Svenska för invandrare SFI

Av , , 17 kommentarer 10

SFI fungerar inte bra och därför tillsätter Regeringen en utredning. Var fjärde elev hoppar av studierna på SFI och det är mycket oroande.

Jag tycker att det är bra att man tar tag i problemet, för Sverige ska ta vara på de människor som flyttar eller flyr till vårt land. Tyvärr har integrationen fungerat dåligt för många och då är det bra att man tittar på nya lösningar
Svenska språket är viktigt för att kunna anpassa sig till samhället och samtidigt behövs de som kommer till Sverige på våra arbetsplatser. Jag tycker även det är bra att man sätter fokus på att Svenskundervisning måste kunna ske parallellt med jobb och praktik.
Tidsplanen för utredningen är att den ska redovisas i sin helhet den 1 oktober 2013 och att ett ikraftträdande kommer att kunna ske tidigast 2015

http://www.dn.se/debatt/svenska-for-invandrare-maste-forandras-i-grunden

Norrland gynnas inte av en vägslitageavgift

Av , , Bli först att kommentera 7

Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som vägslitageavgift känns inte rätt för oss i Norrland.

Vägslitageavgift som innebär att tunga transporter beskattas hårt, är ett förslag från Socialdemokraterna som förut hette kilometerskatt. Förslaget som även Vänstern och miljöpartiet ställer sig bakom är en avståndsbaserad avgift som baseras på hur långt man kör.
Miljöpartiet anser att förslaget till avgift skulle gynna svenskt näringsliv och förbättra förutsättningarna för att skapa nya jobb i Sverige. Det tror inte jag, för avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället
Att transportera något idag är inte billigt och med en vägslitageavgift så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera.
Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri
Sen skulle Vägslitageavgiften heller inte ge något tillbaka till Norrland. De 4 miljarder som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige
 

Hundbajs

Av , , 2 kommentarer 6

Jag tror att de flesta plockar upp sitt hundbajs, men tyvärr är det några som inte gör det. Jag är själv hundägare och bor i centrala staden, men på mina promenader med min hund ser jag nästan ingen kvarlämnad avföring. Det kanske beror på att det finns många hundrastkärl i mitt område, men vad jag sett så finns det även många runt området på Bölesholmarna.

Man kanske skulle kunna sätta upp en informationstavla på Bölesholmarna vart hundrastkärlen finns belägna. Men hundägarna måste även ta ett ansvar att ta upp bajset, för det finns inget ursäkt att inte göra det.

Efter Kommunfullmäktige igår är jag nu formellt vald som gruppledare för Folkpartiet i Umeå och det innebär att jag blir ordinarie i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, Umeå Badhus AB och Umeå Kommunföretag. Jag är både stolt och oerhört glad över det stöd jag fått inom partiet.
Att ersätta Britt-Marie Lövgren är svårt, hon var en oerhört kunnig och duktig politiker. Men samtidigt ser jag det som en stor utmaning. Alla i partiet måste ta ett ansvar, men det känner jag mig inte orolig över. För som det ser ut idag så har vi en bra laguppställning, med många duktiga politiker  som har en stor erfarenhet och kunskap.

Äldre dör i ensamhet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

I ett reportage som VK gjort har det framkommit att på kommunala äldreboenden har äldre fått dö ensamma. Trots vad som lovas i kommunens kvalitetdeklarationer dör äldre ensamma. Det är inte acceptabelt att det får hända och politiken i Umeå har ett stort ansvar.

 I Interpellationsdebatten som var i kommunfullmäktige skyllde vänstern och Tamara Spiric på regeringen att det är de som har försämrat för de äldre. Vänstern verkar glömt att de sitter vid makten i Umeå och därigenom har det ett stort ansvar över vad som händer i Umeå.

Att alltid skylla på regeringen har numera blivit klassisk Vänsterretorik i Umeå.
 
Jag tror att alla politiker i Umeå är överens om att äldre inte ska behöva dö ensamma på äldreboenden i kommunen, men de som sitter i maktställning i Umeå kan inte bara skylla på regeringen över vad som händer på kommunala äldreboenden i Umeå.
 
 

 

Fullmäktige och Hovrättens detaljplan ska antas

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag är det fullmäktige och dagordningen är inte lång. En intressant detaljplan ska antas idag och det är Läraren 1 Hovrätten. Tanken med detaljplanen är en framtida utbyggnad av Hovrätten.

Med tanke på all historik kring denna byggnad, är det viktigt att en framtida utbyggnad bihåller karaktären på huset och att den överensstämmer med bebyggelsemönstret i närliggande kvarter.
Hovrättsbyggnad har en lång historia bakom sig och den byggdes under åren 1886 och 1887. På 20 – talet var det kulturhus med bibliotek och det fanns även ett museum där. Först 1936 blev det hovrätt och den sista utbyggnaden var på 50 – talet.
Umeå växer och nya byggnader måste få sätta avtryck, men det är oerhört viktigt att vi tar tillvara våra äldre hus.
Vi måste även från politikens sida följa upp att äldre byggnader hålls i vårdat skick av fastighetsägarna och hus som går att bevaras, ska bevaras, förutsatt att de inte hindrar annan viktig byggnation.
 
 

Tiden räcker inte till

Av , , Bli först att kommentera 10

Har under många år varit engagerad i ideella föreningar, men nu när politiken tar mera tid har jag tyvärr inget val än att lämna vissa ideella uppdrag.

Efter 5 år som Ordförande i Västerbottens Basketförbund har jag avsagt mig Ordförandskapet. Basketen betyder fortfarande mycket för mig, men nu kommer jag att följa den på åskådarplats.
Basketen i länet har en stor utmaning framför sig och det är viktigt att det bildas fler lag i länet. Glädjande är att temperaturen på basket har stigit genom Damlaget Udominates framgångar och att man går till slutspel i år. KFUM Umeås herrar har dessutom gjort en bra säsong och inom några år så kommer vi att ha ett ligalag på herrsidan. Kommer med glädje att följa basketen både på läktaren och på nätet! Känner mig inte orolig över basketens framtid i länet, för det finns så många duktiga ideella krafter inom basketen.
Imorgon är det Britt-Marie Lövgrens begravning och det känns fortfarande overkligt att hon inte finns bland oss längre. Jag lärde känna Britt-Marie genom politiken för många år sedan.
 
Jag kommer aldrig att glömma vårt första telefonsamtal när jag hade nyss blivit medlem och hur hon övertalade mig att komma med på ett gruppmöte med Folkpartiet. Det gick inte att säga nej.
 
Politiken var en stor del av Britt-Maries liv och tack vare henne så har det också blivit en stor del av mitt. Jag är oerhört glad att jag fick lära känna henne och jag kommer att sakna henne oerhört både som kollega och vän.
 
Tack vare Britt-Marie så har jag även fått lära känna Clara och Clas samt Mats som har blivit en god vän till mig

Rivningen av Rosa Huset har startat

Av , , Bli först att kommentera 8

Efter 10 års strider om Rosa Huset så började tyvärr den sista akten i onsdags. Rivningen för Rosa huset startade och om 2-3 veckor är den fullbordad.

Som jag har nämnt i min blogg tidigare om Rosa hus ville byggnadsnämnden i Umeå rädda huset och att det istället skulle renoveras för att det hade ett byggnadshistoriskt värde
Som jag har skrivit tidigare blir ett hus i dåligt skick om man inte underhåller det och till slut måste rivas. Om nuvarande eller de förra ägarna hade skött underhållet hade rivningen aldrig skett.
Jag har tyvärr inte hittat all historik om Rosa Huset, men hittade lite fakta bland annat från föreningen Byggnadskultur i Umeå. Rosa Huset eller Wernstedtska Gården som byggnaden tidigare, kallades efter byggherren Gustaf Lago Wernstedt. Han var en officer vi Norrlands dragonregemente som valde att bygga ett hus för sin familj.
 
Huset uppfördes1904 efter ritningar signerade av den erkände arkitekten Ragnar Östberg, men som i vissa delar omarbetades av byggherren och Umeåbyggmästaren Carl Sandström.
 
Kända byggnadsverk som Ragnar Östberg har ritat kan nämnas Scharinska villan Umeå, Aschanska villan Umeå, Stockholms stadshus, Sjöhistoriska museet Stockholm och Zornmuseet i Mora. Listan kan göras ännu längre
 
.
 
I framtiden måste vi från politiken bli bättre att följa upp lagstiftningen och det som det står i den. (Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.
I framtiden vill jag inte ha fler ”rosa hus” och jag vill att gamla Umeå-hus som går att bevara, ska bevaras, förutsatt att de inte hindrar annan viktig byggnation

Gruppledare Folkpartiet

Av , , 2 kommentarer 13

Igår kväll hade vi nomineringsmöte inom Folkpartiet och jag fick förtroendet att bli gruppledare för Folkpartiet i Umeå Kommun. Formellt kommer det att inte bli förrän kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari justeras.

Jag är oerhört stolt och glad över förtroendet jag har fått av partiet att vara gruppledare! Det stöd jag har fått av mina partikamrater under mitt jobb som tf gruppledare är jag också oerhört tacksam för!
 
Jag har fått flera frågor på slutet om mitt politiska ställningstagande. Varför är du Folkpartist du verkar ju vara ganska vettig och här under kommer ett inlägg jag hade på min blogg igår
 
 
Varför Folkpartist?
 
Varför jag blev Folkpartist är för att liberalismen tycker att människor ska ha frihet att växa själv och att respekten för den enskilda är liberalismens utgångspunkt.
 
I grunden är jag socialliberal som är en åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda. I svensk politik åberopas de socialliberala idéerna främst av Folkpartiet liberalerna.
 
Jag tycker att en av de viktigaste ideologerna inom modern socialliberalism är John Rawls och hans syn på principer för ett socialliberalt samhälle. Det Rawls gör är att han utgår från begrep­pen fri­het och rätt­visa men beto­nar i mot­sats till soci­a­lis­terna att fri­he­ten all­tid kom­mer först.
 
 
  • Varje människa har rätt till den största uppsättning grundläggande friheter som är förenlig med att alla har samma friheter.(yttrandefrihet, föreningsfrihet och yrkesfrihet)
  • Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska vara anordnade så att de gynnar de människor som har det sämst ställt.
  • Alla yrken och ställningar skall vara öppna för alla människor att söka och diskriminering är ej tillåtet
  •  
Vill du läsa mer om liberalism, här har du en länk till Folkpartiet!
http://www.folkpartiet.se/var-politik/liberalism/
 

TV-avgift för datorer och plattor

Av , , 4 kommentarer 8

I samband med att SVT börjar köra samtliga sändningar fritt via nätet så kommer samtidigt beskedet att man ska ta ut en TV-avgift för datorer och läsplattor.

Jag vet inte om kan kalla det fritt om man tar ut en TV-avgift. Samtidigt hur ska man följa upp en avgift för datorer och läsplattor och är det bara dator och läsplattor med inbyggda tv-kort som ska avgiftbeläggas eller?
En av de viktigaste punkterna i det förslag som public service –utredningen lade fram i början på september i förra året var att en skatt skulle ersätta tv – licensen.
När public service -kommitens betänkande skickades ut på remiss fanns förslaget inte kvar.
 
Jag tycker att det är dags att hitta ett modernare sätt att finansera public service som tex med en skattefinansering, för dagens tv avgift känns föråldrat.

Brottslighet

Av , , Bli först att kommentera 7

Om polisen har anhållit rätt personer efter skottlossningen i Umeå så blir jag imponerad.

Jag tycker att polisen i Umeå gör ett bra jobb hur som helst och personligen känner jag mig trygg i Umeå. Samtidigt är jag orolig över det jag läser i media om narkotikan i Umeå. Vi måste ha nolltolerans mot narkotika och det är viktigt att vi ger polisen de resurser de behöver för att bekämpa narkotikan.

Det viktigtaste arbetet mot brottslighet är det brottsförebyggande arbetet och det måste ske helst på lokal nivå. Vi får inte heller glömma att Umeå växer och med att en stad växer så brukar brottsligheten öka.

Jag måste avslutningsvis nämna incidenten med Sundsvallssupportern som stal av sitt eget lag när de spelade mot Löven i helgen. Att som supporter stjäla av sitt eget lag är verkligen lågt. Men som tur var löste polisen brottet snabbt och Sundsvallsspelarna fick tillbaka allt.