Viktiga satsningar på landsbygden!

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag är glad att Regeringspartierna i samarbete med Centern och Liberalerna satsar på landsbygden i sitt budgetförslag. Bland annat satsas det 500 miljoner kronor årligen 2021 – 2023 på vägunderhåll, med fokus på vägar på landsbygden och det är otroligt välbehövligt. En viktig satsning är på hållbar besöksnäring och landsbygdsföretagande. Det är också en självklarhet att det måste finnas arbeten för att folk ska kunna bo på landsbygden. När det gäller besöksnäringen så är den oerhört viktig för landsbygden och det är också en växande näring. Något som berör besöksnäringen, är att det satsas på värdefull natur som förstärks med 400 miljoner kronor under 2021. Dessa medel kommer i huvudsak att användas för skötsel av natur och anläggningar för friluftsliv, till exempel vandringsleder.

Här kommer länken till budgetförslaget

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/fortsatt-kraftfullt-landsbygdsprogram-under-overgangsperioden/

Tyvärr finns det mycket kvar att göra

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är Umeåpride slut för i år och jag vill ge arrangörerna beröm för ett otroligt lyckat arrangemang. Ett viktigt arrangemang som behövs och tyvärr finns det mycket kvar att göra när det gäller HBTQI frågor. Jag själv var med i en politikerdebatt som handlade om hur vi politiska partier jobbar med dessa frågor. Här har vi politiska partier ett stort ansvar, att säkerställa att Umeå är en HBTQI-vänlig kommun och här finns det mycket att göra. Jag är också glad att jag är med i ett parti som sätter dessa frågor högt på dagordningen.

Viktigt att fortsätta med det brottsförebyggande arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Enligt polismyndigheten så är Umeå Sveriges största stad utan utsatta områden och Umeå har också en låg brottslighet jämfört med jämförbara kommuner. För att bibehålla det, så är det viktigt att fortsätta med det brottsförebyggande arbetet och här har vi politiska partier ett stort ansvar. Bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter och sviktande resultat i skolan är något som måste satsas på. Det brottsförebyggande arbetet ska också ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och därför är det viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper. Nu på måndag lyfter vi liberaler också frågan i kommunfullmäktige, där vi har ställt en interpellation som har frågeställningen, hur Umeå kommun jobbar med det brottsförebyggande arbetet.

Stor satsning!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har höstbudgeten presenterats och det är glädjande att Liberalerna har fått så starkt utfall i den. Det är också en budget som har grunden i januariöverenskommelsen och pandemin. Den stora vinnaren är pensionärerna som får ett nytt tillägg och man gynnas även av skattesänkningarna. Liberalerna har lyckats otroligt bra i förhandlingarna och man har fått igenom skattesänkningarna på sammanslaget 30,7 miljarder avsett för jobb och företagande. En annan stor framgång är att LSS äntligen kommer att återställas. I sin helhet är budgeten en stor satsning på att få igång Sverige efter pandemin. Man får inte heller glömma att höstbudgeten är en kompromiss mellan fyra partier och då går det inte att få igenom allt som partierna vill.

Vi måste vara rädda om den oberoende journalistiken!

Av , , Bli först att kommentera 4

Oberoende journalistik är något som vi måste vara rädda om att det är bra att den frågan lyfts upp i debatten. Mediernas oberoende roll och kritiska granskning är en viktig grund för en demokrati och vi ska vara oerhört rädda om den. Public service har också en oerhört viktig roll i Sverige och det är viktigt att politiken värnar om dess oberoende och kvalitet. Sen måste vi självklart värna om den lokala journalistiken och det är mycket alarmerande att journalistiken mer och mer koncentreras till Stockholm. Tyvärr kan vi också se hur medias oberoende roll hotas i flera europeiska länder och det borde vara en stark varningssignal.

Glädjande att fler partier ställer sig bakom Liberalernas krav!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är mycket glädjande att fler partier ställer sig bakom Liberalernas krav att förstatliga den personliga assistansen. Det är en bra början, men det behövs mycket mera. LSS måste också återupprättas och vi får hoppas att man kommer driva den frågan också.

När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar inte alla ha förstått. Jag är oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform och vill satsa en miljard på att återupprätta LSS.

Politik handlar om att få igenom sin politik!

Av , , Bli först att kommentera 3

På måndag läggs höstbudgeten fram i sin helhet på måndag och det är glädjande att Liberalerna har fått så starkt utfall i den. Politik handlar om att förändra och få igenom sina förslag och sin politik. Något som liberalerna verkligen har lyckats i förhandlingarna kring höstbudgeten. Listan går att göra lång på det som man har fått igenom i budgeten. Skattesänkningarna på sammanslaget 30,7 miljarder avsett för jobb och företagande är ett exempel. En annan stor framgång är att LSS äntligen kommer att återställas.

Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet?

Av , , 1 kommentar 2

Det brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt och Umeå kommun har ett stort ansvar att jobba med det. Kommunen har även en stor samordningsroll mellan olika aktörer i den här frågan. Föreningslivet har också en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och behöver stöd från kommunen. För att få ett klargörande hur Umeå kommun jobbar med det brottsförebyggande arbetet, så har jag ställt en interpellation till kommunfullmäktige

Interpellation

Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet

Under de senaste åren har vi sett en ökning av social oro och gängkriminalitet i många större städer i Sverige. Även i Umeå har vi även sett tendenser till social oro. Det är polisen som har ansvaret för att operativt agera mot brott och man jobbar även förebyggande. Men kommunen behöver även ta sitt ansvar för att jobba med det brottsförebyggande. Kommunen har också en viktig samordningsroll mellan olika aktörer som föreningslivet och näringslivet.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):
1. Hur jobbar Umeå med det brottsförebyggande arbetet?
2. Kommer kommunen att förstärka insatserna och samarbetet med
föreningslivet i det brottsförebyggande arbetet?

Umeå den 2020-09-17
Peder Westerberg
Gruppledare (L)

Varför nämner man aldrig det brottsförebyggande arbetet?

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår var det riksdagens särskilda debatt om gängkriminaliteten och det var på liberalernas initiativ den blev av. Det blev en het debatt där partierna presenterade olika lösningar för att få stopp på gängkriminaliteten. Tyvärr nämndes det brottsförebyggande arbetet inte ofta och liberalerna var ett av få partier som lyfte vikten av det. För att bekämpa kriminaliteten måste man komma till roten med dom verkliga problemen och tyvärr blundar många partier för det. När vissa partier presenterar åtgärder, så nämner man inte heller det brottsförebyggande arbetet. Självklart ska vi ha hårdare straff och fler poliser, men man är helt fel ute om man tror att det är det som är hela lösningen.

Viktig satsning på skolan!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni presenterat viktiga satsningar på skola och forskning i den kommande budgeten. När det gäller skolan så är det en viktig del av Liberalernas politik och jag är glad att partiet fortsätter vara aktiva det gäller skolpolitik. Totalt satsas det 2 miljarder på skolan i höstbudgeten. Skolor och friskolor får bland annat en förstärkning på en miljard kronor nästa år att använda till fler undervisningstimmar och bättre arbetsmiljö.