Norrbyskär är ett viktigt besöksmål!

Av , , Bli först att kommentera 3

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och umebor. Man har också en fantastisk historia och samhället var också en gång i tiden uppbyggt kring Europas största ångsåg. Eftersom det finns stora möjligheter att utveckla besöksmålet, så behövs det insatser från kommunen. Tyvärr får man nu höra att kommunen inte prioriterar Norrbyskär som besöksmål. Från Liberalernas sida så har vi under en längre tid velat att kommunen ska säkerställa att det finns tillgång till en gästhamn och nödvändig infrastruktur, samt att man även initierar ett byggande av uthyrningsstugor. Det här är också en fråga som vi har haft länge i vårt valmanifest och vi har även lyft frågan i kommunfullmäktige. Då ställde vi en enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande Hans Lindberg (S), om det fanns någon vilja att utveckla besöksmålet Norrbyskär. Men tyvärr verkar det saknas en vilja hos de styrande att utveckla Norrbyskär. Vi Liberaler kommer hur som helst fortsätta driva frågan om att utveckla besöksmålet och vi hoppas att fler partier sluter upp.

Umeå kommun måste skapa bättre förutsättningar för turismen!

Av , , 1 kommentar 4

Coronapandemin haft stora negativa ekonomiska effekter på turism och besöksnäring I Sverige. Därför har tillväxtverket tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekterna på turism och besöksnäringen. Man har också tagit fram rekommendationer för det fortsatta arbetet där man förordar en hög ambitionsnivå för omställning och återuppbyggnad av svensk turism och besöksnäring efter coronakrisen. En ambitionsnivå som tyvärr inte finns i Umeå.

Turism och besöksnäring har i dag stor betydelse för samhällsekonomin och man behöver allt stöd man kan få. Därför måste politiken skapa bättre förutsättningar för en ökad turism i kommunen efter pandemin. Något som skulle stärka Umeå är en central gästhamn och fler centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Det är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar. Det här är frågor som vi liberaler drivit länge och lyft vid ett flertal tillfällen i kommunfullmäktige. Tyvärr kan man konstatera att de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet inte har några planer på en central gästhamn i Umeå. Man har hellre inga planer på att utveckla ställplatser för husvagnar och husbilar centralt. Man verkar också helt ha glömt att alla turister inte kommer med tåg eller flyg. Om man ser till övriga Sverige, så är det också många städer som gör stora krafttag för att utveckla ställplatser centralt.

Tycker det är otroligt dåligt att en stad i Umeås storlek inte ser möjligheten i med husvagnar och husbilar och det med tanke på den kraftiga ökningen av dom i Sverige. Sen har jag också svårt att förstå varför man inte kan ha en central gästhamn mitt i staden. Det skulle också gynna handeln och restaurangnäringen. Så småningom kanske socialdemokraterna och miljöpartiet vaknar upp och inser vilken betydelse en gästhamn och centrala ställplatser har för en stad som Umeå. Trots de styrandes motstånd så kommer vi Liberaler hur som helst fortsätta driva frågorna om att utveckla centrala ställplatser och att det ska tillskapas en central gästhamn.

Bro till Vasa!

Av , , Bli först att kommentera 7

Kul att det börjar diskuteras om en bro till Vasa! Nu kommer den nya färjan snart på plats, men på sikt behövs det en fast förbindelse och då tänker jag på en broförbindelse. När det gäller en framtida bro så behövs det en långsiktig planering och därför är det bra att frågan lyfts upp på bordet. Det ska nämnas att Maria Lundqvist Brömster (L) redan för tio år sedan skrev en motion till riksdagen om att det skulle byggas en bro över kvarken. Liberalerna är också det enda parti på riks som har sagt ja till att stötta en fast förbindelse över kvarken. Vi har även tagit ett beslut på vårt landsmöte i frågan.