Kärnkraften behövs för klimatet och jobbens skull!

Av , , Bli först att kommentera 10

Från Liberalernas sida så valde vi att stå utanför energiöverenskommelsen 2016 som slöts mellan S, MP, M, C och KD. Anledningen var att den missgynnade marknadsvillkoren för kärnkraften. Det behövs en ny energiöverenskommelse och därför är det glädjande att Liberalerna tillsammans med M och KD, har tagit ett initiativ till en ny överenskommelse som tillåter kärnkraft, tryggar tillväxten och värnar klimatet. Man vill att kärnkraftens roll i den svenska energiförsörjningen omprövas. Är det något som är klimatsmart så är det kärnkraften och om vi stänger ned den, så behöver vi importera mera el och därmed skapar vi ett beroende av fossil energi. När det gäller Kärnkraften så är den både är leveranssäker och klimatsmart. Även FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska världens utsläpp. Det ska nämnas att sex av tio svenskar är positiva till kärnkraft efter en undersökning.

Det behövs en kraftfull politisk viljeinriktning!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är tyvärr ingen nyhet att unga med funktionsnedsättningar inte får tillräckligt med resurser när det gäller sin fritidsverksamhet och kulturverksamhet. I kommunen har vi många goda exempel som vi kan bygga vidare på och då tänker jag först på Fritid för alla, som riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning och även den verksamhet som utvecklats på Uttervägen (Uttervägens Hjältar) Men då behövs det både medel och mer personal och den stora frågan är hur man får till en bättring. Jag själv tror att det behövs en kraftfull politisk viljeinriktning för att få en förbättring. På senaste kommunfullmäktige var det också endast ett fåtal politiker som gick upp i debatten kring denna fråga. För att få en förändring så behövs det fler politiker som tar dessa frågor på allvar och det får inte heller bara bli tomma ord.

Umeå får ett nytt handelsområde!

Av , , 1 kommentar 9

Med tanke på att Umeå växer så ökar behovet av nya ytor för verksamheter och handel. Nu är det också klart att Umeå får ett nytt handelsområde och det är Sandbäcken som ska ligga väster om Greenzone på Erboda. Beslutet togs på ett nästan enhälligt kommunfullmäktige och självklart biföll Liberalerna detaljplanen. Miljöpartiet yrkade på återremiss på grund av risken för ökat bilresande i området.

Det är mycket bra läge på det nya handelsområdet och det är kopplingar till många boenden och att det är även gynnsamma förhållanden för utvecklade gång och cykelnät. Det är också ett bra läge med tanke på alla trafikleder runt om och det här skapar också möjligheten att stärka kollektivtrafiken till området. Skapandet av det nya handelsområdet kommer också frigöra ytor för verksamheter som behöver flytta från bostadsområden som tex Haga och Teg. Det kommer i sin tur att frigöra mark för bostadsbyggande.

Tycker också att det är intressant att de två styrande partierna miljöpartiet och socialdemokraterna har så kraftigt skilda åsikter hur Umeå ska utvecklas. Nyligen var det detaljplanen på Västra Brinkvägen som miljöpartiet var emot och nu är det den här detaljplanen.

1571240113

Varför fortsätter socialdemokraterna att motarbeta privata aktörer inom hemtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 8

Trots att en majoritet tidigare har sagt ja till LOV i kommunfullmäktige så fortsätter de styrande tillsammans med V att motarbeta privata utförare av välfärdstjänster. Nu har man i nämnderna beslutat om förfrågningsunderlag som grovt försvårar för de privata aktörerna, att fortsätta erbjuda sina tjänster.

Idag väljer en majoritet av alla med hemtjänst en privat utförare och det är ett bra betyg på att de privata utförarna gör ett bra jobb. Trots det så fortsätter socialdemokraterna och vänsterpartiet göra allt för att sätta stopp för valfriheten och man vill istället styra valet av utförare. För mig är det obegripligt och det är bara att konstatera att det är en ideologisk fråga. Det slår tyvärr också hårt mot små lokala företag och även många kvinnliga företagare. Det slår också hårt mot den majoritet som är mycket nöjda med sin privata utförare.Välfärden står också inför stora utmaningar och vi behöver istället fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör.

Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

Liberalerna aktiva som vanligt!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning som vanligt. Från Liberalernas sida så har vi tre interpellationer och en enkel fråga på dagordningen. Marianne Normark har en mycket bra och viktig interpellation som har frågeställningen ”Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme” Anders Norqvists interpellation är mycket bra och handlar om varför välfärden i huvudsak ska bekosta effektiviseringarna inom kommunen. Jag själv har en interpellation som har frågeställningen ”På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet?” Min enkla fråga handlar om parkeringsproblematiken kring Umeå energi arena.

Stort hot mot vår demokrati!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu vill Regeringen skärpa straffen för dem som begår brott mot politiker eller deras närstående. Jag tycker inte politiker ska ha någon gräddfil, men det är ett stort hot mot vår demokrati att politiker utsätts. Tyvärr finns det också dom som tycker att vi politiker ska kunna tåla mera än andra och det håller jag inte med om. Självklart ska vi politiker kunna ta kritik för våra beslut, men att vi ska tåla hot och trakasserier köper jag inte. För mig är det också en självklarhet att ingen ska behöva ta emot hot eller våld på sin arbetsplats oavsett vad man jobbar med.

Det är också skrämmande siffror att var fjärde förtroendevald i riksdag och kommunfullmäktige, har utsatts för hot, trakasserier eller våld i samband med sina politiska uppdrag. Det är tyvärr också en ökning jämfört med tidigare mätningar. Jag har själv blivit utsatt för hot och trakasserier och det är inte roligt att uppleva. Men tyvärr är det så att man börjar inse att det är vardagen.

Nu väntar ett hårt arbete!

Av , , 3 kommentarer 9

I helgen var det Liberalernas landsmöte och det man kan konstatera är att det gick partiledningens väg. Det blev också många förändringar i partistyrelsen och det känns bra. Ett stort grattis till Nicke Grahn från Dorotea som kom in i partistyrelsen!
Nu väntar ett hårt arbete både för partiledare och den nya partistyrelsen och den stora utmaningen nu är att lyfta partiet och få väljarna att komma tillbaka till partiet. Nu är det lång tid fram till valet 2022 och jag känner ingen oro över att Liberalerna kommer att lyfta i opinionsmätningarna. Men det krävs ett hårt arbete av alla och det gäller även oss ute i landet. Jag har också ett stort förtroende för Nyamko Sabuni och vet att hon kommer att lyfta partiet

På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet?

Av , , Bli först att kommentera 7

Tyvärr finns det mycket att göra när det gäller samhällets stöd till unga med funktionsnedsättning. Det ska sägas att det finns många goda exempel där samhällsstödet är bra, men det finns mycket att göra. Därför har jag lämnat in följande interpellation till kommunfullmäktige.

Interpellation

På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet?

Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga. Den här gruppen deltar också betydligt mindre i idrottsaktiviteter eller övrigt föreningsliv och man har också en svagare ställningen i arbetslivet som tex hög arbetslöshet. Man möter dessutom också större hinder än andra när de vill skapa sig en meningsfull fritid eller engagera sig i samhället och unga med funktionsnedsättningar idrottar och motionerar också betydligt mindre än andra i samma ålder. När det gäller samhällsstödet till föreningslivet så tar man inte heller så stor hänsyn till de särskilda utmaningar som finns för att bedriva verksamhet

Fråga till Individ och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S)

1. På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet?

Umeå den 2019-11-13
Peder Westerberg Gruppledare (L)

Vi får aldrig glömma vad som hände

Av , , 2 kommentarer 10

I lördags deltog jag vid en manifestation i Umeå till minne av Kristallnatten. När det gäller Kristallnatten är det symboliskt viktigt för att den är en konkret historisk händelse. Den kan också användas för att hjälpa folk att minnas och aldrig glömma vad som hände.
Här kommer mitt tal!

Jag är så glad att det är så många här ikväll och sluter upp i den här manifestationen och jag är också glad att jag fick chansen att få tala idag. Vi har samlats här idag för att minnas Kristallnatten som ägde rum den 9 november 1938 och där Drygt 7.500 judiska butiker och ca 1.400 synagogor och bönehus i Tyskland förstördes. Det som skedde i Tyskland, skedde inte heller över en natt utan växte fram under en lång tid och det fanns också många tydliga tecken på vad som var att väg och hända.
Genom att stå här tillsammans mot rasism och nazism säger vi att vi minns kristallnatten och att det aldrig får hända igen.” När det gäller Kristallnatten är det symboliskt viktigt för att den är en konkret historisk händelse. Den kan användas för att hjälpa folk att minnas och aldrig glömma vad som hände. När överlevarna blir färre är det också vårt ansvar att det kollektiva minnet och deras historier lever kvar” Vi som samlats här idag måste lära oss av historien och aktivt arbeta mot rasisterna.
Tyvärr finns hotet från nazister fortfarande kvar och vi har också sett nazistiska aktiviteterna i Västerbotten och jag är djupt bekymrad över det
Det känns också overkligt och obehagligt, att vi har haft nazister som öppet visar sig i centrala Umeå. Tyvärr är det nog inte heller sista gången, vi kommer att se nazister i Umeå. Man kan även se att skolor och allmänna platser vandaliseras med nazistiska symboler och Hitler-hälsningar. Judiska föreningen i Umeå har också blivit utsatta.
I Umeå och även i hela norra Norrland, har vi varit relativt förskonade från operativa nynazistiska grupper och jag tror och hoppas att det ska fortsätta på det viset. Jag har alltid känt mig stolt över att bo i en stad med människor, som i det stora hela, är toleranta och välkomnande till människor från andra delar av världen och till människor med andra traditioner och religion.
Jag vill inte ha turnerande nazister i den stad som jag lever i och älskar och jag tror mig veta att vi är många med liknande känslor. Jag kommer aldrig att acceptera att det finns nazister och jag är oerhört glad över att det finns så många som står upp mot dom.
Dem här manifestationen visar också att vi, står enade mot odemokratiska krafter. Det är också viktig, för alla vi som vill kämpa mot alla som kränker människovärdet.

Tack
75262295_10157583244743150_6574003696332439552_n

Sverigedemokraterna fortsätter att agera konstigt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverigedemokraterna fortsätter att agera konstigt i kommunen. Senaste kommunfullmäktige hade man en massa synpunkter på satsningar som görs i kommunen. Man skjuter på alla partier, men själva har man inga ekonomiska förslag, på hur vår välfärd ska finansieras i kommunen. Man hade inte ens ett eget budgetförslag när kommunens budget togs i juni, utan man valde istället att lägga sina röster på arbetarpartiets budget. Om man inte har egna ekonomiska förslag, så tycker jag också man ska vara försiktiga och kritisera andra.