Årets sista!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det årets sista kommunfullmäktige och som vanligt är vi Liberaler aktiva. Från Liberalernas sida så har vi tre interpellationer på dagordningen. Marianne Normark har två bra och viktiga interpellationer och den första har frågeställningen ”100 äldre saknar särskilt boende eller korttidsboende”. Den andra handlar om delade turer och den har frågeställningen ”När blir personalen befriad från de delade turerna”. Den tredje interpellationen från Liberalerna är från Björn Kjellsson och den handlar om att socialdemokraterna ska dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten. Den har frågeställningen ”Stoppa processen att avskaffa valfriheten”
Det är bra att frågan lyfts och det är verkligen dags att dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten. Det är också mycket glädjande, att det nu finns en majoritet i kommunfullmäktige för att behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Nu när frågan ska tas upp i januari så vore det också fint av Socialdemokraterna att erkänna förlusten och omgående stoppa processen att frånta människors värdighet och valfrihet – och därmed ge de oroliga en lugn jul.

Ingen överraskning!

Av , , 1 kommentar 3

Nu har centerpartiet meddelat att det inte blir något samarbete med socialdemokraterna och det var ingen överraskning. I dagsläget så är socialdemokraterna mera intresserad av att tillgodose vänsterpartiets krav och det är ohållbart om man vill ha ett blocköverskridande samarbete. Stefan Löfven hade chansen och han tog den inte.

Snart kommer också Liberalernas besked och jag har svårt att se, att man kommer att stötta Stefan Löfven. Nu är det viktigaste, att varken sverigedemokraterna eller vänsterpartiet får inflytande i en ny regering. Tyvärr verkar vi också närma oss ett extraval och det hoppas jag att vi slipper. Men det ser inte ljust ut nu.