Dags att lämna över!

Av , , 2 kommentarer 43

Kommer börja trappa ned mitt politiska engagemang och därför lämnar jag nu min roll som gruppledare för Liberalerna i Umeå. Jag har redan tidigare aviserat att jag avsåg att ägna mig åt något annat efter innevarande mandatperiod, men jag känner att det redan nu är en bra tidpunkt för mig att kliva av som gruppledare så att min ersättare får en chans att etablera sig i god tid före nästa val. Det har varit otroligt lärorikt att vara gruppledare och jag har också fått träffa så många duktiga förtroendevalda inom Liberalerna under åren. Har även haft ett gott samarbete under åren med andra gruppledare från andra partier. Vill också önska min efterträdare lycka till. Jag vill avsluta med att berömma alla som engagerar sig politiskt, oavsett vilket ni parti ni är verksamma i. Det är sällsynt att ni får beröm för det fantastiska arbete ni utför till gagn för demokratin.

 

 

 

Viktigt att krisstöden fortsätter

Av , , 1 kommentar 4

Trots en ljusning i svensk ekonomi så fortsätter pandemin påverka flera branscher hårt. Därför är det viktigt att krisstöden till fortsätter tills vidare. Det kommer även behövas fortsatt stöd till vissa branscher en lång tid framöver. Efter krav från Liberalerna förlängs nu också omställningsstödet till företag som tappat i omsättning under pandemin och omsättningsstödet till enskilda firmor och handelsbolag. Det är också viktigt att krisstöden betalas ut omgående, innan det är för sent. Tyvärr verkar det fortfarande vara problem för många företag att få ut sina stöd. Sen måste kommunen också ta sitt ansvar för att stötta våra lokala företag och det kommer även en tid efter pandemin som det behövs stöd från kommunen

 

Behövs ett brett politiskt stöd

Av , , 2 kommentarer 7

Det är bra om vi får en migrationspolitik i Sverige som har ett brett politiskt stöd. Tycker det är bra att flera partier sluter upp bakom Liberalernas linje. Liberalernas motion om migrationspolitiken har fått stöd av M, KD och SD på sju områden Skulle vara bra om även Socialdemokraterna ansluter sig till ett antal av våra förslag. Så var nämligen fallet i den parlamentariska migrationskommittén.

Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det kommunfullmäktige och det är som vanligt en lång dagordning. Från Liberalernas sida så är vi också som vanligt aktiva på fullmäktige. Vi har bland annat en motion på dagordningen. Som handlar om att vi Liberaler vill ha en professionell styrning av de kommunala bolagen. Där ledamöterna ska föreslås av affärsmässiga kriterier och således inte efter politiska maktförhållanden. Styrelseledamöter ska också ha dokumenterad erfarenhet av bolagsstyrning och kan rekryteras även bland personer som inte är bosatta i kommunen.

Språket en viktig nyckel till integration!

Av , , 1 kommentar 14

Frågan om språkkrav för medborgarskap är något vi Liberaler drivit länge. För 16 år sedan lyftes förslaget och då fick vi en oerhörd kritik av de flesta partier. Tyvärr sa också våra allianskollegor nej till språkkravet, då man kom till regeringsmakten 2006. Nu är det en del i januariöverenskommelsen.Det kommer inte heller bara bli ett språkkrav, utan det blir också ett krav på grundläggande samhällskunskap för medborgarskap i Sverige. Grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma ut på arbetsmarknaden och därför anser vi Liberaler att språket är en nyckelfråga till en bra integration i Sverige.

Vi har blivit påhoppade gällande språkkravet tidigare från andra partier och det har jag svårt att förstå varför. Svenska kyrkan ställer sig inte heller bakom Liberalernas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. I ett remissvar säger man också att språkkrav kan öka segregationen och det har jag oerhört svårt att förstå. För mig är språket en nyckel till att komma in i det svenska samhället.

Genom att kunna det svenska språket skapar man möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortare och vad är det för fel på det. Det är även en viktig demokratisk fråga, att man ges möjligheten att följa med i samhällsdebatten och kunna följa politiska partier i deras debatter.

Sakpolitiska överenskommelsen nummer 41!

Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former

Liberalernas vägval

Av , , 8 kommentarer 3

Nu har Liberalernas partiråd tagit beslutet att partiet vill försöka bilda en borgerlig regering efter valet 2022. Tyvärr fick vi inte se någon kompromisslösning i partirådets beslut. För mig själv känns det oerhört svårt att inleda ett samarbete med SD och dom står också långt ifrån mina värderingar. Sen tycker jag också att ideologi går före opinionssiffror. Men jag respekterar partirådets beslut och hur som helst, tror jag att frågan kommer leva fram till landsmötet som är partiets högsta beslutsorgan.

 

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är som vanligt en lång dagordning. Från Liberalernas sida så är vi också som vanligt aktiva på fullmäktige. Vi har bland annat två motioner på dagordningen. Den första motionen från Anders Norqvist handlar om att upphandla delar av IT-stödet och den andra motionen som också är från Anders handlar om att upphandla Städ och verksamhetsservice. Det ska nämnas att dessa motioner har skjutits upp från tidigare fullmäktige. Det kommer nog också bli en lång debatt när det gäller motionen om städ och verksamhetsservice.

Regeringsfrågan

Av , , 4 kommentarer 2

Nu är det mindre än en vecka till Liberalernas partiråd och då ska det tas ställning till hur man ska agera i regeringsfrågan efter nästa val. En viktig fråga kommer att bli hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Den frågan är också den som kommer att avgöra hur utfallet blir på partirådet. Jag tror själv att vi kommer att få se en kompromiss för att ena partiet. När väl partirådet har tagit ställning då hoppas jag att partiet kan börja sätta fokus på sin sakpolitik. För mig själv känns det oerhört svårt att inleda ett samarbete med SD och dom står långt ifrån mina värderingar. Men jag kommer att respektera partirådets beslut.

Tyvärr hann vi inte med allt

Av , , Bli först att kommentera 2

Tyvärr hann vi inte med allt på gårdagens kommunfullmäktige och två motioner från oss Liberaler blev åter uppskjutna. Det var två motioner som var skrivna av Anders Norqvist och som handlade om att upphandla delar av IT-stödet och att upphandla Städ och verksamhetsservice. Anledningen att vi inte han med var att det ovanligt långa diskussioner på vissa motioner. Sen fanns det också ett parti som har som vana att skicka upp flera ledamöter i samma motion och yrka på samma sak. Självklart tycker jag att det är bra att det blir debatter i fullmäktige och det är alla ledamöters rätt att gå upp i debatten. Men att skicka upp 5 ledamöter från samma parti i en motion, bidrar starkt till att vi inte hinner med dagordningen. Förstår inte heller vad det skulle bidra till i debatten då man i princip sa samma sak. Det här är också något vi diskuterat vid ett flertal tillfällen vid gruppledarträffar gällande fullmäktige. Interpellationer och enkla frågor blir också lidande och istället för debatt i talarstolen så får man tyvärr nöja sig med skriftliga svar. Hade själv sett fram emot en debatt gällande min interpellation som handlade om vilka insatser som görs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre hälsotillstånd.

 

Som vanligt aktiva!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är som vanligt en lång dagordning. Kommer att närvara fysiskt eftersom jag är justerare och det känns konstigt att få vara med på ett möte fysiskt. Från Liberalernas sida så är vi också som vanligt aktiva på fullmäktige. Vi har bland annat tre motioner och en interpellation på dagordningen. Interpellation från mig själv handlar om vilka insatser som görs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre hälsotillstånd Den första motionen från Marianne Normark och Björn Kjellsson handlar om att utreda förutsättningarna att etablera regnbågsboenden i Umeå. Den andra motionen från Anders Norqvist handlar om att upphandla delar av IT-stödet. Den tredje motionen som också är från Anders Norqvist handlar om att upphandla Städ och verksamhetsservice

Här kommer listan på våra frågor!

32/21 Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson och Marianne Normark (L)

36/21 Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L)

37/21 Motion 15/2020: Upphandla Städ – och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L)

46/21 Interpellation: Vad gör Umeå kommun för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre hälsotillstånd? Peder Westerberg (L)