Dålig tajming!

Av , , 3 kommentarer 2

Regeringen säger ja till förslaget om skärpta amorteringskrav för nya bolånetagare och jag tycker det är en dålig tajming. Det med tanke på att bostadsmarknaden inte är stabil och de kan även innebära att det kan bli ett prisfall på bostäder.

Det skärpta amorteringskravet kommer också att göra det svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Är det något vi behöver i Umeå så är det rörlighet på bostadsmarknaden och det här förslaget kommer inte att leda till mera rörlighet.

Årets sista!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det årets sista regionfullmäktige och det är inte en så lång dagordning. Efter nästa val kommer det också att bli en ny organisationsform för regionen och då kommer Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten troligtvis slå ihop och bli en regionkommun från och med den 1 januari 2019. Det är också riksdagen som fattar beslut om det blir en regionkommun i länet och det formella beslutet kommer under våren 2018.
Från Liberalernas sida är vi mycket positiva till det, eftersom vi under en längre tid har velat lägga ned Region Västerbotten.

Förutsättningarna för lokalt företagande måste bli bättre!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå tappar bland rankingen av svenska kommuners företagsklimat och det är mycket oroande. Jag börjar även känna en stor oro, över att socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Igår på kommunfullmäktige kunde man också se det klart.

Ett samarbete innebär att man låter (V) påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg, har tyvärr i tidigare samarbeten fått stort genomslag. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

I Folkbladet kan man också läsa en debattartikel från alliansen i Umeå, där vi är oroliga över det lokala företagsklimatet.

Förutsättningarna för lokalt företagande måste bli bättre!

Umeå kommun tappade 20 placeringar i lokalt företagsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking för 2017. Undersökningen visar även försämrade attityder bland politiker och tjänstemän gentemot företagande. Detta är oroande då goda relationer mellan politiken och företag är centralt för att få fler människor i jobb och möjliggöra ett växande Umeå.

Umeå kommun har en av landets högsta kommunalskatter vilket bland annat hämmar studenter och arbetstagare från att stanna i kommunen efter färdig utbildning. Ett av de stora problemen hos företag idag är att hitta rätt kompetens. Umeå kommun måste bli bättre på att ta tillvara de studenter som väljer Umeå som sitt hem och studieort.

Umeå kommun ska fortsätta ha en dialog med entreprenörer och företag i Umeå. Men den måste bli bättre. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag är det extra viktigt att vi bygger goda förutsättningar för företagen på lokal nivå. Fler människor ska vilja driva företag, de företag vi har ska ha de bästa möjligheterna att fortsätta expandera och fler entreprenörer ska välja Umeå som lokaliseringsort. Frågar man företagare i Umeå, så är det följande fem punkter som är viktigast för ett bättre företagsklimat: kortare handläggningstider, bättre förståelse hos politiker och tjänstemän för företagande, fler bostäder, bättre dialog mellan kommunen och företag, samt lägre skatter och avgifter.

Politikens jobb när det kommer till företagande är att skapa goda förutsättningar för företag att bidra till välståndet i vår kommun. För att Umeå kommun ska ha bättre villkor när det kommer till företagande krävs flera förbättringar. Den kommunala skattesatsen bör sänkas och handläggningstiderna förkortas. Utöver det bör kommunen fokusera på kärnuppgifterna och inte bidra till osund konkurrens.

Plats 144 i lokalt företagsklimat duger inte. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 – hamnar Umeå dessutom på plats 127 av 139 kommuner. Som alla förstår är det riktigt illa. Socialdemokraterna och Miljöpartiet saknar ambitioner för Umeås entreprenörer och företag. Vi vill se satsningar som gör att Umeå kommun är bland topp 10 i Sverige när det kommer till lokalt företagsklimat.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, gruppledare (L)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Vill man stötta föreningslivet, så måste man också tillföra pengar!

Av , , 1 kommentar 1

Idag på kommunfullmäktige hade Anders Ågren (M) ställt en bra interpellation om social oro i vissa bostadsområden. Den viktigaste lösningen är det brottsförebyggande arbetet och jag tycker också att det ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet

Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper. Det var intressant att höra i debatten hur alla partier ville stötta föreningslivet, men det märktes inte när vi tog budgeten förra gången. Tillförs det inte pengar, så blir det oerhört svårt att stötta föreningslivet.
Sen måste vi också skapa bra förutsättningar till fritidssysselsättningar ute i stadsdelarna. Det finns också många som inte har ekonomiska möjligheter att åka iväg under lov. Jag tror också att det skulle vara bra om vi öppnade upp kommunens anläggningar under loven.

Lång dagordning!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning, med många enkla frågor och interpellationer. Från Liberalernas sida så har vi en bland annat en enkel fråga som handlar om skolskjutsar. Tyvärr verkar det som om den inte kommer att komma upp, på grund av att för och grundskolenämndens ordförande inte är närvarande. Nu är det andra fullmäktige på raken som frågan inte kommer att ställas och det är inte bra. När man ställer en fråga, så gör man det för att lyfta en aktuell fråga. Att vänta i flera månader för att få ett svar känns inte bra.

Vi är glada!

Av , , Bli först att kommentera 4

Från Liberalernas sida så vi otroligt glada att tre viktiga saker i vårt valmanifest har uppfyllts.
Gymnastikens hus har byggts och äntligen har gymnasterna fått sina lokaler som man har vänta på i många år. Förra veckan kom också utspelet att en fotbollshall byggs på NOLIA och det är också en fråga som vi har drivit under många år. Det kommer att bli ett lyft för fotbollen i Umeå och det kommer också att frigöra tider till breddverksamheten.
Lundabron är också på gång och det kommer att bli ett lyft för det rörliga friluftslivet. Det kommer också att underlätta för en bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och arbetsplatser som Volvo Umeverken och IKEA. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder för bättre luftkvalitet i Umeå centrum.

Socialdemokraterna måste ta ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Socialdemokraterna säger att man backar om den personliga assistansen, men samtidigt har man inget svar på hur man kommer att göra för dom som redan har drabbats. Det är över 1000 personer som redan har drabbats och det kommer att bli fler eftersom det tillfälliga stoppet träder i kraft i början på nästa år. Det kommer inte heller att hjälpa de som har fått den hårdare bedömningen från försäkringskassan. Den kommer att ligga fast. Det är bra att man backar, men nu har man också ett ansvar att se över dom som redan har drabbats.

På rätt väg!

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens politiska partier är det verkligen inte alltid lätt att hitta den grundläggande ideologin. De flesta partierna håller också upp fingret och ser var det blåser. Därefter så gör man sina politiska utspel. Givetvis ska man följa med vad som händer i vår värld och kunna förändra sin politik, men man får inte glömma sitt partis grundläggande ideologi. Jag är därför glad att vi Liberaler är på rätt väg och det visade också vårt landsmöte.

Sen är det ett friskhetstecken att man i ett parti har olika åsikter och det gör också ett parti levande. Nu har vi en valrörelse framför oss och en uppförsbacke när det gäller opinionsmätningarna. Men efter helgens landsmöte, känns det som vi är på rätt väg. Jag är också otroligt stolt över vårt funktionshinderpolitiska program och vårat äldre program. Nu ska vi bara få ut vårt budskap till väljarna och jag ser verkligen fram emot valrörelsen.

Turbulenta tider inom politiken i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det sista dagen på Liberalernas landsmöte och dagens stora debatt kommer att bli frågan om religiösa friskolor. Det kommer att handla om ett stopp för etablering av religiösa friskolor eller ett totalförbud. Debatten går också att följa på SVT.

Hemma i Umeå händer det också mycket inom politiken och det som sker i miljöpartiet är mycket unikt. Det som har hänt är att länsförbundet och kommunföreningen tas över av riksorganisationen. Idag har även socialdemokraterna sitt nomineringsmöte när det gäller Umeå kommun och det kommer att bli intressant att följa. Jag har ingen åsikt om deras interna arbeten, för det är en intern angelägenhet. Men det som är händer är oerhört intressant, det med tanke på att det är dessa två partier som styr och samarbetar med varandra i kommunen.

Mycket kan hända!

Av , , Bli först att kommentera 4

I helgen är jag på Liberalernas landsmöte och det är alltid lika kul att få träffa alla andra Liberaler ute i landet. Det märks också på mötet att valet närmar sig och det är livliga diskussioner i korridorerna. Det här landsmötet kommer också att bli oerhört viktigt och det med tanke på det senaste opinionsmätningar. När det gäller valet 2018 så är det en lång tid dit och mycket kan hända. Men jag tycker att man ska ta opinionsundersökningar på allvar. När det gäller valet så tror jag också det kommer att avgöras på valdagen och i valrörelsen. Men självklart hade jag varit oerhört glad om vi hade legat bättre till i opinionsundersökningarna.