Några tankar!

Av , , Bli först att kommentera 8

Den politiska kartan håller på att helt ritas om och vem trodde för några år sedan, att nästan var femte väljare skulle vara sverigedemokrat. Om sverigedemokraternas fortsätter att öka, så kommer det innebära en stor risk, att några etablerade partier får lämna riksdagen.

När det gäller Folkpartiet så lyfter vi inte i opinionsmätningarna och jag tror, att det är många liberaler som känner en stor oro. Nu tror jag de flesta väntar in landsmötet i höst och tror att det ska bli det stora lyftet för partiet. Självklart hoppas jag att landsmötet ska lyfta partiet, men jag känner ändå en stor oro. Sen är det ingen nyhet, att jag tycker att Folkpartiet måste ha, en ny röst som ska förmedla Folkpartiets heltäckande politik.

Självklart har vi lokalpolitiker ute i landet, också ett stort ansvar för att lyfta partiet. Men att något måste göras, och det snart, tror jag de flesta håller med mig om. Vi måste på ett tydligare sätt presentera vår politik och jag hoppas att landsmötet, blir det stora lyftet för partiet. När landsmötet är avklarat, så är det dags att sluta leden och lägga den interna diskussionen åt sidan. Då måste all kraft, läggas på att få ut vår politik till väljarna.

När det gäller vår politik så vill jag se en mera socialliberal inriktning. Eftersom jag i grunden är socialliberal, hoppas jag att den socialliberala politiken får större utrymme i Folkpartiet i framtiden.När det gäller Folkpartiet så har vi en har en stark historia i socialliberal politik och vem minns inte Bengt Westerberg som under 1985 års val gjorde en stor framgång för Folkpartiet med socialliberal politik på agendan.

Trots att läget är som det är nu, så tror jag ändå att det vänder för partiet. Vi har en bra politik och det gäller bara att synliggöra den för väljarna. Där har vi alla aktiva politiker ett stort ansvar och är det något Sverige behöver, så är det ett starkt liberalt parti.

 

Tragiskt för fotbollen!

Av , , Bli först att kommentera 8

FIFA är fotbollens världsorganisation och har under flertal år haft ett rykte om korruption och mutor. Nu har också flera Fifa-ledare gripits och anklagas för olika former av penningtvätt och korruption. Det är på begäran av amerikanska åklagare, det har skett gripanden av schweizisk polis i Zürich

För mig är det ingen överraskning, det som sker nu. Tyvärr har det blivit, att många ledare inom världsfotbollen, sett en möjlighet att sko sig själva. Det som sker nu med alla gripanden är tragiskt, men det kan också vara ett stort lyft för fotbollen.

När det gäller FIFA:s president Sepp Blatter, så har han under många år, också omgetts av ett rykte att vara korrumperad. På fredag är det också omval i FIFA och det är bara hoppas, att man byter ut den osympatiska Blatter. Är det någon som verkar vara maktfullkomlig, så är det han.

 

Vi måste förbereda oss!

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag håller med Jan Björklund Folkpartiets partiledare, om att Sveriges militärövning med Nato-länder är nödvändig. Med tanke på det som händer i vår omvärld och då främst Ryssland, så måste vi öva och förbereda vårt försvar. Sen har Björklund helt rätt, när han säger att Sveriges uppgift, inte är att behaga Putin.

Jag tror även att det är dags att vi omprövar vårt beslut att inte vara med NATO och ansöker om ett fullvärdigt medlemskap..  Ett medlemskap i NATO skulle göra att, vi kan försvara vårt land och även få en möjlighet att bygga upp ett bra försvar..

Vi är oerhört kritiska!

Av , , Bli först att kommentera 7

Att det finns motioner från 2011, som inte har kommit upp i kommunfullmäktige, är vi från Folkpartiet oerhört kritiska till. Rent sagt ut, så är det riktigt dåligt. Vi har ett flertal motioner, som vi har skrivit, som har legat över 4 år utan att komma upp till kommunfullmäktige. Ibland undrar man om, det är medvetet, att det tar så lång tid.

När det gäller kommunallagen 5 kap 33 §, så en bör motion beredas så att kommunfullmäktige, kan fatta beslut med anledning av motionen vid ett sammanträde, som hålls inom ett år från det motionen väckts.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det kommunfullmäktige och en lång dagordning, med många enkla frågor och interpellationer. Jag själv har en enkel fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S), som handlar om sommarbemanningen inom äldreomsorgen.

När det gäller sommaren, så är det en jättestor utmaning för äldreomsorgen speciellt under semesterperioden. Att få in så många nya i verksamheter tillfälligt, som dessutom har den rätta kunskapen, kommer inte att bli lätt. Jag har också träffat många anhöriga som känner en stor oro. om det kommer att finnas kvalificerad personal i äldreomsorgen i sommar

Kommunen står också inför stora utmaningar de närmsta åren, med tanke på att det kommer att bli brist på personal närmsta åren. När det gäller kommunens personal, som jobbar inom vård o omsorg, så kommer också var tredje person sluta de närmsta åren.Det är även en stor omsättning bland personalen och det är också en stor intern omsättning. När det gäller stor personalomsättning, så är det också oerhört kostsamt för kommunen

Med tanke på dessa omständigheter, har jag oerhört svårt att se, att kommunen löser den kommande sommarbemanningen med kvalificerad personal.

 

Det finns inget samarbete!

Av , , Bli först att kommentera 16

Anders Ågren (M) skrev en bra blogg igår. om det finns någon som tror att S och MP samregerar i Umeå.

Precis som Anders skriver, så visar Socialdemokratermas budgetpresentation att det inte finns något samarbete. Man lägger fram en egen budget utan miljöpartiet. För mig är det en tydligt klargörande, att man inte har ett samarbete. Det kommer att bli intressant, att se miljöpartiets budgetförslag och se hur mycket det skiljer sig från socialdemokraternas. Precis som Anders skriver så borde rubriken vara : ”STYRET I UMEÅ MELLAN S OCH MP HAR SPRUCKIT”.

Här kommer länken till Anders blogg!

http://blogg.vk.se/agren/2015/05/21/allvarligt-finns-det-nan-som-tror-att-s-och-mp-samregerar-i-umea-kommun/

Blir det en bojkott mot Stefan Löfven???

Av , , Bli först att kommentera 17

Att Stefan Löfven inte står för vad han lovar, det är ingen nyhet. Alla svikna vallöften är ett bevis på det. Nu har han också gått emot sitt uttalande, att Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Han har nämligen själv anlitat ett företag, som saknar kollektivavtal för att bygga om sitt hus. Jag förstår, att han inte vill kommentera det i TV.

Nu kommer det att bli intressant att se, om LO och Byggnadsförbundet, uppmanar sina medlemmar att bojkotta Stefan Löfven. Det är något som man brukar göra och jag ser verkligen fram emot rubrikerna, där det står att vår statsminister har blivit bojkottad.

 

 

 

 

 

Skattehöjning på bensin!

Av , , Bli först att kommentera 12

Socialdemokraternas samarbete med miljöpartiet straffar oss i Norrland.Höjningen av bensinskatten, är också ett sviket vallöfte av socialdemokraterna och även en kompromiss med miljöpartiet.

Stefan Löfven motiveriar också höjningen med halverade världsmarknadspriser. Men det stämmer inte, för priserna ökar för närvarande och expertisen tror även att priserna, kommer att ligga på samma nivå, under överskådlig tid.

 

Magdalena Andersson

Sverige ska inte vara en fristad för terrorister!

Av , , Bli först att kommentera 10

Att Sverige ska vara en fristad för terrorister, måste stoppas omgående. Nu kommer vi också, att skicka svenska trupper för att utbilda kurdiska och irakiska soldater i kriget mot IS. Med tanke på det, så blir det ännu mera viktigt, att det bli en omedelbar skärpning av lagstiftningen.

Bawar Ismail liberal frilansskribent har skrivit en jättebra debattartikel i gårdagens GP. I den skriver han att Svenska soldater riskerar att bli beskjutna av svenska IS-krigare och att det måste upp till debatt. Med tanke på det tycker han att regeringen och riksdagen, måste se över vår lagstiftning kring landsförräderi

Jag håller helt med och Sverige måste ta steget, att kriminalisera om man deltar i strider med terrorister. Det känns också helt fel att Svenska skattepengar, ska gå till att vårda IS-krigare med krigsskador, för att de sedan ska resa tillbaka och strida. Det kommer även att vara en stor risk, att svenska soldater blir beskjutna av dessa IS-krigare.

Här kommer länken till debattartikeln!

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2715783-atala-is-svenskar-for-landsforraderi

Lugn och ro i klassrummen!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK har jag en debattartikel, tillsammans med mina kollegor i Folkpartiet, Leo Wikberg, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Peter Sedlacek, ledamot i för- och grundskolenämnden. Den handlar om, att i skolan måste det vara lugn och ro.

Här kommer debattartikeln!

Av de som på något vis är aktiva i skolan, personal och elever, har troligen var och en upplevt problem med brist på lugn och ro i klassrummen.

En vanlig lektionsstart avbryts ofta av att elever kommer sent. Läraren måste allt för ofta lägga ner mycket tid på att hålla nere ljudnivån i klassrummet. Det är inte helt ovanligt att elever väljer att prioritera sina datorer eller mobiltelefoner framför att lyssna på läraren och även detta tar tid från den lärare som är mån om att alla ska följa med i lektionen.

Allt för mycket av elever och lärares tid och energi läggs på saker som inte har med utbildningen att göra.

Svensk skola har ordningsproblem. De internationella undersökningarna som visar på att kunskapsresultaten i svensk skola sjunkit i ett par decennier visar också att vi har stora ordningsproblem.

Det kan naturligtvis inte uteslutas att det finns ett samband. Dels direkt, det är svårt att koncentrera sig när lektionen störs av bråk och oväsen, det är svårt att planera undervisning när elever kommer sent och svårt att undervisa när elever inte lyssnar.

Men det finns också ett indirekt samband. Att oordning och stök i växande utsträckning förekommer i klassrummen sänder signalen att det som sker i skolan inte är så viktigt.

Den förra regeringen genomdrev omfattande reformer av svensk skola. Lärarutbildningen förbättrades, karriärtjänster infördes för att höja läraryrkets status. Folkpartiet drev igenom en satsning på ytterligare karriärtjänster som tas nu bort av regeringen.

Elevhälsans roll stärktes i skolan och tidigare stöd infördes för att kunna upptäcka de elever som behöver extra support tidigt. Lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa stärktes. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål.

En utredning tillsattes också för att analysera vad mer som behöver göras för att skapa mer ordning och reda. Skolan måste bli den plats det ska vara, nämligen lugn och trygg plats.

Folkpartiet vill att svensk skola ska fortsätta få fokusera på kunskap och låta lärarna få tid till undervisning. Därför bör ett stöd på 100 miljoner per år införas till utsatta skolor som kan sökas av huvudmännen för att motverka ordningsproblem och genomföra förebyggande insatser för att långsiktigt verka för studiero.

Skolorna kan själva utforma förslag på sina satsningar. Det kan handla om nya arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, få föräldrar att ta ökat ansvar för elevens agerande eller ta in organisationer som kan arbeta förebyggande. Insatser kan vara av kortsiktig karaktär för att främja ordning i skolan, men strävan ska vara att arbeta förebyggande och långsiktigt för ökad studiero.

Från politiskt håll måste verktyg och stöd ges åt de skolledare, lärare och personal som har att hantera en stökig vardag och ge dem möjlighet att arbeta förebyggande för en trygg miljö.

Det är viktigt att satsningen för mer kunskap och höga ambitioner i skolan fortsätter. Om vi inte gör det så drabbar det eleverna – och framför allt de elever som behöver skolan allra mest.