Jag håller med Ågren!

Av , , Bli först att kommentera 7

Precis som Anders Ågren (M) skriver i sin blogg, så fungerar inte fullmäktiges arbetsformer. Det här är ett stort problem för oss som sitter i oppositionen, att våra enkla frågor och interpellationer inte hinns med på fullmäktige. När man skriver in interpellation eller enkel fråga, så är den också ofta dagsaktuell och då blir det oerhört konstigt när den dyker upp en månad senare. Nu måste vi se över arbetsordningen igen, för så här kan det inte få gå till.

Länk till Anders ågrens blogg

http://blogg.vk.se/agren/2017/02/27/fullmaktiges-arbetsformer-fungerar-inte/

 

Första kommunen i världshistorien!

Av , , 1 kommentar 2

Idag på kommunfullmäktige har vi tagit tog vi beslutet om Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst 2017.

Det som är mest konstigt med dagens beslut, är att det inte finns några synpunkter från funktionshinderrörelsen gällande beslutet. Det är nog den första kommunen i världshistorien som inte har fått några synpunkter när det gäller ett sådant här beslut. Jag påpekade även det i dagens debatt, men fick inget gehör för det.

Jag är helt säker på att det måste ha blivit ett kommunikationsfel och det borde fler partier ha reagerat på.

 

 

Lång lista!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång ärendelista. Jag själv har 2 interpellationer och fyra enkla frågor på dagordningen. Interpellationerna handlar om de ökade sjukskrivningarna och krisen inom räddningstjänsten.

Sen har jag också fyra enkla frågor och här kommer frågeställningarna.

1. Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?

2. Försäljning av gamla Vasaskolan

3. Nedläggning av Region Västerbotten

4. Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbollshall?

Det går också att följa fullmäktige via webben!

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/informationombolagikommunfullmaktige.5.6f7b30ce15a38eb4e0080bb.html

 

 

 

En röst på SD, är en röst på främlingsfientlighet!

Av , , 26 kommentarer 9

Jag har fått otroligt många synpunkter på min blogg, som handlade om mina synpunkter på Sverigedemokraternas agerande i Umeå kommunfullmäktige.

Synpunkterna handlar om att en ledamot som företräder SD, ska vara politisk vilde och vara utesluten ur partiet. Vad jag förstår så är han inte utesluten än och skulle fallet vara så, är det oerhört konstigt att han använder SD:s partibeteckning. Då borde ju i så fall partiet protestera, om person ifråga är utesluten ur partiet. Sen har jag också oerhört svårt att förstå, att deras gruppledare går upp och försvarar honom i debatten.

Som jag skrev i min tidigare blogg, så hoppas jag fler kommer och lyssnar på kommunfullmäktige. Där kan man ta del av deras politik och få lyssna på deras inlägg i debatten, där man visar sin främlingsfientlighet. Med tanke på deras inlägg i debatten i fullmäktige, så är en röst på SD, en röst för främlingsfientlighet.

Länk till min blogg

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2017/02/21/ta-debatten/

Länk till en interpellation som SD skrivit

http://www.umea.se/download/18.243baa2b15817f0f8921e3e/1477996363741/16776.pdf

Länk till kommunens hemsida, där man kan se SD:s interpellationer till kommunfullmäktige

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige.4.bbd1b101a585d704800073361.html

Verkligen välförtjänt!

Av , , 2 kommentarer 4

Igår på Umeås idrottsgala blev Udominate Basket, för andra året på raken utsedd till årets damlag i Umeå. Jag är så otroligt glad att basket uppmärksammas och det är verkligen välförtjänt att Udominate fick priset. Under mina år som basketsupporter har jag träffat så många eldsjälar inom basketen i Umeå och tyvärr har man inte fått den uppmärksamhet som man har förtjänat. För deras skull är det extra kul att basketen uppmärksammas.

Det är också kul att Sveriges bästa elitlag inom idrott finns i Umeå. Udominate är fortfarande obesegrade och har 22 raka segrar i ligan. En imponerande segersvit och det finns nog inget elitlag, som kan vissa upp något liknande. Nu återstår det 5 matcher innan slutspelet börjar och jag är 100 procent säker, på att man kommer att bli obesegrade i grundserien.

Har ni inte sett basket, så har ni också bommat något. Det är en fantastisk upplevelse och det är ingen lugn stund under matcherna, för allt kan hända. På torsdag spelar Udominate mot Telge, då har ni chansen att få se Sveriges bästa lag. Vi har också ett herrlag i Umeå med många basketprofiler och jag hoppas verkligen att Umeå BSKT fixar slutspelsplatsen!

Om man ser till galan så var den mycket bättre än förra året och arrangörerna ska ha ett stort beröm. Men man höll inte vad man lovade, när man sa att galan skulle bli mindre gubbig. Inledningen på galan hyllade bara manliga idrottare och lag. (Inget ont om dem. Dom är värda att hyllas) Om man fråntar dem som var nominerade, var det en röd tråd i hela galan på manliga idrottare som hyllades. Lag som tex UIK eller IKSU nämndes knappt.  Men frånsett det, så är det otroligt kul att idrottsgalan arrangeras och Umeås idrottare förtjänar en sådan här gala. Om man ser till vinnarna så var det så otroligt kul att ”Uttervägens hjältar” vann! Vilket fantastiskt gäng!  

Ta debatten!

Av , , 4 kommentarer 6

När det gäller yttrandefrihet så är det en viktig grundpelare i den liberala ideologin och den ger människor möjligheter att framföra sina åsikter. Det är också oerhört viktigt för det öppna demokratiska samhället. Om man ser till tumult förra veckan, där SD blev förhindrade att hålla ett möte på Väven. Så är det ett angrepp mot demokratin och mötesfriheten. Om man nu vill bemöta SD, så ska man istället ta debatten med dem.

Jag skulle önska att fler kom och lyssnade på kommunfullmäktige. Där kan man ta del av deras politik och få lyssna på deras inlägg i debatten, där man visar sin främlingsfientlighet.

När det gäller SD så står man långt ifrån mina värderingar och jag kommer aldrig att vilja samarbeta med dem. Jag är också otroligt glad att Liberalerna och Jan Björklund stänger alla dörrar när det gäller ett samarbete med SD.

Här kommer ett exempel på en interpellation som man har lyft i kommunfullmäktige.

http://www.umea.se/download/18.243baa2b15817f0f8921e3e/1477996363741/16776.pdf

 

Kommunsammanslagningar?

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt en utredning av regeringen så har nio kommuner i länet allvarliga problem att klara sina välfärdsuppdrag. Utredningen ska även se över, om man kan hitta en annan huvudman för skola och omsorgen. Bland annat ska man titta över om staten kan ta det ansvaret. Det kommer i så fall innebära att man förstatligar skolor runt om i Sverige.

Läget är mycket alarmerande och det är bara att konstatera att många av de små kommunerna i länet står inför stora utmaningar och den ekonomiska situationen är inte bra på många håll. Befolkningen minskar och man får en allt äldre befolkning i många kommuner. Det kommer även bli svårt att rekrytera arbetskraft, med de kompetenser man behöver. Jag tror även att den kommunala servicen skulle bli bättre om man slog ihop kommuner.

Vi får inte heller glömma att vi är det län som har många av de minsta kommunerna i landet och att i Vindeln, Robertsfors och Bjurholm har frågan tidigare lyfts om kommunsammanslagningar.  Nordmaling har genom Botniabanan fått bättre möjligheter.

Jag tycker även att en utgångspunkt för att kallas kommun, borde vara att man uppnår en viss befolkningsmängd. Med tanke på att Sverige idag redan har många kommuner med färre än 15 000 invånare, så skulle tro jag ett bra riktmärke skulle kunna vara minst 20-25 000 invånare för att kunna kallas kommun.

Tyvärr nämns inte det brottsförebyggande arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det finns många politiker som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminaliteten. Givetvis är det viktigt, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet och det nämns tyvärr inte ofta av samma politiker.

Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper

Räddningstjänsten är livsviktig!

Av , , Bli först att kommentera 9

Deltidsbrandmännen i Umeås kringområden fyller en oerhört viktig roll och det är mycket allvarligt att det förekommer ett antal uppsägningar från deltidsbrandmän i Sävar. Deras uppgift är livsviktig och finns det ingen bemanning i stationerna i Umeås utkanter, så kommer det också att ta längre tid för brandkåren att rycka ut till en brand. Det kan i sin tur innebära stora konsekvenser när det gäller att rädda människors liv och egendom.  Därför har jag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige.

Här kommer interpellationen i sin helhet!

Kris inom räddningstjänst i beredskap?

Brandchefen i Umeå kommun har nu fått in ett antal uppsägningar från de som tjänstgör inom räddningstjänst i beredskap vid stationen i Sävar. Brandchefen ser också stor risk att det kan bli fler vid övriga stationer i kommunen. Upprinnelsen till det hela är missnöje över det nya kollektivavtal som tecknats för Räddningstjänst i beredskap (deltidsbrandmän), ett missnöje som inte begränsas till Umeå kommun utan förekommer över hela landet.

Deltidsbrandmännen fyller en viktig funktion för att skydda Umeås kommuninvånare och med tanke på de stora avstånden inom kommunen är de livsviktiga. Saknas bemanning i stationerna i Umeås utkanter, så kommer det också att ta längre tid för brandkåren att rycka ut till en brand. Det är redan idag svårt att rekrytera till denna yrkeskategori och därför kan detta missnöje leda till allvarliga konsekvenser.

Fråga till Hans Lindberg (S):

1.Har det genomförts någon konsekvensanalys av läget?

2.Om en brandstation helt saknar personal; hur lång tid kan då invånare i respektive brandstations område räkna med hjälp från räddningstjänsten, dvs från Umeå?

3.Hur jobbar Umeå kommun för att lösa det akuta problemet och hur kommer man att försöka lösa det långsiktiga problemet?

 

Oerhört konstigt, att det inte har kommit in några synpunkter!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag på kommunstyrelsen tog vi beslut om Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst 2017. Från Liberalerna hade vi ett ändringsyrkande och vi stödde även Vänsterpartiets ändringsyrkande. När det gällde vårt ändringsyrkande fick vi stöd av vänsterpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet.

Jag tycker det är oerhört konstigt, att det inte har kommit några synpunkter från funktionshinderrådet gällande beslutet om färdtjänst. Det är nog den första kommunen i världshistorien som inte har fått några synpunkter när det gäller ett sådant här beslut. Jag påpekade även det på mötet, men fick inget gehör för det. Jag är helt säker på att det måste ha blivit ett kommunikationsfel och det borde alla partier ha reagerat på. Men tyvärr så var inte fallet så.