Parkeringsavgifterna!

Av , , 2 kommentarer 15

Nu har tekniska nämnden beslutat om att höja parkeringsavgifterna i Umeå. Självklart sa vi nej från Liberalerna och det med tanke på handelns situation. Från Liberalerna sida så vill vi att det ska skapas bättre förutsättningar för handeln i centrum och där är parkeringsfrågan viktig.

Med tanke på allt det som har hänt i centrum med bland annat ombyggnationer, så måste kommunen hjälpa handeln och inte motarbeta den.

http://www.vk.se/plus/1992640/nu-hojs-parkeringsavgifterna-i-umea

 

Viktiga satsningar!

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har Liberalerna presenterat sin vårbudgetmotion och jag är glad att den röda tråden är att försvara människors frihet. Det är fyra viktiga områden som lyfts fram!

1.                  Kunskap som ger frihet för alla barn. Tio miljarder till en kunskapsskola med lugn och ro.

2.                  Verklig frihet kräver också trygghet. Stärk polisen – rättsstaten måste fungera.

3.                  Frihet måste verkligen försvaras. Kraftig upprustning av försvaret i en orolig tid.

4.                  Friheten att få klara sig själv. Låt fler få första jobbet och slippa leva på bidrag.

Självklart säger också Liberalerna nej till regeringens skatter som tex 3:12-reglerna

och flygskatten. När det gäller flygskatten så är det också en straffskatt som kommer att slå hårt mot Norrland. 

Här Kommer länken till vårbudgeten i sin helhet!

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/lib_ek_varmotion2017.pdf

 

Tyvärr har man olika förutsättningar!

Av , , Bli först att kommentera 11

Tyvärr känns det oerhört långt borta, att damerna ska få samma förutsättningar som herrarna inom idrotten. Det som har i hänt i Örnsköldsvik är tyvärr ett exempel på det. Om du som kille går på hockeygymnasiet får du ett hyresbidrag från Modo hockey på 4000 kronor i månaden, men som tjej får du ingenting.

Som försvar säger Modos vd att det inte handlar om killar och tjejer. Det är precis det handlar om, för man ger killarna bättre förutsättningar än tjejerna. Ska man få en förändring så måste börja någonstans och då borde man redan starta i unga år.

Inte överraskad!

Av , , 1 kommentar 9

Igår i Dorotea var det en politisk debatt om den föreslagna kilometerskatten. Det var ingen överraskning att den miljöpartiske riksdagsmannen försvarade kilometerskatten. Hans argument var att man måste förhindra en utveckling, där allt mer transporter sker på väg och om ökad konkurrens från utlandet.

Två argument som inte stämmer med bilden av Norrland, där vi är beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri.

Det ska nämnas att miljöpartiets riksdagsman var från Skåne och det är kanske förklaringen till okunskapen, om hur det ser ut i Norrland. Men å andra sidan, så verkar inte heller miljöpartister från Västerbotten ha kunskaper i ämnet.

 

Kommunen måste vara beredd!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Jag själv har en interpellation som har rubriken ”Återvändande IS-krigare till Umeå. Med tanke på det som händer i vår omvärld, så är det oerhört viktigt att kommunen är beredda på att det kan komma hemvändande IS-krigare

Vänsterpartiet har även en intressant interpellation som har frågeställningen ”Varför vill S sälja Scharinska?

När det gäller Politik handlar det om prioriteringar och de 32 miljoner kronor som kommunen fick för Scharinska behövs till kärnverksamheten. Man får inte heller glömma driftskostnaden och den är inte billig. Därför känns det oerhört konstigt att vänsterpartiet vill stoppa en försäljning, det med tanke på att man ofta säger att man vill satsa på kärnverksamheterna. Jag får inte ihop den ekvationen

Oseriöst förslag!

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har skolkommissionen lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Ett av förslagen var att populära platser på skolor ska lottas ut. Det med tanke på att utjämna orättvisor. För mig låter det inte seriöst, att eleverna ska fördelas efter lotteridragning. Är det så här vi ska utjämna orättvisor i framtiden. Ska det också bli lotteridragningar om vart man ska bo eller vad man ska jobba med. Jag saknade också i slutbetänkandet, ett förslag om att förstatliga skolan

Ännu en straffskatt för Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 7

Tidigare har regeringen tvingat backa från utredningens förslag om kilometerskatten. Nu tror många att frågan är lagd på is, men så är inte fallet. Regeringen kommer att fortsätta bereda frågan och på sikt införa kilometerskatten. Det kommer att bli en ytterligare straffskatt, som kommer att slå hårt mot näringslivet i länet. Det är miljöpartiet som är drivande i frågan och det är heller ingen överraskning, eftersom det är ett parti som vill att man inför skatter på allt som rör sig.

Vi får inte heller glömma att bensinskatten har höjts nyligen och att miljöpartiet ytterligare vill ha en höjning av bensinskatten. Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. INorrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Att transportera något idag är inte heller billigt och med en kilometerskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter för oss i Norrland känns inte rätt.

Norrlandsfientlig politik!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har regeringen presenterat sin vårbudget och det var inga större överraskningar. Tyvärr var det också väntat att regeringen skulle införa en flygskatt. För mig är det en norrlandsfientlig politik och man verkar inte förstå, att flygförbindelserna till Stockholm är oerhört viktiga för Västerbotten och att det även är en viktig överlevnadsfråga för vårt näringsliv. Nu kommer också miljöpartister jubla i norra Sverige och det är tyvärr bara att konstatera att deras norrlandsfientliga politik har fått genomslag.

Helt säker!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det känns bra att Udominate är tillbaka på vinnarspåret igen! I går körde laget över Telge och med det så är man klar för final i dambasketligan.Extra kul att det blir Luleå igen! När det gäller Udominates målsättning inför denna säsong så var det att bli Svenska mästare. Det är en tuff resa kvar dit, men jag är helt säker på att Udominate tar sitt första SM-guld denna säsong. #tresegrarkvartillsmguldet

Har ni inte sett basket, så har ni också bommat något. Det är en fantastisk upplevelse och det är ingen lugn stund under matcherna, för allt kan hända. Sen har vi ju också Sveriges bästa basketlag i Umeå!

Vi syns på Umeå Energi Arena!

PS: Första finalen är Onsdagen den 19 april kl 19!

Sverige ska inte vara en fristad för terrorister!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är dags att se över lagstiftningen i Sverige. I Sverige har vi en lag mot terrorresor, men vi har ingen lag som stoppar svenska medborgare från att vara med i terrororganisationer som tex IS. Sen har jag också oerhört svårt att förstå, att återvändande IS krigare i Sverige, inte blir åtalade för krigsbrott. Enligt SÄPO är det runt ett hundratal som har kommit tillbaka till Sverige från striderna. För mig är det en självklarhet att dessa personer ska sitta bakom lås och bom

Enligt SÄPO är det också över 300 unga män, från Sverige som har anslutit sig till IS eller andra islamistiska terrorgrupper. Enligt SÄPO ligger Sverige ligger också på tredje plats i Europa när det gäller antalet Syrienjihadister per capita.