Låg nivå på debatten!

Av , , 1 kommentar 4

Igår på kommunfullmäktige beslutades det att godkänna försäljningen av delar av Bostadens bestånd till Heimstaden Bostad Portalen AB. Det var ett omtag av ärendet på grund av att förvaltningsrätten menade att rubriken var vilseledande, när ärendet var uppe förra gången.
Från Liberalernas sida så var det en också stor seger, med tanke på att vi gick till val med denna fråga.

Med facit i handen fanns det heller inget alternativ för Bostaden att göra, med tanke på Bostadens lånesituation. Ett alternativ hade varit att höja hyrorna för att finansiera underhållsberget. En försäljning innebär också att Bostaden får ett nödvändigt kapitaltillskott och det kommer också innebära att vi får en ny stor bostadsaktör som vill investera kapital i kommunen.

Tyvärr blev det också en låg nivå på debatten i kommunfullmäktige och vänsterpartiet var den bidragande orsaken. Det blev också som vanligt påhopp på kommunala tjänstemän från vänsterns sida. Men det var ingen överraskning och det börjar också bli en vana. Tyvärr håller sig deras gruppledare inte heller till sanningen och jag fick bland annat ett påhopp som var en ren lögn. Man kunde också se en bitterhet hos vänsterpartiet för att man längre inte får sitta i makten.

Något som var intressant var att miljöpartiet än en gång röstade mot socialdemokraterna i en stor fråga. Miljöpartiet sa också i debatten att Bostaden inte behöver något mera kapital och därmed så anser man att kommunens tjänstemän gör en helt fel analys. I såna här frågor så litar jag mera på professionella tjänstemän istället än på V och MP.

Sen tycker jag också att när man sitter i en bolagsstyrelse ska man verka för bolaget bästa och inte efter politiska värderingar. Tyvärr finns det många styrelsemedlemmar i de kommunala bolagen som inte har förstått sin roll och det har även synts i den här affären. Från Liberalernas sida så vill vi därför ha mera professionell styrning av de kommunala bolagen och vi har också lämnat in en motion om det.

En lång följetong!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Bland annat så är det nio motioner på dagordningen. Från Liberalernas sida så har vi en interpellation och en enkel fråga på dagordningen. Interpellationen som är ställd av Peter Sedlacek har rubriken ”Vad hände med förskolan Visionen på Furugränd på Teg?”

När det gäller Visionen har det varit en lång följetong och resultatet blev en förlikning som kostade kommunen 1.6 miljoner. Pengar som hade behövts till annat
Det är ingen nyhet att vi står inför stora utmaningar i Umeå kommun när det gäller våra växande barnkullar i förskolan och skolan. Med tanke på det behov som är i dagsläget och i framtiden så tror jag inte att vi kommer att lösa bristen på förskoleplatser genom att motarbeta förskolor som drivs i alternativ regi.

Istället för att motarbeta de fristående förskolorna borde man istället se de som en resurs för att ta tillvara de utmaningar som finns med de växande barnkullarna.
Sen känns det också oerhört konstigt att kommunen ingår en förlikning på 1.6 miljoner, när man säger att man inte har gjort något fel.

Brister i rutiner och uppföljning!

Av , , Bli först att kommentera 3

På måndag är det kommunfullmäktige och jag har ställt en enkel fråga som handlar om brister i kommunens skolskjutsar.
Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA
Skolskjutsar
Än en gång kan man läsa i Västerbottens-Kuriren om brister i kommunens skolskjutsar. Nu är det delade meningar om vad som har hänt den här gången, men det man kan konstatera är att det är allvarliga brister i kommunens skolskjutsar.
Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.

Fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)
Har för- och grundskolenämnden vidtagit några åtgärder för att minska denna typ av avvikelser

Man har börjat spela ut sin roll!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu presenteras det opinionsmätningar varje dag och givetvis ska man ta de på allvar. Men det känns som det har gått inflation med antalet mätningar. Det som är intressant i de senaste mätningarna är att Moderaterna som har bytt partiledare nyligen, går starkt framåt. Det trots att det bara är ett år kvar till valet och det visar att det går att få ett lyft att göra ett partiledarbyte, trots att det är kort tid till valet.

Sverigedemokraterna fortsätter också att backa i alla mätningar och för mig är det väntat. Jag tror också att man börjar spela ut sin roll i svensk politik. Jag skulle inte bli överraskad, om man hamnar under 10 procent i valet.

Ökning av sjukskrivningarna i kommunen!

Av , , 2 kommentarer 3

På måndagens kommunfullmäktige ska delårsrapporten behandlas och det är mycket alarmerande med kommunens sjukskrivningstal. I båda socialnämnderna ser vi tex en ökning av sjukskrivningarna och det är en oroande negativ trend.

När det gäller redovisningen av att öka hälsan och minska sjukfrånvaron i delårsrapporten, så tycker jag också att den är otrolig fåordig. En sån viktig fråga och så liten del i delårsbokslutet. När det gäller de höga sjukskrivningstalen så innebär det också stora kostnader för kommunen Det innebär också att vår personal är utarbetad, sjuk och icke arbetsför, något som leder till stort personligt lidande för den enskilde.

Socialdemokraterna kör med falsk marknadsföring!

Av , , 1 kommentar 3

Socialdemokraterna målar upp sig som ett mittenparti, men för mig är det enbart falsk marknadsföring. Ett bra exempel är i vår egen kommun där socialdemokraterna låter vänsterpartiet påverka den praktiska politiken. Den strategiska planen är ett lysande exempel på det.

Socialdemokraterna vill också begränsa vinsterna i välfärden och det är ett hårt slag mot många företagare. När det gäller Reepalus utredning, så kommer det också att innebära att många mindre välfärdsföretag kommer att slås ut. Man förstår inte heller att de flesta privata välfärdsföretagen har mindre än 10 anställda. Sen kan man också ställa sig frågan varför privata äldreboenden har bättre kvalitet än kommunala. Det enligt en undersökning av socialstyrelsen.

Ett vinstförbud kommer nog också att innebära ett slut på valfriheten i Sverige och för mig är det är klassisk vänsterpolitik. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är företagen som bär upp Sveriges välfärd. Tyvärr verkar man fått socialdemokraterna på samma spår, att det är fult att tjäna pengar. Sen skulle jag inte bli överraskad om socialdemokraterna inför en begränsning av vinster, när det gäller allt som upphandlas av kommuner och landsting. För mig är det ganska logiskt att det blir nästa steg.

Löser inte problemen!

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu stoppar länsstyrelsen i Skåne tiggeriförbudet i Vellinge. Man konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas.

Jag tycker det är helt fel med ett tiggeriförbud och det går inte heller att förbjuda fattigdom. Jag har också svårt att se hur man hjälper tiggarna med ett förbud.Sen tror jag inte heller att det är ett så stort ordningsproblem, utan det är mera något som man inte gillar att se.

Problemen finns i länder som Rumänien och Bulgarien och det är där problemen måste lösas. Det måste också sättas större press på dessa länder, att lösa problemen. Det är något som vi Liberaler påpekat i en motion till Umeå kommunfullmäktige.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0wpkg/tiggeriforbudet-i-vellinge-stoppas

Länk till motionen:

http://www.umea.se/download/18.65c1214d14f38ac155327e13/1442306646883/15768.pdf

 

Det märks i den politiska debatten!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är mindre än ett år kvar till valet och det märks i den politiska debatten. Partierna är också mitt uppe i nomineringstider och listor ska fastställas inför valet. När listorna är väl fastställda så börjar den stora valrörelsen och kandidaterna ska profileras. Många partier börjar också känna en oro över sina opinionssiffror och det märks över alla politiska utspel som kommit den närmsta tiden.

När det gäller politik, så måste man också förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det också partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta. Vänsterpartiet är tex ett parti som jag tror ingen vill samarbeta med i kommunen. Deras påhopp på tjänstemännen och deras låga nivå i debatten, har gjort dom omöjliga att samarbeta med. Som Liberal står också deras politik långt ifrån våran.

Sverigedemokraterna står också oerhört långt från mina värderingar. Deras lösning på allt är att stoppa invandringen och för mig är det att göra det enkelt för sig. Jag tror också att man kommer att tappa inför valet och det har även börjats märkas i opinionsmätningarna.

 

 

 

Socialdemokraternas åtstramningar fortsätter!

Av , , 1 kommentar 12

Jag var nyligen på ett möte när den socialdemokratiske ministern Åsa Regner fick frågor om åtstramningarna inom den personliga assistansen och det valde hon inte att svara på. Det som händer i verkligheten är att Regeringen fortsätter att strama åt ytterligare inom personlig assistans och att man vill minska assistanstimmarna oavsett hur behoven ser ut. Den här åtstramningen kommer också att slå mot de svagaste och det kommer att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

Att Regner inte svara på frågorna, är ett sätt att tiga ihjäl debatten och hoppas att det blåser över. Men där tror jag att man har missberäknat sig.

Regeringen stramar även åt i sjukförsäkringssystemet, något som man själva kritiserade den förra alliansregeringen för. Det som den nuvarande regeringen bland annat har gjort, är att anställa mera personal på försäkringskassan för att granska de sjukskrivna och det har inneburit att avslagen ökade gällande förlängd sjukskrivning med 70 procent på ett enda år (2016)

Här kommer en länk

https://arbetet.se/2017/10/19/aven-s-tar-pengar-fran-sjuka/

Alla män måste ta ansvar!

Av , , 1 kommentar 6

Under de senaste dagarna har man kunnat läsa på sociala medier, om kvinnor som berättar om att man utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp. Man får inte heller glömma att det också finns ett stort mörkertal av kvinnor, som inte berättar att man har utsatts.

Här har vi alla män ett stort ansvar och vi måste börja markera åt varandra att det här är inte acceptabelt. Jag hoppas också att den här sista tidens berättelser från kvinnor, blir en ögonöppnare för alla vi män. Vi måste också uppfostra våra barn med värderingar, att det här inte är acceptabelt.