Turismen viktig för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

När det gäller rese och turistindustrin är den viktig för Umeå och den omsätter över en 1,3 miljarder kronor per år och ger upphov till över 900 årssysselsatta enligt nya siffror.
När det gäller turismnäringen så tror jag att det är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste också skapa förutsättningar för en ökad turism i länet. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turismnäringen för det är väl investerade pengar. Man kan också se att de kommuner som satsat på turismen, har fått stort genomslag.

Oerhört besviken på deras uppförande!

Av , , 1 kommentar 30

Jag tycker det är bra att det är många som jobbar för klimatfrågan, men ibland går vissa grupper för långt. Idag under mitt anförande i kommunfullmäktige avbröt en grupp klimataktivister mig och jag tycker att man inte respekterar demokratin när man gör så. Tyvärr förstör man för sig själva genom att göra så här och det är inte heller första gången man gör så här. Man förstår inte heller att man förstör mitt anförande och jag blev oerhört besviken på deras uppförande. Jag tycker också att man kan framföra sina synpunkter, utan att störa ett demokratiskt forum som kommunfullmäktige. Jag tycker det är bra att man står upp för klimatfrågan och att man står utanför fullmäktige och delar ut information. Men när man förstör anföranden i ett demokratiskt forum har man gått för långt.

Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella?

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning som vanligt. Jag själv har två interpellationer på dagordningen och den första handlar om hur kommun, kontrollerar att skattepengar inte går till extremister och kriminella?

Här kommer interpellationen i sin helhet!

Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella?

Enligt en granskning i Dagen Samhälle, så är det stora brister i kontrollen av föreningar som får bidrag och hyr lokaler av kommunerna. I granskningen så saknar varannan kommun också krav på att verksamheten bedrivs i enighet med demokratins idéer. Det har också framkommit, att det delats ut bidrag till föreningar som främjar extremism och hedersförtryck.
Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):
1.
Hur kontrollerar Umeå kommun att pengarna faktiskt använts, så som det är tänkt, och att skattepengar inte går till extremister och kriminella?
2.
Hur kontrollerar man att man uppfyller demokratins kriterier?

Peder Westerberg
Gruppledare (L)

Förstår att man är upprörda

Av , , 1 kommentar 20

Jag förstår att markägarna i Röbäck är upprörda över hur staten ersätter dem för åkermarken där Västra länken byggs. För mig känns det som stöld när trafikverket köper upp marken billigt och sen får deras underentreprenörer tjäna stora pengar på matjorden som tas därifrån. Man betalar 50 000 kr per hektar och sen kan man sälja matjorden för ca 250 000 kr per hektar. Det är bra att våra riksdagspolitiker nu uppmärksammar det här och ska lyfta frågan i riksdagen. För så här kan det inte få gå till och reglerna måste också ändras.

https://www.vk.se/2019-08-20/markagare-i-roback-besvikna-man-kanner-sig-bestulen

Politik handlar om att prioritera

Av , , Bli först att kommentera 10

Politik handlar om att prioritera och det har jag skrivit om i en insändare i VK.

Här kommer insändaren!

Politik handlar om att prioritera, och vi satsar mer på välfärdsnämnder än de styrande i kommunen, skriver Peder Westerberg (L).

Trots att vi tar ut högre skatt än de flesta kommunerna i landet så räcker inte pengarna till i Umeå kommun. Vi får inte heller glömma att vi får ut nästan 100 miljoner per år från vattenkraften. Kommunens ekonomiska läge är i dagsläget mycket allvarligt och bland annat växer kommunens låneskuld rekordsnabbt. Den ökade 2018 med över 400 miljoner. 2009 var låneskulden 0 kronor och nu är den uppe i långt över 2 miljarder.

När det gäller Umeå som kommun, så får vi också ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat med bättre kvalité, och det är ett stort bekymmer.

Tyvärr tror många att skattehöjningar är lösningen på alla problem. För mig är det ett sätt att ge upp det verkliga problemet. Man borde istället ta tag i problemet att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner. Här har vi politiker ett ansvar som vi måste ta och för röda politiker tycks det då finnas en enda lösning på alla problem och denna stavas skattehöjning.
Men om verksamheterna inte sköts förståndigt, ska politikerna då verkligen få mer att slarva bort? Politik handlar om att prioritera och vi liberaler tycker det är bättre att prioritera våra kärnverksamheter än att stötta ett gitarrmuseum som hittills fått 25 miljoner kronor från skattebetalarna.

Vi Liberaler har i vår budget prioriterat våra välfärdsnämnder och vi har satsat 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ- och familjenämnden satsar vi 42,5 miljoner mer än de styrande. Vi satsar också 10 miljoner på skolsköterskor för att möta den psykiska ohälsan tidigt hos barn och unga.

Peder Westerberg Gruppledare Liberalerna

Svårt att göra alla nöjda

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu vill regeringen förändra utjämningssystemet till Sveriges kommuner och landsting och det ska ge landsbygden mera pengar. Om förslaget går igenom kommer Umeå kommun att vara en av de kommuner i landet som betalar mest i det kommunala utjämningsystemet. Med tanke på det ekonomiska läget i Umeå, så kommer det bli ett hårt slag mot Umeå.
Det kommer också bli svårt att få alla kommuner nöjda när det gäller det nya förslaget. Jag glädjs med de kommuner som kommer få mera pengar om förslaget går igenom, men det känns som staten ställer kommunerna mot varandra.
Tyvärr skjuter också staten över mera ansvar på kommuner och låter dom ta kostnaderna för det. Jag tycker att staten också borde ta ett större grepp över allt man lägger på kommuner och inte bara inrikta sig på kostnadsutjämningssystemet.

Finansieringen av vår välfärd!

Av , , 1 kommentar 9

Senaste tiden har det varit diskussioner kring finansieringen av vår välfärd i kommunen och tyvärr tror många att skattehöjningar är lösningen på alla problem. För mig är det ett sätt att ge upp det verkliga problemet och man borde istället ta tag i problemet, att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner. Här har vi politiker ett ansvar som vi måste ta och för röda politiker tycks det då finnas en enda lösning på alla problem och denna stavas skattehöjning. Men om verksamheterna inte sköts förståndigt, ska politikerna verkligen få mer att slarva bort. Politik handlar också om att prioritera och vi liberaler tycker det är bättre att prioritera våra kärnverksamheter än att stötta ett gitarrmuseum som hittills fått 25 miljoner kronor från skattebetalarna.

Snart är Lundabron på plats!

Av , , Bli först att kommentera 4

När det gäller byggandet av en bro mellan Bölesholmarna och Lundåkern, så har vi Liberaler drivit den frågan länge. Nu är bron snart på plats och det kommer att bli ett oerhört lyft för det rörliga friluftslivet och det kommer också knyta ihop staden. Det kommer också skapa en bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och arbetsplatser som Volvo Umeverken. Bron har varit efterlängtad i många år och jag ser verkligen fram emot invigningen. Självklart kommer jag också vara på plats!
lundabron
rr

Hedersförtryck och våldsbejakande extremism måste tas på allvar

Av , , 2 kommentarer 20

Före sommaren så var det livliga diskussioner i Umeå kommunfullmäktige kring hedersförtryck och våldsbejakande extremism. Tyvärr verkade inte alla politiker ta dessa frågor på allvar och istället pratade man om ett dåligt debattklimat i kommunfullmäktige
Det fanns också partier som i talarstolen sa att det är bara spekulationer, om det som hänt i Umeå sista tiden och att politiker inte ska skriva om det här på bloggar och sociala medier. Oavsett utfallet av Säpos tillslag och gripanden i Umeå, så måste man ta ett kraftfullt avstånd från våldsbejakande extremism. Det verkar också vara viktigare att kritisera andra partier, än att ta avstånd från våldsbejakande extremism och hedersförtryck.

Det känns bra!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det känns oerhört bra att vara tillbaka från ledigheten och komma in jobbrytmen igen. Idag blir det en liten mjukstart och ett besök på Nolia. Det blir också ett möte på eftermiddagen med några andra gruppledare. Det känns också oerhört bra att vi Liberaler går framåt i opinionsmätningarna och det beror mycket på vår nya partiledare Nyamko Sabuni. Hon är en politiker som är tydlig i sitt budskap och det är något som väljarna vill ha.