Så otroligt lågt!

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag är det kommunfullmäktige och vi har debatterat miljöpartiets motion om en policy mot rasism och främlingsfientlighet. Tyvärr blev det en otroligt låg nivå på debatten när miljöpartiets gruppledare fortsatte och säga, att partier som inte vill bifalla motionen normaliserar rasismen. Precis som jag skrev i en tidigare blogg, så har jag aldrig varit med om något så lågt under mina 20 år i politiken.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det kommunfullmäktige och som vanligt är det en lång dagordning. En av de stora frågorna på fullmäktige, är motionen om policymot rasism och främlingsfientlighet.  Frän Liberalernas sida så går vi på tjänstemännens linje som avråder till policydokumentet. När det gäller policydokument så brukar det bli hyllvärmare och vi har också tidigare beslutat att vi ska minska policydokumenten. Sen hade det varit ett starkare ställningstagande att göra en kraftigare skrivning i den strategiska planen. Sen är det också intressant att motionen var inlämnade 2015 och man ska också ställa sig frågan varför den inte har kommit upp tidigare om den var så oerhört viktig.

Företagsklimatet försämras i Umeå!

Av , , 3 kommentarer 9

Idag på morgonen presenterade Svenskt näringsliv undersökningen om det lokala företagsklimatet och tyvärr är det så att Umeå sjunker i mätningen jämfört med förra året. Det finns säkert många anledningar till det och ombyggnationerna i centrum kan vara en bidragande anledning. Men jag tror inte det är hela sanningen. Jag tror att vi måste få en bättre företagarpolitik i kommun som uppmuntrar företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv. Från företagshåll kommer också ofta synpunkter om att kommunens affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet.

Tyvärr är det också så att socialdemokraterna låter vänsterpartiet påverka den praktiska politiken. Det strategiska planen är ett exempel på det. När det gäller vänsterpartiet så finns det ett starkt motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg, och det har tyvärr också fått stort genomslag i tidigare samarbeten. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd

Höjningen av parkeringsavgifterna skjuts upp!

Av , , Bli först att kommentera 3

dag på kommunstyrelsens arbetsutskott har vi beslutat kring höjda parkeringsavgifter i Umeå. Glädjande blev förslaget, att ge ett uppdrag till det kommunala parkeringsbolaget UPAB att skjuta upp höjningen av parkeringsavgifterna till den 1 januari 2019. Nu kommer frågan att avgöras i kommunfullmäktige och jag är säker på att förslaget går igenom, det med tanke på att det var ett enigt arbetsutskott

Med tanke på allt det som har hänt i centrum, med bland annat ombyggnationer så är det bra att kommunen försöka hjälpa handeln, istället för att motarbeta den. Från Liberalerna sida så har vi också varit emot en höjning av parkeringsavgifterna och vi är därför glada att socialdemokraterna gör en tvärvändning i frågan.

Man får aldrig ge upp!

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är fruktansvärt, det som har hänt i London och enligt polisen så misstänker man att det är en självmordsbombare. Jag följer rapporteringen kontinuerligt och mina tankar går till offren och deras anhöriga. Nu utreder polisen om det är ett terrordåd och man jobbar också utifrån det.

När det gäller enskilda individers terrordåd, så kommer det att vara svårt att skydda sig mot det. Men man får aldrig ge upp, för terrorism måste alltid bekämpas

 

 

Risk att idrottens trovärdighet urholkas!

Av , , Bli först att kommentera 7

När det gäller matchfixning så är det allvarligt, eftersom konsekvensen på lång sikt, kan bli att idrottens trovärdighet urholkas. Som fotbollsälskare så tycker jag också att det är oerhört beklagligt, att en match i fotbollsallsvenskan måste ställas in på grund av ett matchfixningsförsök.

Tyvärr blir också matchfixning allt vanligaren i Sverige och att det sker i lägre divisioner känns också skrämmande. Jag vet att det jobbas hårt, för att bekämpa spelfusket från Riksidrottsförbundet. Men när det gäller den Svenska regeringen så avvaktar man och jag har svårt att förstå varför.

Så otroligt låg nivå av miljöpartiets gruppledare!

Av , , 2 kommentarer 19

Har varit med snart i politiken i 20 år och har aldrig varit med att en politiker har haft så otroligt låg nivå som miljöpartiets gruppledare. Han plockar fram rasistkortet, för att några partier inte ställer sig bakom ett policydokument. När det gäller policydokument så brukar de bli hyllvärmare och det är bättre att man gör en skarpare text när det gäller rasism i den strategiska planen. Sen drar miljöpartiets gruppledare även upp Judiska föreningen och vad jag vet så har han aldrig ställt upp bakom de tidigare. Han försöker också göra billiga politiska poäng på det som har hänt med den judiska föreningen, genom ett tandlöst policydokument. Sen vet han mycket väl att Liberalerna är ett parti, som jobbat hårt för att hjälpa judiska föreningen.

Västerbotten drabbas hårt!

Av , , Bli först att kommentera 9

Den grupp i samhället som påverkas mest av höjd bensiskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Västerbotten har vi också av naturliga skäl, inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Tyvärr saknas den logiken av regeringspartierna

Enligt en ny undersökning av Skattebetalarna, så kan man också se att Västerbotten drabbas hårt av skattehöjningarna på bensin. Med tanke på att miljöpartiet sitter i regeringen, så tror jag också vi kommer att få se fortsatta skattehöjningar. Tyvärr har också socialdemokraterna, svikit väljarna.

 

Magdalena Andersson

http://www.vk.se/2006527/lista-sa-drabbas-lanet-av-hojd-bensinskatt

 

Parkeringsfrågan i centrum är oerhört viktig!

Av , , Bli först att kommentera 7

Om handeln ska överleva i centrum, så är parkeringsfrågan oerhört viktig och man får inte heller glömma att Umeå växer. Från Liberalerna sida så har vi också varit emot en höjning av parkeringsavgifterna. När det gäller datum för genomförandet av höjningen, så var det tänkt i början av juli. Nu backar UPAB från det otaktiska beslutet och skjuter upp höjningen till oktober.

Med tanke på allt det som har hänt i centrum, med bland annat ombyggnationer så behöver kommunen istället försöka hjälpa handeln, istället för att motarbeta den.

http://www.vk.se/2006900/vantar-med-hojning-av-p-avgifter