Året som gått!

Av , , 1 kommentar 8

Idag har vi haft årets sista arbetsutskott med kommunstyrelsen. Nu ska det bli skönt med lite julledighet och under ledigheten kommer jag också att blogga sporadiskt. Det ska också bli skönt att få umgås med familjen.

Om man ser tillbaka på året som gått, så har det varit ett extraordinärt år, det ser man när man ska summera. Året efter det valår som för Folkpartiet – som vi hette till helt nyligen – var en stor besvikelse. Det gick inte alls som vi hoppades och som vi arbetade så hårt för, både vad gäller lokal och nationell nivå. Det här hände förstås redan 2014, men effekterna har vi levt med under 2015.

Något som påverkar hela Sverige och även vår kommun, den oväntat stora flyktingströmmen till vårt land, det kunde vi inte föreställa oss för ett år sedan. Som liberal känns det inte helt bekvämt att se olika inskränkningar när det gäller att låta människor söka skydd här, men det var dessvärre ofrånkomligt. Sverige är inte fullt – nej, förvisso, men de som flyr har också rätt till en rättssäker behandling, och det kan inte garanteras när det saknas personal, saknas bostäder, förskolor och skolor är överfyllda. Vi måste få en andningspaus!

För en månad sedan genomfördes också vårt landsmöte – Folkpartiet blev Liberalerna, det vi ju är! Ett antal andra positiva beslut fattades också och som jag har skrivit om tidigare i min blogg. Ett nytt skattesystem och en ny bostadspolitik är ett par av besluten. Och jag fick också stöd för att Liberalerna kommer att stödja tillkomsten av den moderna Vasafärjan!

Mycket positivt är också att Ulrica Westerlund valdes in i partistyrelsen. Ulrica bidrar med sin kompetens, inte minst när det gäller ensamkommande flyktingbarn – en stor utmaning för Sverige och Umeå.

Jag avslutar med att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Lång dag!

Av , , 1 kommentar 3

Idag är det kommunfullmäktige och det verkar bli en lång dag. Tyvärr började fullmäktige inte så bra, på grund av att min dator havererade. Nu har jag fått en lånedator, så nu är man tillbaka på banan. Från Liberalernas så hade vi tyvärr en motion som ej bifölls. I vår motion föreslog vi att kommunfullmäktige skulle utreda förutsättningarna för Umeå kommun, att ingå ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun.

Här kommer vår motion i sin helhet!                                                              

Utveckla ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien

Under de senaste åren har allt fler människor, särskilt från Rumänien och Bulgarien, använt sig av sin rätt som EU-medborgare att vistas i ett annat EU-land i tre månader och sökt sig till Sverige. Orsaken är att alltför många EU-medborgare fortfarande lever i djup fattigdom. Mest utsatta är romerna, som runt om i Europa möts av en utbredd antiziganism (hat mot romer). Fattigdom, diskriminering och en känsla av hopplöshet gör att människor tigger på gator och torg i många svenska orter. En verklighet vi också ser här i Umeå

Under det senaste året har det förts en livlig debatt om den situation som råder. Många Umeåbor uttrycker en oro och frustration över att människor tvingas tigga. Politiken står nu inför ett vägval. Antingen riktar vi insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på Europas gator eller så riktar vi fokus på att underlätta tillvaron på plats i Sverige och Umeå.

För oss i Folkpartiet är inriktningen tydlig. Umeå kommun bör fortsätta stödja akuta insatser i form av hjälp till hemresa och tillfälligt boende men enbart vid absolut nödsituation på max några dygn. Hittills har det visat sig att det stöd som kommunen bidragit till inte alltid blivit det kortvariga stödet som det var tänkt att vara. På sikt är det inget hållbart och ansvarstagande förhållningssätt. Ett betydligt mer ansvarsfullt och medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger.

Lösningen på diskriminering och utsatthet är inte att möjliggöra för människor att tigga på Umeås gator eller på andra platser i Europa. Samma bedömning gör också biståndsorganisationer, exempelvis Hjärta till hjärta, som arbetar på plats i Rumänien.

Vi behöver lösa roten till problemen på plats i hemländerna i stället för att införa särregler för EU-migranter. Regeringens egen samordnare i dessa frågor betonar i Dagens Samhälle (2015 14.8) att likabehandlingsprincipen ska gälla och säger: ”Man kan inte ha en camping bara för vissa”.

Det bör finnas möjligheter för Umeås kommun att söka EU-finansiering för att bidra till att förbättra levnadsförhållanden på plats i en rumänsk kommun. En sådan insats ger förutsättningar för en långsiktig lösning där Rumänien dessutom inte längre dräneras på den arbetsföra delen av sin befolkning. Det görs redan i mindre skala men det bör finnas möjlighet att ytterligare utveckla och förstärka ett långsiktigt formaliserat samarbete på plats i Rumänien. Vår egen organisation skulle även berikas av ett sådant erfarenhetsutbyte och ge möjlighet för personal att kompetensutveckla sig.

Genom ett formaliserat samarbete med det civila samhället kan Umeå kommun bidra med kunskaper och erfarenheter för att utveckla t.ex. socialtjänsten eller skolan. Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna och nya samarbeten mellan företag och enskilda. Det skulle även vara positivt om man tar hjälp av organisationer som Hjärta till hjärta för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

Folkpartiet Liberalerna föreslår med anledning av ovanstående kommunfullmäktige besluta 

Att             Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för Umeås kommun att ingå i ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun- med syfte att få till stånd ett sådant samarbete samt ge förslag till kommun i Rumänien för framtida samarbete.

Att             Ett framtida samarbete ska bygga på möjligheten att berörda parter söker extern finansiering, t.ex. genom EU:s fonder och stöd.   

Umeå 2015-09-06

För Folkpartiet Liberalerna i Umeå

Ulrica Westerlund, Peder Westerberg och Peter Sedlacek

 

Sverige ska inte vara en fristad för terrorister!

Av , , 1 kommentar 5

Nu har domen kommit mot de två göteborgare, som våren 2013 deltog i en brutal avrättning i Syrien. De båda männen döms till livstids för terrorbrott och som det ser ut så kommer också domen att överklagas. Hur som helst tycker jag att det är bra att Sveriges rättsväsen, tar i med hårdhandskarna mot terrorbrott. Det är också bra att vår inrikesminister, vill se en skärpning av terrorlagen. Ett lagförslag kommer också att presenteras före jul förhoppningsvis. Men hur som helst ska Sverige inte vara en fristad för terrorister.

Hans L (S) kastar sten i glashus!!

Av , , Bli först att kommentera 6

/Hans Lindberg (S) skriver i sin blogg idag om att Alliansen är splittrad i många frågor. Precis som Anders Ågren (M) skriver i sin blogg (http://blogg.vk.se/agren/2015/12/09/hans-lindberg-s-har-ju-humor) så är vi fyra olika partier och ibland har vi inte samma uppfattningar. Är det någonstans vi ser en splittring så är det bland socialdemokraterna. Ibland kan man undra om man pratar med varandra i partiet. Bland socialdemokraterna kan vi också se olika yrkanden och det är inom samma parti.

Att angripa allianssamarbetet är kanske ett sätt att få bort fokus från sitt eget parti och även det så kallade samarbetet med miljöpartiet. Sen har man också uttalat att man inte har något samarbete med vänstern och ändå skriver man gemensamma debattartiklar. Är det någon som borde vara bekymrad så är det Hans Lindberg.             

 

Kommunen backar!

Av , , 2 kommentarer 5

Eftersom det blev så hård kritik, så backar nu Umeå kommuns måltidsservice när det gäller julmusten. Jag tycker det är bra, att man lyssnade på elevernas synpunkter och gör ett undantag.

En annan reflektion är den senaste opinionsmätning från Expressen och Demoskop. Nu ska man ta opinionsmätningar med en nypa salt, men att socialdemokraterna backar är ingen större överraskning. Stefan Löfven har verkligen inte rosat marknaden senaste tiden. Sen är det extra kul att Liberalerna har ökat sen det senaste valet och nu tror jag det vänder ordentligt! Liberalerna är ett parti som ska ha minst 10 procent! Att Sverigedemokraterna backar är heller ingen större överraskning.

Självklart ska eleverna få sin julmust!

Av , , 1 kommentar 10

Dags för en ny intressant vecka med nya möten! Börjar också se fram emot lite julledighet, efter en intensiv höst

När det gäller förra veckans debatt om att Umeå kommuns måltidservice ska sluta servera julmust i samband med skolans jullunch, så tycker jag det är en självklarhet att eleverna ska få sin julmust Jag har förståelse för måltidsservices argument, att man inte ska servera sockerhaltiga drycker, men att dra in julmusten, som serveras en gång per år är väl ingen stor sak. Nog borde man kunna man se mellan fingrarna en gång per år.

Regionfullmäktige!

Av , , 2 kommentarer 3

Idag är det regionfullmäktige och en lång dagordning! Från Liberalernas sida så har vi tre motioner på dagordningen.  (Ombildning av Region Västerbotten, Motverka våldsbejakande extremism och Handlingsplan fattiga EU-migranter)

Från Liberalernas sida har vi också länge varit kritiska till den politiska organiseringen av Region Västerbotten. Därför har vi nu lämnat in motionen om ombildning av Region Västerbotten. Jag tycker att det är viktigt, för demokratins att vi har val till regionfullmäktige. I dagsläget så är det de politiska partierna som själva utser ledamöter.

Umeå får en fotbollshall!

Av , , 2 kommentarer 5

Igår på kommunfullmäktige ställde jag en enkel fråga till Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande. Frågan löd ”När kommer en fullstor fotbollshall att byggas”

Enligt Hans är en fotbollshall på gång och det kan man tolka på olika sätt. Att det blir en hall är säkert, men den stora frågan är när den byggs. Nu är jag hoppfull och tror att vi inom en snar framtid får en fotbollshall i Umeå. Jag kommer hur som helst, att fortsätta jobba för att en hall byggs så fort som möjligt!