Ett stort GRATTIS Umeå BSKT

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu är det äntligen klart att Umeå BSKT spelar i basketligan, efter att man blivit godkända av Svensk Baskets tävlingsutskott. Föreningen har gjort ett kanonjobb och ligaplatsen är beviset på ett bra jobb. Man har redan ett bra lag och med några bra förstärkningar så kommer det att bli en riktigt rolig säsong Som basketsupporter är jag jätteglad och jag ser verkligen fram emot ligastarten.

Ingen kioskvältare!

Av , , 2 kommentarer 5

Socialdemokraternas har nu presenterat sin ekonomiska vårmotion och det var ingen kioskvältare. Det man kan konstatera är att socialdemokraterna vill höja skatterna, genom att dubblera arbetsgivaravgifterna för unga under 25 år och genom att avskaffa restaurangmomsen. En höjning som kommer att drabba många unga.

Men det mest intressanta är ändå att Stefan Löfven (S), fortfarande inte har presenterat ett regeringsalternativ

Om man nu ska spekulera så verkar (V) inte vara aktuella som alternativ och då återstår bara (MP). Att (MP) och (S) står långt från varandra i många frågor är ingen nyhet och då tänker jag på frågor som klimatskatter, klimatsatsningar, rut o rot, krogmomsen, skatt för pensionärer och lärarlönerna. Den här listan kan göras mycket längre.

Om man nu väljer (MP) som sitt alternativ, så kommer det att innebära många kompromisser och det är den stora anledningen, varför (S) inte vågar presentera ett regeringsalternativ före valet. Nu tror jag att det kommer att bli så att man väljer (MP) och det kommer att innebära att en röst på (S) är en röst på (MP).

Hundlatrinerna!

Av , , 1 kommentar 3

Igår på fullmäktige hade vi från Folkpartiet en motion som handlade om att införa hundskatten. Motionens syfte var att hitta en finansering för hundlatrinerna i framtiden. och skulle det bli pengar över ska dessa medel användas till ytterligare ”hundbefrämjande” åtgärder.

Som alla vet så beslutade tekniska nämnden att ta bort alla hundlatriner i Umeå på grund av att man skulle spara pengar. Nu har i och för sig hälften av hundlatrinerna kommit tillbaka, men den stora frågan är hur det ska finanseras i framtiden. Som läget är idag, så finns det ingen finansering för kommande år

Från Folkpartiet sida var vi även med och beslutade om borttagningen av hundlatrinerna och det är bara erkänna att det blev inget bra beslut. Ibland fattar vi politiker dåliga beslut och då tycker jag att det är bra att man kan göra en pudel som politiker

Många kan även tycka att det här är en skitsak, men för många medborgare är det en viktig fråga med hundlatrinerna.

 

Nazistspektaklet

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu kommer åtta personer med kopplingar till nazistiska Svenska motståndsrörelsen (SMR) att åtalas efter en demonstration i Umeå. De åtalade är misstänkta för hets mot folkgrupp, våldsamt motstånd, vapenbrott, ofredande och misshandel. Det kan även nämnas, att man hade inget tillstånd för demonstrationen.

Jag var själv på plats och såg hur det här gänget med nazister bara var ute efter att provocera och bråka Som turligt var polisen snabbt på plats och kunde skingra nazisterna från den uppretade folkmassan. För mig känns det fortfarande overkligt och obehagligt, att vi har haft nazister som har demonstrerat i centrala Umeå

http://www.vk.se/1182354/nazister-atalas-efter-umea-demo-2

 

Fullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det kommunfullmäktige och en lång dagordning! Från Folkpartiets sida har vi en intressant interpellation som handlar om hur Umeå kommun ska komma tillrätta med bristen på förskoleplatser.

Grunden till interpellationen baseras på att kommunen försöker försvåra för alternativa förskolor/skolor. Detta gör man när bristen på förskoleplatser är stora och ett samarbetsriktat klimat med all sannolikhet skulle innebära ett smidigare sätt att lösa bristsituationen. Istället för att motarbeta de fristående förskolorna borde man istället se de som en resurs för att ta tillvara de utmaningar som finns med de växande barnkullarna.

Det var en bra interpellationsdebatt, men jag ställer mig fortfarande lika frågande till hur Umeå kommun ska komma tillrätta med bristen på förskoleplatser?

 

Umeås kulturliv!

Av , , Bli först att kommentera 1

Från Folkpartiets sida tycker vi att det är viktigt att stödja föreningslivet. Det är mycket viktigt med ett fungerande föreningsliv, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna

Vi kommer även att prioritera föreningsstödet både för kultur och för idrott. Föreningskulturen” är basen i helt Umeås kulturliv och en förutsättning för framtida kulturutveckling.

I dagen VK kan du läsa mitt svar på tre frågeställningar, om hur kulturen ska i Umeå fortsätta växa.

Tre frågor till politikerna!

Hur ska kulturen i Umeå fortsätta växa?

1) En av de uttalade ambitionerna med Kulturhuvudstadsåret 2014 var att kulturen skulle fortsätta växa.Hur ska det ske? Hur mycket mer pengar vill ni satsa på föreningstöd/ökad ram för kulturnämnden?

2) För att klara driften av Kulturväven 2015 behövs det skjutas till minst 36 miljoner kronor. Är ni beredd att skjuta till pengarna? Om inte, hur ska kostnaden minskas?

3) Är ni beredd att försöka rädda den verksamhet som i dag bedrivs i Sagateatern?

Peder Westerberg (FP):

– 2014 är ju ett fyrverkeriår” – men även framöver kommer kulturen att vara en viktig faktor för att vidmakthålla Umeå som en attraktiv stad. Folkpartiet kommer att prioritera föreningsstödet – både för kultur och för idrott. Föreningskulturen” är basen i helt Umeås kulturliv och en förutsättning för framtida kulturutveckling.

– Det får inte bli så att Kulturväven tränger ut verksamheter – ett nybygge kräver ofta mer pengar och då måste detta lösas.

– Sagateatern är inrymd i en privat fastighet och fastighetsägaren är intresserad av att utveckla fastigheten. Teaterföreningen, som är hyresgäst, är uppsagd fr o m 2015-07-01. Jag vet att kulturnämnden söker efter alternativ lokal, en eller flera, och jag tycker att detta är bästa sättet att lösa problemet. Många små föreningar har kunnat betala hyran” genom att t ex sköta garderoben vid professionella föreställningar. Detta kan rimligen inte bli aktuellt i Väven – då krävs sannolikt vaktmästare etc och det kommer mest troligt att bli för dyrt för små föreningar. Alternativ lokal, alltså, ett ”Saga 2″. I kronor kan jag inte svara för närvarande – budgetprocessen har inte en startat ännu.

Pinsamt!

Av , , 3 kommentarer 8

Det Lennart Holmlunds skriver i sin blogg är oacceptabelt, som ledande politiker måste man akta sig nog för vad man skriver i sin blogg. Att sprida fördomar och bidra till ryktespridning, om redan utsatta och fattiga människor är inte acceptabelt. Men det som jag också reagerar på är att ingen lokal politiker i Socialdemokraterna tar bestämt avstånd från det han skriver, utan hänvisar till att de inte har något att göra med hans blogg.

Media har ett ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 4

EU valet 2014 närmar sig och den 25 maj ska vi i Sverige välja 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. Det är även första gången som vi i Sverige har Europaparlamentsval och nationella allmänna val samma år, ett supervalår.

Men tyvärr verkar det finnas ett ointresse av svenskar att gå och rösta om man ser till undersökningar som har gjorts. Många vet inte ens om att det är val och man vet heller inte vilka som sitter i parlamentet. Självklart har vi politiker ett ansvar att för att locka fler att rösta, men det går inte utan medias hjälp. Jag följer med dagligen i all media och tyvärr verkar det vara ett ointresse för media att rapportera om EU-valet.

Media måste ta ett större ansvar när det gäller valet och att fungera som opinionsbildare. Sen tycker jag att det inte bara handlar om valet utan även rapporteringen från parlamentet mellan valen.

Jag tycker själv att Europasamarbetet är viktigt och är oerhört glad att Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. EU är viktigt för Sverige och det är oerhört viktigt med gränsöverskridande samarbeten. Med tanke på den främlingsfientlighet som växer i Europa så är den än mer viktigt med ett samarbete

Miljöpartiet vill straffa Norrland!

Av , , 1 kommentar 4

Miljöpartiets budgetförslag som innebär en skattechock på transporter, kommer att få allvarliga konsekvenser för Norrland. Miljöpartiet vill införa en lastbilsskatt som man tror skulle gynna svenskt näringsliv och förbättra förutsättningarna för att skapa nya jobb i Sverige.

Det som i själva verket kommer att hända är att skatten kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället.  Lastbilsskatten skulle innebära en kraftig kostnadsökning för åkerierna. Ett åkeriföretag som idag har 25 lastbilar som kör 15 000 mil per år och bil, skulle få en skatteökning på ca 5,3 miljoner kronor per år. Det skulle innebära en skattehöjning på ca 200 000 kronor per lastbil och år.

Att transportera något idag är inte billigt och med en lastbilskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera.

MP säger även att de vill differentiera skatten, för att bl.a. skydda skogsindustrin (timmertransporter) Men det finns inte något annat land som har en branschdifferentierad lastbilsskatt och hur man ska lösa kontrollen av det har jag svårt att se.

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De pengar som staten skulle få tillbaka kommer att investeras i järnvägar i södra Sverige

Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som lastbilsskatt för oss i Norrland är inte rätt väg att gå.

Upp emot 35 miljoner extra till skolan i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 3

I gårdagens VK kan man läsa en debattartikel som jag och Maria Lundqvist-Brömster
skrivit! Den handlar om de viktiga satsningar på skolan som gjordes i vårbudgeten!

Upp emot 35 miljoner extra till skolan i Umeå

Debattartiklar (2014-04-15) Prioriteringen i den vårbudget som regeringen nyligen presenterade är tydlig; skola och utbildning står i fokus.

Sedan Jan Björklund tog över utbildningsministerposten 2006 genomgår skolan omfattande reformer för att vända utvecklingen och återigen nå högre kunskapsresultat. Nu kommer fler satsningar som skapar bättre förutsättningar för mer kunskap i skolan.

För Umeå kommun betyder satsningarna som presenteras cirka 30-35 miljoner kronor ytterligare redan nästa år och permanent får kommunen omkring 45-55 miljoner kronor mer per år från staten. När Umeå kommun inte gör tillräckligt för skolan som den ansvarar för, kan i stället regeringens satsningar förbättra skolan.

Mer av tidiga insatser blir nu möjliga – för att kunna ge elever det stöd och den stimulans de behöver, innan de kommer alltför långt efter i skolarbetet. Eleverna ska få mer tid med skickliga lärare och skolan ska ge bättre stöd, särskilt till dem som inte kan få det hemifrån. Läraryrkets attraktivitet och lärarkårens kompetens höjs.

Satsningarna får betydelse för Umeå kommun redan nästa år. I lågstadiet skapas möjligheter att satsa på mindre klasser, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Kommunen kommer att kunna erbjuda läxhjälp till elever i mellan- och högstadiet. Efter årskurs 8 och 9 kan elever som inte har nått målen få undervisning några veckor på sommaren. Nyanlända elever ska få fler lektioner i svenska.

Inom några år kommer fler förändringar. Förskoleklassen ska bli obligatorisk och bli årskurs 1 i en tioårig grundskola, betyg ska införas i årskurs 4 och eleverna ska få fler lektioner i matematik.

Den här politiken betyder mer kunskap i skolan. Och kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser.

Därför är det viktigt att alltid satsa på skolan.

Peder Westerberg
gruppledare för Folkpartiet i Umeå
Maria Lundqvist-Brömster
riksdagsledamot (FP), Nordmaling