Tegsborna får fortsätta att vänta!

Av , , 2 kommentarer 8

När det gäller Tegs stadsdel så är det verkligen eftersatt och om man ser till Tegs centrum, så måste det göras något omgående innan alla butiker försvinner därifrån.

Det är också viktigt att Tegs får fortsätta att utvecklas som stadsdel och läka sina sår från 1971 när den nya motorvägen klöv stadsdelen i två delar. Sen måste också de fula viadukterna tas bort och de måste också skapas förutsättningar för att gående och cyklister ska kunna färdas säkert runt Tegs centrum

Hans Lindberg (S) brukar inte komma med klara svar, men igår på fullmäktige var han tydlig med att det inte kommer att hända något med Tegs centrum förrän tidigast 2021-22. Hans hänvisar till att det inte kommer att ske något med Tegs centrum förrän Västra länken är färdig.

Ända sen jag blev aktiv i politiken för 15 år sedan så har det diskuterats om en uppsnyggning av Tegs centrum, men det har ändå inte hänt något. Nu ska Tegsborna få vänta minst 6år till innan det händer något

Fullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och dagordningen är lång! Från Folkpartiets sida har vi två motioner på agendan. En motion har rubriken ”Teg den bortglömda stadsdelen”.

När det gäller Tegs stadsdel, så har den blivit bortglömd under många år och Tegs centrum är ett lysande exempel. Det ska också nämnas att Teg är den enda stadsdelen som inte har en fullstor konstgräsplan för fotboll. Tegs centralskola är också en skola som skulle behöva ett ansiktslyft.

Om man ser till Teg så är det en stadsdel med över 12 000 innevånare, som delas av ett krondike i form av den gamla E4:an. Sen E4:an kom på 70-talet har det inte hänt så mycket på Teg. Teg är en stadsdel som har stora möjligheter att utvecklas och jag tycker att det är ett bra förslag att Gamla E4an genom Teg, ska användas till bostäder. Något som också skulle behöva byggas om och utvecklas så är det Tegs centrum. Men först och främst måste krondiket bort. Min grundtanke med motionen är att den bortglömda stadsdelen Teg måste komma upp på kommunens agenda!

Vi har även en motion tillsammans med Alliansen som handlar om snedvriden konkurrens.

Från företagshåll i Umeå kommer också ofta synpunkter om att kommuner och landstings affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet. Jag har själv fått många synpunkter från företagare i Umeå att man upplever hur de upplever en osund konkurrenssituation

I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

När det gäller snedvriden konkurrens så upplever cirka 30 procent av alla företag i Sverige att de möter konkurrens från offentliga aktörer i stor eller i mycket stor omfattning. Ett stort problem är att offentlig respektive privat verksamhet inte bedrivs på lika villkor.

Privata aktörer kan till exempel begäras i konkurs, något som varken statlig eller kommunal verksamhet kan. Offentliga aktörer har oftast också en helt annan finansiell styrka och garanti som mycket få privata företag ens kommer i närheten av.Jag tycker också det är viktigt att vi i Umeå kommun lyssnar på företagarna i Umeå och tar åt oss deras kritik.

 

 

 

Äntligen premiär!

Av , , Bli först att kommentera 6

Äntligen är det premiär för damligan i basket och det är extra kul att Udominate får möta Luleå i premiären. När det gäller klubbens målsättning så är det självklart att bli Svenska mästare och att bli ett etablerat lag i Europa. Den stora utmanaren om guldet kommer att bli kvällens motståndare Luleå, som tog SM-guldet förra säsongen.

Jag skulle bli otroligt överraskad, om det inte är Udominate och Luleå som möts i finalen. Det kommer att bli en oerhört spännande match ikväll och också en bra värdemätare för lagen. Självklart vinner Udominate ikväll, men det kommer att bli tufft.

Vi syns ikväll på Umeå Energi Arena kl 19.00!!

Ett stort hot!

Av , , 4 kommentarer 7

Jag tycker det är oerhört bra att VK granskar hatbrotten i sin nya artikelserie. Politiker är tyvärr en grupp som ofta utsätts för hot och det är ett stort hot mot demokratin. Jag har själv blivit utsatt för det och det är inte roligt. Ett tag funderade man vad man hade gett sig in på.

Varje dag kan man också läsa i media om näthatet och det är inte enkelt att komma åt. Det är tyvärr också ganska enkelt att gömma sig bakom en dator. Sen finns det tyvärr också många sajter som bidrar till näthatet och då tänker jag först och främst på avpixlat och fria tider. Sajter som också har kopplingar till SD. Sen undrar många konstigt nog, vad jag har emot SD.

Yttrandefrihet är viktigt men när det övergår till hot och kränkningar måste man sätta stopp. Nu tror jag inte att en lagändring kommer att få stopp på näthatet. Det som behövs också är ett förebyggande arbete och att sajter som facebook och flashback tar sitt ansvar. När det gäller flashback, så saknar man ansvarig utgivare och lägger sina servrar utomlands för att försöka undgå svensk lagstiftning.

Partiet som sålde sin själ!

Av , , Bli först att kommentera 6

Än en gång blir miljöpartiet överkört av socialdemokraterna i regeringssamarbetet och det till priset av att man börjar tappa sin trovärdighet.

Alldeles nyligt var det den stora aktieutdelningen ur SJ som jag har bloggat om tidigare och nu är det försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet.

Sen är det precis som Lena Melin skriver i Aftonbladet att miljöpartiet kommer att gå till historien, som partiet som sålde sin själ för att ta plats i regeringen. Det har till och med gått så långt att man kör över sitt eget kongressbeslut, gällande försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet. Det är inte heller lätt för Gustaf  Fridolin ett av miljöpartiets språkrör, som viftade med en kolbit debatt efter debatt och sa bestämt att den skulle ligga kvar i marken. Det kommer att bli oerhört intressant att höra hans förklaring till försäljningen.

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2015/09/18/ar-miljopartiet-trovardigt/

EU:s lägsta arbetslöshet????

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag har svårt att förstå hur regeringen ska nå EU:s lägsta arbetslöshet? Det man har nu gjort i sin budget gör det inte lättare. Det är en företagarfientlig budget, där man gör det dyrare för företag att anställa. Man höjer också skatterna för företagen. Det som också saknas i budgeten, är förutsättningar för att hjälpa företagen att anställa.

Försämrade RUT- villkor gör det också svårare för lågutbildade, inte minst flyktingar, men också ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Men det verkar inte regeringen förstå.

En politik som tar död på landsbygden!

Av , , 3 kommentarer 4

Nu har regeringen presenterat sin budget och några av de stora förlorarna är landsbygden och småföretagarna.

När det gäller höjd bensinskatt, så kommer det att slå hårt på de som inte har något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. För många Norrlänningar kan det få stora konsekvenser, när bensinskatten höjs. I Norrland är vi också beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och en höjd bensiskatt innebär även en stor ökning av transportkostnaderna.

När det gäller småföretagarna så kommer försämrade rot och rut- avdrag slå hårt. Försämrade RUT- villkor gör det också svårare för lågutbildade, inte minst flyktingar, men också ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Det känns också helt fel att regeringen, inte behöver stöd hos en majoritet i riksdagen, för sin budget. Jag tycker att Folkpartiet, inte ska vara en del i DÖ och att man ska lämna den. Överenskommelsen har även gett SD mera utrymme i den svenska politiken.

Är miljöpartiet trovärdigt?

Av , , 2 kommentarer 9

Man kan ställa sig frågan om miljöpartiet är ett trovärdigt parti? Staten kommer nu att plocka ut 1,7 miljarder i aktieutdelning ur SJ, men när den förra regeringen tog ut 73 miljoner i aktieutdelning, så var miljöpartiet ordentligt upprörda.

Gustav Fridolin språkrör för miljöpartiet kommenterade SJ:s aktieutdelning med att säga ”det var som en spark i magen”. Åsa Romson miljöpartiets andra gruppledare angrepp också regeringen kraftigt för aktieutdelningen. Från socialdemokraterna var man också kritiska.

Det ska också nämnas att den nuvarande regeringen redan har tagit ut 230 miljoner vid den ordinarie stämman i april. Totalt blir det1,9 miljarder kronor som man tar från SJ. Pengar som SJ hade behövt för att utveckla tågtrafiken och satsa på underhåll.

Söker centerpartiet nya allianser?

Av , , 1 kommentar 9

Jag ska villigt erkänna att jag blev överraskad att centerpartiet och vänsterpartiet skrivit en gemensam motion, om att Umeå kommun ska bygga ett krisboende. Jag tycker också att det är olyckligt att C skriver en motion tillsammans med V. Att rösta på ett förslag från V är en sak. Men att skriva motioner tillsammans är något helt annat. Det som har hänt nu stärker inte vårt allianssamarbete, men det kanske är så att centerpartiet söker nya allianser, med partier i den yttersta vänsterkanten.

För oss i Folkpartiet så är det viktigt att motverka långvarig och upprepad hemlöshet. Men vi ställer oss inte bakom motionen. Vi anser att kommunen istället bör satsa på ett lågtröskelboende för människor som idag och på grund av missbruksproblem hamnat i hemlöshet. Det är en betydligt bättre lösning än härbärge.

Ett lågtröskelboende kan bli ett alternativ till ett otryggt liv i misär och hemlöshet, med alla de risker som det för med sig för liv och hälsa. Lågtröskelboende är inte ett alternativ till drogfria boenden och behandlingshem. Vi ser en självklarhet i att vård och behandling ska erbjudas till alla som vill bli drogfria

När det gäller EU-medborgare som saknar bostad så är det inte kommunens ansvar att ordna eller finansera boenden för de människor som befinner sig i Sverige med stöd av den fria rörligheten. När det gäller EU-medborgare så har de rätt att vistas i Sverige i 3 månader under förutsättning att de själv svarar för sin egen försörjning. För mig är det en också självklarhet att kommunen följer de gemensamma EU-reglerna som gäller för fri rörlighet

Regeringens nationelle samordnare är också kritisk till de kommuner som erbjuder kommunala campingplatser och dylikt till tiggare.

Jag är också väl medveten om att EU-migranterna blir allvarligt diskriminerade i hemländerna.

Men Tiggarnas problem måste lösas i deras hemländer och inte i Sverige.

Gör man inte det kan det leda till att fler kommer hit och fastnar i misär.

 

Den bortglömda stadsdelen Teg!

Av , , 1 kommentar 7

Äntligen kommer min motion, den bortglömda stadsdelen Teg upp till kommunfullmäktige!

När det gäller Tegs stadsdel, så har den blivit bortglömd under många år och Tegs centrum är ett lysande exempel. Det ska också nämnas att Teg är den enda stadsdelen som inte har en fullstor konstgräsplan för fotboll.

Om man ser till Teg så är det en stadsdel med över 12 000 innevånare, som delas av ett krondike i form av den gamla E4:an. Sen E4:an kom på 70-talet har det inte hänt så mycket på Teg. Teg är en stadsdel som har stora möjligheter att utvecklas och jag tycker att det är ett bra förslag att Gamla E4an genom Teg, ska användas till bostäder. Något som också skulle behöva byggas om och utvecklas så är det Tegs centrum. Men först och främst måste krondiket bort.

Min tanke med motionen är att den bortglömda stadsdelen Teg måste komma upp på kommunens agenda! Här kommer motionen i sin helhet!

 

Teg den bortglömda stadsdelen!

Alltsedan E 4 drogs genom Teg på 70-talet har det vilat något vildvuxet och en ogenomtänkt planering över stadsdelen Teg. Här och var har stadens organ släppt fram bebyggelse på ett icke professionellt sätt.

T.ex. Tegs centrum: Är det någon som med gott hjärta kan påstå att Tegsborna har ett väl fungerande centrum? Nej, istället en trist, blåsig, skräpig asfaltplatta med illa skött underhåll.

”Gamla” E4 fungerar fortfarande som infart söderifrån och alltsedan dess tillkomst som en vattendelare mellan Öst- och Västteg/Böle. Behöver det vara så? Absolut inte, det går att läka centrums sår med en väl fungerande planering.

Denna angelägna fråga måste omedelbart tas om hand! Det finns därför starka skäl att kommunen utlyser en ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING över Tegs centrum med målsättning att på nytt få ett fungerande centrum där båda sidor om E4:an byggs samman. OCH GÖR DET NU! Låt landets ledande arkitektbyråer komma med intressanta, nytänkande förslag om hur man kan förnya ett sönderslaget centrum och återskapa till något som medborgarna gillar. På detta sätt – och genom att i tid fastställa erforderliga översikts- och detaljplaner, kan startskottet gå för det nya, samlade Tegs Centrum så snart kommunen helt övertagit ansvaret för Riksvägen – tidigare E4.

Teg har utvecklats rån en gammal bondby, en plats för varven till ett sjudande modernt samhälle. Men något saknas. Ett fungerande, sammanhållet centrum, inte längre avskuret av ”krondiket” E4. Teg har gått igenom olika stadier av administrativ förvaltning. 1925 ett municipalsamhälle som upplöstes 1960, då det införlivades i Umeå landskommun. 1965 sammanslogs Umeå stad och Umeå landskommun

1963 bildade Teg en egen kyrkoförsamling och några år senare stod Kyrkan Himlaborgen, färdigbyggd. Vid samma tid tillkom Tegstorget.

En stor del av Tegs centrum består idag av ett vägsystem som tillkommit i första hand för att tillgodose biltrafiken. Gående och cyklister hänvisas under gamla E4:an eller över via broar.

BEHOVET av en trafiksignal som gör det möjligt att på ett säkert sätt passera gamla E 4:an är stort.Ett lämpligt läge för en trafiksignal vore förslagsvis vid utfarten av Skeppargatan. Som läget är nu korsas vägen nu och då av gående/cyklister som tycks riskera livet. Det finns en stor population av äldre boende i området väster om gamla E 4:an som har stort behov av att nå Tegs centrum för sitt dagliga behov. På motsvarande sida av älven vid Västra Esplanaden har under alla åren sedan brons tillkomst funnits en trafiksignal som möjliggör att korsa gatan utan att hänvisas under jorden , det är svårt att acceptera olikheterna i samma stad.

I avvaktan på en arkitekttävling måste kommunen nu satsa på en allmän uppsnyggning av Tegs centrum. Bättre vinterhållning, lagning av befintliga trappor och tillfartsvägar till Tegstorget, uppsnyggning av den sedan 40 år tillbaka ”provisoriska” undergången nära älven, (stadens klotterplank?). En minnesplatta i Tegs varvspark borde sättas upp för att intresserade skall kunna ta del av den skeppsbyggarverksamhet som under 1800-talet präglade Teg..

Med stöd av det ovan framförda anhåller vi att kommunen måtte besluta om Att utlysa en allmän arkitekttävling över Tegs centrum med målsättning att på nytt få ett fungerande centrum där båda sidor av gamla E4:an byggs samman

 

Att i avvaktan på detta en trafiksignal över gamla E4:an placeras förslagsvis vid anslutning av Skeppargatan för att underlätta för gående och cyklister att passera gatan

 

Att en allmän uppsnyggning av Centrumområdet genomförs i enlighet med motionens skrivning

 

Umeå den 25 augusti 2014

För Folkpartiet liberalerna

Peder Westerberg

Gruppledare