Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det kommunfullmäktige och det är som vanligt en lång dagordning. Från Liberalernas sida så är vi också som vanligt aktiva på fullmäktige. Vi har bland annat en motion på dagordningen. Som handlar om att vi Liberaler vill ha en professionell styrning av de kommunala bolagen. Där ledamöterna ska föreslås av affärsmässiga kriterier och således inte efter politiska maktförhållanden. Styrelseledamöter ska också ha dokumenterad erfarenhet av bolagsstyrning och kan rekryteras även bland personer som inte är bosatta i kommunen.

Språket en viktig nyckel till integration!

Av , , 1 kommentar 14

Frågan om språkkrav för medborgarskap är något vi Liberaler drivit länge. För 16 år sedan lyftes förslaget och då fick vi en oerhörd kritik av de flesta partier. Tyvärr sa också våra allianskollegor nej till språkkravet, då man kom till regeringsmakten 2006. Nu är det en del i januariöverenskommelsen.Det kommer inte heller bara bli ett språkkrav, utan det blir också ett krav på grundläggande samhällskunskap för medborgarskap i Sverige. Grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma ut på arbetsmarknaden och därför anser vi Liberaler att språket är en nyckelfråga till en bra integration i Sverige.

Vi har blivit påhoppade gällande språkkravet tidigare från andra partier och det har jag svårt att förstå varför. Svenska kyrkan ställer sig inte heller bakom Liberalernas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. I ett remissvar säger man också att språkkrav kan öka segregationen och det har jag oerhört svårt att förstå. För mig är språket en nyckel till att komma in i det svenska samhället.

Genom att kunna det svenska språket skapar man möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortare och vad är det för fel på det. Det är även en viktig demokratisk fråga, att man ges möjligheten att följa med i samhällsdebatten och kunna följa politiska partier i deras debatter.

Sakpolitiska överenskommelsen nummer 41!

Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former