Bristande tillgänglighet ska räknas som diskriminering

Av , , Bli först att kommentera 7

Från Folkpartiet vill vi att bristande tillgänglighet ska anses vara diskriminering och att individer därmed får möjlighet att driva enskilda fall i domstol.

Man ska även kunna utdömas ersättning om man inte utför skäliga åtgärder för tillgänglighet. 

Trots att man för tio år sedan beslutade i riksdagen att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast år 2010 är det inte så. Det som man kan konstatera nu är att den målsättningen är långt ifrån uppnådd.  

Minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi diskuterar tillgänglighetsfrågor är det ingen liten grupp det handlar om

Tillgänglighet ska vara en Rättighet!

Narkolepsi

Av , , 1 kommentar 7

 

Idag är det Regionfullmäktige som gäller. Tyvärr som vanligt många ordinarie borta och till och med 10 tomma stolar på grund av att inga ersättare kunde komma.
 
Om man ser till nyheterna idag så noterade jag att Narkolepsifallen fortsätter öka. Som engagerad i Neurologiskt Handikappade ser jag med oro att det fortsätter komma nya fall och att det nu finns drygt 700 fall av narkolepsi inrapporterade till den Europeiska biverkningsdatabasen (Nästan hälften av dem är svenskar.)
 
Många barn och ungdomar drabbades av narkolepsi när man gjorde en massvaccination mot svininfluensan för tre år sedan
 
På Neurologiskt Handikappades Riksförbunds hemsida (www.nhr.se) kan man läsa mera om Narkolepsi.
 
Här kommer direktlänken!
 
                                       
http://www.nhr.se/diagnoser/narkolepsi/

Bensinskatt + Kilometerskatt

Av , , 1 kommentar 9

Mitt eget parti Folkpartiet vill att man ska behålla bensinskatten oförändrad och det är bättre än Socialdemokraterna och Vänsterns förslag till höjning av bensinskatten. Folkpartiet och Alliansen anser att bensinpriset måste vara högt om vi ska nå våra ambitiösa klimatmål. Men med dagens höga världsmarknadspriser betalar konsumenterna redan mycket.

Jag håller med om att våra klimatmål är viktiga men den grupp i samhället som påverkas mest är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor i glesbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. För många Norrlänningar kan det få stora konsekvenser, om bensinpriset höjs och det kan innebära att färre människor vill bosätta sig där.
Det är bara att inse att Sverige är stort och består av mycket långa avstånd. Bilen kommer alltid att behövas och arbetet med miljövänligare drivmedel är viktigt, men innan det finns ett fullgott alternativ kan man inte höja bensinskatten till extrema nivåer och bidra att avfolka Norrlands inland.
Kilometerskatten som innebär att tunga transporter beskattas hårt, är ett förslag från Socialdemokraterna.
Baserat på Socialdemokraternas budgetförslag skulle kostnaden för varje lastbil öka med 70 000 kronor. Ett litet åkeri, med tre till fyra lastbilar, kommer få ökade kostnader med ungefär en kvarts miljon kronor per år om skatten skulle införas. Resurser som skulle kunna ha gott till nya anställningar eller ökade investeringar.
Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera.

 

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det kommunfullmäktige och Folkpartiet har flera intressanta interpellationer.

Ulrica Westerlund har skrivit interpellationen Uppmärksammas våldet mot äldre Kvinnor. Äldre kvinnor som utsätts för våld är en viktig målgrupp som behöver uppmärksammas.
AK Sjöstrand har en interpellation om konstnärlig utsmyckning – en del av kulturarvet. Intentionen med interpellationen är konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och hur man säkerställer dessa utsmyckningar.
Lennart Degerlidens interpellation är om att är man beredd att ompröva beslutet att avgiftsbelägga kulturaktiviteterna i Umeå kommuns särskilda boenden och på detta sätt erbjuda en värdig livskvalitet. En besparing som innebär inaktivitet, med alla de negativa effekter som det innebär.
Peter Sedlacek har inget eget på agendan idag, men annars brukar han vara en av de mest aktiva i talarstolen.
Folkpartiet är en av de mest aktiva partierna i kommunfullmäktige med många intressanta motioner och interpellationer. Det känns otroligt tryggt att vara tf gruppledare, när man har en sådan aktiv kommunfullmäktigegrupp.

Manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Av , , 2 kommentarer 8

I går var jag på en manifestation mot mäns våld mot kvinnor på Rådhustorget, det var jämställdhetsutskottet som var arrangör.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som berör både kvinnor och män och är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Det är även en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokrati

Förutom att öka skyddet och bistå de som utsätts måste man även skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning. Man får inte heller glömma de barn som blir vittnen till detta våld att de också ska betraktas som brottsoffer. Ett ökat stöd till kvinnojourerna är också viktigt
Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor efter våld av någon de har eller har haft relation till. Varje år flyr 300 kvinnor och 1000 barn till kvinnojourernas beskydd.
Man får aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar
 

Höj det lokala aktivitetsstödet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idrotten och föreningslivets betydelse i en stad som Umeå kan inte nog betonas. I Umeå finns idag ca 730 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsidrottsföreningar. Att stödja föreningslivet är mycket viktigt då det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande

 
I dag står många ungdomar och barn utanför idrottsrörelsen på grund av att många föräldrar inte har råd ekonomiskt och det blir inte lättare för dessa ungdomar och barn när avgifterna höjs i föreningarna. Många föreningar har det jobbigt ekonomiskt och måste därför höja avgifter för att klara av sina kostnader.
 
Stödet från Umeå kommun, i form av både kontant föreningsstöd och tillgång till idrottsanläggningar är ofta helt avgörande för våra lokala föreningar. Därför är det viktigt att vi i kommunen tänker långsiktigt och inser att idrottstödet inte är en kostnad utan en investering för framtiden.
 
En höjning av det lokala aktivitetsstödet skulle vara en bra lösning, men då får man inte höja hyrorna som man gjorde förra gången man höjde aktivitetsstödet.

 

Yttrandefrihet

Av , , Bli först att kommentera 7

Yttrandefrihet är en viktig grundpelare i den liberala ideologin och den ger människor möjligheter att framföra sina åsikter och tankar i skrift. Den förbjuder censur och är en garant för den Svenska offentlighetsprincipen.

I alla tider har tyvärr olika människor och grupper ivrigt ropat på förbud och censur för att undertrycka möjligheten för människor att uttrycka sig fritt i samhället
Som jag nämnde i en tidigare blogg så är yttrandefriheten viktigt och är en mänsklig rättighet och en absolut förutsättning för det öppna demokratiska samhället. Alla ska kunna säga det de vill genom sin konst och samhället kan inte bestämma hur konsten ska vara eller vad konsten ska berätta
Man måste även ge konsten ett stort utrymme i samhället för konsten kan användas för att se saker och händelser på ett nytt sätt och det har jag själv fått uppleva många gånger.
 
Konstnärer måste även få ha friheten med vad man säger eller gör med sin konst,för man har en betydesfull och viktig roll i samhället

Arbetsgrupp

Av , , Bli först att kommentera 10

Enligt VK i dag ska en arbetsgrupp tillsättas med uppdraget att utreda om citatet ”skriv något på väggen så att andra får veta hur du har det” innebär att klottrare inte kan lagföras. Om det är arbetsgruppens uppdrag, så tycker jag att man inte behöver en arbetsgrupp. Det borde hellre vara en jurists ansvar att utreda detta.

Det som Kulturnämndens sympatiska Ordförande uttalar sig i VK idag, instämmer jag helt med. En eventuell arbetsgrupp ska inte diskutera om citatet ska tas bort och istället diskutera hur man kan skydda konst från klotter.
Yttrandefriheten är viktigt och är en mänsklig rättighet och en absolut förutsättning för det öppna demokratiska samhället Alla ska kunna säga det de vill genom sin konst.
Samhället kan inte bestämma hur konsten ska vara eller vad konsten ska berätta

SAS krisen

Av , , Bli först att kommentera 5

Kommer SAS verkligen att överleva? Nu har sju av åtta fackförbund skrivit på och allt verkar klart. Det enda facket som återstår är det Danska kabinfacket som ska låta sina medlemmar rösta om avtalet.

Jag har svårt att tro att man kommer att lösa denna kris i längden. Förra året gick SAS med en förlust på 2,1 miljarder kronor och börsvärdet har fallit med 90%  på fem år och de sista åren har ägarna stoppat in 11 miljarder kronor i bolaget. Man har en föråldrad flygplanspark som kräver nya investeringar och även varumärket SAS har blivit otroligt skadat.

Om man nu trots allt överlever efter det sista facket har fått röstat, så tror jag tyvärr ändå att varumärket SAS kommer att försvinna inom en snar framtid

Klumpigt Lindberg

Av , , 1 kommentar 15

Inte nog med att Hans Lindberg, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i Umeå, tar sig friheten att censurera ett konstverk – vilka signaler om hans syn på demokrati skickar det till de elever han ytterst har ansvar för? – dessutom ger han begåvningshandikappade skulden för klottret i Umeå! Som engagerad i handikapprörelsen under många år blir jag riktigt upprörd. Hans uttalande om att folk med funktionshinder, kan ta det som att man ska skriva på väggen är oerhört klumpigt.

Tror verkligen Hans Lindberg att det är begåvningshandikappade som klottrar i Umeå??

http://www.vk.se/744289/politiker-censurerar-konstverk