Vilken skön start!

Av , , Bli först att kommentera 1

Vilken skön start på säsongen för Udominate. Nu har man tre raka segrar efter segern igår på bortaplan mot mästarlaget Luleå och självklart var jag på plats. Det blev en klar seger mot Luleå med 23 poäng och jag var aldrig orolig att man skulle förlora. Nu är det en lång resa till SM-guldet, men jag skulle bli mycket överraskad om inte guldet hamnar i Umeå. Jag vill också berömma Oscar Stenberg för sitt lagbygge!

Många spelare var bra igår och det var en bra laginsats. Men jag vill ändå nämna Zenta Melnika som var matchens stora spelare.

När det gäller basket så är det också en av de mest underhållande sporterna att titta på. Har ni inte sett basket live så har ni verkligen bommat något. Nu har vi också Sveriges bästa lag i Umeå, så passa på och gå på en match. Jag lovar att ni kommer att uppskatta det!

14463278_10154489077373150_5733261752039424332_n

Misslyckat samarbete!

Av , , 1 kommentar 7

Nu har Socialdemokraterna uttalat sig att man går till val 2018 på egen hand. Det kommer innebära att man inte kommer att samarbeta med miljöpartiet i valrörelsen.

Med facit i handen så har deras samarbete varit misslyckat och miljöpartiet har varit en stor förlorare och man har till och med gått så långt att man har kört över sina egna kongressbeslut, för att vara kvar i regeringsställning. Miljöpartiet kommer också att gå till historien, som partiet som sålde sin själ för att ta plats i regeringen.

När det gäller miljöpartiet så vill man också inför skatter på allt som rör sig och det har drabbat Norrland hårdast. Nu är skadan redan skedd och då tänker jag på först och främst på bensinskatten. Som det ser ut så kommer också kilometskatten att införas. Men för Norrlands bästa, så är det bra om miljöpartiet hålls utanför regeringen. Men tyvärr tror jag att socialdemokraterna efter valet kommer att söka upp miljöpartiet. Men vill man söka stöd över blockgränserna, så måste man nog dumpa miljöpartiet i framtiden.

 

Oerhört glad!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har Liberalernas skuggbudget presenterats och det är en stor satsning på skolan. Det är bra att det satsas på skolan, men det jag är mest glad över är satsning på välfärden. Då tänker jag först och främst satsningen på LSS. Jag är oerhört glad att vi i Liberalerna står upp för denna reform. Sen förstår jag mig inte på socialdemokraterna, som säger att man vill värna om de svagaste i samhället. Men i själva verket så gör man tvärtemot.

Här kommer en länk till en sammanfattning

https://www.liberalerna.se/uncategorized/skolan-forst-l-satsar-43-miljarder/

 

 

Centrum!

Av , , 3 kommentarer 3

Jag har bloggat tidigare om ombyggnationerna i centrum, men det tåls att upprepa. När det gäller ombyggnaden av centrala Umeå, så är det bara konstatera att det inte har varit lyckat. Dels har det varit kostsamt och det har tagit alldeles för lång tid. Jag har också fått många samtal från handlare i centrum, som har vädjat att kommunen ska ta det lugnt med framtida ombyggnationer. Sen får man inte heller glömma, att det är kostsamt för kommunen med alla ombyggnationer. Med tanke på vårt ekonomiska läge, så tycker jag att vi måste prioritera våra kärnverksamheter.

När det gäller parkeringsfrågan för centrala Umeå så är den inte heller bra och något måste göras åt det omgående. Det ska nämnas att i vårt budgetförslag från Liberalerna så förespråkade vi mera handel i centrum Vi vill också att det ska skapas förutsättningar för det och där är parkeringsfrågan den viktigaste nyckeln.

Företagande måste uppmuntras!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag varit på företagsbesök med kommunens näringslivs och planeringsutskott. Som vanlig har det varit en intressant dag. Vi var bland annat på SCA i Obbola. Jag tycker det är jättebra att vi har dessa företagsbesök. Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. 

Bra villkor för nya och växande företag är också en förutsättning för fler jobb. Det är även viktigt att regelkrånglet minskar för företagen. Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Skrota TV-licensen

Av , , Bli först att kommentera 11

Regeringen föreslår att radio- och tv-avgiften ska höjas med 124 kronor per år från och med den 1 januari 2017. Nu är det ingen större höjning, men slår man ihop alla höjningar av skatter och avgifter, så kommer det att märkas i börsen för många.

Hur som helst så känns dagens tv avgift föråldrad och det är dags att skrota den nuvarande  tv-licensen. Det är dags att hitta ett modernare sätt att finansera public service, som tex med en skattefinansiering.

Det här ska aldrig få hända!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår på fullmäktige hade jag en enkel fråga till för och grundskolenämndens ordförande gällande skolskjutar inom kommunen.

Den enkla frågan handlar bland annat om en elev som flera gånger felaktigt lämnats vid kommunens korttidstillsyn och hemtjänstkontor på Grisbacka, trots att eleven egentligen skulle skjutsas till sitt hem. Dessutom har eleven lämnats utan någon som helst tillsyn och bara av slumpen har personal vid andra verksamheter uppmärksammat detta. Jag kände mig någorlunda nöjd med svaret och jag hoppas att det här inte upprepas någon fler gång. En gång är en gång för mycket.

Misstag begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor med svårigheter att kommunicera, vilket gör det hela än allvarligare. Det ska också finnas klara riktlinjer på hur dessa avvikelser skall rapporteras och det ska även finnas klara dokumentationsrutiner för avvikelserapportering. Från kommunens sida måste man också vara tydliga när det görs upphandlingar.

 

Många frågetecken?

Av , , Bli först att kommentera 4

Det har varit många turer sista tiden, kring byggandet av en fullstor fotbollshall. Igår på kommunfullmäktige hade jag också en interpellation i frågan.

Efter debatten trodde jag, att socialdemokraterna skulle räta upp alla frågetecken kring byggandet. Men efter debatten känner jag en stor oro, över att det kommer att ta många år innan en fullstor fotbollshall byggs. Det känns inte bra med tanke på att fotbollen har väntat i över 30 år på en fullstor fotbollshall.

Jag kommer hur som helst att fortsätta att jobba på i denna fråga, så att fotbollen i Umeå får en fullstor fotbollshall, så fort som möjligt

Skrota arbetsförmedlingen!

Av , , 1 kommentar 6

I Liberalernas budgetmotion presenteras det ett förslag att skrota Arbetsförmedlingen. Jag tycker det är ett jättebra förslag och det finns mycket pengar att spara genom att lägga ned arbetsförmedlingen. När det gäller arbetsförmedlingen så är det också den myndighet som har lägst förtroende bland alla i dag. Förslaget innebär också att utsatta grupper kommer att få större möjligheter.

Här kommer Liberalernas förslag i sin helhet!

Liberalerna föreslår idag att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad.

Bakgrund:

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Å ena sidan arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist och arbetstagare som upplever att det är enkelt att hitta ett nytt arbete vid uppsägning. Å andra sidan växer det fram en ny arbetslöshet, där de arbetslösa i huvudsak är människor som överhuvudtaget inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.

Finanspolitiska rådet visar att bland dem med låg utbildning är endast omkring en tredjedel mellan 15-74 år sysselsatt. I detta läge är det helt centralt att arbetsgivare och arbetssökande känner tillit till Arbetsförmedlingen. Så är det inte idag. Arbetsförmedlingen som myndighet lever inte upp till sitt namn. Det är inte bara ett kommunikativt problem utan i grunden en förklaring till myndighetens låga förtroende hos både arbetsgivare, arbetstagare och allmänhet. Myndigheten har i dagsläget det lägsta förtroendet av samtliga mätta myndigheter enligt SIFO. Detta hämmar hela den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Detta är effekten av att myndighetens verksamhet är en annan än den vi i allmänhet uppfattar som dess kärnuppuppgift: förmedling av arbeten. En genomsnittlig arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett arbete i månaden. Runt nio av tio lediga arbeten i Sverige förmedlas inte av myndigheten. Även andra externa bedömare är kritiska till Arbetsförmedlingens verksamhet. Riksrevisionen har granskat verksamheten och gett kritik vid flera tillfällen. 2013 konstaterade Riksrevisionen i en rapport att arbetsförmedlare upplever att de inte har möjlighet att ge arbetslösa ungdomar anpassat stöd. I en rapport från Riksrevisionen år 2015 kritiserades Arbetsförmedlingen för att den var för dålig på att anpassa utbildningsinsatser för att tillgodose regionala och lokala behov. Även OECD har under 2015 riktat kritik mot Arbetsförmedlingen och mot det ineffektiviteten i det offentligt finansierade matchningssystemet i Sverige.

I detta läge, och mitt i en högkonjunktur, bygger regeringen ut Arbetsförmedlingen. En anledning till kostnadsexpansionen är att regeringen utökar Arbetsförmedlingens uppdrag till att också omfatta de med stark etablering på arbetsmarknaden. Det är fel väg att gå. Många har idag inget behov av Arbetsförmedlingen, utan hanterar sitt arbetssökande via privata bemanningsföretag eller branschspecialiserade rekryteringsföretag. Riksrevisionen har vid flera tillfällen påpekat brister i Arbetsförmedlingens verksamhet, inte minst när det gäller arbetet med matchning.

Den nya arbetslösheten och bidragsberoendet är en av vår tids största samhällsproblem. Istället för att Arbetsförmedlingen fokuserar på arbetssökande som inte behöver myndighetens hjälp behöver allt fokus läggas på att rusta dem längst ifrån arbetsmarknaden för jobb och sysselsättning.

Liberalerna föreslår därför att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad.

Den nya myndigheten ska ha två huvudsakliga uppgifter:

• Att organisera de arbetsmarknadspolitiska programmen och lönestöden.

• Att administrera de offentliga delarna av arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar att med insatser, program och subventionerade anställningar stötta den allt större delen av de i arbetslöshet som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

Man kör över medborgarna!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har kommunfullmäktige avgett ett yttrande på en remiss gällande den regionala indelningen med tre nya län. Från Liberalerna yrkade vi att Umeå kommun ska vara emot den regionala indelningen

I dagsläget finns det för många frågetecken kring en storregion och i dagsläget saknas det även en konsekvensanalys. Vad som behövs är resurser, och det trollar man inte fram genom att rita om kartor. För det behövs företag som skapar arbetstillfällen och skatteunderlag. Och varför ska man lägga tid och pengar på nya regioner när krafttag krävs för att skapa jobb, bostäder och en bättre skola

Om det nu skulle bli en storregion i Norrland så skulle den också geografiskt omfatta ungefär halva landet. Om man ser till Västerbotten så har vi också en tydlig regional och kulturell identitet. Jag har även svårt och förstå hur en storregion ska lösa det ekonomiska underskottet som finns i dagsläget.

Som jag nämnde finns det också många frågetecken i dagsläget och det största frågetecknet är att det inte finns en konsekvensanalys. När det gäller alla fyra Norrlandslandsting så har man också ekonomiska underskott och det är ju inte så att man plötsligt får överskott bara för att man lägger ihop dem. Underskottet blir bara större. Det kommer även att bli långa avstånd till makthavarna och av naturliga skäl så har inte Norrland heller en fungerande kollektivtrafik.

Men det värsta av allt är att man kör över alla medborgare. Om man ser till demokratiperspektivet så saknas det en folklig förankring och det här är en så stor fråga, att medborgarna borde få ha sin åsikt.