Miljöpartiet vill straffa Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 5

När det gäller Umeå och Västerbotten, så är flygförbindelserna till Stockholm så oerhört viktiga och det är även en viktig överlevnadsfråga för vårt näringsliv. Därför hoppas jag att det blir ett nej till att införa en skatt på flygresor.

Som vanligt är det också miljöpartiet som är drivande i frågan. Ett parti som vill införa skatter på allt som rör sig. Det skall även nämnas, att Miljöpartiet jobbar aktivt för att lägga ned Bromma flygplats. Förslagen om en flygskatt och att lägga ned Bromma är en norrlandsfientlig politik.

Vi får inte heller glömma att bensinskatten har höjts nyligen och att miljöpartiet även vill ha en ytterligare höjning av bensinskatten. Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät

Rädslan växer!

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringens åtstramning inom personlig assistans har redan fått fruktansvärda konsekvenser och det har även drabbat personer i Umeå kommun. Jag märker också hur rädslan växer för att få indragen hjälp, bland personer med funktionsnedsättning i vår kommun.

Regeringen har gjort åtstramningen för att minska kostnaderna, men det har i sin tur inneburit en förskjutning av kostnader till kommunerna. Det blir även så att man överför ansvar på anhöriga och då kommer det också att uppstå kostnader på andra håll. Det är kostnader som man inte har räknat med.

Hur som helst så är det en åtstramning som slår mot de svagaste och det kommer också att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

Dags att sätta ner foten!

Av , , 1 kommentar 5

Idag är det kommunfullmäktige och det är som vanligt en lång dagordning. Från Liberalernas sida så har vi bland annat en interpellation, som är skriven av Peter Sedlacek som har följande frågeställning ”Vilka planer har Umeå Kommun för bevarandet av Folke Hübinettes Umeå modeller?”

När det gäller Folke Hubinettes modeller av Umeå så är det en fantastisk samling. Tyvärr verkar kommunen inte ha samma uppfattning. Från Liberalerna sida så tycker vi att det är dags att sätta ner foten och bevara modellerna för framtiden.

Jag tycker också att det är skamligt att dessa modeller ska flyttas runt i tillfälliga lokaler. Dessa modeller är otroligt uppskattade och precis som Peter nämner i sin interpellation, så är det ett stort intresse för att se dessa modeller. Jag tror också att modellerna skulle bli en stor turistattraktion

Krisen för polisen blir värre!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det verkar aldrig ta slut när det gäller krisen inom polisen. Nu är det polisens utredningsverksamhet som fortsätter att prestera allt sämre.

När det gäller den nya omorganisationen så har den inte heller fungerat och poliser har blivit administratörer istället för att vara ute på gatorna. Det är också skrämmande siffror att 8 av 10 poliser funderar också på att lämna yrket. Behovet av poliser ökar också, men tyvärr säger fler och fler poliser upp sig. Med tanke på det som händer, så känns det oerhört konstigt att Inrikesminister Anders Ygeman (S) går ut och försvarar Rikspolischefen.

Med tanke på allt som har hänt, så verkar det bara vara Liberalerna som vill ha en förändring, genom att kräva rikspolischef Dan Eliassons avgång.

Glädjande besked!

Av , , 1 kommentar 7

Nu skjuts en storregion upp på framtiden och det är en glädjande besked. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi läggs den planerade Norrlandsregion på hyllan.

Som jag skrivit tidigare i min blogg, så har det bara varit en tidsfråga innan förslaget om bildandet av en Norrländsk storregion skulle läggas ned. Motståndet har också varit oerhört starkt i hela Norrland. Sen har det inte heller funnits något stöd i riksdagen. Det här beskedet är också ett stort nederlag för socialdemokraterna.

http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-redo-ga-med-pa-c-krav-i-storregionsfragan/

 

Rädda musikskolan!

Av , , 1 kommentar 4

Ett fritt kulturliv är avgörande för en demokrati, eftersom det endast är genom kulturella uttryck som vi förmedlar våra åsikter, tankar och känslor – exempelvis genom att skriva en text som denna. Därför måste barn också i tidig ålder få möjlighet att uttrycka sig och skapa, vara kreativa. Det kan vara förödande för en kreativ elev att inte få uttryck för sin kreativitet och det kan vara lösningen för en elev som annars inte klarar skolan. Därför är musikskolan så oerhört viktig, särskilt för en kreativ kulturkommun som Umeå.

Liberalerna (och Folkpartiet) har alltid hyllat och försvarat musikskolans verksamhet. Jag förstår inte hur Socialdemokraterna kan föreslå en så kraftig neddragning i musikskolans budget – det parti som annars hävdar sig vilja öka mångfalden och låta alla elever, oavsett föräldrarnas plånbok, kunna delta i kulturell verksamhet. Från Liberalernas sida vill vi hitta en lösning för musikskolan och stoppa den stora neddragningen i budgeten.

Det behövs en bättre företagspolitik!

Av , , 1 kommentar 5

Det behövs en bra företagspolitik i Sverige och därför känner jag en stor oro över regeringens syn på företagande. Det gäller bland annat förslaget, om att vinster i välfärden kraftigt ska begränsas.

För mig är det ganska logiskt att företag inte överlever, om man går med förlust. Har man inga vinster, kan man heller inte utveckla sina företag. Vinster ger även företagen möjlighet att investera och det är viktigt för samhället.

Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Det behövs även enklare regler och lägre skatter för små företag.Därför behövs det en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det.Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

 

Har inte varit lyckat!

Av , , 1 kommentar 7

Jag tycker det är bra att Anders Ågren (M) lyfter frågan, om att riva upp beslutet om en gemensam förvaltning inom Umeå kommun. Med facit i handen så tror jag inte det har varit så lyckat och det har inte heller gett någon besparing på 100 miljoner, som den nya organisationen skulle ge. Däremot så tror jag att det har blivit en fördyrning. Jag har också hört från medarbetare inom kommunen, att det har blivit otroligt trögt inom organisation, sen den gemensamma förvaltningen infördes för sju år sedan.

 

Debattklimatet har hårdnat!

Av , , 1 kommentar 6

Varje dag i media kan man också läsa om näthatet, där personer hotar och kränker. Tyvärr har det också blivit vanligt inom politiken. Jag började med politiken för ca 17 år sedan och jag har märkt hur debattklimatet har hårdnat inom politiken de sista åren. Jag har själv blivit utsatt för hot och trakasserier och det är inte roligt att uppleva. Det är också skrämmande att var femte förtroendevald i riksdag och kommunfullmäktige, har utsatts för hot, trakasserier eller våld i samband med sina politiska uppdrag. Det är också ett stort hot mot demokratin att politiker utsätts för detta.

Kritiken mot storregion växer!

Av , , 1 kommentar 8

Precis som jag skrev i min blogg igår, så är det bara en tidsfråga, innan förslaget om bildandet av en Norrländsk storregion läggs ned. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har också under ett möte i Jokkmokk, sagt att det inte finns majoritet i riksdagen för storregion Norrland. Jag tror också att man har missat, att den här frågan saknar folklig förankring. Med tanke på att det inte finns någon majoritet i riksdagen, så är det dags att lägga ned hela frågan.

Låt inte heller frågan avgöras i Stockholm. Gå istället in på fb -sidan Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

https://www.facebook.com/raddavasterbotten/?fref=ts

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/minister-om-storregion-gar-inte-att-genomfora-just-nu?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161117%3Aminister-om-storregion-gar-inte-att-genomfora-just-nu%3Anyh