Andas uppgivenhet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Kul att Markus Boger, som är redaktionschef för Radiosporten på Sveriges radio, har reagerat/svarat på min debattartikel i Västerbottens – kuriren om public service ointresse för damidrott.

Här kommer min replik till hans svar!

replik: Public service andas uppgivenhet

I sin replik konstaterar han att det är långt kvar, men att Radiosporten ligger i frontlinjen. Hur ska det tolkas? Jag tycker att svaret bekräftar det jag skrev i min debattartikel nyligen (14/3). Och därför bekräftar mina farhågor.

En förändring – alltså att jämställa rapporteringen om damidrott med den om herridrott – kommer alltså att ta lång tid. Varför? Jag har så oerhört svårt att förstå, varför det ska vara långt kvar. Eller är det precis som en tidigare chef på Radiosporten förklarat, att det tar tid att bryta en djupt rotad tradition. En tradition som verkar ha gått i arv.

Inställningen är olycklig och andas uppgivenhet. Om man nu, som det tycks, är så långt ifrån nöjda men samtidigt självkritiska på Radiosporten, är det egentligen inte något annat än ett lite ointresserat konstaterande att man misslyckats med sitt uppdrag att ge lyssnarna en jämställd bevakning. Att man inte förmått (orkat eller velat?) prioritera bättre för att åstadkomma detta.

Det är svårt att tolka det på annat sätt. Och varför ska detta tillkortakommande behöva ta så lång tid att behöva rätta till?

Varför jag riktar jag in mig på public service undrar Markus Boger. Svaret enkelt. Public service-företagen Sveriges radio och Sveriges television är offentligägda, finansierade med licensmedel som folkvalda trots allt fattat besluten om – och som även haft synpunkter på hur dessa pengar i vid mening ska användas.

Självfallet handlar det inte om en politisk detaljstyrning av programverksamheten – den sköter de olika redaktionerna och företagens ledning och så ska det naturligtvis vara. Men politikerna har, bland annat, givit public service ett tydligt uppdrag att spegla den breda idrotten. Och det har man inte förmått att leva upp till.

Andra, fristående medier, har lyckats bättre i just det här avseendet. Det är min bestämda uppfattning.

I min förra artikel gav jag ett konkret exempel som just berör Radiosporten. Det var från förra säsongen. När IKSU i innebandy och Udominate i dambasket spelade semifinal i ett SM-slutspel hördes knappt något i Radiosporten. Men när Skellefteå spelade SM semifinal i hockey sändes åtskilliga timmar – kring en enda match.

I och för sig kan det anses som en självklarhet att ge plats åt framgångsrika Skellefteå AIK. Men det borde också ha varit naturligt med en medvetenhet som innebar att också damerna gavs generöst med sändningsutrymme.

Med det sagt: jag ser jag verkligen fram emot kommande slutspel för damlagen på elitnivå i och hoppas att man får lika mycket uppmärksamhet som herridrotten i Radiosporten.

Peder Westerberg
gruppledare för Liberalerna i Umeå och engagerad inom idrottsvärlden – både inom damidrott och herridrott

 

I dagsläget har man tyvärr en lång väg att gå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår debatterade jag med sportchefen på Sveriges radio, om public services ointresse för damidrott. Jag hoppas att han tog åt sig kritiken. För i dagsläget så har man tyvärr en lång väg att gå, när det gäller jämställdheten i sändningarna.

Jag har också oerhört svårt att förstå varför man inte snabbar på processen och det går inte heller att skylla på att det finns mer manliga journalister. När det gäller Public service så har man ett tydligt uppdrag att spegla den breda idrotten. Och det är bara att konstatera att man inte lever upp till det

Här kommer länken till debatten!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6400487

Bygg en ny gästhamn i centrala Umeå

Av , , 1 kommentar 9

Tyvärr fick vi avslag igår på fullmäktige, gällande vår motion om att bygga en ny gästhamn i centrala Umeå.

Det här är en fråga som vi drivit länge från Liberalernas sida och redan 2007, föreslog vi att kommunen skulle satsa på en gästhamn centralt i Umeå. Vi tror inte heller på att placera en gästhamn vid Strömpilen och från Liberalernas sida så förespråkar vi ett centralt läge.

När det gäller en gästhamn i centrala Umeå skulle det också skapa goda förutsättningar, för en betydande ökning av antalet gästnätter och även vara positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. Det skulle även innebära ett lyft för handeln och givetvis för båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla i Umeå och självklart måste det göras i samråd med båtfolket.

Här kommer motionen i sin helhet!

Bygg en ny gästhamn i centrala Umeå

Sverige är en av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit stor en svensk industri. Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag. Västerbotten innehar en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men detta är absolut inte den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar, är även den starkt bidragande till den dåliga placeringen.

Undertecknade har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande detta område är ytterst beklaglig.

En satsning på en ny gästhamn med god standard skulle skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad.

Att lägga en gästhamn i centrala Umeå skulle verkligen vara ett lyft för handeln och båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla och det måste vi göra i samråd med båtfolket.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

-att en ny gästhamn med god standard tillskapas i centrala Umeå

För Liberalerna

Peder Westerberg gruppledare

 

Stora utmaningar för kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det kommunfullmäktige och det är en mycket lång dagordning. På dagens fullmäktige ska bland annat årsredovisningen för 2015 fastställas.

Vi står inför stora utmaningar i kommunen de kommande åren och där har jag några reflektioner. Bland annat känner jag en stor oro över kommunens stora låneberg som tillkommit genom investeringar som gjorts i kommunen de sista åren. Det har medfört ökade avskrivningar och högre räntekostnader på grund av ökad upplåning.

En annan synpunkt som jag har i årsredovisningen är den stora sjukfrånvaron som också har ökat sista året. Det man kan konstatera är att vi i kommunen har en hög sjuk frånvaro för våra anställda. Umeå kommun har även bland landets högsta sjukfrånvaro.

Något annat som inte känns bra är den framtida personalbristen som hotar inom omsorgen i Umeå kommun. När det gäller tekniska nämnden så har man en stor utmaning i det eftersatta underhållet i vårt åldrande fastighetsbestånd. Det är också oerhört viktigt att vi kommer i takt med underhållsbehoven inom skolan i Umeå, de är akuta och det behövs verkligen åtgärder.

När det gäller AB Bostaden så känner jag mig orolig med tanke på det stora behovet av större ombyggnads- och underhållsinsatser i några av de bostadsområden som byggdes under perioden 1965–1975.

Fler bostäder är också ett måste för Umeås tillväxt och från Liberalernas sida ser vi gärna en snabbare byggstart på ön

Terrorismen måste bekämpas och Sverige måste också bidra i kampen!

Av , , 1 kommentar 5

Idag är det svårt att tänka på något annat, än terrordåden i Bryssel. Mina tankar går också till offren och dess anhöriga. I dagsläget är 34 personer döda och över 200 personer har skadats. Sen är det också en stor risk att dödstalet stiger, på grund av att många är allvarligt skadade. Det känns heller inte bra att terroristerna har haft kopplingar till personer som bott i Sverige. Enligt media så är det IS, som tagit på sig ansvaret för terrordåden. Precis som jag skrev i min blogg igår så är det också, så otroligt fegt att ge sig på oskyldiga.

Vi får inte heller glömma att Sverige också har utsatts för terrordåd. Säkerhetspolisen uppskattar också att ca 300 personer har rest från Sverige, för att ansluta till terroristgrupper i Irak och Syrien. Troligen finns också ett stort mörkertal. Nu tror jag att SÄPO har bra koll, men det måste bli, en mycket skarpare lagstiftning när det gäller terrorresor. Det finns även en stor risk att dessa personer kommer tillbaka till Sverige.

När det gäller IS, så måste de bekämpas med våld och det säger även vår statminister Stefan Löfven. Han säger också att Sverige ska slå till ”hårt och absolut” mot terrorismen. Men tyvärr verkar det inte som vår statsminister har någon plan, på hur Sverige ska hjälpa till med att bekämpa terrorismen. Jag tycker själv att det är en självklarhet, att Sverige ska bidra militärt i kampen mot IS och terrorismen.

Så otroligt fegt!

Av , , Bli först att kommentera 10

Terrorattackerna som har hänt i Bryssel, är fruktansvärda och mina tankar går till offren och deras anhöriga. Det är så otroligt fegt att ge på sig oskyldiga och man undrar vart världen är på väg. Än en gång har fega terrorister slagit till, men man får aldrig ge upp, för terrorism måste alltid bekämpas. Sverige måste också ta sitt ansvar när det gäller terrorismen.

Att Sverige ska vara en fristad för terrorister måste också stoppas omgående. Nu måste det bli en omedelbar skärpning av lagstiftningen, där vi i kriminaliserar deltagandet, i strider med terrorister. Sen är det också helt fel att Svenska skattepengar, ska gå till att vårda terrorister med krigsskador, för att de sedan ska resa tillbaka och strida.

Kvällstidningsjournalistik!

Av , , 2 kommentarer 6

För mig är det en självklarhet att vi politiker ska granskas av media, men ibland går det för långt.

Folkbladets så kallade scoop om att Anders Ågren (M) och Peter Olofsson (S) missade en stripshow, är ett lysande exempel på dålig journalistik. Sanningen var att de inte ens hade något att göra med konferensen och var inte ens på plats.

Tyvärr finns det också vissa journalister som bara är ute efter att sätta dit oss politiker. Jag har själv råkat ut för det. Nu är den stora majoriteten av journalisterna bra och jag tycker själv att jag har en bra relation med de flesta journalister. Som jag skrev i inledning så tycker jag också att det är en självklarhet att man ska granskas, men då måste det vara någon substans i det.

En annan reflektion jag har över media. Det är TV4 som inte nämnde något om jordbävningen i Norra Sverige. En Umeåbo ringde också in till TV4 och undrade varför man inte nämnt något. Till svar fick hon att TV4 valde att ta upp viktigare händelser som rör Stockholm. För där bor flest människor. Det här visar att det som händer utanför tullarna, är totalt ointressant för många journalister.

Det har också blivit ett otroligt Stockholmsfokus, i media de senaste åren. Men det säger sig ju själv, när var femte journalist bor i Stockholms innerstad och sen får man inte heller glömma att riksmedia, även har valt att lämna Norrland

 

 

 

 

Vänstersväng!

Av , , 1 kommentar 5

Jag börjar känna en stor oro, över att socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Den strategiska planen är ett alldeles färskt exempel.

Tidigare har socialdemokraterna också varit öppna för ett samarbete över blockgränserna. Men i dagsläget så gör man allt för att inte samarbeta och hitta överenskommelser över blockgränserna.

När det gäller socialdemokraterna så har man inte egen majoritet i kommunfullmäktige och behöver stöd för sin politik. Att man då söker stöd från Vänsterpartiet för att få igenom sin politik, är ändå lite överraskande.

Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå

 

 

 

Orättvis fördelning!

Av , , Bli först att kommentera 10

Är det någon som borde ligga i framkant när det gäller jämställdhet så borde det vara staten.

När det gäller statliga Svenska spel så jobbar man hårt med jämställdhetsfrågan när det gäller sin personal, men när det gäller fördelning av pengar mellan damidrott och herridrott så värderas män mycket högre än kvinnor

För några år sedan gjorde man också en storsatsning som innebar att Svensk damfotboll fick 15 miljoner per år, samtidigt som herrfotbollen garanterades 92 miljoner kronor. Det är ett exempel på hur orättvis fördelningen är mellan damfotbollen och herrfotbollen.

Svenska fotbollsförbundets fördelning är inte heller bra och det borde ställas krav från staten att det ska satsas mera på damfotboll, eftersom man är en stor finansiär till Svenska fotbollsförbundet.

Tyvärr känns det oerhört långt borta, att damerna ska få samma förutsättningar som herrarna inom idrotten Därför håller jag med de som tycker, att det borde finnas en jämställdhetspolicy när det gäller sponsring från statliga bolag och även andra verksamheter som finanseras av skattepengar. Det skulle vara ett bra steg på vägen, att göra idrotten mera jämställd.

Tar inte sitt ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens VK kan man läsa en debattartikel som jag skrivit. Den handlar om att licensfinansierade public service inte tar sitt ansvar när det gäller bevakningen av damidrott

Public service ointresse för damidrott

Debattartiklar (2016-03-14) I dagarna kom ett negativt besked till de damallsvenska fotbollsföreningarna. Som det ser ut nu så kommer man inte att få TV-pengar inför nästa säsong. Det är ett hårt slag för lagen som redan brottas med en tuff ekonomisk situation. Om man ser till Svenska spel och Svenska fotbollsförbundets fördelning mellan herrar och damer, är den inte heller bra – för mig är denna fördelning helt obegriplig.

Tyvärr hamnar också många damidrotter i skymundan i mediesammanhang, om man jämför med herridrotten. Ett argument, eller kanske snarare outtalad utgångspunkt, brukar vara, att ingen är intresserad av damidrott.

Jag tror det är fel. Det finns förvisso ett stort intresse och gör man bra sändningar och marknadsför dessa, så blir detta ännu större.

Naturligtvis har de olika medieföretagen en betydelsefull roll när det gäller att lyfta fram damidrott. Västerbottens-Kuriren och Folkbladet ska ha en eloge för sitt arbete i detta sammanhang.

Public service, däremot, är otroligt dåliga på att lyfta fram damidrott. Förra säsongen, när IKSU i innebandy och Udominate i dambasket, spelade semifinal i ett SM-slutspel hördes knappt något i just dessa medier. Men när Skellefteå spelade SM semifinal i hockey sändes åtskilliga timmar – kring en enda match.

I och för sig kan det anses som en självklarhet att ge plats åt framgångsrika Skellefteå AIK. Men också damerna borde ha beretts generöst med sändningsutrymme.

Public service har ett ansvar att – visserligen efter redaktionella överväganden – behandla idrottsutövare på ett likartat sätt. Men så sker inte i fråga om damidrott och herridrott.

Public service-företagen Sveriges radio och Sveriges television har i dag en också uttalad policy, för att öka bevakningen av damidrott. Man har också ett tydligt uppdrag att spegla den breda idrotten.

En tidigare chef på radiosporten sa att det tar tid att bryta en djupt rotad tradition. En inställning som måhända förklarar det snedvridna utbudet. Men som verkligen inte ursäktar detta. Snarare tvärtom.

Jag tittade i Sveriges radios handbok med riktlinjer för alla som arbetar vid företaget. Riktlinjerna gäller för alla fast anställda (liksom vikarier), programanställda och uppdragstagare som till exempel frilansare och produktionsbolag. I handboken kan man läsa att Sveriges radio ska ta ställning för ett jämställt samhälle med lika rättigheter.

I SVT:s jämställdhetspolicy står följande: ”I programutbudet ska jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i andelen medverkande kvinnor och män.”

Det är fina ord i text – men det är något som man verkligen inte lever upp till i verkligheten. I vart fall inte i bevakningen av dam- och herridrott. Om någon borde det icke-kommersiella och licensfinansierade public service ta detta ansvar. I dagsläget gör man dock inte det.

Peder Westerberg
gruppledare för Liberalerna i Umeå

http://www.vk.se/1664863/public-service-ointresse-for-damidrott