Fel att ta ansvar över skattepengar?

Av , , 3 kommentarer 9

Att ta ansvar är det fel?? Efter måndagens debatt i kommunfullmäktige om budgeten för Kvinnohistoriskt museum, fick vi kritik över att vi inte vill ha ett museum.

Som jag skrivit i min blogg tidigare så var Folkpartiet ett av de partier som stod bakom beslutet i kommunfullmäktige över att bygga kulturväven och att det skulle inrymma kvinnohistoriskt museum.
 
Från Folkpartiets har vi inte sagt nej till ett Kvinnohistoriskt museum, men vill göra ett omtag och se över driftskostnaden kring hela projektet. Den stora ytan på 700 kvm i det mest centrala läget i Umeå är inte billigt. Vi får inte heller glömma att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats sen ursprungsbeslutet togs.
 
Sen tror jag att det är bättre att tex Västerbottens museum driver ett Kvinnohistoriskt museum än att det är i kommunal regi. Från Kommunens sida ska man även anställa 10 årsarbetare för att driva ett Kvinnohistoriskt museum och det är inte billigt. Till vissa saker i kommunen verkar det finnas hur mycket pengar som helst
 
Här kommer kalkylen över vilken personal som behövs för att driva ett Kvinnohistoriskt museum i Umeå.
 
      ·         1 museichef
·         1 intendent/producent
·         1 forskningsansvarig
·         2 pedagoger
·         1 kommunikatör/informatör
·         0,5 programansvarig
·         0,5 utställningstekniker/vaktmästare
·         3 utställningsvärdar/shop
 
 
 

Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna!

Av , , 1 kommentar 6

Än en gång har debatten om bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna kommit upp till ytan. Från Folkpartiet sida har vi i många år drivit att en gång- och cykelbro skall byggas mellan Lundåkern och Bölesholmarna.

Jag har tidigare i min blogg skrivit om detta! Detta är en förhållandevis billig investering som förutom att vara en tillgång för det rörliga friluftslivet, också skulle underlätta för bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och arbetsplatser som Volvo Umeverken. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder för bättre luftkvalitet i Umeå centrum.
Investeringen har dessvärre vid ett antal tillfällen flyttats framåt i investeringsplanen. S och V har valt gång på gång att skjuta upp den i investeringsplanen.
 
En bro över älven skulle verkligen tillföra ett stort mervärde som ett centralt promenadstråk och sammanbinda de västra stadsdelarna och Teg-Böleäng samt även skapa ett bättre nyttjande av älvsstråket.
 
Att det verkligen kommer att bli en cykel och gångbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna är något som jag och Folkpartiet kommer att jobba hårt för!
 
En annan viktig fråga som gäller området kring Bölesholmarna, är allt sly som inte röjs bort. När man promenerar och cyklar längs utmed Umeälven så är det många ställen man har svårt att se vattnet. Många boende längs älven, har även många gånger klagat över allt sly som täcker utsikten mot älven. Många upplever även att promenera kring Bölesholmarna känns otryggt på grund av allt sly.
 
Älven och strandpromenaden är något vi ska vara stolta över och det ska kännas tryggt att vistas där.

Dagens Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 6

Som gruppledare för Folkpartiet i Umeå är jag oerhört stolt över mina duktiga kollegor i partiet, som gör ett oerhört bra politiskt arbete. På dagens kommunfullmäktige har Ulrica Westerlund en bra ställd interpellation. Den handlar om ”Kulturväven”, som beräknas invigas i slutet av 2014 och där 700 m2 kommer att utgöras av det så kallade Kvinnohistoriskt Museum. I interpellationen ställs två frågor

1. Vilken är den totala budgeten (hyra samt verksamhets- och personalkostnader) som beräknas för driften av Kvinnohistoriskt Museum?
2. Kommer Kvinnohistoriskt Museum att ekonomiskt ingå i kommunstyrelsens budget?
Som jag tidigare skrivit i min blogg så var Folkpartiet var ett av de partier som stod bakom beslutet i kommunfullmäktige över att bygga kulturväven och att det skulle inrymma kvinnohistoriskt museum
Men vi har i kommunstyrelsen varit emot extra tilläggsanslag till Kvinnohistoriskt museum och vi har känt oss starkt frågande över den förväntade driftskostnaden på 8 miljoner kr per år samt den stora ytan. Som skattebetalare i Umeå skulle jag vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå.
Jag tror att det är dags att ta ett omtag och se över driftskostnaden kring hela projektet kvinnohistoriskt museum. Och vi får inte heller glömma att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats sen ursprungsbeslutet togs.
 
Peter Sedlacek  vice ordförande i För och Grundskolenämnden har även två mycket bra motioner på dagordningen. Inrättande av matematik- och språkklasser i Umeå och att Säkerställa rättvis bedömning av Umeås elever.                  
 
Inrättande av en miljözon i centrala Umeå är också på dagordning på KF. Från Folkpartiets kommer vi att bifalla, till att inrätta en miljözon i Umeå.
Tyvärr kommer vi nog inte att få ett riktigt genomfartsförbud för tung trafik genom centrum förrän 2017 eftersom Trafikverket har ansvaret som väghållare på Västra Esplanaden till dess.
Det är viktigt att den tunga trafiken leds bort från centrum för att luftkvaliteten ska förbättras i Umeå
I andra kommuner i Sverige har man infört vissa andra förbud med goda resultat! I Stockholm har man ett förbud mot en fordonslängd över 12 meter i de centrala delarna av Stockholm. Man har även i Stockholm ingen lastbilstrafik nattetid utom på särskilda färdleder och det finns även parkeringsförbud för frikopplande släpfordon och tunga fordon nattetid i de centrala delarna. En dialog med transportnäringen i Umeå är också viktig innan man skapar en massa förbud för den tunga trafiken.
Vi måste även hitta andra åtgärder för att få bort den tunga trafiken genom staden och det är omgående. Folkpartiets motion rastplats/truckstopp för lastbilar fick inget gehör i kommunfullmäktige förutom av Arbetarpartiet. En naturlig rastplats/truckstopp för lastbilar, turistbussar och husbilar i närheten av en ringled skulle vara ett sätt för att leda bort trafik från att köra igenom Umeå. Idag måste den tunga trafiken köra genom bostadsområden i Umeå för att kunna tanka eller äta, och man sover även i sina lastbilar i centrala Umeå.
Sen känns det som vi har glömt en viktig sak i debatten och det är de lätta lastbilarna som bedriver yrkestrafik. Lätta lastbilar i yrkestrafik i centrala Umeå ökar mycket mera än jämfört med tunga lastbilar. Vad jag förstår så pågår det en utredning av transportstyrelsen, rörande lätta lastbilar i gällande miljözoner
 

EU behövs!

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens Västerbottens Kuriren hade jag och mina kollegor i Folkpartiet, Cecilia Wikström Europaparlamentariker och Maria Lundqvist – Brömster riksdagsledamot en debattartikel om att Sverige behöver EU i en allt mer globaliserad värld. (Cecilia Wikström besöker även Umeå i helgen och kommer att närvara vi Folkpartiets Länsförbunds årsmöte.)

I Umeå kommun har vi haft stor nytta av EU-medel 2007-2013 och vi deltar även i många EU-finansierade utvecklingsprojekt som bidrar till att göra Umeå till en hållbar och attraktiv kommun. Ett bra exempel är projektet Samordning av transportslag i Umeå Hamn. Där har EU:s regionala fond hjälper till att medfinansiera med 80 miljoner kronor för att räta ut E12 ut till hamnområdet och dra ny elektrifierad järnväg parallellt. Ett stort infrastrukturprojekt av stor vikt för det öst-västliga utbytet med Finland och övriga världen.

 
Här kommer debattartikeln i sin helhet!
 
Sverige behöver EU i en allt mer globaliserad värld
Särskilt i svåra tider måste EU vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. I dag är det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte bara är en marknadsplats, utan en union som förenar människor och länder för att säkra fred och frihet på vår kontinent.
Den ekonomiska krisen har fört med sig att framtidstro och hopp hos medborgarna på sina håll fått ge vika för misstro och uppgivenhet. I tider när nationalism, främlingsfientlighet och protektionism griper omkring sig i snart sagt varje europeiskt land inser vi som liberaler att vi bara kan bygga ett tryggt, öppet och framgångsrikt Europa genom ökad integration och fördjupat samarbete.
EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som exempelvis klimatförändringen, den organiserade brottsligheten, konkurrenskraften för våra företag och ett humant och rättvist bemötande av asylsökande i hela EU.
Europa är fortfarande en kontinent med enorma resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Däremot måste vi inse att det finns många utmaningar som vi inte kommer att klara av ensamma i Umeå eller Sverige.
När stora länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Indonesien kommer ikapp USA, Japan och de europeiska länderna kan vi bara konstatera att det inte är fördelaktigt att vara en samling små länder bland stora spelare. Var för sig klarar inte ens de största och starkaste länderna i Europa att möta konkurrensen i en allt mer globaliserad värld.
I Umeå pågår just nu flera lokala EU-finansierade projekt. Allt från nyföretagande och innovationsutveckling, kvinnors företagande till infrastrukturprojekt som hållbart resande och projekt Arbetsam som riktar sig till ungdomar under 25 år med ofullständig utbildning, bara för att nämna några.
Vi tror på individers rättigheter och inte på staters rättigheter. Därför måste EU, särskilt i svåra tider, vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter.
EU agerade med kraft och försvarade de ungerska medborgarnas rättigheter när Ungerns regering kriminaliserade hemlösa, införde ett censurerande medieråd och begick övergrepp på rättsstaten.
EU har även tagit krafttag mot den bristande pressfriheten i Italien och Litauens lagar som gör det kriminellt att tala väl om homosexualitet. Inte heller Sverige lär vara immunt mot berättigad kritik, vilket riktats inte minst mot bakgrund av vår hantering av romer.
Demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet, rätten att bestämma över sin egen kropp och att
få leva sitt liv utan att utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund är grundläggande värden som EU vilar på.
När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer vi aldrig att stillatigande titta på, utan oupphörligt fortsätta att kritisera övergreppen och att värna de värden och värderingar som måste utgöra själva fundamentet för vår europeiska union.
Tillsammans är vi starka!
Cecilia Wikström
europaparlamentariker (FP)
Maria Lundqvist-Brömster
riksdagsledamot (FP)
Peder Westerberg
gruppledare i Umeå (FP)

Region Västerbottens framtid??

Av , , 1 kommentar 8

Igår var det Regionfullmäktige i Skellefteå. Tyvärr som vanligt var många ordinarie borta, 14 stolar var tomma på grund av att inga ersättare kunde komma. Hela 24 av 75 ordinarie ledamöter var borta, givetvis finns det många som har giltiga skäl att lämna återbud.

Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Den 1 januari 2008 bildades Region Västerbotten av länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting
Region Västerbotten arbetar för länets tillväxt och utveckling, man har även vissa fokusområden som tex regional utvecklingsplanering, näringsliv, företagande och turism.
 
Under 2011 tillkom ytterligare verksamheter i och med att Västerbottens läns landsting förde över den regionala kulturverksamheten. 2012 bildades en regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten som förlades till Regionförbundets Västerbottens Län.
 
I en tidigare statlig utredning säger man att Region Västerbotten i nuvarande form inte är bra. Samtidigt säger man att vi redan har landsting och länsstyrelse som kan sköta regionförbundets uppgifter idag.
 
Jag känner mig själv ytterst tveksam till Region Västerbotten och jag tror inte att fler regionkontor ska etableras på flera platser i länet. Det känns inte som ett sätt att minska kostnaderna och effektivisera verksamheten. Som politiker har vi ett stort ansvar att inte slösa med skattepengar och jag tycker den statliga utredningen var bra.

Seger för Udominate ikväll!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag tror jag på seger för Udominate mot Norrköping, i den andra semifinalmatchen i dambasketligan. Trots en klar förlust i förra matchen, tror jag att Udominate krigar ner Norrköping. Udominate är oerhört starka på hemmaplan och det är bara att hoppas att det blir mycket publik ikväll.

Tack vare sponsorer blir det åter fri entré i Gammliahallen ikväll och jag tror att det blir över 1000 åskådare ikväll! Jag kommer i alla fall att vara på plats!

http://www.sportnu.se/716427/udominate-hoppas-pa-publikens-hjalp/

Alla har ett ansvar för en lyckad integration i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige skall vara ett öppet samhälle som välkomnar alla oavsett ursprung. För att få en lyckad integration måste alla hjälpa till, allt från den enskilde medborgaren till de politiska partierna. Från politiken har vi även ett stort ansvar att skapa förutsättningar för en lyckad integration och även skapa en mångfald inom politiken.

 
Många politiska partier i Sverige har olika förslag på lösningar till en lyckad integration förutom Sverigedemokraterna. Jag tror även att det är viktigt att vi politiska partier hjälps åt för att skapa bra förutsättningar för en lyckad integration. Vi har tidigare blivit påhoppade i Folkpartiet gällande språkkravet från andra partier och det har jag haft svårt att förstå varför. Genom att kunna det Svenska språket skapar man möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortare och vad är det för fel på det. Det är även en viktig demokratisk fråga att man ges möjligheten att följa med i samhällsdebatten och kunna följa politiska partier i deras debatter.
 
Grundläggande kunskaper i Svenska är en förutsättning för att komma ut på arbetsmarknaden och därför anser Folkpartiet att språket är en nyckelfråga till en bra integration i Sverige.
En annan viktig förutsättning för att integrationen ska lyckas är ett effektivt arbete mot diskriminering och det ska kosta att diskriminera. Samtidigt ska den som drabbas kunna få hjälp att få upprättelse
 
Vem kan inte hålla med om att när människor från olika kulturer, värderingar, utbildningsgrader och sociala förhållanden börjar leva ihop uppstår fantastiska möjligheter

Sverigedemokraternas största fiende en lyckad integration

Av , , 3 kommentarer 6

Än en gång kommer verkligheten i kapp Sverigedemokraterna och man utesluter medlemmar i partiet. Bakgrunden till utrensningarna ligger i Sverigedemokraternas nya riktlinjer om nolltolerans inom partiet.

Jimmy Åkesson slog i oktober fast att det inte finns ”utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar. Partistyrelsen har i ett uttalande förklarat den senast uteslutningen av medlemmen Patrik Ehn. Den grundar sig i att partistyrelsen har gjort en samlad bedömning av Ehns politiska bakgrund i nazistiska och extremistiska organisationer i kombination med en lång rad olika uttalanden och händelser som inte hör ihop med SDs ideologi. Partistyrelsen var heller inte enad i sitt beslut och det säger också något.
Samtidigt som man rensar i sina led får Kent Ekeroth som basar över partiets muslimfientliga del stanna kvar, trots att det strider mot SDs nya riktlinjer och nolltolerans. Det spelar ingen roll hur många man utesluter, Sverigedemokraterna är ändå ett parti som har sina rötter i främlingsfientlighet och rasism.
Sen tror jag även att det är viktigt att vi tar debatten om integration med SD, deras mål är att stoppa invandringen och därför överdriver de integrationens misslyckande för att SDs största fiende är en lyckad integration.

Ett förslag med socialliberal inriktning

Av , , 4 kommentarer 6

Nu har förslaget till nytt partiprogram för Folkpartiet kommit. Ett stabilt och tryggt förslag som inte innehåller månggifte eller slopad skolplikt. Nu ska den bearbetas och vässas tills vårt landsmöte i höst. Vi står inför ett valår nästa år och vi måste därför anta ett partiprogram för en liberal framgång 2014.

I förslaget till nytt partiprogram för Folkpartiet höjs ambitionerna när det gäller äldreomsorgen, sjukvården och skolan. Välfärden ska hålla högsta kvalitet, präglas av valfrihet och vara tillgänglig på likvärdiga villkor. Tioårig grundskola, förbättrad introduktion av nyanlända elever och ökat självbestämmande i sjukvård och äldreomsorg är några punkter.
En annan viktig del i det nya förslaget är att företagens sjuklöneansvar avskaffas. I ett första steg gäller det den andra sjuklöneveckan och på sikt även den första. Ett steg i rätt riktning, för bättre villkor för småföretagare.
Ökad satsning på jämställdhet är också oerhört viktigt, tyvärr finns det fortfarande mycket att göra med jämställdheten. (I dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid.)
 
Som socialliberal tror jag att det är viktigt, att när vi fastställer vårt partiprogram i höst, att vi håller fast vid vår ideologi och inte gör som andra partier som vänder kappan efter vinden. Vi har även som andra partier haft svikande opinionssiffror, men jag att tror vi vinner i längden om vi står fast vid vår liberala ideologi. Som liberal har jag även en stor tro på framtiden och vill ge människor möjlighet att styra över sina liv.

RUT viktigt för jämställdheten!

Av , , Bli först att kommentera 8

Var i söndags och lyssnade på en debatt om jämställdhetspolitik. Debattörer var Liberala Ungdomsförbundets Förbundsordförande Linda Nordlund och en ung trevlig Vänsterpartist vid namn Arijan Kan

 

 

Det var en bra debatt med två unga engagerade och duktiga politiker. Det som slog mig i debatten är Vänsterpartiets syn på RUT avdrag.
(RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad)
Är det något parti som borde stå upp för RUT avdrag så borde det vara vänstern. RUT är inte som Vänstern framställer det en bartender på lördagskväll eller rengöring av poolen. Flyttstädning och fönsterputsning är det som domineras av när det gäller RUT avdrag enligt statistiken.  Att Vänstern vill motarbeta och stoppa en växande kvinnodominerad bransch där de flesta är kvinnor, är för mig svårt att förstå.
Jämställdhet gällande löner är en viktig annan viktig fråga och där har vi politiker mycket att göra. Jag tycker att det är skrämmande, att i dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid.
En annan viktig fråga som kom upp i debatten var mäns våld mot kvinnor och det är ett omfattande samhällsproblem, det berör både kvinnor och män och är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Det är även en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokrati
Förutom att öka skyddet och bistå de som utsätts måste man även skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning. Man får inte heller glömma de barn som blir vittnen till detta våld att de också ska betraktas som brottsoffer. Ett ökat stöd till kvinnojourerna är också viktigt
Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor efter våld av någon de har eller har haft relation till. Varje år flyr 300 kvinnor och 1000 barn till kvinnojourernas beskydd. Vi får aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar.
(På bilden förutom jag LUFs Förbundsordförande Linda Nordlund och Moderator Mats Olofsson)