kommunfullmäktige

Interpellation

Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet

Under de senaste åren har vi sett en ökning av social oro och gängkriminalitet i många större städer i Sverige. Även i Umeå har vi även sett tendenser till social oro. Det är polisen som har ansvaret för att operativt agera mot brott och man jobbar även förebyggande. Men kommunen behöver även ta sitt ansvar för att jobba med det brottsförebyggande. Kommunen har också en viktig samordningsroll mellan olika aktörer som föreningslivet och näringslivet.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):
1. Hur jobbar Umeå med det brottsförebyggande arbetet?
2. Kommer kommunen att förstärka insatserna och samarbetet med
föreningslivet i det brottsförebyggande arbetet?

Umeå den 2020-09-17
Peder Westerberg
Gruppledare (L)

1 kommentar

Varför nämner man aldrig det brottsförebyggande arbetet?

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår var det riksdagens särskilda debatt om gängkriminaliteten och det var på liberalernas initiativ den blev av. Det blev en het debatt där partierna presenterade olika lösningar för att få stopp på gängkriminaliteten. Tyvärr nämndes det brottsförebyggande arbetet inte ofta och liberalerna var ett av få partier som lyfte vikten av det. För att bekämpa kriminaliteten måste man komma till roten med dom verkliga problemen och tyvärr blundar många partier för det. När vissa partier presenterar åtgärder, så nämner man inte heller det brottsförebyggande arbetet. Självklart ska vi ha hårdare straff och fler poliser, men man är helt fel ute om man tror att det är det som är hela lösningen.

Bli först att kommentera

Viktig satsning på skolan!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni presenterat viktiga satsningar på skola och forskning i den kommande budgeten. När det gäller skolan så är det en viktig del av Liberalernas politik och jag är glad att partiet fortsätter vara aktiva det gäller skolpolitik. Totalt satsas det 2 miljarder på skolan i höstbudgeten. Skolor och friskolor får bland annat en förstärkning på en miljard kronor nästa år att använda till fler undervisningstimmar och bättre arbetsmiljö.

Bli först att kommentera

Vi måste hjälpa dem som behöver assistans

Av , , Bli först att kommentera 6

När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar inte alla ha förstått. Jag är oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform och vill satsa en miljard på att återupprätta LSS.

Här kommer en debattartikel i ämnet som jag har skrivit i Västerbottenskuriren tillsammans med Bengt Eliasson som är riksdagsledamot och funktionsrättspolitisk talesperson för liberalerna

Vi måste hjälpa dem som behöver assistans

När höstens budgetförhandlingar inleds kommer vi Liberaler kräva att rejäla satsningar görs för att reformera och återuppbygga den personliga assistansen och LSS. Vi har lanserat ett paket som innebär stopp för de kränkande minuträkningarna, höjd schablonersättning och införandet av en ny insats ”vardagsstöd”. När vi slöt Januariöverenskommelsen var vi tydliga med att LSS och den personliga assistansen efter år av besparingar och nedrustning måste återupprättas. Vi har fått regeringen att ta små steg i rätt riktning. Men tempot i återuppbyggandet är för alldeles för långsam och kreativiteten i att hitta nya lösningar som möter dagens behov är fantasilöst.’

Den kris assistansen befinner sig är akut och med en lagstiftning med drygt 25 år på nacken behöver tillämpningen ses över. Samtidigt måste vi finna nya stöd som möter dagens behov. Dessa två spår måste vi orka arbeta med samtidigt. Akut handlar krisen om hur rättspraxis har utvecklats fel och om den ekonomiska strypsnaran på assistansbranschen i och med att schablonersättningen inte räknats upp ens i takt med löneökningarna. I och med det är regeringen som fastställer schablonersättningen i budgeten så måste vi nu ta ansvar för den ekonomiska kris assistansen är i.

Krisinsikten hos regeringen har varit dålig, intill obefintlig. Under lång tid ägnade den sig åt allt annat än att utveckla denna frihetsreform. Följden har blivit att assistansutförare slås ut, assistenter förlorar sina jobb och inkomst. Assistansanvändare förlorar sin assistans och de som lyckas behålla den får sin valfrihet att välja vem som ska utföra assistansen kraftigt begränsad när utförarna blir färre men större. Därför är det nu dags för ett återupprättande. Det är upp till bevis för regeringen.

Vi vill höja schablonen med minst tre procent. Det är ett skarpt krav i budgetförhandlingarna. Skulden gentemot assistansanvändare och anordnare måste regleras.Försäkringskassans bedömningar har debatterats mycket och länge. Rättspraxis har också förändrats till det sämre. Inslaget med minuträkningar på toalettbesök och i duschen vid en behovsbedömning är kränkande och måste få ett stopp. Vi kräver att det i höstens budget klart och tydligt framgår att minuträknandet ska upphöra. Det går att göra bedömningar utan att den personliga integriteten kränks. Hur en sådan modell kan se kan utredas inom ramen för Fredrik Malmbergs utredning om föräldraansvar och assistans vid egenvård och tillsyn.

Vi måste också fånga upp behoven hos de som inte är assistansberättigade men behöver ett stöd som för vardagen att fungera, Vardagsstöd. Det rör sig exempelvis om personer som har rätt till LSS och som idag har någon eller flera av insatserna hemtjänst, boendestöd eller ledsagning. Genom att slå ihop insatserna och ge dem enligt LSS blir det mer flexibelt för den som behöver stöd och mer makt till den enskilde. Det rör sig också om personer med stora behov av stöd men som idag inte är berättigade till assistans.

Att inte inleda reformeringen av LSS och den personliga assistansen kommer samhällsekonomiskt bli oerhört kostsamt. De som snålar med pengarna tycks tror att behoven försvinner. Inget kunde vara mer fel. De dyker upp som kostnader i form minskade skatteintäkter, ökade utgifter för kommunerna. Belastningen på en redan hårt ansträngd sjukvård ökar. Människor sjukskrivs för att de slits ut när assistansen dras in för närstående.

Vi Liberaler kräver en miljard satsas på LSS. Det är mer än väl investerade pengar.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot
Funktionsrättspolitisk talesperson
Peder Westerberg
Gruppledare Liberalerna Umeå

Bli först att kommentera

Vad vill sverigedemokraterna???

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverigedemokraterna har många synpunkter på Umeå kommuns ekonomi och man har ofta synpunkter på hur andra partier agerar. Men själva har man inga egna konkreta förslag och man hade heller inget eget budgetförslag när kommunen tog budgeten förra gången. Att SD inte har lagt ett eget budgetförslag, visar att man inte vill ta ansvar över kommunens ekonomi. Jag tycker det är riktigt märkligt att man saknar åsikt, om vad man vill göra med Umeå. Jag har också svårt att förstå varför man inte vill ta ansvar över kommunens ekonomi och att man inte har något budgetförslag för det. Det blir nästan komiskt när man också angriper andra partier, när man själva inte har något eget budgetförslag.

Bli först att kommentera