Äldreomsorgen måste prioriteras!

Av , , 1 kommentar 3

För oss i Liberalerna är det en självklarhet att säga nej till nedskärningar inom äldreomsorgen! Jag är glad att man nu gör ett omtag i äldrenämnden.

Precis som jag skrev i min blogg tidigare så kommer att påverka de äldre kommuninnevånarna mycket negativt med fler och längre insatser. I längden blir det också dyrare för kommunen och det är som att bita sig själv i svansen.

Från Liberalernas sida så kan vi inte låta äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Stora brister i rutinerna!

Av , , Bli först att kommentera 15

Än en gång kan man läsa om brister i kommunens skolskjutsar och därför har jag lämnat in en enkel fråga om det.  Nu är det här tyvärr inte första gången som det har hänt och jag har tidigare också lyft den här frågan i kommunfullmäktige.

Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Skolskjutsar

Än en gång kan man läsa i Västerbottens-Kuriren om brister i kommunens skolskjutsar. Nu är det delade meningar om vad som har hänt den här gången, men det man kan konstatera är att det är allvarliga brister i kommunens skolskjutsar.

Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.

Fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)

Har för- och grundskolenämnden vidtagit några åtgärder för att minska denna typ av avvikelser?

Umeå den 31 augusti 2017

Peder Westerberg

Gruppledare (L)

Umeå kommunfullmäktige

Varför vill man inte utveckla båtturismen i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 6

Jag tror att turistnäringen är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste skapa förutsättningar för en ökad turism. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turistnäringen för det är väl investerade pengar. Från Liberalerna har vi också under en längre tid drivit frågan om en central gästhamn

När det gäller en gästhamn i centrala Umeå skulle det skapa goda förutsättningar, för en betydande ökning av antalet gästnätter och även vara positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. Det skulle även innebära ett lyft för handeln och givetvis för båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla i Umeå och självklart måste det göras i samråd med båtfolket.

Vi tror inte heller på att placera en gästhamn vid Strömpilen och från Liberalernas sida så förespråkar vi ett centralt läge.

För någon vecka sedan så var vi också ute på företagsbesök med kommunens näringslivs och planeringsutskott och besökte bland annat kvarkenfisk.  Där togs frågan upp om att vi måste utveckla båtturismen och behovet av gästhamnar längs kusten

Idag har vi därför lämnat in en ny motion från Liberalerna gällande gästhamn och det som är en förändring från vår tidigare motion är att vi vill förutom en central gästhamn, att kommunen också ser över hela kustremsan, när det gäller gästhamnar. Den här gången hoppas vi att fler partier förstår vikten av gästhamnar och båtturismen, för förra gången fick vi inget stöd av något parti.

Här kommer motionen i sin helhet                 

MOTION

Gästhamnar i hela Umeåregionen

Sverige är ett av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en stor svensk industri. Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag och Umeå är ett populärt besöksmål. Tyvärr har Västerbotten en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men det är knappast den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till den dåliga placeringen.

Undertecknad har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande detta område är ytterst beklaglig. Detta gäller hela Umeåregionens kustremsa, där vi också vet att intresset är stort bland näringsidkare att ta emot besökare i en hamn. Därför skulle en gästhamnar med god standard, på strategiska platser, skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet som möjligheter att utvecklas som turistregion. Det skulle också innebära ett lyft för handeln och båtfolket.

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

att Umeå kommun i samarbete med grannkommunerna längs kusten, ska anlägga minst tre regionala gästhamnar, varav en i centrala Umeå.

Umeå den 30 augusti 2017

Peder Westerberg

Liberalerna

Nej till nedskärningar inom äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Från Liberalernas sida så säger vi nej till nedskärningar i äldreomsorgen i Umeå.

Att ta bort fysioterapeuter och rehabassistenter kommer att påverka de äldre kommuninnevånarna mycket negativt med fler och längre insatser. I längden blir det också dyrare för kommunen och det är som att bita sig själv i svansen. En anledning till äldrenämndens ökade utgifter beror också på ”heltidssatsningen” som inte finansierats av kommunfullmäktige.

Från Liberalernas sida så kan vi inte låta äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Turbulensen fortsätter!

Av , , Bli först att kommentera 8

Turbulensen fortsätter kring IT-skandalen och det är nog fler än jag som tycker det är konstigt att Stefan Löfven inte har blivit informerad.

Sen blir det ännu mera konstigt, när hans närmsta medarbetare har haft den informationen utan att informera han. Nu har det också kommit fram att hon har vetat det redan 2016 och lämnar sin post därför.

Med tanke på allt som har hänt, så låter det helt orimligt att statsministern inte har fått veta något. Fortsättning följer och det är nog ingen som blir överraskad, om Stefan Löfven har vetat om IT-skandalen under en längre tid.

 

Oansvarigt av Vänstern!

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det kommunfullmäktige och som vanligt är det en lång dagordning. Bland annat så har Vänsterpartiet en motion som handlar om att återkommunalisera lokaltrafiken. Nu kommer den som tur inte att bifallas och skulle den gå igenom så skulle det bli oerhört kostsamt för kommunen.

Med tanke på vårt ekonomiska läge i kommunen, så är det också ett oansvarigt förlag av vänstern. I dagsläget behöver vi prioritera våra kärnverksamheter som tex skola , vård och omsorg

När det gäller lokaltrafiken så har man haft en fantastisk resandetillväxt och det har även varit mycket kostnadseffektivt. Man har också haft en hög kundnöjdhet och det hade inte kommunen när man bedrev lokaltrafik. Sen så skulle det också bli oerhört dyrt för kommunen att ta tillbaka de i egen regi, men vänsterpartiet har ju i för sig alltid haft en stor börs.

När det gäller vänsterpartiet så finns det ett också ett starkt motstånd mot privat företagsamhet.  Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Strandskyddet kan vara en stoppkloss för landsbygdens utveckling!

Av , , Bli först att kommentera 7

Strandskyddet är en stoppkloss för många. Jag vill börja med och betona att det är viktigt att det finns ett starkt strandskydd. Men det får inte ligga som en våt filt över utvecklingen i landsorten och på landsbygden. När det gäller strandskyddet så är det till för att skydda från överexploatering, inte för att förhindra utveckling på landsbygden.

I norra Sverige är stränderna generellt sett inte så högt exploaterade jämfört med delar av södra Sverige. Därför är det viktigt att kommuner i Norrland, med lågt exploateringstryck, får större utrymme att bevilja nybyggnationer. Vi har trots allt ett lagsystem som är mera flexibelt utifrån de lokala förhållandena.

 

Valfrihet är viktigt!

Av , , 3 kommentarer 2

Jag känner även en stark oro, över regeringens inriktning när det gäller vinster i välfärden. När det gäller riskkapitalbolag med kortsiktiga vinstintressen, är min syn att de inte hör hemma inom välfärden. Men när det gäller företagare med klara mål, så ser jag positivt på deras företagande inom välfärden.

Det är heller ingen nyhet att vänsterpartiet vill begränsa företagandet och valfriheten inom välfärdssektorn. Men att Miljöpartiet vill begränsa valfriheten, det var en överraskning. Om man nu tar bort vinster i välfärden, så kommer det att innebära att det inte finns någon valfrihet längre. För vem vill då, driva ett företag inom välfärden.

 

Vänsterpartiet slutar aldrig att överraska!

Av , , Bli först att kommentera 10

Vänsterpartiet slutar aldrig att överraska och nu har man också börjat polisanmäla andra fullmäktigeledamöter. Anmälan är riktad mot Bostadens ordförande och deras VD, för brott mot aktiebolagslagen.

Det är inte heller första gången en politiker från vänsterpartiet angriper en av kommunens tjänstemän. Under budgetfullmäktige i juni så kallade en av vänsterpartiets ledamöter kommunens kommunikationsavdelning för propagandaavdelningen. Under debatten om Bostaden så angrepp man också tjänstemän på bolaget och det blev otroligt grova anklagelser.

Vänstern går också ut och säger att Kommunen ska vara stadens bästa arbetsgivare. Det är riktigt pinsamt med tanke på deras beteende mot kommunens tjänstemän.

Kommer att bli intressant att se utfallet!

Av , , 2 kommentarer 5

Liberalernas landsmöte närmar sig och den stora frågan på mötet kommer att bli partiledarstriden. I helgen hölls också ett primärval i Östergötland, av Liberalernas länsförbund och resultat kommer nu på onsdag. Det innebär att det är medlemmarna, som röstar fram vem som ska bli Östergötlands kandidat på kongressen i höst. Det var kul att både Birgitta Ohlsson och Jan Björklund var på plats och höll tal för sin sak.

Det kommer att bli intressant att se utfallet av röstningen i Östergötland och jag själv tror att Birgitta vinner klart. Som jag har skrivit tidigare i min blogg, så tror jag många har missberäknat sig när det gäller Birgittas stöd.Jag att Birgitta Ohlsson har ett starkt stöd bland ombuden och för mig skulle det vara en överraskning om hon inte vinner.