Nerkortat fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Men vi kommer inte att hinna med hela dagordningen på grund av att mötet är nerkortat till tre timmar på grund av coronapandemin. Antalet ledamöter är också minskat från 65 ledamöter till 35 ledamöter. Något som troligtvis inte kommer att hinnas med är interpellationer och enkla frågor. Eftersom alla ledamöter inte heller är närvarande så kommer deras interpellationer eller enkla frågor inte heller tas upp.

Det ska nämnas att vi Liberaler har 5 interpellationer på dagordningen.

Här kommer våra interpellationer.

Interpellation: Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)

Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden? Anders Norqvist (L)

Interpellation: Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur kommer kommunen stötta dom lokala företagen? Peder Westerberg (L)

Det viktigaste är det förebyggande arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 7

På måndagens kommunfullmäktige ska vi fastställa Umeå kommuns handlingsplan mot våld Handlingsplanens syfte är att med gemensamma insatser arbeta för minskat våld i Umeå och att öka kunskapen kring våld. Den betonar också vikten av det förebyggande arbetet.Det är precis som det står i förslaget till handlingsplan, att det finns stora vinster att tillsammans arbeta förebyggande och agera mot våldet. Det finns också många som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminalitet. Givetvis är det viktigt, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet och det ger också bäst resultat enligt forskningen. Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper.

Tiden börjar bli knapp

Av , , Bli först att kommentera 3

Läget börjar bli akut för många företag i Sverige på grund av effekterna av coronaviruset och nu behövs ett brett samarbete över partigränserna. Nu gäller det också att lyssna på alla förslag som kommer från näringslivet. Är det någon som vet vad som behövs för åtgärder så är det vårt näringsliv. Men tiden börjar bli knapp och det är redan många företag som är illa ute. Sen behövs det inte bara mera åtgärder på riksnivå utan det behövs också på kommunal nivå. Men det behövs konkreta förslag på vilka åtgärder som behövs. I Umeå har tex företagsakuten startas av företagarna i samarbete med kommunen. Nu kommer fullmäktige på måndag kortas ned och jag hoppas att min interpellation kommer hinnas med. Den handlar om vilka insatser som kommunen gör för att stötta våra lokala företag?

Välbehövligt stöd till idrotten och kulturen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu ger regeringen ett välbehövligt ekonomiskt stöd på en miljard till kulturen och idrotten. Pengarna kommer att fördelas så kulturen får hälften. Följderna av corona har slagit hårt mot kulturen och idrotten med många inställda evenemang. Många står också nu utan jobb inom idrotten och kulturen. Jag tycker det är ett mycket bra initiativ och det ekonomiska stödet är nog mycket välkommet hos kultur och idrottsrörelsen.

Vilka insatser görs för att stötta våra lokala företag?

Av , , Bli först att kommentera 5

Förutom att coronapandemin är en hälsokris, så har det också slagit hårt mot ekonomin och jobben i kommunen. Hälsoarbetet är oerhört viktigt, men det är också viktigt att stötta våra lokala företag. Det är också viktigt att vi politiska partier tar vårt ansvar och hjälps åt i den här krisen. Därför har jag idag lämnat in en interpellation till nästa kommunfullmäktige som handlar om vad kommunen kommer att göra för att stötta dom lokala företagen.

Här kommer interpellationen

Förutom att coronapandemin är en hälsokris, så har det också slagit hårt mot ekonomin och jobben i kommunen. Hälsoarbetet är oerhört viktigt, men det är också viktigt att stötta våra lokala företag. Det är också viktigt att vi politiska partier tar vårt ansvar och hjälps åt i den här krisen. På riksnivå har vi sett regeringen presentera ett historiskt krispaket för att skydda jobb och företag på grund av sviterna efter coronapandemin. Men det behövs också åtgärder på kommunal nivå och här måste Umeå kommun bidra. Ett bra initiativ som har kommit igång är företagsakuten, som drivs av företagarna med stöd från kommunen. Men det finns mycket att göra och kommunen måste även göra riktade krisinsatser.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg(S)
1. Vilka insatser görs för att stötta våra lokala företag?

Peder Westerberg gruppledare Liberalerna
Umeå den 2020-03-19

Kommunen måste också ta sitt ansvar och stötta företagen

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen har tidigare presenterat ett historiskt krispaket för att skydda jobb och företag på grund av sviterna efter coronapandemin. Men det behövs också åtgärder på kommunal nivå och här måste Umeå kommun bidra. Ett bra initiativ som har kommit igång är företagsakuten, som drivs av företagarna med stöd från kommunen. Men det finns mycket att göra och kommunen måste även göra riktade krisinsatser. Runt om i landet kan man även se bra initiativ från kommuner och här måste också Umeå kommun följa efter. Listan går att göra lång över insatser men i första skedet kan kommunen korta ner betalningstider till leverantörer, så att man stärker företagens likviditet. Ute i landet kan vi också se kommuner som ser över bland annat uteserveringstillstånd, ger anstånd på avgifter, slopar avgifter som tex på tillsynsärenden, skjuter upp evenemang istället för att avbokar dom, ger anstånd på hyror i kommunala lokaler och delar ut tillfälliga parkeringstillstånd för de restauranger som erbjuder utkörning av mat.

Viktigt att stötta företagen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Förutom att coronapandemin är en hälsokris, så har det också slagit hårt mot ekonomin och jobben i Sverige. Hälsoarbetet är viktigt, men det är också viktigt att göra som regeringen gör med dagens utspel att stötta och försöka rädda företagen så dom inte går omkull. Vi konsumenter måste också göra allt vi kan för att stötta våra företag.

Coronapandemin kommer vi ta oss igenom, men det kommer nog att ta tid. Tror också det är viktigt att vi lyssnar och litar på våra experter i dessa tider. Coronaviruset har också visat vikten av självförsörjning i Sverige och här har politiken en stor hemläxa att ta tag i.

Tio konkreta förslag för ökad ordning och studiero!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har Liberalerna presenterat ordningslyftet som är 10 förslag för ökad ordning och studiero. Bland förslagen finns att stärka lärarna så att man får mandat att vara ledare i klassrummet och den röda tråden i förslagen är att säkra elevers rätt till en trygg skola. Nu får vi hoppas att regeringen tar dessa frågor på allvar. Det ska nämnas att centerpartiet och regeringspartierna tidigare, har varit med om att en nationell plan för trygghet och studiero måste tas fram.

Liberalerna presenterar Ordningslyftet

Helt rätt att vidta försiktighetsåtgärder!

Av , , Bli först att kommentera 7

Umeå kommun har i ett pressmeddelande sagt att medarbetare i Umeå kommun, förskolebarn och elever som nyligen har vistats i områden smittdrabbade av coronavirus ska stanna hemma i åtminstone två dagar. Men folkhälsomyndigheten har en helt annan uppfattning som tycker det är en onödig åtgärd. Jag tycker kommunen gör helt rätt att vidta försiktighetsåtgärder och coronaviruset måste tas på allvar och där har regeringen, regioner och kommuner ett stort ansvar att förbereda sig för det värsta. Enligt folkhälsomyndigheten så skulle också kulmen nåtts i lördag, men det senaste dygnet så har antalet coronasmittade ökat kraftigt i sverige.

Här kommer pressmeddelandet från kommunen

Medarbetare i Umeå kommun, förskolebarn och elever som nyligen har vistats i områden smittdrabbade av coronavirus ska stanna hemma i åtminstone två dagar.

Som en följd av den senaste händelseutvecklingen i områden i världen som har drabbats av den konstaterade sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset har Umeå kommun fattat följande beslut:

• Elever och medarbetare som nyligen har vistats i och rest från områden där viruset sprids, och som Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till, ska i första hand måndag–tisdag 9–10 mars inte komma till sin arbetsplats eller skola utan stanna hemma i bostaden, även om de känner sig fullt friska.

• Söndag 8 mars gäller detta följande smittdrabbade områden: Kina, Sydkorea, Italien och Iran. Information om vilka områden där smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärd för att minska oro

Umeå kommun har söndag eftermiddag 8 mars inte nåtts av någon information om att någon anställd eller barn/elev skulle bära på bekräftad smitta. Det handlar istället om att minska oro och skapa lugn, inte minst hos medarbetare och elever som inte har befunnits sig i dessa områden och under måndag går till sina arbetsplatser och skolor.
Umeå kommun vill med beslutet vidta en försiktighetsåtgärd och få rådrum för att kunna komma med mer information senast tisdag 10 mars. Umeå kommun är angelägen om att berörda av detta beslut själva tar telefonkontakt. Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef och vårdnadshavare till barn och elever ska kontakta rektor på skolan.

Giltig frånvaro och bibehållen lön

Barn och elever som är hemma som en följd av beslutet kommer att få giltig frånvaro. Medarbetare som är hemma som en följd av detta beslut behåller sin lön.

Beslutet har fattats av Umeå kommuns stadsdirektör Margaretha Alfredsson i samråd med berörda förvaltningschefer, däribland utbildningsdirektören.

Kontakta Vårdguiden vid symtom
Om någon uppvisar symptom i form av feber, hosta eller luftvägsbesvär, kontakta Vårdguiden via telefon 1177. Uppsök inte vårdcentral eller akutmottagning.
Mer information:
Frågor från medier, kontakta:
Jan Bergman
kommunikationsdirektör
070-320 25 00
Medicinska frågor från medier, kontakta:
Ann-Gerd Töyrä
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
070-669 20 84
Anhöriga till förskolebarn och elever med eventuella frågor om beslutet ska kontakta rektor på skolan.
Medarbetare med eventuella frågor om beslutet ska kontakta närmaste chef.

Sverigedemokraterna vill inte ta ansvar

Av , , Bli först att kommentera 9

Sverigedemokraternas storhetsvansinne fortsätter och man gör allt för att få uppmärksamhet. Att åka ned till grekisk-turkiska gränsen och dela ut flygblad till flyktingar som Jimmie Åkesson gör säger en hel del och visar vilket parti man är. Samtidigt som Jimmie är där nere så samlas riksdagens partier i den migrationspolitiska kommittén för att enas om en ny svensk migrationspolitik. Ett parti som säger att man vill ta ansvar för sverige, väljer istället att dela ut flygblad utomlands. För mig en ganska konstig prioritering. Man säger också att man företräder det svenska folket och verkar glömma att man sitter i opposition med 17,53 procent av rösterna.