Notan ökar för Umeås skattebetalare!

Av , , 3 kommentarer 17

I måndags på kommunfullmäktige hade jag en enkel fråga, som handlade om fortsatta kostnader för kommunen när det gäller gitarrmuseet. Till min förvåning fick jag till svar av Hans Lindberg (S) kommunstyrelsen ordförande, att museets framtida kostnader ska in i kommunens budget. Totalt har museet redan kostat över 20,5 miljoner kronor för skattebetalarna och efter Hans klargörande så kommer den kostnaden att öka. Att museet ska in den kommunala budgeten har jag också svårt att förstå? När blev det en kommunal angelägenhet att driva ett gitarrmuseum?

Från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigare att prioritera kommunens kärnverksamheter och där står till exempel äldreomsorgen inför stora utmaningar.

Regeringen inför Norrlandsskatter!

Av , , 2 kommentarer 6

När det gäller Umeå och Västerbotten, så är flygförbindelserna till Stockholm oerhört viktiga och det är även en viktig överlevnadsfråga för vårt näringsliv. När det gäller flygskatten så är det för mig en Norrlandsskatt och nu måste det få ett slut. Jag förstår mig inte heller på socialdemokraterna och miljöpartiet som vill straffa Norrland med en massa skatter på allt som rör sig. Tillsammans med mina allianskollegor i kommunen så skriver vi om det i en debattartikel i VK.

Här kommer artikeln i sin helhet!

Flygskatt skadar Norrland

Den första april inför Socialdemokraterna och Miljöpartiet en svensk flygskatt. En skatt som ger en absolut minimal påverkan på Sveriges insats för klimatet samtidigt som den slår hårt mot idén om att människor ska kunna bo i Norrland.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, är med i ett parti som förutom slag mot Norrlands åkerinäring genom förslag om kilometerskatt och slag mot pendlare genom höjd bensinskatt nu fortsätter införa norrlandsfientlig politik genom flygskatten.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och vi är det land som har längst avstånd mellan vår södra och norra landsände. För nyetablering av företag och verksamheter utanför Stockholm är flyget centralt. För ett växande näringsliv, en växande turistsektor och möjlighet för oss att hälsa på våra nära och kära är flyget för många avgörande.

Svensk luftfart bidrar med 53 miljarder till BNP, 80 000 jobb och bidrar med ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Flygnäringen ger den svenska statskassan ett tillskott på ca. 24 miljarder kronor om året.

En svensk flygskatt skulle innebära att flygbolagen väljer att lägga ned linjer samtidigt som de flyttar långdistansflygningar till Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Då får du betala en flygresa till för att ens kunna påbörja semestern. Då handlar det inte om några små slantar. Priskänsliga turister skulle välja bort Sverige. Speciellt norra Sverige kommer att straffas hårt, då man efter flygningen till Arlanda ska flyga vidare norrut. Skatten slår i flera avseenden hårdare mot de fyra nordligaste länen än resten av Sverige.

Från Umeå tar det över sex timmar med tåg till Stockholm, över 10 timmar till Göteborg och ytterligare någon timme om man ska besöka Malmö. Det finns inte några tids- eller prismässigt jämförbara alternativ till flyget.”. Goda kommunikationer till resten av landet är vitalt om vi ska locka nya företag till Umeå. Redan nu råder det stor arbetskraftsbrist på högkvalificerad arbetskraft i Västerbotten. Försämrade kommunikationer kommer inte bidra till att det blir bättre.

Länder som Danmark, Irland och Nederländerna har infört en inhemsk flygskatt för att sedan ta bort den då skattens påverkan på ekonomin varit alltför stor. I Storbritannien skapas fler och fler undantag från skatten då dess ekonomiska påverkan blir allt tydligare.

Svenskt inrikesflyg står för mindre än en procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser och har minskat sedan 1990. Det behövs globala och internationella lösningar på våra klimatutmaningar.

Den svenska flygnäringen ingår redan i EU:s handel med utsläppsrätter. Den som släpper ut mest ska också betala mest. Den svenska flygskatten straffar den som reser till Visby lika mycket som den som reser till Cypern. Med en flygskatt blir det billigare att släppa ut ju längre du flyger. Skatten ger inte heller några incitament för flygbolag att utveckla gröna drivmedel då det är en skatt på resan, inte drivmedlet.

Att införa en inhemsk flygskatt kommer inte hjälpa klimatet. En flygskatt skulle inte ge några betydande effekter på Sveriges utsläpp.

Den potentiella utsläppsminskningen är 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp. Det är ungefär lika mycket som den svenska vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Vi skulle uppnå en tre gånger så effektiv insats för klimatet om svenskarna började köra med rätt däcktryck på sina bilar.

Socialdemokraterna inför norrlandsskatt efter norrlandsskatt. Bilister och åkerier straffas, flygresenärer likaså. Snöröjningen är under all kritik och tågen står still oftare än de går den här vintern. Goda kommunikationer verkar vara ett främmande koncept för socialdemokraterna.

Låt oss tillsammans med andra länder bemöta klimatutmaningarna. Symboliska skatter som straffar och försämrar istället för att lösa problemen på riktigt hjälper ingen. Det får vara ett slut med regeringens Norrlandsfientliga politik.

Anders Ågren, kommunalråd för Moderaterna i Umeå kommun

Peder Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå kommun

Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå kommun

Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun

Miljöpartiet är ett storstadsparti och det är ingen myt!

Av , , 3 kommentarer 11

En ledande politiker från miljöpartiet skriver i sin blogg att det är en myt att man är ett storstadsparti. För vi som bor i Norrland är det ingen myt utan det är sanningen. Man verkar ha glömt bort att partiet vill införa en kilometerskatt och att man vill höja drivmedelsskatten.

Man förstår inte heller att den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjda drivmedelskostnader, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Ett parti som satsar på kollektivtrafiken i storstäderna, samtidigt som man höjer kostnaderna för drivmedel är för mig ett storstadsparti.

Här kommer också en bra krönika i ämnet!

https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/fornedrande-nar-de-skapar-politik-for-prioriterade-grupper-i-innerstan/

Kommunfullmäktige!

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det kommunfullmäktige och de är som vanligt en lång dagordning. Dagen börjar med en säkerhetsutbildning för förtroendevalda och det är bra att frågan tas på allvar.

Från Liberalernas sida så är vi aktiva som vanligt på fullmäktige. Vi har bland annat en interpellation och två enkla frågor på dagordningen. Interpellation handlar om framtida utmaningar när det gäller personalomsorgen i äldreomsorgen. Enligt en rapport från kommunal, vill också var fjärde anställd i äldreomsorgen sluta inom tre år. Rapporten är en medlemsundersökning från Kommunal och den visar bland annat att 33 procent av personalen i äldreomsorgen i Västerbotten vill lämna yrket inom tre år. Den absolut största utmaningen i äldreomsorgen är att behålla redan anställd personal och att vara en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer.

Den första enkla frågan handlar om hur det går med byggandet av Lundabron. Den andra frågan handlar om kommunens framtida kostnader för Gitarrmuseet och i dagsläget har vi redan gått in med över 20 miljoner kronor.

 

Kostnaderna för skattebetalarna kommer att öka!

Av , , 2 kommentarer 5

Följetongen fortsätter om den gamla Vasaskolans kostnader. Det handlar inte heller bara om stora investeringar i fastigheten. Nu handlar det om att lösa ut nuvarande hyresgäster som finns i fastigheten. Igår skrev jag också en blogg om flytten av kostnaderna för gitarrmuseet. Det kommer troligtvis också innebära stora kostnader för kommunen när det gäller nattklubben Hundra som sitter på ett hyreskontrakt. Totalt har museet redan kostat över 20,5 miljoner för skattebetalarna och där kommer inte notan att stanna. Fortsättning följer!

Det har redan kostat skattebetalarna 20,5 miljoner kronor!

Av , , 1 kommentar 11

Som det ser ut nu så kommer Guitars the museum bli hyresgäster hos Folkets hus från och med januari 2019. Det kommer att innebära fortsatta kostnader för kommunen och vi får inte heller glömma att kommunen redan har gått in med över 20 miljoner. Från Liberalernas sida så vill vi prioritera kommunens kärnverksamheter och där står till exempel äldreomsorgen inför stora utmaningar. För att få ett klargörande i denna fråga, så har jag ställt en enkel fråga till kommunfullmäktige.

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Kommer det att innebära fortsatta kostnader för kommunen?

Totalt har Umeå kommun gått in med mer än 20 miljoner för att stötta Guitars the museum. Nu kommer också museet att vara tvungen att flytta från sina lokaler i fastigheten SIV och tanken är att museet ska flyttas till Umeå folket hus.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Kommer det att innebära fortsatta kostnader för kommunen om museet flyttar till Folkets Hus

Peder Westerberg

Gruppledare (L)

Umeå kommunfullmäktige

Jag förstår mig inte på regeringen!

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag tycker det är bra att regeringen vill satsa på landsbygden och det är även bra att den här frågan lyfts upp på dagordningen. Men varför ska man hela tiden ställa landsbygd mot stad? Sen känns det också lite konstigt, att miljöpartiet som själva sitter i regeringen har ett annat förslag.

Sen får man inte heller glömma att regeringen samtidigt vill införa straffskatter för landsbygden och då tänker jag på kilometerskatten och skatterna på drivmedel. Det har även blivit en höjning för beloppsgränsen, när det gäller avdrag för resor. Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av dessa höjningar och skatter, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. Genom dessa skatter försvårar man också företagsklimatet på landsbygden.

Vad vill socialdemokraterna egentligen??

Av , , 2 kommentarer 9

Det märks att valet närmar sig med stormsteg och det syns även i den politiska debatten. Bland annat går ledande socialdemokrater ut och angriper vi Liberaler i en debattartikel när det gäller äldreomsorgen. Istället för att tala om vad man vill, så pratar man bara om att man prioriterar välfärden före skattesänkningar. Man pratar också om framtida politiska samarbetspartner, istället för att säga vad man vill själva vill. Tyvärr verkar det som att socialdemokraterna har kört fast när det gäller äldreomsorgsfrågor och det enda man har att komma med är hur dåliga andra partier är. Vart finns nytänkandet hos socialdemokraterna? Man pratar också om att vi står inför ekonomiska utmaningar, men samtidigt har man inget problem att satsa 20, 5 miljoner på ett gitarrmuseum. Vi Liberaler satsar hellre på välfärden och de äldre, än på gitarrer. För oss Liberaler kommer kommunens kärnverksamheter alltid att vara i fokus.

Från Liberalernas sida så kan vi inte heller låta de äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Sen måste också makten skall flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga och ingen skall tvingas att bo där politikerna tycker. Valfrihet i äldreomsorgen borde vara en självklarhet, men tyvärr så motarbetas det av de styrande i Umeå.

Desperata socialdemokrater!

Av , , 1 kommentar 12

Ett flertal socialdemokrater angriper mig desperat på sina bloggar. Man kan även läsa i en blogg att jag är ute och cyklar. Man kan även läsa att jag styrs av andra. Något som är slående i dessa bloggar är att man har ingen självrannsakan när det gäller det egna partiets politik. Vad jag förstår så har också partipiskan slagit till och nu är det bara att rätta in sig i ledet.

Man verkar också glömma att man själva sitter i makten och man skyller hejvilt på andra. Nedskärningarna inom den personliga assistansen skyller man på försäkringskassan och verkar ha glömt bort att man själva har gett direktiven till försäkringskassan. Problem i äldreomsorgen skyller man på valfriheten och det visar också vilken okunskap man har. Skolans problem skyller man också på de privata utövarna. Sen får vi inte heller glömma den förra alliansregeringen som är orsaken till mycket. Jag saknar verkligen dom gamla socialdemokraterna som hade självinsikt och kunde erkänna att man var inne på fel spår.

Många vill lämna äldreomsorgen!

Av , , 4 kommentarer 6

Vår framtida äldreomsorg står inför stora utmaningar och en stor utmaning är att behålla redan anställd personal. Enligt en rapport från kommunal så vill också många anställda lämna äldreomsorgen. Från Liberalernas sida så känner vi en stor oro och därför har jag ställt en interpellation till ordförande i äldrenämnden.

Här kommer interpellationen i sin helhet!

INTERPELLATION

Personal i äldreomsorgen

Mer än var fjärde anställd i äldreomsorgen vill sluta inom tre år, enligt en rapport som Kommunal presenterat i början av mars. Rapporten är en medlemsundersökning från Kommunal och den visar bland annat att 33 procent av personalen i äldreomsorgen i Västerbotten vill lämna yrket inom tre år. Den absolut största utmaningen i äldreomsorgen är att behålla redan anställd personal och att vara en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer.

Över hälften av de anställda i äldreomsorgen saknar idag undersköterskeutbildning. Det finns givetvis en stark koppling mellan personalens kunskap och de äldres vårdkvalitet. För oss liberaler finns det givetvis åtgärder för att råda bot på denna situation. Kommunen måste se till att undersköterskeutbildningen svarar mot komplexiteten i uppdraget inom äldreomsorgen, då det behövs mer medicinskt innehåll. Redan utbildade undersköterskor måste också erbjudas vidareutbildning i exempelvis demensvård, som ett led i att behålla kompetensen. Eftersom det är brist på undersköterskor måste vi som arbetsgivare se till att rätt kompetens används på rätt plats, övriga sysslor såsom vårdnära service kan utföras av andra personalkategorier.

En av de större arbetsmiljöfrågorna är förläggningen av arbetstiden. Vi är övertygade om att det blir svårt att behålla och rekrytera personal med så kallade ”delade turer” – detta bör snarast förpassas till historien. Det behövs fantasi i att skapa attraktiva arbetstidsscheman för personalen.

Frågor till Janet Ågren (S), ordförande i äldrenämnden:

1. Vet du hur många inom Umeå kommuns äldreomsorg som vill lämna yrket inom tre år?

2. Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att behålla och kunna rekrytera utbildad personal?

3. Anser du att delade turer är ett arbetsmiljöproblem för redan anställda och ett hinder i rekryteringen av kompetent personal?

4. Hur kommer det sig att Umeå kommun fortfarande använder sig av delade turer, då landstinget slutade med detta för över 25 år sedan?

5. Förekommer delade turer på någon av de mansdominerade arbetsplatserna i kommunens verksamheter?

Umeå den 8 mars 2018

Peder Westerberg

Liberalerna