Välbehövliga pengar för företagen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Liberalerna har drivit på regeringen om att få ett direktstöd till företagarna och idag kom beskedet att det blir ett direktstöd till svenska företag på 39 miljarder. Det kommer innebära välbehövliga pengar för många företagare som drabbats av coronakrisen och det kommer också förhindra många onödiga konkurser. Att rädda våra företag är oerhört viktigt och utan dom så kommer det försvinna stora skatteintäkter som behövs för att finansiera tex skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Liberalerna har drivit igenom direktstöd till Sveriges företag

Demokratin måste fungera även i coronatider

Av , , Bli först att kommentera 10

Självklart ska vi politiska partier hjälpas åt under coronapandemin, men demokratin får inte försvagas. Trots inställda möten och färre ledamöter så måste den demokratiska processen fungera. Det får inte heller bli så att styrande partier kan driva igenom beslut, utan politisk majoritet. Om corona pandemin fortsätter under en längre tid, så måste det också hittas lösningar så att alla ledamöter kan delta via distans i nämnder och kommunfullmäktige. Något som också går enligt kommunallagen.

Det måste också få finnas utrymme för alla politiska partier att få driva politik under corona pandemin och även kritisera åtgärder som tas i krisen. Vi politiska partier har också olika förslag på lösningar som behöver göras under den här krisen och finns det en politisk majoritet för ett förslag, så måste de styrande lyssna. Tyvärr känns det som att fallet inte är så.

Läget är mycket akut för många företag

Av , , 1 kommentar 8

Jag har fått signaler från många företagare i Umeå att läget är mycket akut och nu behövs snabba insatser av regeringen. Regeringen har tidigare gjort många bra insatser för att hjälpa företagen, men det företagen behöver är ett direktstöd och kommer det inte inom närmaste tiden, så kommer vi få se många onödiga konkurser. Tyvärr har också vissa tidigare insatser också haft stora brister. När det gäller till exempel hyresstödet så måste man komma överens med hyresvärden och tyvärr har vissa hyresvärdar inte gått med på förhandlingar. Det är en svår balansgång för regeringen och kommunerna. Men det är företagen som bär upp Sveriges välfärd och om vi får många företag som går i konkurs så kommer det försvinna stora skatteintäkter som behövs för att finansiera tex skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Umeå kommun har också gjort mycket för att stötta företagen, men det behövs mera. Man hade tex en stor möjlighet att stötta lokala restauranger och kaféer genom att erbjuda gymnasieluncher. Något som också flera kommuner i landet har genomfört, men Umeå kommun valde istället en egen lösning där man hämtar matlådorna i kommunens tillagningskök. Det här var också något vi liberaler påpekade och det fanns även fler partier som ville det.

Behövs en bättre beredskap!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det kommer en tid efter corona och då kommer vi få veta om Sverige valde rätt strategi. Det vi redan vet nu, är att vi inte var förberedda på pandemin. Vår sjukvård har stora resursbrister och vi har bland annat inte haft tillräckligt med respiratorer och skyddsmaterial för att klara krisen. Med facit i handen så är det ett stort misslyckande att vårdpersonal står utan skyddsmaterial. En fråga som inte har diskuterats så mycket i krisen är Sveriges självförsörjningsgrad och här finns tyvärr mycket att göra. Coronaepidemin har också slagit hårt mot ekonomin och jobben i Sverige. Det kommer också ta tid att få igång den svenska ekonomin när krisen är över. Våra företag har lidit hårt av krisen och även våra kommuner har även tappat stora skatteintäkter, något som också kommer att påverka framtiden. Nu hoppas jag att politiken tar lärdom av det som har hänt och bygger upp en beredskap för framtida pandemier, för det här kommer nog tyvärr inträffa igen.

Behövs nog mera direkta stöd till företagen

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har regeringen presenterat sin vårändringsbudget och den präglas av insatser som rör coronapandemin. Det mesta i budgeten handlar om överenskommelser mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. Det är heller ingen lätt situation att hantera för regeringen och dess samarbetspartier och vi kommer nog också få se effekter på den svenska ekonomin långt efter pandemin. Tyvärr kommer vi nog också få se många företag som går i konkurs. Det viktigast nu är att försöka hjälpa och rädda företagen och en viktig del i budgeten är satsningar på företag i kris på grund av pandemin. Där ligger den största satsningen på möjligheten till korttidspermitteringar. En annan viktig satsning är att regeringen garanterar 70 procent av dom lån som bankerna ger till företag i kris. Ett stort problem är företagens likviditet och där tror jag direkta stöd istället för lån skulle ge bättre hjälp till företagen.

Här kommer en länk till vårändringsbudgeten om man vill läsa mera.
https://www.regeringen.se/49735a/contentassets/fd89f23b39764885a5c616f409c9f138/varandringsbudget-for-2020-prop.-20192099.pdf

Bra möjlighet att stötta lokala restauranger och kaféer!

Av , , Bli först att kommentera 5

Bra att kommunen utreder olika lösningar för gymnasieeleverna när det gäller skolluncherna. Många kommuner har redan infört olika lösningar och på vissa ställen har man infört lunchkuponger hos lokala restauranger. Nu tittar kommunen på en egen lösning där man hämtar matlådorna i kommunens tillagningskök. Från Liberalernas sida så tror vi att en bra lösning skulle vara att man använder lokala restauranger och kaféer. Dels så har de flesta elever en närhet till en sådan möjlighet och det ger också den goda följdeffekten, att den lokala restaurangnäringen får en extra inkomst i detta svåra ekonomiska läge.

Välbehövliga pengar till kommuner och regioner!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet ett krispaket på ytterligare 17 miljarder till kommuner och regioner. Det här är mycket välbehövliga pengar för Umeå kommun som också har belastats hårt av coronapandemin. Dom här pengarna kan också ge utrymme till ytterligare stöd till våra lokala företagare. Vi i Umeå kommun är också inne i vår budgetprocess och det här är pengar som verkligen behövs. Det är också viktigt att vi politiska partier tar vårt ansvar och hjälps åt i den här krisen och även när den är över. Vill också berömma regeringspartierna och dess samarbetspartier Liberalerna och Centerpartiet för dess handlingskraftighet i dessa svåra tider.