Vår framtida äldreomsorg!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag är stolt att tillhöra ett parti som jobbar hårt för vår framtida äldreomsorg. Det är också en av de viktigaste frågorna i kommunalvalet. För mig som Liberal är också valfrihet en självklarhet inom äldreomsorgen och tyvärr har inte majoriteten i Umeå samma inställning. Det är också en självklarhet för mig, att makten skall flyttas från politiken till de äldre och deras anhöriga.

Välfärden står inför stora utmaningar och vi behöver fler utövare som kan hjälpa till. Om vi ska öka kvaliteten inom äldreomsorgen, så är det istället oerhört viktigt att det finns privata utförare. Kommunen behöver också hjälp att bygga fler äldreboenden och då går det inte heller att motverka privata utövare som majoriteten gör.

Varför har man väntat så länge?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har svårt att lita på socialdemokraternas helomvändning när det gäller personlig assistans. Helt plötsligt säger ansvarig minister Lena Hallengren, att det är en rättighet och då får det kosta. Varför har man väntat så länge? Utspelet kommer också i slutet på valrörelsen och när opinionssiffrorna går neråt. När det gäller regeringens direktiv till försäkringskassan, så har det också redan gjort en stor skada för många och det har också inneburit försämrade levnadsvillkor för många. Självklart är det bra att socialdemokraterna vill göra en helomvändning, men de är en lång väg att gå innan LSS -lagstiftningen är på rätt bana. Nu får vi också hoppas att man står fast vid sitt utspel och att det inte bara är ett utspel för att vända opinionssiffrorna.

Politik handlar om att prioritera!

Av , , Bli först att kommentera 1

Från Liberalernas sida tycker vi att det är viktigt att stödja föreningslivet och vi vill också öka stödet till föreningslivet. I dagsläget vill vi öka stödet med en miljon och vi är inte främmande för att öka det i framtiden. Har vissa partier 12 miljoner till kvinnohistoriskt museum och kan ge gitarrmuseet mellan 3 – 4 miljoner kronor varje år. Då kan vi liberaler höja anslagen till föreningslivet. Det handlar helt enkelt om att prioritera!

Inga nyheter!

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår var det valdebatt mellan kommunens gruppledare och det kom inga nyheter från partierna. Som vanligt hade V och FI ett sedeltryckeri som vi andra inte har. S tyckte det var ok med den höga skatten i Umeå och MP ville fortsätta begränsa biltrafiken. Själva debatten var en lugn tillställning och det var kul att det var ett så stort intresse för den. Det känns också som intresset hos väljarna är större än tidigare val och det har märkts när jag har varit i valstugan.

Valdebatt mellan Umeås gruppledare!

Av , , Bli först att kommentera 2

Ikväll är det en debatt mellan oss gruppledare i Umeå kommunfullmäktige och det kommer att debatteras 10 ämnen. Av tidsskäl kommer vi inte få vara med i alla debatter. Jag själv kommer att vara med i debatterna som rör föreningslivet, skolan, äldreomsorgen och tryggheten i Umeå. Jag är mycket nöjd över att jag fick dom här debatterna. Vi syns ikväll klockan 18.30 på REX

https://www.vk.se/kampanj/debatt

Man sparar in på dem som behöver samhällets stöd allra mest!

Av , , Bli först att kommentera 5

Socialdemokraterna kommer med nya vallöften och stora ekonomiska satsningar. Samtidigt sparar man in på dem som behöver samhällets stöd allra mest. Under mandatperioden så har man gjort stora nedskärningar inom den personliga assistansen och det har gått så långt att barn med funktionsnedsättning inte längre får växa upp i sin familj utan tvingas flytta till barnboenden. Något som SVT också har uppmärksammat.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-funktionshindrade-barn-tvingas-flytta-till-barnboenden

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar man inte Regeringen ha förstått. Jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform. I sin vårbudget avsätter också Liberalerna en miljard mer än regeringen, för att värna den personliga assistansen

Flygskatten drabbar Umeå hårt!

Av , , 1 kommentar 4

Flygbolaget Bra drar ned i Umeå på grund av flygskatten och nu kommer effekten av regeringens norrlandsfientliga politik. Det här kommer att bli ett hårt slag mot vårt näringsliv, som är beroende av flygförbindelser till Stockholm. En ledande miljöpartist i länet tycker att flygskatten har medfört många goda effekter och det uttalandet visar på okunskapen om flygets betydelse för oss i Norrland.

Länk till VK
https://affarsliv24.vk.se/plus/2468202/flygbolag-drar-ned-i-umea-15-forlorar-sina-jobb?_ga=2.93148574.2014290350.1535353818-744115209.1525349578

https://affarsliv24.vk.se/plus/2468589/olika-politiska-reaktioner-pa-bras-besked?_ga=2.26049086.2014290350.1535353818-744115209.1525349578

Liberalerna ökar i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag presenterade VK/Novus en undersökning gällande väljar-opinionen inför kommunvalet. Det var mycket glädjande att vi Liberaler går kraftigt fram i mätningen. Det känns också som vi har medvind i partiet både lokalt och på riks. Nu är det bara att fortsätta jobba hårdare och det är först den 9 september vi vet valresultatet.

Länk till mätningen!
https://www.vk.se/plus/2463759/v-okar-mest-i-umea-s-backar

S,V och AP säger nej till pendlarparkeringar!

Av , , Bli först att kommentera 2

Tyvärr fick vi avslag på vår motion om pendlarparkeringar i kommunfullmäktige. Det var inte överraskande att det var socialdemokraterna, vänsterpartiet och arbetarpartiet som sa nej till motion. Vänsterpartiet tyckte den var bra, men kunde ändå inte bifalla den. Ett argument var att Umeå, ännu inte har de rätta förutsättningarna för att få effekt av pendlarparkeringar. Ett argument som jag inte förstår alls och det visar än en gång på att man bara har fokus på centrala Umeå. Vänsterpartiet hävdade själva att motionen handlar om centrala Umeå, men tyvärr verkar man inte ha läst hela motionen, det med tanke på deras synpunkter. Glädjande var att resten av Alliansen, miljöpartiet och FI biföll den.

Motionen handlar om att det behövs pendlarparkeringar i Umeå kommun. Många tar idag bilen till centrala Umeå och hade vi bra pendlarparkeringar ute på landsbygden och kommundelarna, så skulle vi kunna få fler att åka kollektivt. Jag har även lyft frågan om pendlarparkeringar i regionens kollektivtrafikutskott. Men jag kommer inte att ge mig och jag kommer att återkomma i frågan!

Varför stöttade man inte oss tidigare?

Av , , Bli först att kommentera 2

Tyvärr så fick den judiska föreningen läggas ned och det visar på ett extra stort behov, av att arbeta mot just antisemitism specifikt och intolerans generellt. Från Liberalernas sida så reserverade vi också i vår förra budget en miljon kronor i kommunstyrelsens budget, till insatser mot antisemitism och intolerans.

Idag på kommunfullmäktige lyfte fi (feministiskt initiativ) en interpellation som hade rubriken ”Kunde nedläggningen av den judiska föreningen i Umeå ha undvikits?” I interpellationen betonar man vikten av att motverka rasism och andra former av förtryck. Men varför stöttade man inte oss Liberaler, när vi vill tillföra en miljon kronor i vår förra budget, för arbetet mot antisemitism och intolerans.

Om man nu vill jobba för dessa frågor, så räcker det inte bara att stå i en talarstol i kommunfullmäktige och prata väl. Det behövs istället krafttag och ekonomiska medel och det har inte fi varit villiga att tillföra. Men det kanske är så, att det är ett val i år. Jag tänkte också undvika att angripa andra partier i valrörelsen, men här måste jag markera.