Stora utmaningar!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag är jag i Luleå och på Logistikdag Norr, med många intressanta föreläsare. När det gäller norra Sverige, så står vi inför stora utmaningar när det gäller logistiken av transporter. Man ska inte ställa trafikslag emot varandra, men lastbilar är oerhört viktiga för oss i Norrland.

Att transportera något idag är inte billigt och med en lastbilskatt som S och MP vill genomföra, så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De pengar som staten skulle få tillbaka, kommer att investeras i järnvägar i södra Sverige

 

Oerhört värdefulla!

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter en hektisk tid under valrörelsen, känns det bra att den politiska vardagen är åter. Igår sammanträde det nya kommunfullmäktige för den kommande perioden och i novemberfullmäktige fastställs de politiska uppdragen. Igår på kvällen var det även avtackning av avgående fullmäktigeledamöter! Två fantastiska folkpartister avtackades i form av Anna-Karin Östling Sjöstrand och Lennart Degerliden. Dessa båda har varit oerhört värdefulla för mig och partiet. Nu kommer de inte att sluta politiskt, utan kommer även fortsättningsvis ha politiska uppdrag i kommunen.

 

IMG_1291

 

Dags för första fullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det dags för det första fullmäktige efter valet. Det är även det första mötet för den nya mandatperioden och därmed även det första fullmäktiget för de nya ledamöterna. När det gäller Folkpartiet så har vi fyra ordinarie platser i fullmäktige och två ersättare. Vår fullmäktigegrupp består av Peder Westerberg, Ulrica Westerlund, Peter Sedlacek och Emma Strömberg. Ersättare är Lotta Holmberg och Björn Kjellsson.

Det kommer att bli en intressant tid i fullmäktige, med 10 partier och en politisk vilde. Jag kan villigt erkänna, att jag kommer att sakna debatterna med Tamara, men det kommer att komma nya att debattera mot. Sen kommer även Lennart Holmlund att få en mera undanskymd roll, men jag tror inte att han kommer att vara tyst. Det är kul att Lennart är kvar i fullmäktige, men jag kommer att sakna han i kommunstyrelsen.

 

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår hade vi i Folkpartiet nomineringsmöte för kommunala uppdrag i Umeå kommun. På ett nomineringsmöte kan allt hända och man kan inte ta valberednings förslag som givet. Under mina år i Folkpartiet, har vi haft det lugnt på våra nomineringsmöten och valberednings förslag har oftast gått igenom, utan några ändringar. På mötet igår valdes jag till kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs o planeringsutskottet, jag blev även vald till regionfullmäktige.

Det känns oerhört bra och hedrande, att få förtroendet att fortsätta som gruppledare för Folkpartiet i Umeå. Att få jobba med politik på heltid är få förunnat och jag är oerhört glad över att få göra det. Det kommer även att bli en oerhört intressant tid politiskt framöver och det kommer att bli intressant med 10 partier i kommunfullmäktige och en politisk vilde, den kommande mandatperioden.

Man vänder kappan efter vinden!

Av , , Bli först att kommentera 14

För mig är det ingen överraskning att V+ Fi och den avhoppade miljöpartisten ingår en valkartell. Men något jag har svårt att förstå är att vänstern kritiserar socialdemokraternas uppgörelse med miljöpartiet. När vänstern hade ett likadant samarbete med socialdemokraterna i förra mandatperioden och bland annat fick en kommunalrådspost och ordförandskapet i tekniska nämnden, så var det helt ok. Man vänder verkligen kappan efter vinden.

Ett löfte utan värde!

Av , , 1 kommentar 8

Enligt vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt ska Norrbotniabanan byggas. Han säger att löftet finns med i regeringens budget, efter ett krav från Vänsterpartiet. Men vart finns pengarna till den nya järnvägen? Som dagsläget är, så finns det inga pengar till Norrbottniabanan.

Jag skulle bli glad, om ett bygge skulle startas de närmsta åren. Men man måste vara realistisk och inse att det inte kommer att ske de närmsta åren. Har man inga pengar avsatta i budgeten, så bli det heller ingen järnväg.

Norrland straffas!

Av , , 5 kommentarer 8

Nu vill regeringen införa en vägslitageavgift för både svenska och utländska åkare. Det är en avgift som kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. Det kommer också att innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället. Sen skulle skatten heller inte ge några pengar tillbaka till Norrland.

Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som kilometerskatt och höja bensinpriset för oss i Norrland känns inte rätt.

Det känns inte bra!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är det full ubåtsjakt i Stockholms skärgård och det verkar som att det är någon form av utländsk ubåt, som befinner sig där. Men jag är mycket tveksam, att det blir någon jaktlycka. Tyvärr är det så att Svenska försvaret inte har tillräckligt med resurser till att lyckas och så blir det när man rustar ned ett försvar. Det känns inte heller bra, när ledande militärer i Sverige, säger att vi saknar förmågan att bedriva avancerad ubåtsjakt.

Från Folkpartiet har vi under många år drivit frågan, att vi måste rusta upp Sveriges försvar och vi har fått kritik för det. Många har hävdat att det inte har behövts på grund av det aktuella läget i världen och det kritikerna inte har tänkt på är att det har en oerhörd lång tid att rusta upp Sveriges försvarsförmåga. Nu har vi åter fått ett bevis på, att Sveriges försvar inte fungerar.

 

Ett stort beröm till Lennart och Hans!

Av , , 1 kommentar 14

Jag tycker det är bra att ledande politiker i länet markerar att Bromma flygplats är viktigt för Norrland. Lennart Holmlund och Hans Lindberg, båda ledande socialdemokrater i Umeå, markerar skarpt mot MP och S förslag att avveckla Bromma. Det ska de, ha stort beröm för! Men Jabar Amin riksdagsledamot för miljöpartiet är däremot nöjd och tycker det är positivt. En riksdagsledamot för länet borde verkligen inte tycka, att det är positivt att Norrlands näringsliv drabbas negativt.  Man undrar vem han företräder egentligen?

Ett stort hot mot Norrland!

Av , , 3 kommentarer 14

Om den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms Stadshus får som man vill kommer Bromma flygplats att vara nedlagd 2022. Om det skulle bli fallet, så skulle det vara ett stort dråpslag för Umeås tillväxt. I valrörelsen lovade socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att Bromma skulle vara kvar. Men om man tolkar hans uttalande idag, så verkar han öppna upp för en stängning av flygplatsen. Det är ett vallöfte som sviks och som kommer att drabba Umeås förbindelser med Stockholm. Det är även ett hårt slag för näringslivet i hela Norrland.

Nu är inte sista ordet sagt i frågan och det finns ingen majoritet i riksdagen för en nedläggning av Brommas flygplats. Men det man kan konstatera är att Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik, är ett stort hot mot Norrland