Behövs en bättre attityd!

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige behöver en politik som uppmuntrar för eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Tyvärr förstår inte alla politiker, företagens betydelse för Sverige.

Det måste även skapas förutsättningar för företagen att anställa och då går det inte att göra det dyrare för företagen att anställa. Regeringen har även höjt skatterna för företagen i sin senaste budget. Jag har också svårt att förstå hur regeringen ska nå EU:s lägsta arbetslöshet med sin företagspolitik. I Stefan Löfvens tal på Almedalen fanns det heller inga riktiga konkreta förslag.

Slätstruket!

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var det Stefan Löfvens tur att hålla sitt tal på Almedalen. Om man ser till talet i sin helhet så var det ganska slätstruket och det var inte mycket han hade att komma med. Mest fokus i talet var satsningen om att få bort segregationen i Sverige. Lite i sista minuten tycker jag, men bättre sent än aldrig. Man kan också undra varför satsningen inte har kommit tidigare.

Socialdemokratin har också en stor uppförsbacke i dagsläget och den mest bidragande orsaken har varit samarbetet med miljöpartiet. Socialdemokraterna har dragits med i miljöpartiets turbulens och jag tror inte att vi har sett slutet på den turbulensen. Hade jag varit Stefan Löfven hade jag dumpat miljöpartiet och sökt samarbete över blockgränserna. Om Löfven väljer att fortsätta samarbetet med miljöpartiet, så finns det också en stor risk, att det införs skatter på allt som rör sig.

Kilometerskatten är ett exempel som kommer att genomföras och det kommer att slå hårt mot Norrland. Det är också ett hårt slag mot svensk åkerinäring och avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället.

Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometerskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som kilometerskatt och höja bensinpriset för oss i Norrland känns inte rätt.

Det behövs mera samarbete!

Av , , Bli först att kommentera 4

Den här veckan riktas allt politiskt fokus på Almedalen och Brexit kommer nog tyvärr hamna lite i skymundan. Det kommer också att bli intressant att följa om någon partiledare, kommer att lägga lika mycket fokus på EU:s betydelse som Jan Björklund gjorde i sitt tal.   

Den stora frågan nu är vad som kommer att hända med EU? Samtidigt vad kommer Brexit att få för effekter på den Svenska ekonomin.

När det gäller Storbritannien så är det i dagsläget ett politiskt kaos och sen är det även många ledande politiker i Brexitkampanjen som har lämnat sina platser och därmed också flytt sitt ansvar. Man har också drabbats av ett ekonomiskt kaos i Storbritannien och många investerare verkar också fly landet. Om man ska se något positivt på det som hänt, så tror jag att många länder inte vill hamna i samma sits som Storbritannien. Det kan vara positivt för EU:s framtid.

Alla vi män har ett ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det som händer runt om i landet på olika musikfestivaler är rent sagt ut förjävligt. Jag brukar inte använda starka ord i min blogg, men jag blir riktigt arg på alla män, som ofredar och kränker alla flickor, tjejer och kvinnor. Sen kan man också undra hur stort mörkertalet är, eftersom alla inte polisanmäler när man har blivit utsatt. Det är inte okej det som händer och jag hoppas att alla som utsätts för detta, anmäler det till polisen.

Sen är alla män inte idioter och våldtäktsmän, men alla män måste ta ett ansvar för att få stopp på detta. Sen har polisen också ett stort ansvar och man löser inte det genom att dela ut armband.

http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/nej-polisen-kan-inte-twittra-bort-tafsandet

Liberalerna inledde!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har Almedalsveckan startat och i år var det Liberalernas tur att inleda. Som vanligt var Jan Björklund bra i sitt tal och han är också en erkänt duktig retoriker.

Han la mycket fokus på EU:s betydelse och Brexit och det tycker jag var bra. Vad som händer ute i Europa har oerhört stor betydelse för Sverige. När det gäller Regeringen har man tyvärr lagt mer fokus på att komma med i säkerhetsrådet, än att engagera sig i vad som händer i Europa just nu. Säkerhetsrådet är viktigt, men det borde ha varit mera fokus på EU-samarbetet från Löfvens sida.

Sen tycker jag att det är bra att Björklund markerar mot de andra Allianspartierna, men förhandlingsläget är tyvärr inte det bästa just nu, på grund av våra opinionssiffror.